84. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları

84. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?
A
Toplantı, konser ve spor müsabakası gibi etkinliklerde kimlik sormak
B
Duyarlı kapıdan geçirmek
C
Kişilerin üstlerini detektörle aramak
D
Kişileri sorguya çekmek
E
Eşyaları x-ray cihazından geçirmek
Soru 2
Aşağıda yer alan şıklardan hangisi özel güvenlik görevlisi olmak için alınan sağlık raporunun içeriğinde yer almaz?
A
Kardiyoloji
B
Psikiyatri
C
Nöroloji
D
Kulak Burun Boğaz
E
Göz
Soru 3
Ali silahlı olarak özel güvenlik görevlisi olmak istemektedir. Silahlı olarak görev almak için özel güvenlik eğitim kurumlarında en az kaç saat ders almak zorundadır?
A
60 saat
B
80 saat
C
100 saat
D
120 saat
E
150 saat
Soru 4
Yabancıların özel güvenlik alanında Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Yabancı şirketin ülkesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aynı imkân tanınmalı
B
Yabancı kişiler Türkiye'de özel güvenlik alanında faaliyet gösteremezler
C
Mütekabiliyet esası geçerlidir
D
Dışişleri Bakanlığının görüşü alınır
E
Karşılıklılık olmalıdır
Soru 5
5188 sayılı Kanunda belirtilen alarm izleme merkezi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A
Haber merkezini
B
Polis 155 ve Jandarma 156'yı
C
Koordinasyon harekât merkezini
D
Konut, işyeri ve tesislerin güvenliğini sağlamak amacıyla teknik donanım kullanarak bunları izleyen işletmeleri
E
AFAD kriz merkezini
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için aranan şartlardan değildir?
A
En az lise veya dengi okulu mezunu olmak
B
Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak
C
18 yaşını doldurmuş olmak
D
Görevin yapılmasına engel olabilecek bir engeli olmamak
E
Devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkûm olmamak
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?
A
Kişilerin üstlerini dedektörle arama
B
Alışveriş merkezlerine girenleri cihazla arama
C
Boş ve harabe yerleri kontrol etme
D
Suç işledikten sonra şüpheliyi arama
E
Kişilerin eşyalarını x-ray cihazından geçirerek arama
Soru 8
5188 sayılı Kanuna göre “Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni” kim tarafından verilir?
A
Vali
B
Kaymakam
C
Emniyet müdürü
D
Jandarma komutanı
E
Bağlı bulunduğu polis merkezi amiri
Soru 9
Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlileri hangi suçu işlemiştir?
A
İrtikâp
B
Görevini yaptığından suç oluşmamıştır
C
Amirin emrine muhalefet
D
Görevliye mukavemet
E
Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
Soru 10
Özel güvenlik şirketleri, koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için faaliyet izni almak zorundadırlar. Bu faaliyet izni nereden alınır?
A
Bulunduğu ilin valiliğinden
B
İçişleri Bakanlığından
C
Kaymakamlıklardan
D
Milli Savunma Bakanlığından
E
Ticaret ve Sanayi Odasından
Soru 11
Özel güvenlik görevlileri silahlı olarak aşağıdaki yerlerden hangisinde görev yapabilir?
  • Sağlık tesislerinde
  • Kişi koruma
  • Spor müsabakalarında
  • Para ve değerli eşya nakli
A
I,III
B
Yalnız IV
C
II, IV
D
I, IV
E
I, II, IV
Soru 12
Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde toplam kaç sınava girebilir?
A
7
B
6
C
5
D
4
E
3
Soru 13
Yabancı kişilerin Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?
A
Mülkilik
B
Şahsilik
C
Mütekabiliyet
D
Evrensellik
E
Koruma
Soru 14
5188 sayılı Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında toplanan özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
İl emniyet müdürlüğü
B
İl milli eğitim müdürlüğü
C
İl jandarma komutanlığı
D
Ticaret odası başkanlığı
E
Sanayi odası başkanlığı
Soru 15
Göreve başlayan ve görevden ayrılan özel güvenlik görevlileri kaç gün içinde valiliğe bildirilir?
A
7 gün
B
10 gün
C
15 gün
D
20 gün
E
30 gün
Soru 16
Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek kimin görevidir?
A
Emniyet Genel Müdürlüğünün
B
Sahil Güvenlik Komutanlığının
C
Jandarma Genel Komutanlığının
D
Özel Güvenlik Komisyonunun
E
Başsavcılığın
Soru 17
İl sınırları içerisinde bulunan genel ve özel kolluk ile özel güvenlik görevlilerinin amiri kimdir?
A
Vali
B
Emniyet Genel Müdürü
C
İl emniyet müdürü
D
Garnizon komutanı
E
Alay komutanı
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır?
A
Bilinçli olarak alınan alkolün etkisiyle işlenen suç
B
Haksız tahrik
C
Hata
D
Meşru savunma
E
Akrabalık ilişkisi
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi ÖGG’nin haklarından değildir?
A
Özel güvenlik çalışma izni hakkı
B
Mesai saatlerini belirleme hakkı
C
Eğitim hakkı
D
Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hakkı
E
Kıyafet edinme hakkı
Soru 20
5188 sayılı Kanunun 12’nci maddesinde düzenlenen “özel güvenlik kimlik kartı” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Kimlik kartı valilikçe verilir
B
Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı yazılır
C
Kimlik kartının silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir
D
Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır
E
Kimlik kartı dört yılda bir değiştirilir
Soru 21
Suç işledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan şüpheli ile emanete alınan eşya, kime nasıl teslim edilir?
A
Cumhuriyet savcılığına-tutanakla
B
Yetkili genel kolluğa-tutanakla
C
Valiliğe-tutanakla
D
Özel güvenlik amirine-tutanakla
E
İşyeri sahibine-tutanakla
Soru 22
Ana giriş kontrol noktasında, aşağıdaki personelden hangisinin görevlendirilmesi gerekli değildir?
A
Kontrol noktası amiri
B
Yönlendirici personel
C
Temizlikçi personel
D
Koruma personeli
E
Kontrol personeli
Soru 23
Yerine getirilen görevin önemi ile bulunulan yerin yüksek tehdit ve suç riski taşıması durumunda hangi nokta kurulur?
A
Geçici nokta
B
Sürekli nokta
C
Kişi noktası
D
Araç noktası
E
Devriye noktası
Soru 24
Tren garı gişesinde unutulan telefonun alınarak korunaklı bir yerde tutması için ÖGG Alper ile Şahin’in hangi tutanağı tutması gerekir?
A
İhbar tutanağı
B
El koyma tutanağı
C
Müracaat tutanağı
D
Suçüstü tutanağı
E
Emanete alma tutanağı
Soru 25
Otogarda çocuğunu kaybeden ailenin çocuğunu bularak aileye teslim eden ÖGG Sedat hangi görevini yerine getirmiştir?
A
Adli
B
Yardım
C
Önleyici
D
Koruyucu
E
Yakalama
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilmesi şartlarından biri değildir?
A
Haksız bir saldırı olmalı
B
Orantısız olmalı
C
Orantılı olmalı
D
Zorunlu olmalı
E
Saldırının acele defi gerekmeli
Soru 27
Görevli olduğu bölgede yağma (gasp) suçunu işleyen şüpheliyi yakalayan ÖGG Osman hangi görevini yerine getirmiştir?
A
Yardım görevi
B
Önleyici görevi
C
İdari görevi
D
Koruyucu görevi
E
Adli görevi
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi fabrikada görevli ÖGG Ayşe ile Pınar’ın yaya devriye görevini yaparken dikkat etmeleri gereken davranışlardan biri değildir?
A
Devriye esnasında daima kibar ve nazik olmalıdırlar
B
Çevre ile iyi iletişim kurmalıdırlar
C
Devriye esnasında duraklayarak etrafı kontrol etmelidirler
D
Her zaman aynı güzergâhı kullanmalıdırlar
E
Elektrik, su ve vb. şebekeleri kontrol etmelidirler
Soru 29
Bomba şüphesi taşıyan paket olayında hangisini yapmak yanlıştır?
A
Paketin etrafını insanlardan arındırmak
B
Paket yakınında ışık yayan cihazların kullanılmasına engel olmak
C
Pakete dokunmamak
D
Patlama riskine karşı makul bir uzaklıkta çevre emniyeti almak
E
Paketin yanında telsiz haberleşme cihazı kullanmak
Soru 30
Özel güvenlik görevlisinin 8 saatlik nokta görevi sonunda makul bir süre beklemesine rağmen nöbeti devralacak görevlinin gelmemesi halinde yapması gereken doğru davranış biçimi hangisidir?
A
Görev saati dolduğu için noktaya görev sonu raporunu bırakıp ayrılmak
B
Görev yerinden ayrılıp güvenlik amirine bilgi vermek
C
Görev devir teslim defterine nöbetçinin gelmediğini yazarak ayrılmak
D
Güvenlik amirine haber verip yerine nöbetçi belirlenip gelinceye kadar ya da güvenlik amirinin vereceği talimata kadar beklemek
E
Kimseye haber vermeden nöbete devam etmek
Soru 31
Noktada görevli özel güvenlik görevlilerinin, devir ve tesliminde hangi yöntem kullanılmalıdır?
A
Noktada rapor ve devir teslim defteri doldurularak ve bilgilendirme yapılarak
B
Noktada sözlü bilgi verilerek
C
Noktada bilgi vermeksizin
D
Noktada defter doldurmaksızın
E
Devir ve teslim gereksizdir, görevi biten gider yeni görevli nöbete başlar
Soru 32
Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında meydana gelen hırsızlık olayına müdahale etmiş ve genel kolluğa haber vermişlerdir. Hangi tutanağı tanzim etmeleri gerekir?
A
Olay tespit tutanağı
B
Olay yeri inceleme tutanağı
C
Emanete alma tutanağı
D
Arama tutanağı
E
Genel tespit tutanağı
Soru 33
Hangisi devriyenin yardım görevlerindendir?
A
Yer ve yol soranlara bilgi vermek
B
Bulunmuş eşyayı emanete almak
C
Terk edilmiş yerleri kontrol etmek
D
Park halindeki araçları kontrol etmek
E
Kilitli olması gereken yerlerin kilitlerini kontrol etmek
Soru 34
Müze ve ören yerlerini korumakla görevlendirilen özel güvenlik görevlisinin temel güvenlik görevlerinin yanı sıra özellikle dikkat etmesi gereken önleyici görevi hangisidir?
A
Eserlerin müzede yerleşimine yardımcı olmak
B
Korunan eserlerin zarar görmemesi için ziyaretçilerin faaliyetlerini takip etmek
C
Müzeye ilişkin broşürleri dağıtmak
D
Müze giriş ücretlerini almak
E
Müzeye gelenlerin listesini tutmak
Soru 35
Spor müsabakaları görevlerinde özel güvenlik görevlisinin kaçınması gereken davranış biçimi hangisidir?
A
Kontrol görevi verilen alanı gözlemek
B
Görev verilmiş ise seyircilerin davranışlarını izlemek
C
Hangi takımı tuttuğunu belli etmek
D
Ait olduğu güvenlik ekibiyle beraber hareket etmek
E
Emrinde olduğu genel kolluğun emirlerine uymak
Soru 36
Hangi durumda özel güvenlik görevlileri korumakla görevli oldukları konut sitesinin bir dairesine giremezler?
A
İmdat istenen konut
B
Uyuşturucu kullanıldığından şüphe edilen konut
C
Yangın nedeniyle yardım istenen konut
D
Deprem dolayısıyla içinde sıkışmış insanların olduğu bilinen konut
E
Sel baskını nedeniyle yardım istenen konut
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?
A
Tanık ve şüpheli şahısları bir arada tutmak
B
Devam eden olaya müdahale etmek
C
Olay yerindeki iz ve delillere dokunmayarak olduğu gibi muhafaza etmek
D
Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
E
Olay yerini şeritle çevirmek
Soru 38
I- Tutanak düzenlenir. II- Olay yeri çepeçevre koruma altına alınır. ilk yardım yapılır ve tıbbi yardım talep edilir. III- Sıralı amirlere ve kolluk kuvvetlerine haber verilir ve personel takviyesi istenir. IV-Şüpheli şahıs yakalanıp silahla birlikte muhafaza altına alınır. Özel güvenlik görevlilerinin sorumlu oldukları alan içerisinde meydana gelen bir silahla yaralama olayında suçüstü hali mevcut ise yapılması gereken iş ve işlemlerin doğru sıralaması olmalıdır?
A
I-II-III-IV
B
I-III-II-IV
C
IV- II -III-I
D
IV-III- I-II
E
III-I- IV-II
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?
A
Duvar ve beton engeller
B
Tel örgüler
C
Bariyerler
D
Metal detektörler
E
Taşıt kapanları
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin görev teçhizatı değildir?
A
Şapka
B
El feneri
C
Kelepçe
D
Silah
E
Telsiz
Soru 41
Güvenlik yapılanmasında aşağıdakilerden hangisi iç halkada bulunur?
A
Jiletli teller
B
Mantar bariyerler
C
Yol kesiciler
D
Biyometrik sistemler
E
Hiçbiri
Soru 42
Radyasyondan temel korunma yöntemleri üç ana unsur ile değerlendirilir. Bunlar;
A
Zaman-uzaklık-bariyer(engel)
B
Radyoaktif madde - bariyer -zaman
C
Mesafe-yaş-kilo
D
İyot tabletler-mesafe-kilo
E
Zaman-coğrafi bölge- beşeri durum
Soru 43
X ışınının bazı cisimlerden az bazı cisimlerden geçmemesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A
Bütün maddelerin aynı yapıda olmalarını
B
X ışını kaynağına uzak geçtiğini
C
Cisimlerin cihaza dik konulduğunu
D
Cisimlerin nötron sayısının farklı olduğunu
E
Cisimlerin yoğunluklarının farklı olduğunu
Soru 44
CCTV sisteminde quad cihazı ne işe yarar?
A
Kamerayı hareket ettirmek
B
Anahtarlama yapma
C
Renkli görüntü verme
D
Ekranı bölmelere ayırma
E
S/B görüntü verme
Soru 45
Kurum ve işletmelerde güvenlik sistemlerinden birinin kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Hırsızlık olaylarını izleme ve önleme
B
İnsan tasarrufu sağlama
C
Fiziki güvenlik önlemlerini desteklemek
D
Satışları artırmak
E
Kurumun güvenliğini sağlamak
Soru 46
Burun kanamasında ilk yardımda ne yapılır?
A
Buruna sıcak su çekilir
B
Başı öne eğilerek 5 dakika burun kanatlarına baskı uygulanır
C
Başı arkaya eğilerek 5 dakika burun kanatlarına baskı uygulanır
D
Buruna tampon uygulanır
E
Hasta düz bir yere yatırılır
Soru 47
Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne denir?
A
Yara
B
İncinme
C
Burkulma
D
Ağrı
E
Şok
Soru 48
Şokta hangisi görülür?
A
Hızlı ve yüzeysel solunum
B
Soğuk ve soluk cilt
C
Hızlı ve zayıf nabız
D
Endişe ve huzursuzluk
E
Hepsi görülür
Soru 49
Bilinç bozukluğu durumunda ilk yardımla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Kişi bayıldıysa sırtüstü yatırılarak ayakları 30 cm yukarı kaldırılır
B
Kişi bayıldıysa solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır
C
Kusma varsa yan pozisyonda tutulur
D
Solunum kontrol edilir
E
Etraftaki meraklı kişilerden yardım istenir
Soru 50
Özel güvenlik görevlisi Murat, kaza yerinde „Bak-Dinle-Hisset’ yöntemiyle yaralıyı değerlendirmiştir. Buradaki „Bak’ ne anlama gelmektedir?
A
Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakmak
B
Yaralıda kırık olup olmadığına bakmak
C
Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakmak
D
Kaç yaralı olduğuna bakmak
E
Şah damarından nabız bakmak
Soru 51
Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri ile ilgili hangi şık yanlıştır?
A
Kucakta taşıma; bilinci açık çocuklar ve hafif yetişkinlerde uygulanır
B
İlk yardımcının omzundan destek alma; hafif yaralı ve yürüyebilecek hastalarda uygulanır
C
Sırtta taşıma; bilinci kapalı hastalarda uygulanır
D
Omuzda taşıma; bilinci kapalı veya yürüyemeyen hastalarda uygulanır
E
Sandalye ile taşıma; özellikle merdiven inip çıkarken çok kullanışlıdır
Soru 52
Sağlıklı yetişkin bir insanda dakikadaki nabız sayısı hangi aralıktadır?
A
40-60
B
60-100
C
80-120
D
90-140
E
100-200
Soru 53
Rentek manevrası nedir?
A
Sedye ile hasta taşıma yöntemidir
B
Araç içinden yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarılması tekniğidir
C
Acil taşıma tekniğidir
D
Yaralının sedyeye alınma tekniğidir
E
Hava yolunu açma manevrasıdır
Soru 54
Nefes alamayan, elleriyle boğazını tutan, acı çeken ve rengi moraran hastanın solunum yolunda tam tıkanma var demektir. Özel güvenlik görevlisi Zehra böyle biriyle karşılaştığında ne yapmalıdır?
A
Heimlich manevrası yapmalıdır
B
Su içirmelidir
C
Sırtüstü yatırmalıdır
D
Baş aşağı çevirmelidir
E
Yüzükoyun yatırmalıdır
Soru 55
Omurga hasarı olduğundan şüphelenilen bir yaralının taşınması gerektiğinde nasıl davranılmalıdır?
A
Bir kişi, dikkat ederek sırtında taşır
B
Bir kişi, yaralının hareket etmeyeceği bir şekilde kucakta taşır
C
En az üç kişiyle hastanın omurga düzlemi korunarak taşınır
D
Bir çarşaf üzerine konarak taşınır
E
Hiçbir surette böyle hastalar taşınmaz
Soru 56
Isı, oksijen ve ....................... , belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona yanma denir. Tanıma göre noktalı alana hangisi gelmelidir?
A
Yakıcı madde
B
Yanma
C
Duman
D
Yanıcı madde
E
Yangın
Soru 57
Paratoner sistemler aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?
A
Sıçramalar
B
Bilgisizlik
C
Aşırı hava sıcaklıkları
D
Yıldırım düşmesi
E
Doğalgaz kaçağı
Soru 58
Yangın, deprem, sel vb. afet ve acil durumlarda acil durum ekipleri kurulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir?
A
İlk yardım ekibi
B
Kurtarma ekibi
C
Enkaz ekibi
D
Koruma ekibi
E
Söndürme ekibi
Soru 59
Doğalgaz kaçaklarında kapalı ortama dolan gaz nerede birikim yapar?
A
Zeminde
B
Tavanda
C
Derin yerlerde
D
Askıda kalır
E
Suda birikir
Soru 60
Yanma olayının önemli bir bileşeni olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ile olur? I. Kondüksiyon (iletim) II. Konveksiyon (taşınım) III. Radyasyon (ışınım)
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II, III
D
I, II, III
E
I, II
Soru 61
Yanıcı maddenin yetersiz oksijen nedeniyle, yeteri miktarda ısı, buhar veya gaz üretemediği durumlarda meydana gelen yanma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yavaş yanma
B
Kendi kendine yanma
C
Hızlı yanma
D
Parlama ve patlama şeklinde yanma
E
Oksijensiz yanma
Soru 62
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerindendir?
A
Otomatik sprinkler sistemi
B
Duman algılama cihazı
C
Alev algılama cihazı
D
Isı algılama cihazı
E
Dedektör
Soru 63
Havada (yaklaşık) yüzde kaç oranında oksijen bulunur?
A
35
B
5
C
25
D
78
E
21
Soru 64
Esrar maddesi için aşağıdakilerden hangisi yanlış değildir?
A
Afyondan elde edilir
B
Ülkemizde yasadışı üretimi hiç yoktur
C
Kenevir bitkisinden elde edilir
D
Kullanılması yasak değildir
E
İzin alınarak satışı yapılmaktadır
Soru 65
Endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılmakta olan yapıştırıcılar, tiner, benzin vb maddeler, madde bağımlıları tarafından solunum yoluyla alındığında alkol sarhoşluğuna benzer bir etki meydana getirmektedirler. Yukarıda tanımı verilen uyuşturucu madde grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A
ALSD
B
Eroin
C
Uçucular
D
Amfetaminler
E
Trankilizanlar
Soru 66
Bir özel güvenlik görevlisi sözlü iletişime geçmeden önce nelere dikkat etmelidir?
A
Kişinin beden dilini gözden geçirmelidir
B
Kişinin kılık kıyafetine dikkat etmelidir
C
Kişinin yaşına dikkat etmelidir
D
Kişinin yürüyüşüne dikkat etmelidir
E
Kişinin elinde ne taşıdığına dikkat etmelidir
Soru 67
Telefonla iletişimde kendisini özel güvenlik görevlisine tanıtarak istekte bulunan kişiye iletişim biliminde ne ad verilir?
A
Verici
B
Gönderici
C
Kaynak
D
Alıcı
E
Kodlama
Soru 68
İletişimin önündeki en büyük engellerden birisi de gürültüdür. Gürültünün somut ve soyut olarak farklı türleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi gürültü türlerinden değildir?
A
Şiddetli gürültü
B
Fizyo-nörolojik gürültü
C
Psikolojik gürültü
D
Toplumsal gürültü
E
Fizyolojik gürültü
Soru 69
I-Çift anlamlı olabilir II- Kesin bir anlamı olmayabilir III- Sözcüklerden daha az etkilidir IV- Konuşma ve yazı diline göre daha evrenseldir. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sözsüz iletişimin özelliklerinden değildir?
A
I ve IV
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
E
Yalnız III
Soru 70
“Söylemediklerimiz söylediklerimizden daha etkilidir.” sözü ile vurgulanmak istenen iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sözcükler
B
Kılık kıyafet
C
Sempati
D
Beden dili
E
Empati
Soru 71
Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişime etki eden unsurlardan biri değildir?
A
Algılar
B
Tutumlar
C
Roller
D
Kişilik özellikleri
E
Sosyal Medya
Soru 72
Bir özel güvenlik görevlisi ile görüştüğü kişi arasındaki iletişim mesafesi aşağıdaki ölçülerden hangisidir?
A
Mümkün olduğu kadar yaklaşmalıdır
B
1 ile 1,5 metre mesafe koymalıdır
C
50 cm den fazla yaklaşmamalıdır
D
75 cm den fazla yaklaşmamalıdır
E
İletişim mesafesi önemli değildir
Soru 73
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin bir öğesi değildir?
A
Mesaj
B
Alıcı
C
Amaç
D
Geri-bildirim
E
Kaynak
Soru 74
Hızlı konuşmanın iletişim süreçlerindeki en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hedeften uzaklaşılması
B
Duyguların ifade edilememesi
C
Soruna çözüm üretilememesi
D
Anlaşılırlığın zorlaşması
E
Haksızlık yapılması
Soru 75
Empati neden gereklidir?
A
Karşımızdaki kişinin hislerini anlamak için
B
İsteklerimizi kişilere dikte etmek için
C
Yazılı iletişimde başarılı olmak için
D
Dili etkili şekilde kullanmak için
E
Resmî yazışmalarda başarılı olmak için
Soru 76
Önyargı iletişim sürecini nasıl etkiler?
A
Sorunların detaylı bir şekilde ele alınmasını sağlar
B
Aktif dinlemeye imkân verir
C
İletişim engellerinin yok edilmesini sağlar
D
Yanlış kanal seçimine neden olur
E
Mesajın doğru algılanmasını engeller
Soru 77
Aşağıdakilerden hangisinin stresle mücadele etmeye katkısı vardır?
A
İşleri ertelemek
B
Her zaman mükemmeli aramak
C
Yürüyüş yapmak
D
Sürekli ilaç kullanmak
E
Sorunlarla tek başına mücadele etmek
Soru 78
İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne denir?
A
Kalıtım
B
Davranış
C
Düşünce
D
Refleks
E
Bilinç
Soru 79
Aynı amaç ve hedef doğrultusunda bir araya gelen, eylem birliği içinde olan insanların oluşturduğu küme aşağıdakilerden hangisidir?
A
Teşkilat
B
Seyirci
C
Grup
D
Küme
E
Hepsi
Soru 80
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A
İnsanda dayanılmaz korku ve heyecanın etkisiyle ortaya çıkan kontrolsüz hareketlere panik denir
B
Kültür kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal kurallardır
C
Geleneksel tören ve şenlikler toplantı ve gösteri yürüyüşü kapsamına girmez
D
Örf ve adetler kanunla düzenlenir, şenlikler için mülki amirden 24 saat önce izin alınır
E
Hiçbiri
Soru 81
Kama düzeni için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A
Kama düzeni yol kapaması yapmak için
B
Topluluğu bölmek için
C
Topluluğu yanlara doğru dağıtmak için
D
Topluluk liderlerini yakalamak, toplulukla irtibatını kesmek için
E
Topluluğu küçük parçalara bölmek için kullanılır
Soru 82
Aşağıdakilerden hangisi toplu birliğin gözaltı işlemi yapmak için kullandığı doğru tekniktir?
A
Hat
B
Kama
C
Çember
D
Hat ve kama
E
Hepsi
Soru 83
Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Genelde ortak bir amacı olmayan, birbirlerini tanımayan bireylerin tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmesidir.
B
Birbirlerini tanıyan 10 ve üzerinde şahsın bir meydanda buluşmak üzere toplanması sonucu oluşan gruba kalabalık denir.
C
Çay içmek üzere bir okul kantininde toplanan öğrenci grubuna denir.
D
Maç seyretmek için stat içinde bulunan protokole kalabalık denir.
E
Kalabalık yalnızca nüfusu bir milyon ve üzerindeki şehirlerde oluşan topluluklara denir.
Soru 84
Aşağıdakilerden hangisi kanunsuz bir toplantı ya da gösteri yürüyüşünde kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değildir?
A
Telkine açık olma
B
Anonimlik(isimsizlik)
C
Yayılma
D
Duygusallık
E
Kanunlara riayet etme
Soru 85
Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalıklardır?
A
Spor seyircileri
B
Çarşı pazar kalabalığı
C
Toplantı, miting, grev yapmak için toplanan kalabalıklar
D
Geleneksel dini inanç etkinliklerinde bulunanlar
E
Toplantı ve gösteri yürüyüşüne göre hareket eden kalabalıklar
Soru 86
“Bir örgüte girerek veya bir mitinge bir gösteriye sızarak örgüt üyelerini veya gösteriye katılanları suç sayılan bir eyleme, davranışa iten kişiye” ne denir?
A
Seyirci
B
Provokatör
C
Kamu görevlisi
D
Gönüllü
E
Maceracı
Soru 87
Aşağıdakilerden hangisi toplantı gösteri yürüyüşleri kanununun istisnasıdır?
A
Sendikal faaliyetler
B
Grev ve lokavtlar
C
Öğrenci eylemleri
D
Geleneklere göre yapılan şenlikler
E
Siyasi partilerin açık hava toplantıları
Soru 88
Yakın koruma hizmetlerinde görev alan öncü istihbarat çalışması yapacak özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunmasına ihtiyaç yoktur?
A
Daha önce koruma hizmetlerinde görev yapmış olmak
B
Çok iyi pazarlık yapmak, ticareti iyi bilmek
C
Yakın koruma kursu (VIP) almış olmak
D
Teknolojik cihazları tanımak ve iyi bir şekilde kullanmak (x-ray, dedektör vb.)
E
Korunan önemli kişinin (VIP) özelliklerini, konumunu durumunu iyi bilmek, tehdit durumu algılamak
Soru 89
Boğma (Boğum) noktası tabirini en iyi tarif eden madde aşağıdakilerden hangisidir?
A
Denizde akıntının fazla olduğu, korumalar ve korunan önemli kişinin (VIP) boğulabileceği alanlardır
B
Korunan önemli kişinin (VIP) bir yerden bir yere giderken geçmek zorunda olduğu, alternatifi olmayan, saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu yerlerdir
C
Özellikle kıyı şeridinde normal devam eden derinliğin aniden artarak insanların boğulma riskinin arttığı alanlardır
D
Rutubetli, oksijenin az olduğu solunumun zorlaştığı noktalardır
E
Ney yapılan kamışlardaki birleşme alanına verilen addır
Soru 90
Bir kişi ile yapılan koruma düzenine ne denir?
A
Zor koruma
B
Refakat koruması
C
Alan koruması
D
Karo düzeni
E
Baklava formasyonu
Soru 91
Aşağıdakilerden hangisi “Temel Koruma Prensiplerinden” biri olamaz?
A
Koruma işi farkındalık ve çok yönlü düşünmeyi gerektirir
B
Koruma işi kesintiye uğratılmadan, 24 saat esasına göre yapılmalıdır
C
VIP her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük düşürücü durumlardan korunmalıdır
D
Koruma esnek olmalı VIP'in görevini engellememelidir
E
Tam koruma (%100) yapılmalıdır
Soru 92
Terörist faaliyetler düşünüldüğünde aşağıdaki hangi ifade doğru değildir?
A
Genellikle dış güçlerin taşeronlarıdır
B
Kamuoyunda ses getirecek eylemleri tercih ederler
C
Korkutma, yıldırma, sindirme amaçlı eylemlerin (eylemsel şiddet boyutu) olması gerekir
D
Devlet otoritesini reddeden örgütlü bir harekettir
E
Temel hak ve hürriyetleri elde etmek en önemli amaçtır
Soru 93
Aşağıdaki maddelerden hangisi önemli kişiyi (VIP) korumanın yöntemlerinden biri değildir?
A
Koruma önemli kişiye göre yapılmalıdır
B
Koruma önemli kişinin özel ve resmi yaşamını engellememelidir.
C
Koruma planı, araç gereç hazır olmalıdır
D
Koruma sürekli, düzenli ve sistemli olmalıdır
E
Koruma görevine hafta sonları ara verilebilir
Soru 94
Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?
A
Planlama
B
Hedef seçimi
C
Keşif
D
Delillere el koyma
E
Kaçış
Soru 95
Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
A
Bombayı ilk gören kişinin yön belirterek arkadaşlarını uyarması
B
Saldırının aksi istikamete doğru uzaklaşmak ve en kısa sürede yere yatarak hedef küçültmek
C
Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
D
İkinci bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli ve uyanık olmak
E
Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye geçmek
Soru 96
Korunan önemli kişi (VIP), gideceği yere araçla intikal etmesi halinde bineceği aracın hangi kısmında oturmalıdır?
A
Aracın sağ önünde oturur
B
Aracın sağ arkasında oturur
C
Aracın sol arkasında oturur
D
Aracın arkasında ortada oturur
E
Aracın sol önünde oturur
Soru 97
Özel güvenlik görevlisinin görevli olduğu yerlerde bir suç işlenmesi halinde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Olaya müdahale etmek
B
İşlenen suçla ilgili soruşturma yapmak
C
Olay yerinden kaçan şüphelileri takip etmek
D
Genel kolluk olay yerine geldiğinde olayla ilgili bilgilendirmek
E
Genel kolluğun yasalara uygun olarak verdiği emirlere göre hareket etmek
Soru 98
Genel kolluk suç şüphesi altında bulunan özel güvenlik görevlisine nasıl müdahale edebilir?
A
Sadece özel güvenlik şube müdürlüğünde çalışan polisler müdahale edebilir
B
Özel güvenlik görevlisine normal vatandaş gibi müdahale edebilir
C
Özel güvenlik görevlisinin amiri müsaade etmeden müdahale edilemez
D
Özel güvenlik görevlisinin görevi bitmeden müdahale edilemez
E
Yazılı emir olmadığı sürece hiçbir şey yapılamaz
Soru 99
Genel kolluk, yasalar gereği bütün ülke genelinde görevli ve yetkilidir. Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nerede kullanabilirler?
A
Genel kolluk yanında her yerde
B
Görevli oldukları süre içerisinde her yerde
C
Görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında
D
Sadece görev alanlarında her zaman
E
Amirinin söylediği her yerde
Soru 100
Aşağıdakilerden hangisi hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılabilen yetkilerdendir?
A
İfade alma
B
Parmak izi ve fotoğraf alma
C
Olay yerini muhafaza altına alma
D
İstihbarat toplama ve teknik takip yapma
E
Suç araştırması yapma ve delil inceleme
Soru 101

Bir tabancanın tetiğini çektiğimizde horozu kurup düşüyorsa bu nasıl bir sisteme sahiptir?

A
Yarı otomatik
B
Tam otomatik
C
Tek hareketli
D
Çift hareketli
E
Makineli
Soru 102
Ağır ateşli silahlar birkaç kişinin yardımıyla veya başka vasıtaların yardımıyla kullanılabilen ve tahrip gücü yüksek olan silahlardır. Aşağıdakilerden hangisi ağır ateşli silah değildir?
A
Uzun namlulu silah
B
Obüs
C
Tank
D
Uçak Savar
E
Top
Soru 103
Aşağıdaki silahlardan hangisinde emniyet sistemi yoktur?
A
Mp-5 makineli tabanca
B
Cz-75 tabanca
C
Toplu tabanca
D
Kırıkkale tabanca
E
Yavuz 16 tabanca
Soru 104
Kovan atma boşluğu hangi parça üzerinde bulunur?
A
Sürgü
B
Namlu
C
Fişek yatağı
D
Gövde
E
Hazne
Soru 105
Aşağıdakilerden hangisi tabancanın emniyet sistemlerinden değildir?
A
Mandal emniyeti
B
Horoz emniyeti
C
Şarjör emniyeti
D
Namlu emniyeti
E
Kabza emniyeti
Soru 106
Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almasına engel değildir?
A
İğnenin kırık olması
B
Tetiğin arızalı olması
C
Barutun yetersiz veya nemli olması
D
Kapsülün arızalı olması
E
Tırnağın kırık olması
Soru 107
Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası hangisidir?
A
Çekirdek
B
Kapsül
C
Kovan
D
Barut
E
Kovan dip tablası
Soru 108
Aşağıdakilerden hangisi şarjörü oluşturan parçalar arasında yer almaz?
A
Gerdel
B
Şarjör yayı
C
Şarjör tüpü (gövdesi)
D
Şarjör kapağı ve kilidi
E
Emniyet ve ateş ayar mandalı
Soru 109
Ateşli silahlarda iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlenmesini sağlayan sistemin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fişek verme tertibatı
B
Namlu
C
Kovan atma tertibatı
D
Emniyet tertibatı
E
Ateşleme tertibatı
Soru 110
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında aşağıdakilerden hangisi ateşli silah taşınabilecek yerlerdendir?
A
Eğitim ve öğretim kurumlarında
B
Karayollarında
C
Hastanelerin psikiyatri bölümlerinde
D
Her türlü spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerlerde
E
Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlerde
Soru 111
Ateşli silahlarda namlu içerisindeki çıkıntılara ne ad verilir?
A
Yiv
B
Set
C
Çap
D
Hazne
E
Rayyür
Soru 112
Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Horozun darbe gücü
B
Çekirdeğin ağırlığı
C
Havanın yoğunluğu
D
Havanın ısısı
E
Rüzgâr
Soru 113
Aşağıdakilerden hangisi namluda bulunan hareketli parçalardan biri değildir?
A
Fişek rampası
B
Dirsekli kurs
C
Ateşleme iğnesi
D
Yiv
E
Set
Soru 114
Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmasına engel olan faktörlerden biri değildir?
A
Fişek yatağı kirli olabilir
B
İğne veya yayı kırık olabilir
C
Şarjör yerine oturmamış olabilir
D
Şarjör ağzının kenarları arızalı olabilir
E
Şarjör içindeki fişek çapı farklı olabilir
Soru 115
Tabancalarda tırnağın kırık veya tırnak yayının deforme olmasından kaynaklanan tutukluk sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A
Boş kovan fişek yatağından geri çekilemez
B
Tetik düşmez
C
Kapsül ateşlenmez
D
Silah otomatik olarak çalışır
E
Silah emniyete alınmaz
Soru 116
Aşağıdakilerden hangisi silah bakım ve temizliği türlerinden değildir?
A
Günlük bakım
B
Haftalık bakım
C
Aylık bakım
D
Atış öncesi bakım
E
Atış sonrası bakım
Soru 117
“Silahı emniyetli olarak nasıl kullanacağını öğrenmedikçe hiç kimse silah kullanmamalıdır” bu bağlamda genel emniyet kuralları açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Tetiği çekmek istemedikçe asla parmağınızı tetik korkuluğunun içerisine koymayınız
B
Zarar vermek istemediğiniz bir nesneye asla silahı doğrultmayınız
C
Herkes kullandığı silahın çalışma sistemini bilmelidir
D
Silah sürekli dolu halde taşınır
E
Silah atışa hazır oluncaya kadar emniyette bulundurulmalıdır
Soru 118
Sökülmüş silahın takılma işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
A
Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
B
Takma işlemenin genel kuralı yoktur
C
Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır
D
Önce şarjör takılır
E
Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir
Soru 119
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un ilgili maddesindeki “Silah bulundurma ve taşıma yetkisi” belirlemede usul nedir?
A
Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir
B
İl emniyet müdürlüğünce belirlenir
C
İl özel güvenlik komisyonunun kararı ve valinin onayıyla belirlenir
D
Bölge polis merkezince belirlenir
E
İlgili kurum, kuruluş tarafından belirlenir
Soru 120
MP-5 makineli tabanca da atış anında elimizin yanmasını önleyen parça hangisidir?
A
Kabza
B
Kovan atma boşluğu
C
Şarjör
D
El kundağı
E
Alev gizleyen
Soru 121
Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?
A
Tetik - tetik manivelası - horoz - iğne
B
Horoz - iğne -tetik - tetik manivelası
C
Tetik manivelası -tetik - horoz - iğne
D
İğne -tetik - tetik manivelası - horoz
E
Tetik -iğne - tetik manivelası - horoz
Soru 122
Kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?
A
Silahın temiz olması
B
İğnenin sağlam olması
C
Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi
D
Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı olması
E
Namlu içinin tozlardan arındırılmış olması
Soru 123
Hatve nedir?
A
Namlu boyudur
B
Silah kapasitesidir
C
Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur
D
Namlu içindeki girintilerdir
E
Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir
Soru 124
Görevlerde kullanılan demirbaş silahların devir teslimlerinde silahta herhangi bir anormallik (çatlak, kırık vb.) var ise ne yapılır?
A
Durum görmezlikten gelinir
B
Teslim eden arkadaşa nedeni sorulur
C
Göreve başlanmaz
D
Arkadaş zarar görmesin diye bir şey yapılmaz
E
Konu mutlaka devir teslim ve rapor defterine yazılır ve hemen üst sorumluya/yetkiliye bildirilir
Soru 125
Ülkemizde silahlarla ilgili genel düzenlemeler, ateşli ve ateşsiz silahların taşınması ve bulundurulması hangi kanuna göre yapılmaktadır?
A
2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
B
3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
C
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
D
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
E
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
Toplam 125 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir