72. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları

72. Dönem Özel Güvenlik Sınav Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
Milletlerarası Anlaşmalar ne zaman bağlayıcılık kazanır?
A
Başbakanın onayından sonra
B
TBMM Başkanının onayından sonra
C
Bakanlar Kurulunun onayından sonra
D
Cumhurbaşkanının onayından sonra
E
TBMM Genel Kurulunun onayından sonra
Soru 2
Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?
A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 3
Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini ..............mahiyettedir.Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tamamlayıcı
B
Belirleyici
C
Eksik
D
Artan
E
Hiçbiri
Soru 4
Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin görev alanına girmez ?
A
Sahne gösterilerinde
B
Sağlık tesislerinde
C
Terörle mücadelede
D
Eğitim ve öğretim kurumlarında
E
Banka güvenliğinde
Soru 5
Özel Güvenlik Komisyonunun başkanı kimdir?
A
İl Jandarma Komutanı
B
Vali Yardımcısı
C
İl Emniyet Müdürü
D
Ticaret Odası Başkanı
E
Sanayi Odası Başkanı
Soru 6
Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
A
Hakim
B
C.Savcısı
C
Mülki Amir
D
Kolluk Amiri
E
Hiçbiri
Soru 7
Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
A
Özel güvenlik görevlisinin
B
Mağdurun
C
Jandarmanın
D
Polisin
E
Herkesin
Soru 8
Özel Güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerde yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A
Kimlik kartları valilikçe verilir
B
Kimlik kartında adı soyadı ile silahlı yada silahsız olduğu belirtilir
C
Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görünebilecek şekilde yakaya takılır
D
Kimlik kartını başkasına kullandıran güvenlik görevlisi bir daha özel güvenlik görevlisi olabilir
E
Görevinden ayrılan güvenlik görevlileri işveren tarafından on beş gün içinde valiliğe bildirilir
Soru 9
5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?
A
Her zaman ve her yerde
B
Görev alanı dışında ve görevli olmadığı süre içinde
C
İl hudutları içinde ve her zaman
D
Gündüz ve gece olmak üzere polis sorumluluk bölgesinde
E
Görevli olduğu süre içinde ve görev alanlarında
Soru 10
Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde, görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?
A
Mülki idare amirinin sözlü talimatı ile
B
Kolluk amirinin yazılı emri ile
C
Sulh ceza hakiminin kararı ile
D
Herhangi bir makamdan izin almaksızın doğrudan
E
Cumhuriyet savcısının emri ile
Soru 11
Aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı işyerlerinde, kesintisiz 12 ay pirimi ödenen özel güvenlik görevlisinin hangi hakkı ortaya çıkar?
A
Kendisini geliştirme hakkı
B
Toplu iş sözleşmesi hakkı
C
Ücretli izin ve kıdem tazminatı
D
Sendika hakkı
E
Mehilsiz fesih hakkı
Soru 12
Aşağıdaki olaylardan hangisini polise bildirmek gerekmez?
A
Kapkaççıyı yakaladıktan sonra
B
Görev alanında bir silah bulununca
C
Engelli bir kadına sarkıntılık yapılınca
D
Görev alanında bulunan çocuğu annesine teslim ederken
E
Görev alanına giren şahsın üzerinde uyuşturucu yakalaması halinde
Soru 13
Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?
A
İçişleri Bakanı
B
Vali
C
Özel Güvenlik Komisyonu
D
İl Emniyet Müdürü
E
İl Jandarma Komutanı
Soru 14
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlilerinin, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Kişilerin üstlerini dedektörle arama
B
Kimlik sorma
C
Kişileri sorgulama
D
Duyarlı kapıdan geçirme
E
Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
Soru 15
Yabancıların özel güvenlik alanında Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Yabancı şirketin ülkesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aynı imkân tanınmalı
B
Yabancı kişiler Türkiye’de özel güvenlik alanında faaliyet gösteremezler
C
Mütekabiliyet esası geçerlidir
D
Dışişleri Bakanlığının görüşü alınır
E
Karşılıklılık olmalıdır
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisinde mutlaka özel güvenlik komisyonu kararı gerekir?
A
Kişi koruma
B
Sahne gösterileri
C
Toplantı
D
Para ve değerli eşya nakli
E
Cenaze töreni
Soru 17
Normlar hiyerarşisi hukukun yazılı kaynakları arasında bulunan astlık üstlük ilişkileridir. Normlar hiyerarşisi hukukun asıl kaynakları içinde yer alan yazılı kaynakların hiyerarşi sırasını belirterek hangi yazılı kaynakların öncelikli olduğunu göstermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu hiyerarşiye uygun verilmiştir?
A
Anayasa-kanun-tüzük-yönetmelik-genelge
B
Kanun-yönetmelik-tüzük-genelge-anayasa
C
Genelge-yönetmelik-tüzük-kanun-anayasa
D
Anayasa-genelge-tüzük-yönetmelik-kanun
E
Tüzük-yönetmelik-kanun-genelge-anayasa
Soru 18
Tutanağın, hazırlık soruşturması açısından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?
A
3
B
1
C
4
D
5
E
2
Soru 19
Özel güvenlik görevlisi görev yaptığı alan içerisinde şüpheli bir paket ya da çanta gördüğünde hareket tarzı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Paketin ya da çantanın etrafına kimse yaklaştırılmaz
B
Çevreden bu paketin ya da çantanın bırakıldığını görenler araştırılır
C
Çevreden, çantanın veya paketin sahibi araştırılır
D
Çantanın ya da paketin içinde patlayıcı varmış gibi hareket edilir
E
İnsanlara zarar vermemesi için özel güvenlik görevlileri tarafından çanta alınarak tenha bir yere bırakılır
Soru 20
Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?
A
Önleme araması
B
Adli arama
C
Zapt etme
D
El koyma
E
Şüpheli araması
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi devriyenin tanımında yer almaz?
A
Genel emniyeti sağlamak
B
İhtiyacı olanlara yardım etmek
C
Şüphelileri yakalamak
D
Suç işlenmesini önlemek
E
Suçlunun ifadesini almak
Soru 22
Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır
B
Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır
C
Orada bulunanlar olay yerinden dışarı çıkarılır
D
Şüphelinin el-yüz yıkamasına müsaade edilir
E
Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmaması sağlanır
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?
A
Kilo ve boy
B
Yüz yapısı
C
Soyut ifadeler
D
Cinsiyet
E
Görülebilir yaralar
Soru 24
Yaya devriyenin avantajları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Kişileri ve çevreyi çok iyi tanıma imkânı vardır
B
Görünür olduğundan caydırıcılık etkisi oldukça fazladır
C
Tehlike ve saldırılara karşı güvenlidir,sürekli dikkatli olmayı gerektirmez
D
İletişimi engelleyecek her hangi bir durum söz konusu olmadığından, iyi bir bilgilendirme kaynağı olur
E
Olaylara yakın olduğundan anında bilgi alma, müdahale etme, olayları büyümeden önleme şansına sahiptir
Soru 25
Her insanın kendine mahsus olan, biri diğerine benzemeyen; parmak izi ve göz retinası kullanılarak şifre kullanmaksızın kimlik doğrulamasını yapan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fiziki güvenlik sistemleri
B
Elektronik güvenlik sistemleri
C
Mekanik güvenlik sistemleri
D
Görüntü güvenlik sistemleri
E
Biometrik güvenlik sistemleri
Soru 26
Zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda numaralandırılmış şartlardan hangilerinin yerine gelmesi gerekir? I. Haksız bir saldırının olması II. Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması III. Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir olması IV. Orantılı karşılık verilmesi
A
Sadece III
B
II ve III
C
I,II ve III
D
I,II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 27
Beş duyu organımızla alınan bilgilerin,yazılı olarak kâğıtlara geçirilmesine ne ad verilir?
A
Not alma
B
Tutanak
C
Rapor
D
İfade alma
E
Günlük
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi açısından “yetki” kavramının özelliklerinden değildir?
A
Yetki çalışılan yerin özelliğine göre değişiklik gösterir
B
Yalnız bir hak değil, aynı zamanda sorumluluktur
C
Yetki zamanında ve yerinde kullanılmalıdır
D
Yetkisi olmadığı halde, bu yetkiyi kullanmamak görevi ihmaldir
E
Yetkiyi amacı dışında kullanmak sorumluluk getirir.
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?
A
Değişmez
B
Benzetilemez
C
Benzemez
D
Değiştirilemez
E
Tasnif edilemez
Soru 30
Hava Limanları dış hatlar kontrol ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında, bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-RAY cihazından geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da; görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Madde alınıp yolcu gönderilir
B
Şahıs bekletilir, uzman polise haber verilir
C
Yolcunun beyanı esas alınır ve gönderilir
D
Madde kontrol için laboratuvara gönderilir
E
Özel güvenlik görevlileri kendileri kontrol yapar ve karar verir
Soru 31
Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?
A
Şüpheliyi yakalamak
B
Yetkili kolluğa bilgi vermek
C
Olay yerini ve delilleri koruma altına almak
D
Delilleri toplamak
E
Tanıkları tespit edip kolluğa bildirmek
Soru 32
X-ray cihazlarında konveyöre bırakılan bagajların mesafe aralığı en az kaç cm olmalıdır?
A
10 cm
B
25 cm
C
50 cm
D
100 cm
E
150 cm
Soru 33
Toplumda kargaşa çıkarmak ve devletin yabancı devletler karşısında güvenliğini tehlikeye düşürmek amacıyla devlet büyüklerine, siyasi ve askeri liderlere veya toplumca sevilen kişilere yöneltilen saldırılara .......................denir.Yukarıdaki noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Suikast
B
Provakasyon
C
Eylem
D
Koruma
E
Tehdit
Soru 34
Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?
A
İşkence
B
Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
C
Amirin emrine muhalefet
D
Görevi ihmal
E
Görevini yaptığından suç oluşmamıştır
Soru 35
Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan olaylarda, genel kolluğun hangi yetkisini kullanırlar?
A
Olay yeri inceleme
B
Olay yerini muhafaza altına alma
C
Tanık dinleme
D
İfade alma
E
Parmak izi alma
Soru 36
Özel güvenlik hizmeti gören personeli ve özel güvenlik eğitimi veren kuruluşların denetlemesi kim tarafından yapılmaktadır?
A
İçişleri Bakanlığı-Valilik
B
Jandarma Genel Komutanlığı
C
Sahil Güvenlik Komutanlığı
D
Belediyeler
E
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 37
Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?
A
Mahalle
B
Polis bölgesi
C
Devriye güzergâhı
D
Belediye sınırları
E
Kontrollü bölge
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?
A
Suç sebebi
B
Yakalanma zamanı ve yeri
C
Bilirkişi ifadesi
D
Ne şekilde yakalandığı
E
Zor kullanılmış işe doktor raporu
Soru 39
Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zamanda ve mekânda gerçekleşmesi kavramı aşağıdaki tanımlardan hangisine uygundur?
A
Şüphe
B
Olay
C
Arama
D
Miting
E
Hepsi
Soru 40
Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?
A
İhbar
B
Eşkâl
C
Bombalı paket
D
Biyolojik tehdit
E
Devriye
Soru 41
Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?
A
Motivasyon
B
Stabilizasyon
C
Zoom
D
Kalibrasyon
E
Gramaj ayarı
Soru 42
Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A
X-Ray cihazı
B
Kapalı devre televizyon sistemi
C
Tel örgü
D
Duvar
E
Demir parmaklık
Soru 43
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır?
A
Kontrol noktasında şahısların kontrolü kapı dedektörü ile yapılır
B
Kontrol noktasında eşyaların kontrolü Xray cihazı ile yapılır
C
Kontrol noktasında şahısların aranması el dedektörü ile yapılır
D
Bina yada tesise girmekten vazgeçen şahıs yakalanarak aranmalıdır
E
Giriş kontrollerinde kart sistemi kullanılabilir
Soru 44
CCTV'nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kapalı devre televizyon sistemi
B
Kontrol sistemi
C
Açık devre televizyon sistemi
D
Canlı yayın yapma sistemi
E
Renkli televizyon sistemi
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşkeye tehlikeli veya yasak maddelerin sokulmasını engellemeye yönelik kullanılır? I-Metal dedektörü II-Kartlı geçiş sistemi III-X-ray cihazı
A
I ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
E
Hiçbiri
Soru 46
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?
A
Pulmoner damar kanamaları
B
Burun kanamaları
C
Atardamar kanamaları
D
Kılcal damar kanamaları
E
Toplardamar kanamaları
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
A
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinin yukarısında tutmak
B
Kanamanın durdurulamadığı durumlarda uygun kemik üzerine turnike uygulamak
C
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
D
Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
E
Kanayan damarın üzerine doğrudan baskı uygulamak
Soru 48
Suni solunumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Erişkinlerde ağız ve buruna birlikte üflenir
B
Erişkinlerde ağız dolusu hava üflenir
C
Bebeklerde ağız ve buruna birlikte üflenir
D
Erişkinlerde her üflemeden sonra solunum kontrolü yapılır
E
Ne kadar çok hava üflenirse o kadar iyidir
Soru 49
Solunumun olup olmadığı nasıl değerlendirilir?
A
Göz bebeklerine bakılır
B
Bak-dinle-hisset yöntemi ile 10 sn dinlenir
C
Nabzına bakılır
D
Vücut ısısı ölçülür
E
Tansiyonu ölçülür
Soru 50
İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?
A
Hava yolunun açılması
B
Solunumun düzenlenmesi
C
Kas ve iskelet sistemi kontrolü
D
Kan dolaşımının sağlanması
E
Sindirim sisteminin düzenlenmesi
Soru 51
Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmesi gerekir?
A
İskelet sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Bilinç Durumu
E
Kas sistemi
Soru 52
İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
A
Koruma, Bildirme, Kurtarma
B
Koruma, Taşıma, Nakil
C
Konuşma, Bildirme, Nakil
D
Kurtarma, Taşıma, Nakil
E
Koruma, Kollama, Nakil
Soru 53
Yaralıların aciliyetlerinin değerlendirilerek seçme/ayırma yapılması ve öncelikli kazazedenin belirlenmesi işlemine ne denir?
A
Triaj
B
Taşıma
C
Teşhis
D
Tedavi
E
İlkyardım
Soru 54
''.............'', kemik dokusunun bütünlüğünün bozulmasıdır.Eklemin normal hareket sınırının ötesine bükülmesi ve gerilmesi sonucu, kapsül ve ligamentlerin zedelenmesi veya yırtılmasına ''................'' denir. ''...............'' ise, eklemi oluşturan kemiklerden birinin yerinden ayrılmasıdır. Yukarıdaki noktalı bölümlere yazılması gereken kelimeler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A
Kırık-Çıkık-Çatlak
B
Kırık-Burkulma-Çıkık
C
Çıkık-Kırık-Burkulma
D
Zedelenme-Burkulma-Kırık
E
Eklem-Burkulma-Kırık
Soru 55
Hayat kurtarmak amacıyla hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne denir?
A
Hayati müdahale
B
Nabız ölçme
C
ABC metodu
D
Temel yaşam desteği
E
Kalp masaj
Soru 56
Aşağıda verilen yangın çeşitlerinden hangisinde yangın söndürme maddesi olarak köpük ve su kullanılmaz?
A
Orman yangını
B
Akaryakıt yangını
C
Elektrik yangını
D
Araç yangını
E
Plastik madde yangını
Soru 57
Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir?
A
Baca izolasyonu
B
Paratoner
C
Yangın söndürme cihazı
D
Havalandırma sistemi
E
Duman algılama cihazları
Soru 58
Yangın çıkmış çok katlı bir binada yapılması gerekenlerden bazıları aşağıda verilmiştir? I. Yangın merdiveni vasıtası ile binadan uzaklaşmak. II. Kapalı alandan açık alana çıkma imkânı yok ise duman girişini engelleyici tedbirler almak. III. Yangın çıkışlarını takip ederek binayı terk etmek. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 59
Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kendi kendine yanma
B
Yavaş yanma
C
Hızlı yanma
D
İçin için yanma
E
Parlama/patlama
Soru 60
Aşağıdakilerden hangisi orman yangını ihbar hattının numarasıdır?
A
154
B
156
C
186
D
177
E
187
Soru 61
Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır?
A
Su yatağı gibi su alabilecek bölgeleri terk etmek
B
Sel sularına girmemek
C
Elektrik kaynaklarından uzak durmak
D
Araç içinden ayrılmamak
E
Suyun ulaşamayacağı güvenli yerlere geçmek
Soru 62
Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılacaklardan değildir?
A
Sakin olmalı ve paniğe kapılmamalıyız
B
Hacim küçültülerek başımızı korumalıyız
C
Deprem sırasında acilen merdivenlere yönelmeliyiz
D
Sabitlenmemiş eşyalardan ve camlardan uzak durmalıyız
E
Hepsi
Soru 63
Genel olarak insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen olaylara ne denir?
A
Deprem
B
Afet
C
Sel
D
Yangın
E
Tusunami
Soru 64
Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?
A
Lsd
B
Eroin
C
Kokain
D
Metadon
E
Esrar
Soru 65
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?
A
Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek;akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler
B
Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler
C
Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler
D
Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler
E
Bir kez kullanılması serbest olan maddeler
Soru 66
“Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
A
Sempati
B
Dinleme
C
İletişim
D
Psikoloji
E
Empati
Soru 67
Danışma noktasında görevli personelin vatandaşı karşılamasıyla alakalı olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vatandaş geldiğinde ayağa kalkarak tebessüm içinde yardımcı olmak
B
Kişiyi soğuk bir şekilde karşılamak
C
Gelen kişiyi önemsememek
D
Gelen kişilere yardımcı olmamak
E
Görev yerinde durmayarak gelen kişiyi bekletmek
Soru 68
Yüz, beden, bedensel temas, mekân kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?
A
Kişiler arası iletişim
B
Sözlü iletişim
C
Sözsüz iletişim
D
Öz kişisel iletişim
E
Yatay iletişim
Soru 69
Sözlü iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar arasında hangisi yer almaz?
A
Konuşma üslubunun her zaman sert ve keskin olması
B
Göz göze geldiğinde bakışların kaçırılmaması
C
Bedensel hareketlerin sözlerle uyumlu olması
D
Samimi ve açık sözlü olmak
E
Konuşmalarda bazen mizahi argümanlara yer verilmesi
Soru 70
“İletişimin ….. bilmek, başarılı iletişimin …..şartlarından biridir” Yukarıdaki cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilmelidir?
A
kuralını - ikincil
B
amacını - temel
C
sırasını - birincil
D
düzeyini - koşulsuz
E
geleceğini - ikincil
Soru 71
İletişim sürecinde kaynaktan gelen iletileri belli biyolojik ve psikososyal süreçlerden alıp yorumlayan ve bunlara sözlü, sözsüz tepkide bulunan kişi ya da gruplara ne ad verilir?
A
Geribildirim
B
Alıcı
C
Kanal
D
Mesaj
E
Kod
Soru 72
Savunucu iletişim aşağıdaki iletişim biçimlerinden hangisinin başlamasına yol açar?
A
Empatik iletişim
B
Güdüleyici iletişim
C
Çatışmacı iletişim
D
Motive edici iletişim
E
İkna edici iletişim
Soru 73
Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden biridir?
A
Geri-bildirim vermek
B
Farklı dil kullanmak
C
Soru sormak
D
Empati yapmak
E
Saygı göstermek
Soru 74
Toplumun psikolojik özelliklerinden olan ve toplumun iradesinin, bireyin iradesine egemen olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kamu yararı
B
Kamu düzeni
C
İrade zayıflığı
D
Genel irade
E
Egemenlik
Soru 75
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
İletişim insanın en temel ihtiyaçlarından biridir
B
Başarılı iletişim sayesinde müşteri memnuniyetini sağlamak kolaylaşır
C
Ast-üst ilişkileri iletişim esasları dâhilinde yürütülürse başarısız olunur
D
İletişim ihtiyaç duyulan alanlarda yeni bilgiler üretilmesine imkân verir
E
Geri-bildirim iletişim sürecinin önemli bir öğesidir
Soru 76
Etkili iletişim becerisi ile aşağıdaki alanlardan hangisi doğrudan ilgili değildir?
A
Zaman yönetimi
B
Bilgisayar kullanımı
C
Eleştirel düşünme
D
Eleştirel düşünme
E
Liderlik
Soru 77
Bir mesajın özel güvenlik personeli tarafından tam olarak anlaşıldığının kontrolü durumuna aşağıdaki kavramlardan hangisine uygundur?
A
Kaynak
B
Kodlama
C
Mesaj vereni tanıma
D
Geri bildirim
E
Mesaj verene sempati duyma
Soru 78
Aşağıdakilerden hangisi kalabalık çeşitlerinden birisi değildir?
A
Seyirci kalabalığı
B
Dinleyici kalabalığı
C
İbadet için toplanan kalabalık
D
Lider kalabalık
E
Saldırgan kalabalık
Soru 79
Aşağıdakilerden hangisi “yasadışı olaylarda güvenlik güçlerine karşı uygulanan eylem taktikleri arasında” yer almaz?
A
Olay çıkararak dikkatleri başka yöne çekme
B
Dağılıyor görünüp tekrar toplanma
C
Kutsal simgeleri kullanma ve marş söyleme
D
Topluluğun çevresine yaşlı, kadın, çocuk,gazi ve benzerlerin dizilmesi
E
Polisi destekleyen vatandaş kitlesinin oluşması
Soru 80
Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?
A
Çatışma
B
Refleks
C
Dürtü
D
Davranış
E
Motivasyon
Soru 81
Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine de denir?
A
Tekamül
B
İrade
C
Kariyer yapma
D
Sosyalleşme
E
Tedbirli olma
Soru 82
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden biridir?
A
Hilal düzeni
B
Kılıç düzeni
C
Kama düzeni
D
Satıh düzeni
E
Makas düzeni
Soru 83
Yasa dışı hale dönüşmüş toplumsal olaylara müdahale edilmesi mülki amirin emri ile olur. Ancak müdahalenin şeklinin nasıl olacağını olay yerinde bulunan kuvvetin başındaki amir belirler. Buna göre yapılan müdahalenin asıl amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
A
Topluluğu dağıtmak
B
Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek
C
Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak
D
Yakalanan suçluları savcılığa sevk etmek
E
O bölgede hasar tespiti yapmak
Soru 84
Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?
A
Bölük
B
Grup
C
Seyirci
D
Küme
E
Takım
Soru 85
Bir topluluğa girerek grubu suça teşvik eden onları tahrik eden kimselere ne ad verilir?
A
İhtiyatlı
B
Atılgan
C
Provokatör
D
Gönüllü
E
Tesir altında kalan
Soru 86
Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik etkilerine göre zehirleyici kimyasal maddelerden değildir?
A
Sinir gazları
B
Yakıcı gazlar
C
Boğucu gazlar
D
Göz yaşartıcı gazlar
E
Kan zehirleyici gazlar
Soru 87
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda gösteriye katılan gruplardaki psikolojik özelliklerden birisidir?
A
İrade zayıflığı
B
Duygusallık
C
Özenti
D
Taklit
E
Hepsi
Soru 88
Korunan kişi aracı ile program yerine geldiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Tüm korumalar yerlerini aldıktan sonra VIP araçtan indirilir
B
VIP’nin kapısını koruma amiri açar
C
Araç kullanıcısı aracı kesinlikle terk etmez
D
VIP konaklama yerine gidene kadar aracın kapısı kesinlikle kapatılmaz.
E
Hepsi
Soru 89
Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır?
A
Korunanın (VIP) beden bütünlüğünü korumak
B
Korunanın iyi uyumasını sağlamak
C
VIP’nin ofis düzenini sağlamak
D
VIP’nin telefon trafiğini takip etmek
E
VIP’nin ulaşımını sağlamak
Soru 90
Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
A
Bombayı ilk gören kişinin yön belirterek arkadaşlarını uyarması
B
Saldırının aksi istikamete doğru uzaklaşmak ve en kısa sürede yere yatarak hedef küçültmek
C
Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atmas
D
İkinci bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli ve uyanık olmak
E
Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye geçmek
Soru 91
Aşağıdakilerden hangisi özel koruma hizmetleri olarak adlandırılan hizmetlerden değildir?
A
Terörle mücadele kapsamında koruma hizmeti
B
Çıkar amaçlı suç örgütleri ile mücadele kapsamında koruma hizmeti
C
Ceza davaları ve diğer koruma hizmeti
D
Özel güvenlik koruma hizmeti
E
Genel kolluk asayiş hizmeti
Soru 92
Tehlike anında korumada aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A
Saldırganı etkisiz hale getirmek için en az sayıda eleman kullanılır
B
Saldırıyı fark eden eleman diğer elemanlara saldırı geliş yönünü bildirmelidir
C
Korunan önemli kişi saldırı yerinde bekletilerek güvenliği sağlanır
D
Koruma amiri korunan kişi ile saldırgan arasında olmalıdır
E
Korunan önemli kişi hızlı bir şekilde en yakın emniyetli yere götürülür
Soru 93
Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye asansörde uygulanacak tedbirlerden bir değildir?
A
Öncü koruma asansörü tutmalı ve korunan kişi bininceye kadar asansör tutulmalıdır
B
Asansör boşaltılmamış ve içerde başka şahıslar varsa korunan kişi de asansöre korumasız binebilir
C
Öncü koruma asansöre en son binmeli ve korunan personelden sonra inerek iniş sahasının güvenliğini sağlamalıdır
D
Asansörün taşıma kapasitesinden eksik sayıda kişi binmelidir
E
Asansör camlı ise, cam tarafına koruma elemanı konmalıdır
Soru 94
Önemli kişinin; 24 saat esasına göre ikametinde, ofisinde, yaya ve araçlı organizasyonlarda fiziksel ve itibar düşürücü saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ne ad verilir?
A
Koruma
B
Güvenlik
C
Alı koyma
D
Kurtarma
E
Destek olma
Soru 95
Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?
A
Muhtemel tehlikelerden zarar görmeden önemli kişinin gidebileceği bir yol seçimi yapmak gereklidir
B
Saldırı ve tehlikeyi uygun usul ile bertaraf etmek gereklidir
C
Saldırıda kullanılan silahın ateşli veya ateşsiz silah olmasına bakılmaksızın, ateşli silahla saldırgan önlenmelidir
D
Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak ve araştırmak şarttır
E
Daima bir tehlike vardır, suikast veya saldırının ne zaman yapılacağını önceden bilmek mümkün değildir
Soru 96
.………………….düzeni önemli kişi araçtan inmekte olduğu anda başlar, araca bindikten sonra ………………… dönüşür. Yukarıdaki noktalı bölümlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Yaya koruma/Araçlı korumaya
B
Denizde koruma/Hava taşıtlarında korumaya
C
Trende koruma/Vapurda korumaya
D
Araçlı koruma/Yaya korumaya
E
Otobüste koruma/Araçsız korumaya
Soru 97
Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev alanları içerisinde genel güvenliğin ve kamu düzeninin bozulduğu hallerde durumu ………………. genel kolluğa bildirir. Cümlede boş bırakılan yer aşağıdaki hangi ifade ile tamamlanmalıdır?
A
Kontrol altına aldıktan sonra
B
İş yeri sahibine bildirdikten sonra
C
Yatıştırdıktan sonra
D
Derhal
E
İdare ederek
Soru 98
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun ortak yetkilerinden birisidir?
A
Halka açık eğlence yerlerini denetleme yetkisi
B
Yakalama yetkisi
C
İstihbarat toplama yetkisi
D
Trafik denetleme yetkisi
E
İfade alma yetkisi
Soru 99
Polis; kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı hangi yetkisini kullanır?
A
Silah kullanma
B
Cop kullanma
C
Üst araması
D
Kimlik sorma
E
İkaz etme
Soru 100
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?
A
Kimlik sorma
B
Zor kullanma
C
Arama
D
Yakalama
E
Telefon dinleme
Soru 101
Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında yer almaz?
A
Barut
B
Çap
C
Çekirdek
D
Kapsül
E
Kovan
Soru 102
Etkili mesafe nedir?
A
Merminin delme gücü
B
Fişeğin ilk hızı
C
Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
D
Atıcının görüş mesafesi
E
Silahın menzili
Soru 103
Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
A
Çıkarıcı yıldızı
B
Top yuvaları
C
Tırnak
D
Horoz örsü
E
Top kilidi
Soru 104
Taşıma ruhsatı, silahlar için kaç yıl geçerlidir?
A
1 yıl
B
2 yıl
C
3 yıl
D
5 yıl
E
4 yıl
Soru 105
Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir?
A
Çerçeve
B
Şarjör
C
Namlu
D
Fişek yatağı
E
Tırnak
Soru 106
Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Tetiği çekmek gerekir
B
Yeniden denemek gerekir
C
Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır
D
Boş kovan yerinden çıkmış olabilir
E
Horozu kurmak gerekir
Soru 107
Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” tanımına aşağıdakilerden hangisi girer?
A
Ateşli silahlar
B
Patlayıcı maddeler
C
Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet
D
Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler
E
Hepsi
Soru 108
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerindendir?
A
Silahı güvenli kullanır
B
Silahları tanır
C
Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır
D
Silahını korur
E
Hepsi
Soru 109
Kovan atma tertibatı nelerden oluşur?
A
Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu
B
Tırnak-çıkarıcı
C
Çıkarıcı-kovan atma boşluğu
D
Namlu- iğne-horoz
E
Şarjör- horoz- namlu
Soru 110
Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan, aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir?
A
Kilitleme dişlileri
B
Tetik manivelası
C
Sürgü tutucu pim
D
Gerdel yayı
E
İcra yayı mili
Soru 111
Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz?
A
Ateşli silahlar
B
Ateşsiz silahlar
C
Kimyasal silahlar
D
Modern silahlar
E
Nükleer silahlar
Soru 112
Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Unutkanlık
B
İhmal
C
Kendine aşırı güven
D
Bilinçsizlik
E
Hepsi
Soru 113
Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sistemlerini oluşturan parçalardan biri değildir?
A
Tetik
B
Gez
C
Horoz
D
İğne
E
Horoz kurma parçası
Soru 114
Hatve nedir?
A
Silah kapasitesidir
B
Namlu boyudur.
C
Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir
D
Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur
E
Namlu içindeki girintilerdir.
Soru 115
Aşağıdakilerin hangisi tetik hatalarındandır?
A
Aniden tetik çekmek
B
Tetiği çok yavaş çekmek
C
Silahın patlama sesinden etkilenmek
D
Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak
E
Hepsi
Soru 116
Aşağıdakilerden hangisi İlk hız’ın tanımıdır?
A
Merminin namluyu terk ettiği andaki hızıdır.
B
Merminin namlu içindeki hızıdır.
C
Merminin namlu ağzını terk ettikten sonra vuruş noktasına kadar geçen zaman / m ’dir
D
Merminin namlu ağzını terk ettikten sonra kat ettiği mesafe / zaman’dır
E
Hiçbiri
Soru 117
Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir?
A
Kovan
B
Fişek dip tablası
C
Kapsül
D
Barut
E
Çekirdek
Soru 118
Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
A
Set
B
Çap
C
Yiv
D
Rayyür
E
Hazne
Soru 119
Aşağıdakilerden hangisi silah bakımı sırasında kullanılan malzemelerden birisidir?
A
Harbi
B
Çekiç
C
Tornavida
D
Keski
E
Pense
Soru 120
Toplu tabancalarda tırnak nerededir?
A
Namlunun altında
B
Top yuvalarının önünde
C
Tetik korkuluğunun önünde
D
Toplu tabancalarda tırnak yoktur
E
Namlunun üzerinde
Soru 121
Aşağıdakilerden hangisi Şarjör’ün parçaları arasında yer almaz?
A
Şarjör tüpü (gövdesi)
B
Gerdel yayı
C
Gerdel
D
Şarjör kapağı
E
Şarjör manivelası
Soru 122
6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?
A
20 yaşını
B
21 yaşını
C
18 yaşını
D
15 yaşın
E
25 yaşını
Soru 123
Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez?
A
İçkili lokanta
B
Hiper market
C
Cezaevi
D
Otel
E
Havuz
Soru 124
Ateşli silahlarda iğne kırılırsa ne olur?
A
Silah dolduruş yapamaz
B
Silah kilitlenir
C
Silah emniyete alınamaz
D
Fişek ateşlenemez
E
Kovan dışarı atılamaz
Soru 125
Poligonda Atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır?
A
Atıcı, Silahı inceler arızayı tespite çalışır
B
Atıcı, silahı söker
C
Atıcı, silahı tamir ve bakım kısmına götürür
D
Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar
E
Atıcı, silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler
Toplam 125 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir