61. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları

61. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
A
Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
B
Bombayı ilk gören kişinin yön belirterek arkadaşlarını uyarması
C
Saldırının aksi istikamete doğru uzaklaşmak ve en kısa sürede yere yatarak hedef küçültmek
D
İkinci bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli ve uyanık olmak
E
Saldırı bölgesinden güvenli bölgeye geçmek
Soru 2
Korunan önemli kişi (viP), gideceği yere araçla intikal etmesi halinde bineceği aracın hangi kısmında oturmalıdır?
A
Aracın sağ önünde oturur
B
Aracın sağ arkasında oturur
C
Aracın sol arkasında oturur
D
Aracın arkasında ortada oturur
E
Aracın sol önünde oturur
Soru 3
Özel güvenlik görevlisinin görevli olduğu yerlerde bir suç işlenmesi halinde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Olaya müdahale etmek
B
Olay yerinden kaçan şüphelileri takip etmek
C
Genel kolluk olay yerine geldiğinde olayla ilgili bilgilendirmek
D
İşlenen suçla ilgili soruşturma yapmak
E
Genel kolluğun yasalara uygun olarak verdiği emirlere göre hareket etmek
Soru 4
Genel kolluk suç şüphesi altında bulunan özel güvenlik görevlisine nasıl müdahale edebilir?
A
Sadece özel güvenlik şube müdürlüğünde çalışan polisler müdahale edebilir
B
Özel güvenlik görevlisine normal vatandaş gibi müdahale edebilir
C
Özel güvenlik görevlisinin amiri müsaade etmeden müdahale edilemez
D
Özel güvenlik görevlisinin görevi bitmeden müdahale edilemez
E
Yazılı emir olmadığı sürece hiçbir şey yapılamaz
Soru 5
Genel kolluk, yasalar gereği bütün ülke genelinde görevli ve yetkilidir. Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nerede kullanabilirler?
A
Genel kolluk yanında her yerde
B
Görevli oldukları süre içerisinde her yerde
C
Sadece görev alanlarında her zaman
D
Amirinin söylediği her yerde
E
Görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlileri tarafından  kullanılabilen yetkilerdendir ?
A
İfade alma
B
Parmak izi ve fotoğraf alma
C
Olay yerini muhafaza altına alma
D
İstihbarat toplama ve teknik takip yapma
E
Suç araştırması yapma ve delil inceleme
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi toplantı gösteri yürüyüşleri kanununun istisnasıdır?
A
Sendikal faaliyetler
B
Grev ve lokavtlar
C
Öğrenci eylemleri
D
Geleneklere göre yapılan şenlikler
E
Siyasi partilerin açık hava toplantıları
Soru 8
Yakın koruma hizmetlerinde görev alan öncü istihbarat çalışması yapacak özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunmasına ihtiyaç yoktur?
A
Daha önce koruma hizmetlerinde görev yapmış olmak
B
Korunan önemli kişinin (VIP) özelliklerini, konumunu durumunu iyi bilmek, tehdit durumu algılamak
C
Çok iyi pazarlık yapmak, ticareti iyi bilmek
D
Yakın koruma kursu (VIP) almış olmak
E
Teknolojik cihazları tanımak ve iyi bir şekilde kullanmak (x-ray, dedektör vb.)
Soru 9
Boğma (Boğum) noktası tabirini en iyi tarif eden madde aşağıdakilerden hangisidir?
A
Denizde akıntının fazla olduğu, korumalar ve korunan önemli kişinin (VIP) boğulabileceği alanlardır
B
Korunan önemli kişinin (VIP) bir yerden bir yere giderken geçmek zorunda olduğu, alternatifi olmayan, saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu yerlerdir
C
Özellikle kıyı şeridinde normal devam eden derinliğin aniden artarak insanların boğulma riskinin arttığı alanlardır
D
Rutubetli, oksijenin az olduğu solunumun zorlaştığı noktalardır
E
Ney yapılan kamışlardaki birleşme alanına verilen addır
Soru 10
Bir kişi ile yapılan koruma düzenine ne denir?
A
Zor koruma
B
Refakat koruması
C
Alan koruması
D
Karo düzeni
E
Baklava formasyonu
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi “Temel Koruma Prensiplerinden” biri olamaz?
A
Koruma işi farkındalık ve çok yönlü düşünmeyi gerektirir
B
Koruma işi kesintiye uğratılmadan, 24 saat esasına göre yapılmalıdır
C
VIP her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük düşürücü durumlardan korunmalıdır
D
Koruma esnek olmalı VIP'in görevini engellememelidir
E
Tam koruma (%100) yapılmalıdır
Soru 12
Terörist faaliyetler düşünüldüğünde aşağıdaki hangi ifade doğru değildir?
A
Genellikle dış güçlerin taşeronlarıdır
B
Kamuoyunda ses getirecek eylemleri tercih ederler
C
Korkutma, yıldırma, sindirme amaçlı eylemlerin (eylemsel şiddet boyutu) olması gerekir
D
Devlet otoritesini reddeden örgütlü bir harekettir
E
Temel hak ve hürriyetleri elde etmek en önemli amaçtır
Soru 13
Aşağıdaki maddelerden hangisi önemli kişiyi (VIP) korumanın yöntemlerinden biri değildir?
A
Koruma önemli kişiye göre yapılmalıdır
B
Koruma önemli kişinin özel ve resmi yaşamını engellememelidir.
C
Koruma planı, araç gereç hazır olmalıdır
D
Koruma sürekli, düzenli ve sistemli olmalıdır
E
Koruma görevine hafta sonları ara verilebilir
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?
A
Planlama
B
Hedef seçimi
C
Keşif
D
Delillere el koyma
E
Kaçış
Soru 15
İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne denir?
A
Kalıtım
B
Davranış
C
Düşünce
D
Refleks
E
Bilinç
Soru 16
Aynı amaç ve hedef doğrultusunda bir araya gelen, eylem birliği içinde olan insanların oluşturduğu küme aşağıdakilerden hangisidir?
A
Teşkilat
B
Seyirci
C
Grup
D
Küme
E
Hepsi
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A
İnsanda dayanılmaz korku ve heyecanın etkisiyle ortaya çıkan kontrolsüz hareketlere panik denir
B
Kültür kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal kurallardır
C
Geleneksel tören ve şenlikler toplantı ve gösteri yürüyüşü kapsamına girmez
D
Örf ve adetler kanunla düzenlenir, şenlikler için mülki amirden 24 saat önce izin alınır
E
Hiçbiri
Soru 18
Kama düzeni için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A
Kama düzeni yol kapaması yapmak için kullanılır
B
Topluluğu bölmek için kullanılır
C
Topluluğu yanlara doğru dağıtmak için kullanılır
D
Topluluk liderlerini yakalamak, toplulukla irtibatını kesmek için kullanılır
E
Topluluğu küçük parçalara bölmek için kullanılır
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi toplu birliğin gözaltı işlemi yapmak için kullandığı doğru tekniktir?
A
Hat
B
Kama
C
Çember
D
Hat ve kama
E
Hepsi
Soru 20
Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Genelde ortak bir amacı olmayan, birbirlerini tanımayan bireylerin tesadüfen geçici bir süre için bir araya gelmesidir
B
Birbirlerini tanıyan 10 ve üzerinde şahsın bir meydanda buluşmak üzere toplanması sonucu oluşan gruba denir
C
Çay içmek üzere bir okul kantininde toplanan öğrenci grubuna denir
D
Maç seyretmek için stat içinde bulunan protokole denir
E
Yalnızca nüfusu bir milyon ve üzerindeki şehirlerde oluşan topluluklara denir
Soru 21
I-Çift anlamlı olabilir II-Kesin bir anlamı olmayabilir III-Sözcüklerden daha az etkilidir IV-Konuşma ve yazı diline göre daha evrenseldir. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri  sözsüz    iletişimin özelliklerinden değildir?
A
I ve IV
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
E
Yalnız III
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi kanunsuz bir toplantı ya da gösteri yürüyüşünde kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değildir?
A
Telkine açık olma
B
Anonimlik(isimsizlik)
C
Yayılma
D
Duygusallık
E
Kanunlara riayet etme
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalıklardır?
A
Spor seyircileri
B
Çarşı pazar kalabalığı
C
Toplantı, miting, grev yapmak için toplanan kalabalıklar
D
Geleneksel dini inanç etkinliklerinde bulunanlar
E
Toplantı ve gösteri yürüyüşüne göre hareket eden kalabalıklar
Soru 24
“Bir örgüte girerek veya bir mitinge bir gösteriye sızarak örgüt üyelerini veya gösteriye katılanları suç sayılan bir eyleme, davranışa iten kişiye” ne denir?
A
Seyirci
B
Provokatör
C
Kamu görevlisi
D
Gönüllü
E
Maceracı
Soru 25
Telefonla iletişimde kendisini özel güvenlik görevlisine tanıtarak istekte bulunan kişiye iletişim biliminde ne ad verilir?
A
Mesaj
B
Gönderici
C
Kaynak
D
Alıcı
E
Kodlama
Soru 26
İletişimin önündeki en büyük engellerden birisi de gürültüdür. Gürültünün somut ve soyut olarak farklı türleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi gürültü türlerinden değildir?
A
Şiddetli gürültü
B
Fizyo-nörolojik gürültü
C
Psikolojik gürültü
D
Toplumsal gürültü
E
Fizyolojik gürültü
Soru 27
“Söylemediklerimiz söylediklerimizden daha etkilidir.” sözü ile vurgulanmak istenen iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sözcükler
B
Kılık kıyafet
C
Sempati
D
Beden dili
E
Empati
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişime etki eden unsurlardan biri değildir?
A
Algılar
B
Tutumlar
C
Roller
D
Kişilik özellikleri
E
Sosyal Medya
Soru 29
Bir özel güvenlik görevlisi ile görüştüğü kişi arasındaki iletişim mesafesi aşağıdaki ölçülerden hangisidir?
A
Mümkün olduğu kadar yaklaşmalıdır
B
1 ile 1,5 metre mesafe koymalıdır
C
50 cm den fazla yaklaşmamalıdır
D
75 cm den fazla yaklaşmamalıdır
E
İletişim mesafesi önemli değildir
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin bir öğesi değildir?
A
Mesaj
B
Alıcı
C
Amaç
D
Geri-bildirim
E
Kaynak
Soru 31
Hızlı konuşmanın iletişim süreçlerindeki en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hedeften uzaklaşılması
B
Duyguların ifade edilememesi
C
Soruna çözüm üretilememesi
D
Anlaşılırlığın zorlaşması
E
Haksızlık yapılması
Soru 32
Empati neden gereklidir?
A
Karşımızdaki kişinin hislerini anlamak için
B
İsteklerimizi kişilere dikte etmek için
C
Yazılı iletişimde başarılı olmak için
D
Dili etkili şekilde kullanmak için
E
Resmî yazışmalarda başarılı olmak için
Soru 33
Önyargı iletişim sürecini nasıl etkiler?
A
Sorunların detaylı bir şekilde ele alınmasını sağlar
B
Aktif dinlemeye imkân verir
C
İletişim engellerinin yok edilmesini sağlar
D
Yanlış kanal seçimine neden olur
E
Mesajın doğru algılanmasını engeller
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisinin stresle mücadele etmeye katkısı vardır?
A
İşleri ertelemek
B
Her zaman mükemmeli aramak
C
Yürüyüş yapmak
D
Sürekli ilaç kullanmak
E
Sorunlarla tek başına mücadele etmek
Soru 35
Paratoner sistemler aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?
A
Sıçramalar
B
Bilgisizlik
C
Aşırı hava sıcaklıkları
D
Yıldırım düşmesi
E
Doğalgaz kaçağı
Soru 36
Yangın, deprem, sel vb. afet ve acil durumlarda acil durum ekipleri kurulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir?
A
İlk yardım ekibi
B
Kurtarma ekibi
C
Enkaz ekibi
D
Koruma ekibi
E
Söndürme ekibi
Soru 37
Doğalgaz kaçaklarında kapalı ortama dolan gaz nerede birikim yapar?
A
Zeminde
B
Tavanda
C
Derin yerlerde
D
Askıda kalır
E
Suda birikir
Soru 38
Yanma olayının önemli bir bileşeni olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ile olur? I-Kondüksiyon (iletim) II-Konveksiyon (taşınım) III-Radyasyon (ışınım)
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II, III
D
I, II, III
E
I, II
Soru 39
Yanıcı maddenin yetersiz oksijen nedeniyle, yeteri miktarda ısı, buhar veya gaz üretemediği durumlarda meydana gelen yanma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yavaş yanma
B
Kendi kendine yanma
C
Hızlı yanma
D
Parlama ve patlama şeklinde yanma
E
Oksijensiz yanma
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerindendir?
A
Otomatik sprinkler sistemi
B
Duman algılama cihazı
C
Alev algılama cihazı
D
Isı algılama cihazı
E
Dedektör
Soru 41
Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne denir?
A
Yara
B
İncinme
C
Burkulma
D
Ağrı
E
Şok
Soru 42
Esrar maddesi için aşağıdakilerden hangisi yanlış değildir?
A
Afyondan elde edilir
B
Ülkemizde yasa dışı üretimi hiç yoktur
C
Kenevir bitkisinden elde edilir
D
Kullanılması yasak değildir
E
İzin alınarak satışı yapılmaktadır
Soru 43
Endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılmakta olan yapıştırıcılar, tiner, benzin vb. maddeler, madde bağımlıları tarafından solunum yoluyla alındığında alkol sarhoşluğuna benzer bir etki meydana getirmektedirler. Yukarıda tanımı verilen uyuşturucu madde grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A
LSD
B
Eroin
C
Uçucular
D
Amfetaminler
E
Trankilizanlar
Soru 44
Bir özel güvenlik görevlisi sözlü iletişime geçmeden önce nelere dikkat etmelidir?
A
Kişinin beden dilini gözden geçirmelidir
B
Kişinin kılık kıyafetine dikkat etmelidir
C
Kişinin yaşına dikkat etmelidir
D
Kişinin yürüyüşüne dikkat etmelidir
E
Kişinin elinde ne taşıdığına dikkat etmelidir
Soru 45
Şokta hangisi görülür?
A
Hızlı ve yüzeysel solunum
B
Soğuk ve soluk cilt
C
Hızlı ve zayıf nabız
D
Endişe ve huzursuzluk
E
Hepsi görülür
Soru 46
Havada (yaklaşık) yüzde kaç oranında oksijen bulunur?
A
35
B
5
C
25
D
78
E
21
Soru 47
Bilinç bozukluğu durumunda ilk yardımla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Kişi bayıldıysa sırtüstü yatırılarak ayakları 30 cm yukarı kaldırılır
B
Kişi bayıldıysa solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır
C
Kusma varsa yan pozisyonda tutulur
D
Solunum kontrol edilir
E
Etraftaki meraklı kişilerden yardım istenir
Soru 48
Özel güvenlik görevlisi Murat, kaza yerinde "Bak-Dinle-Hisset" yöntemiyle yaralıyı değerlendirmiştir. Buradaki "Bak" ne anlama gelmektedir?
A
Kaza bölgesinde yanıcı madde olup olmadığına bakmak
B
Yaralıda kırık olup olmadığına bakmak
C
Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakmak
D
Kaç yaralı olduğuna bakmak
E
Şah damarından nabız bakmak
Soru 49
Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri ile ilgili hangi şık yanlıştır?
A
Kucakta taşıma; bilinci açık çocuklar ve hafif yetişkinlerde uygulanır
B
İlk yardımcının omzundan destek alma; hafif yaralı ve yürüyebilecek hastalarda uygulanır
C
Sırtta taşıma; bilinci kapalı hastalarda uygulanır
D
Omuzda taşıma; bilinci kapalı veya yürüyemeyen hastalarda uygulanır
E
Sandalye ile taşıma; özellikle merdiven inip çıkarken çok kullanışlıdır
Soru 50
Sağlıklı yetişkin bir insanda dakikadaki nabız sayısı h aralıktadır?
A
40-60
B
60-100
C
80-120
D
90-140
E
100-200
Soru 51
Rentek manevrası nedir?
A
Sedye ile hasta taşıma yöntemidir
B
Araç içinden yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarılması tekniğidir
C
Acil taşıma tekniğidir
D
Yaralının sedyeye alınma tekniğidir
E
Hava yolunu açma manevrasıdır
Soru 52
Nefes alamayan, elleriyle boğazını tutan, acı çeken ve rengi moraran hastanın solunum yolunda tam tıkanma var demektir. Özel güvenlik görevlisi Zehra böyle biriyle karşılaştığında ne yapmalıdır?
A
Heimlich manevrası yapmalıdır
B
Su içirmelidir
C
Sırtüstü yatırmalıdır
D
Baş aşağı çevirmelidir
E
Yüzükoyun yatırmalıdır
Soru 53
Omurga hasarı olduğundan şüphelenilen bir yaralının taşınması gerektiğinde nasıl davranılmalıdır?
A
Bir kişi, dikkat ederek sırtında taşır
B
Bir kişi, yaralının hareket etmeyeceği bir şekilde kucakta taşır
C
En az üç kişiyle hastanın omurga düzlemi korunarak taşınır
D
Bir çarşaf üzerine konarak taşınır
E
Hiçbir surette böyle hastalar taşınmaz
Soru 54
Isı, oksijen ve ........................... belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona yanma denir. Tanıma göre noktalı alana hangisi gelmelidir?
A
Yakıcı madde
B
Yanma
C
Duman
D
Yanıcı madde
E
Yangın
Soru 55
I-Tutanak düzenlenir. II-Olay yeri çepeçevre koruma altına alınır. İlk yardım yapılır ve tıbbi yardım talep edilir. III-Sıralı amirlere ve kolluk kuvvetlerine haber verilir ve personel takviyesi istenir. IV-Şüpheli şahıs yakalanıp silahla birlikte muhafaza altına alınır. Özel güvenlik görevlilerinin sorumlu oldukları alan içerisinde meydana gelen bir silahla yaralama olayında suçüstü hali mevcut ise yapılması gereken iş ve işlemlerin doğru sıralaması nasıl olmalıdır?
A
I-II-III-IV
B
I-III-II-IV
C
IV- II -III-I
D
IV-III- I-II
E
III-I- IV-II
Soru 56
Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?
A
Duvar ve beton engeller
B
Tel örgüler
C
Bariyerler
D
Metal detektörler
E
Taşıt kapanları
Soru 57
Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin görev teçhizatı değildir?
A
Şapka
B
El feneri
C
Kelepçe
D
Silah
E
Telsiz
Soru 58
Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin görev teçhizatı değildir?
A
Şapka
B
El feneri
C
Kelepçe
D
Silah
E
Telsiz
Soru 59
Güvenlik yapılanmasında aşağıdakilerden hangisi iç halkada bulunur?
A
Jiletli teller
B
Mantar bariyerler
C
Yol kesiciler
D
Biyometrik sistemler
E
Hiçbiri
Soru 60
X ışınının bazı cisimlerden az bazı cisimlerden geçmemesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A
Bütün maddelerin aynı yapıda olmalarını
B
X ışını kaynağına uzak geçtiğini
C
Cisimlerin cihaza dik konulduğunu
D
Cisimlerin nötron sayısının farklı olduğunu
E
Cisimlerin yoğunluklarının farklı olduğunu
Soru 61
CCTv sisteminde quad cihazı ne işe yarar?
A
Kamerayı hareket ettirmek
B
Anahtarlama yapma
C
Renkli görüntü verme
D
Ekranı bölmelere ayırma
E
S/B görüntü verme
Soru 62
Kurum ve işletmelerde güvenlik sistemlerinden birinin kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A
Hırsızlık olaylarını izleme ve önleme
B
İnsan tasarrufu sağlama
C
Fiziki güvenlik önlemlerini desteklemek
D
Satışları artırmak
E
Kurumun güvenliğini sağlamak
Soru 63
Burun kanamasında ilk yardımda ne yapılır?
A
Buruna sıcak su çekilir
B
Başı öne eğilerek 5 dakika burun kanatlarına baskı uygulanır
C
Başı arkaya eğilerek 5 dakika burun kanatlarına baskı uygulanır
D
Buruna tampon uygulanır
E
Hasta düz bir yere yatırılır
Soru 64
Özel güvenlik görevlisinin 8 saatlik nokta görevi sonunda makul bir süre beklemesine rağmen nöbeti devralacak görevlinin gelmemesi halinde yapması gereken doğru davranış biçimi hangisidir?
A
Görev saati dolduğu için noktaya görev sonu raporunu bırakıp ayrılmak
B
Görev yerinden ayrılıp güvenlik amirine bilgi vermek
C
Görev devir teslim defterine nöbetçinin gelmediğini yazarak ayrılmak
D
Güvenlik amirine haber verip yerine nöbetçi belirlenip gelinceye kadar ya da güvenlik amirinin vereceği talimata kadar beklemek
E
Kimseye haber vermeden nöbete devam etmek
Soru 65
Noktada görevli özel güvenlik görevlilerinin, devir ve tesliminde hangi yöntem kullanılmalıdır?
A
Noktada rapor ve devir teslim defteri doldurularak ve bilgilendirme yapılarak
B
Noktada sözlü bilgi verilerek
C
Noktada bilgi vermeksizin
D
Noktada defter doldurmaksızın
E
Devir ve teslim gereksizdir, görevi biten gider yeni görevli nöbete başlar
Soru 66
Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında meydana gelen hırsızlık olayına müdahale etmiş ve genel kolluğa haber vermişlerdir. Hangi tutanağı tanzim etmeleri gerekir?
A
Olay tespit tutanağı
B
Olay yeri inceleme tutanağı
C
Emanete alma tutanağı
D
Arama tutanağı
E
Genel tespit tutanağı
Soru 67
Hangisi devriyenin yardım görevlerindendir?
A
Yer ve yol soranlara bilgi vermek
B
Bulunmuş eşyayı emanete almak
C
Terk edilmiş yerleri kontrol etmek
D
Park halindeki araçları kontrol etmek
E
Kilitli olması gereken yerlerin kilitlerini kontrol etmek
Soru 68
Müze ve ören yerlerini korumakla görevlendirilen özel güvenlik görevlisinin temel güvenlik görevlerinin yanı sıra özellikle dikkat etmesi gereken önleyici görevi hangisidir?
A
Eserlerin müzede yerleşimine yardımcı olmak
B
Korunan eserlerin zarar görmemesi için ziyaretçilerin faaliyetlerini takip etmek
C
Müzeye ilişkin broşürleri dağıtmak,
D
Müze giriş ücretlerini almak
E
Müzeye gelenlerin listesini tutmak
Soru 69
Spor müsabakaları görevlerinde özel güvenlik görevlisinin kaçınması gereken davranış biçimi hangisidir?
A
Kontrol görevi verilen alanı gözlemek
B
Görev verilmiş ise seyircilerin davranışlarını izlemek
C
Hangi takımı tuttuğunu belli etmek
D
Ait olduğu güvenlik ekibiyle beraber hareket etmek
E
Emrinde olduğu genel kolluğun emirlerine uymak
Soru 70
Yerine getirilen görevin önemi ile bulunulan yerin yüksek tehdit ve suç riski taşıması durumunda hangi nokta kurulur?
A
Geçici nokta
B
Sürekli nokta
C
Kişi noktası
D
Araç noktası
E
Devriye noktası
Soru 71
Hangi durumda özel güvenlik görevlileri korumakla görevli oldukları konut sitesinin bir dairesine giremezler?
A
İmdat istenen konut
B
Uyuşturucu kullanıldığından şüphe edilen konut
C
Yangın nedeniyle yardım istenen konut
D
Deprem dolayısıyla içinde sıkışmış insanların olduğu bilinen konut
E
Sel baskını nedeniyle yardım istenen konut
Soru 72
Tren garı gişesinde unutulan telefonun alınarak korunaklı bir yerde tutması için ÖGG Alper ile Şahin’in hangi tutanağı tutması gerekir?
A
İhbar tutanağı
B
El koyma tutanağı
C
Müracaat tutanağı
D
Suçüstü tutanağı
E
Emanete alma tutanağı
Soru 73
Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?
A
Tanık ve şüpheli şahısları bir arada tutmak
B
Devam eden olaya müdahale etmek
C
Olay yerindeki iz ve delillere dokunmayarak olduğu gibi muhafaza etmek
D
Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek
E
Olay yerini şeritle çevirmek
Soru 74
Suç işledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan şüpheli ile emanete alınan eşya, kime nasıl teslim edilir?
A
Cumhuriyet savcılığına-tutanakla
B
Yetkili genel kolluğa-tutanakla
C
Valiliğe-tutanakla
D
Özel güvenlik amirine-tutanakla
E
İşyeri sahibine-tutanakla
Soru 75
Ana giriş kontrol noktasında, aşağıdaki personelden hangisinin görevlendirilmesi gerekli değildir?
A
Kontrol noktası amiri
B
Yönlendirici personel
C
Temizlikçi personel
D
Koruma personeli
E
Kontrol personeli
Toplam 75 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir