56. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları

56. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
Özel Güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili olarak  aşağıdaki maddelerde yapılan açıklamalardan hangisi  yanlıştır?   
A
Kimlik kartları valilikçe verilir
B
Kimlik kartında adı soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir
C
Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görünebilecek şekilde yakaya takılır
D
Kimlik kartını başkasına kullandıran güvenlik görevlisi bir daha özel güvenlik görevlisi olabilir
E
Görevinden ayrılan güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir
Soru 2
Silahlı  olarak  görev  yapacak  bir  özel güvenlik  görevlisi  en  az  hangi  okul diplomasına sahip olmalıdır?
A
İlkokul ve dengi
B
Ortaokul ve dengi
C
Lise ve dengi
D
Meslek yüksek okulu ve dengi
E
Üniversite ve dengi
Soru 3
Görevin ve işyerinin  özelliği  nedeniyle gerekli  görülen  hallerde  Özel  Güvenlik Görevlilerinin  sivil  kıyafetle  görev yapmalarına kim izin verir?
A
İl Emniyet Müdürü
B
İl Jandarma Komutanı
C
Vali Yardımcısı
D
Özel Güvenlik Komisyonu
E
İçişleri Bakanı
Soru 4
Geçici  ve  acil  hallerde  özel  güvenlik izni kim tarafından verilir?
A
İçişleri Bakanı
B
Vali
C
Özel Güvenlik Komisyonu
D
İl Emniyet Müdürü
E
İl Jandarma Komutanı
Soru 5
Aşağıdakilerden  hangisinde  özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir?
A
Sahne gösterilerinde
B
Spor müsabakalarında
C
Sağlık tesislerinde
D
Üniversitelerde
E
Kişi korumalarında
Soru 6
Özel Güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde, görev   alanındaki   işyeri   veya   konutlara nasıl girebilir?
A
Mülki idare amirinin sözlü talimatı ile
B
Kolluk amirinin yazılı emri ile
C
Sulh ceza hâkiminin kararı ile
D
Herhangi bir makamdan izin almaksızın doğrudan
E
Cumhuriyet savcısının emri ile
Soru 7
Görev alanında  bir  suçla karşılaştığında, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik birimlerinin ve görevlilerinin görevi  değildir?
A
Suça el koymak
B
Suçun devamını önlemek
C
Şüpheliyi yakalamak
D
Suç delillerini muhafaza etmek
E
Yasal işlem yapmak
Soru 8
Aşağıdaki     yerlerden     hangisi     özel güvenlik  görevlisinin  kimlik  sorabileceği yerlerden birisi  değildir?
A
Toplantı
B
Cenaze
C
Spor müsabakası
D
Özel mülk
E
Konser
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Özel güvenlik görevlisi kimliğini ispat edemeyen kişilerin alana girişini engelleyebilir
B
Kimlik sorma esnasında nazik ve kararlı davranılmalıdır
C
Kimlik kontrolleri öncelikle erkek güvenlik görevlileri tarafından yapılmalıdır
D
Kimlik tespitinde aranan kişi yakalandığında yakalanan şahıs hızlı bir biçimde emniyet görevlilerine teslim edilmelidir
E
Kimliği kontrol edilen kişiden şüphelenilmesi halinde mevcutsa aranan kişilere ait isim listesinden arama kararı olup olmadığı kontrol edilmelidir
Soru 10
Konusu suç teşkil eden emirle  karşılaşan  güvenlik  görevlisinin  yapacağı hareket   hangi   şıkta   doğru  olarak belirtilmiştir?
A
Hiçbir surette emri yerine getirmez
B
Yazılı olursa emri yerine getirir
C
Emri yerine getirirse sorumluluğu olmaz
D
Emir sözlü verilirse, yazılı verilmesini talep eder ve yerine getirir
E
Emri yerine getirir, sonrasında sorumlu üst amire bilgi verir
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik  Görevlisinin haklarından biri  değildir?
A
Lokavt hakkı
B
Sendikaya üye olma hakkı
C
Nakdi tazminat hakkı
D
Grev hakkı
E
Aylık bağlanması hakkı
Soru 12
Zor  kullanma ve yakalama yetkilerini kullanan özel güvenlik görevlisi ne yapar?
A
Herhangi bir şey yapmasına gerek yoktur
B
Durumu savcıya bildirir
C
Durumu hâkime bildirir
D
Zor kullanmaya devam eder
E
Durumu genel kolluğa bildirir
Soru 13
Aşağıdakilerden  hangisi  özel  güvenlik görevlilerinin  yakalama  yetkisi kapsamında yer almaz?
A
Haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama
B
Haklarında mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama
C
Kişiyi mevcut bir tehlikeden korumak amacıyla yakalama
D
Suçu işlerken rastlanan kişileri yakalama
E
Hakkında suç ihbarı yapılan kişiyi yakalama
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi kontrollü geçiş sistemleri arasında yer almaz?
A
Fiziki (elle) arama
B
İris tanıma
C
Parmak izi
D
Yüz tanıma
E
Kartlı geçiş
Soru 15
Görevi sırasında bir suçla karşılaşan  özel  güvenlik  görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?
A
Şüpheliyi yakalamak
B
Yetkili kolluğa bilgi vermek
C
Olay yerini ve delilleri koruma altına almak
D
Delilleri toplamak
E
Tanıkları tespit edip kolluğa bildirmek
Soru 16
Aşağıdakilerden  hangisi  özel  güvenlik personelinin görevlerinden  değildir?
A
Eşyaları X-ray cihazından geçirmek
B
Toplantı, konser, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde kimlik sormak
C
Terk edilmiş eşyayı emanete almak
D
Kişiyi bir tehlikeden korumak amacıyla yakalamak
E
Suçüstü halinde ifade almak
Soru 17
X-ray cihazlarında  konveyöre bırakılan  bagajların  mesafe  aralığı  en  az kaç cm olmalıdır?
A
10 cm
B
25 cm
C
50 cm
D
100 cm
E
150 cm
Soru 18
Esenboğa    Hava    Limanı    dış    hatlar kontrol  ve  arama  noktasında  görevli  özel güvenlik  görevlilerinin  yaptıkları  kontrol sırasında,  bir  yolcunun  şüpheli  tavırları dikkat  çeker.  X-ray  cihazından  geçirilen valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir.   Yolcunun   beyanı   farklı   olsa   da; görevliler      bağımlılık      yapan      madde olabileceğinden      şüphelenirler.      Bunun üzerine   yapılacak   işlem   aşağıdakilerden hangisidir?
A
Madde alınıp yolcu gönderilir
B
Şahıs bekletilir, uzman polise haber verilir
C
Yolcunun beyanı esas alınır ve gönderilir
D
Madde kontrol için laboratuara gönderilir
E
Özel Güvenlik Görevlileri kendileri kontrol yapar ve karar verir
Soru 19
Aşağıdaki sistem veya cihazlardan  hangisi   oluşturulan  bir  manyetik  alan  içinde maddeleri tespit eder?
A
Kameralar
B
IR sistemleri
C
Metal detektörleri
D
PIR detektörleri
E
X-Ray cihazları
Soru 20
Aşağıdakilerden  hangisi  organik madde kapsamında değerlendirilir?
A
Metalden yapılmış kesici aletler
B
Ateşli silahlar
C
Alüminyum folyo
D
Su şişesi
E
Altın küpe
Soru 21
Aşağıdakilerden  hangisi  sinir  sistemi yapıları içerisinde yer almaz?
A
Beyin
B
Beyincik
C
Böbrekler
D
Omurilik soğanı
E
Omurilik
Soru 22
Aşağıdakilerden  hangisi  ilk yardımcının özelliklerinden biri  değildir?
A
İlk yardımcı sakin olmalıdır ve hasta ile onu sakinleştirecek şekilde yumuşak bir tonda konuşmalıdır
B
Eğer hastaya müdahale edebilecek sağlık personeli varsa ilk yardımcı hemen onun yardımcısı durumuna geçmelidir
C
İlk yardımcı hiçbir zaman can güvenliğini tehlikeye atmamalı, kendi güvenliğini sağlayacak önlemleri önceden almalıdır
D
İlk yardımcı çevrede bulunan kişileri sağlık kuruluşlarına, itfaiyeye ve polise haber vermelerini sağlayacak biçimde organize etmelidir
E
İlk yardımcı kesinlikle sağlık personeli olmalıdır
Soru 23
İlk  yardım uygulamalarında  araç içindeki  yaralıyı  taşıma  tekniğine  ne  ad verilir?
A
Sandalye ile taşıma
B
Dört elle taşıma
C
Süratli taşıma tekniği
D
Rentek yöntemi
E
Destekli taşıma
Soru 24
Yaşamın korunması ile ilgili öncelikler olan ''Airway, Breathing ve Circulation'' kelimelerinin  baş  harfleriyle  oluşmuş  ilk yardımın   ABC'si  olarak tanımlanan terimler  hangi  seçenekte  sırasıyla  doğru olarak verilmiştir?
A
Hava yolunun açılması-Solunumun düzenlenmesi-Dolaşımın sağlanması
B
Hava yolunun açılması -Solunumun düzenlenmesi - Hareketin sağlanması
C
Solunumun düzenlenmesi - Dolaşımın sağlanması - Bilincin açılması
D
Sindirimin sağlanması - Hareketin düzenlenmesi - Dolaşımın sağlanması
E
Dolaşımın sağlanması -Yaşam belirtisi -Nabzın iyileştirilmesi
Soru 25
Hayat  kurtarmak  amacıyla  hava  yolu açıklığı  sağlandıktan  sonra, solunumu ve/veya  kalbi   durmuş  kişiye  yapay solunum   ile  akciğerlerine  oksijen gitmesini, dış  kalp masajı  ile de kalpten kan    pompalanmasını  sağlamak  üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne denir?
A
Hayati müdahale
B
Nabız ölçme
C
ABC metodu
D
Temel yaşam desteği
E
Kalp masajı
Soru 26
Aşağıdakilerden  hangisi  dış  kalp masajı  yaparken  dikkat  edilmesi  gereken hususlar arasında yer almaz?
A
Kalp masajına başlamadan önce kalbin durduğundan emin olmak gerekmez
B
Nabız alınabiliyorsa kalp masajına ara verilir ve solunum kontrol edilir
C
Alttaki kaburgalar elle tespit edilir, eller kaydırılarak göğüs kemiğinin alt ucu belirlenir
D
Yapay solunum sırasında şah damarından 5 saniye süre ile nabız kontrolü yapılır, nabız yoksa dış kalp masajına başlanır
E
Temel yaşam desteğine bu konuda eğitim almış bir sağlık personeli gelinceye kadar devam edilmelidir
Soru 27
Solunum durması tespit edilen  kişide kaç dakika  içinde  suni  solunuma başlanmalıdır?
A
3-5 dk
B
10-15 dk
C
15-20 dk
D
20-25 dk
E
30-35 dk
Soru 28
Turnike uygulamasında  dikkat edilecek  hususlar  göz  önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi  söylenemez?
A
Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılmalıdır
B
Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kullanılabilir
C
Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır, kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz
D
Turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kâğıda yazılmalı ve yaralının üzerine asılmalıdır
E
Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez
Soru 29
''...........; ısı, ışın, elektrik veya kimyasal maddelere  maruz  kalma  sonucunda  deri ve  derialtı  dokularda  meydana  gelen  bir çeşit yaralanmadır.'' Yukarıdaki  tanıma  göre  noktalı bölüme  aşağıdakilerden  hangisinin getirilmesi uygundur?
A
Kırık
B
Yanık
C
Sargı
D
Zedelenme etkisi
E
Enfeksiyon
Soru 30
Sallantı  ve yeryüzü  çatlamasına  bağlı olarak  binaların  ve  dikili  yapıların  zarar görmesi  depremlerin en  temel sonuçlarından biridir. Buna  göre, aşağıdakilerden  hangisi depremin en temel sonuçları arasında yer almaz?
A
Volkanik dağların aktif hale geçmesi
B
Kıyıya vuran güçlü dalgalar
C
Heyelan
D
Çığ
E
Erozyon
Soru 31
''...............'',kemik dokusunun  bütünlüğünün  bozulmasıdır.Eklemin normal  hareket  sınırının   ötesine bükülmesi  ve  gerilmesi  sonucu,  kapsül  ve ligamentlerin  zedelenmesi   veya yırtılmasına  ''................''  denir. ''...............''  ise, eklemi  oluşturan kemiklerden  birinin  yerinden ayrılmasıdır. Yukarıdaki  noktalı  bölümlere yazılması   gereken  kelimeler  sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A
Kırık-Çıkık-Çatlak
B
Kırık-Burkulma-Çıkık
C
Çıkık-Kırık-Burkulma
D
Zedelenme-Burkulma-Kırık
E
Eklem-Burkulma-Kırık
Soru 32
Aşağıda verilen yangın  çeşitlerinden hangisinde  yangın söndürme maddesi olarak köpük ve su  kullanılmaz?
A
Orman yangını
B
Akaryakıt yangını
C
Elektrik yangını
D
Araç yangını
E
Plastik madde yangını
Soru 33
Gece   nöbetten   çıkarak   evine   gelen Mete,  eve  girdiğinde  yoğun  bir  koku  ile karşılaşmış  ve  güvenlik  görevlisi  olan  ev arkadaşını  salonda  baygın  ve  yerde  yatar halde  görmesi  üzerine  aldığı  tedbirlerden bazıları aşağıda verilmiştir.
  1. Yoğun kokudan  dolayı  tüm  kapı ve   pencereleri    açarak    ortamı havalandırmaktadır.
  2. Doğal gaz  kaynağının  vanalarınıkapatmıştır.
  3. 112’yi aramıştır.Buna  göre Mete’nin  evindeki  sorun aşağıdakilerden  hangisinde  doğru  olarak verilmiştir?
A
Elektrik kaçağı vardır
B
Gaz kaçağı vardır
C
Su kaçağı vardır
D
Akaryakıt kaçağı vardır
E
Evinde herhangi bir sorun yoktur
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi  yangın söndürücü maddelere örnek verilemez?
A
Oksijen gazı
B
Karbondioksit gazı
C
Kuru kimyevi toz
D
Su
E
Kum
Soru 35
Yangın  çıkmış  çok  katlı  bir  binada yapılması  gerekenlerden  bazıları  aşağıda verilmiştir.
  1. Yangın merdiveni    vasıtası    ile binadan uzaklaşmak.
  2. Kapalı alandan açık  alana  çıkma imkânı     yok    ise     duman     girişini engelleyici tedbirler almak.
  3.   Yangın  çıkışlarını  takip  ederek binayı terk etmek.
Buna göre  verilenlerden  hangileri  doğrudur?
A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 36
Aşağıdakilerden  hangisi  yangın mahallindeki tehlikelerden  değildir?
A
Patlama tehlikesi
B
Çökme tehlikesi
C
Elektriğin neden olabileceği tehlikeler
D
Oksijen zehirlenmesi
E
Zehirli gazların neden olacağı tehlikeler
Soru 37
Aşağıdaki  tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir?
A
Baca izolasyonu
B
Paratoner
C
Yangın söndürme cihazı
D
Havalandırma sistemi
E
Duman algılama cihazları
Soru 38
Gaz  yangınlarında  ilk  önce uygulanması  gereken söndürme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Soğutma
B
Yanıcıyı kimyasal reaksiyona sokma
C
Boğma
D
Korlaşmayı engelleme
E
Ortama bol oksijen verme
Soru 39
Aşağıdakilerden  hangisi  sözsüz iletişimin türlerinden biri değildir?
A
Fiziksel görünüm
B
Giyinme
C
Vücut hareketleri
D
Resmetme
E
Aksesuarlar
Soru 40
Merkezi  sinir sistemini  uyuşturan, haşhaş  bitkisinin  kozasından  elde  edilen, kesin   bağımlılığa   neden   olan;   teneffüs yoluyla,  sindirim  yoluyla  ve  deri  altına zerk  yöntemiyle  kullanılan  ayrıca  tedavi edilmezse   ölümcül   olabilen   uyuşturucu madde aşağıdakilerden hangisidir?
A
Esrar
B
Metamfetamin
C
Sentetik kannabinoidler
D
Captagon
E
Eroin
Soru 41
Aşağıdaki ifadelerden  hangisi  yanlıştır?
A
Uyuşturucu maddeler kullanıcının akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar
B
Uyuşturucu maddeler merkezi sinir sistemini etkiler
C
Uyuşturucu maddeler toplum içinde iktisadi ve sosyal çöküntüye neden olurlar
D
Uyuşturucu maddeler alışkanlık yapar
E
Bonzai, kullanılması bulundurulması ve satışı henüz yasaklanmamış bir maddedir
Soru 42
Aşağıdakilerden  hangisi  koruma görevlisinin  dikkat  edeceği  hususlardan  değildir?
A
Ekip uyumu en üst seviyede olmalıdır
B
Her eleman düzendeki yerini bilmelidir
C
Sorumluluk alanında kalması gerektiğini unutmamalıdır
D
Saldırı anında müdahalede bulunabilecek mesafede olmalıdır
E
Koşullara göre değişebilen koruma düzenine hazırlıklı olmamalıdır
Soru 43
Önemli kişinin; 24  saat  esasına  göre ikametinde, ofisinde, yaya ve  araçlı organizasyonlarda  fiziksel  ve itibar düşürücü saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ne ad verilir?
A
Koruma
B
Güvenlik
C
Alı koyma
D
Kurtarma
E
Destek olma
Soru 44
Aşağıdakilerden  hangisi  yaya korumada  dikkat  edilecek  esaslardan değildir?
A
360ᵒ koruma sağlanır
B
Önemli kişinin hareketlerini sınırlanmalıdır
C
Tehlikeye göre bazen daire, bazen kare,bazen V sekli gibi çeşitli şekillerde uygulanabilir
D
Meydana gelen saldırıların birçoğunun, önemli kişi yaya iken yapıldığı unutulmamalıdır
E
Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır, açık alanlarda ise koruma çemberi genişletilir
Soru 45
Toplumda  kargaşa  çıkarmak  ve devletin  yabancı  devletler  karşısında güvenliğini  tehlikeye  düşürmek  amacıyla devlet  büyüklerine, siyasi  ve  askeri liderlere  veya  toplumca  sevilen  kişilere yöneltilen saldırılara …………….. denir. Yukarıdaki  noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Suikast
B
Provakasyon
C
Eylem
D
Koruma
E
Tehdit
Soru 46
Aşağıdakilerden  hangisi  koruma görevinin dört aşamasından biri  değildir?
A
Muhtemel tehlikelerden zarar görmeden önemli kişinin gidebileceği bir yol seçimi yapmak gereklidir
B
Saldırı ve tehlikeyi uygun usul ile bertaraf etmek gereklidir
C
Saldırıda kullanılan silahın ateşli veya ateşsiz silah olmasına bakılmaksızın, ateşli silahla saldırgan önlenmelidir
D
Muhtemel tehlikeyi ortadan kaldırmak için tehlikenin mahiyetini bilmek, tehlikeyi tanımak ve araştırmak şarttır
E
Daima bir tehlike vardır, suikast veya saldırının ne zaman yapılacağını önceden bilmek mümkün değildir
Soru 47
………………….   düzeni önemli  kişi araçtan  inmekte  olduğu  anda  başlar, araca  bindikten  sonra   ………………… dönüşür. Yukarıdaki  noktalı  bölümlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Yaya koruma/Araçlı korumaya
B
Denizde koruma/Hava taşıtlarında korumaya
C
Trende koruma/Vapurda korumaya
D
Araçlı koruma/Yaya korumaya
E
Otobüste koruma/Araçsız korumaya
Soru 48
Alışveriş merkezinde X-Ray cihazından geçerken, silahı bulunan ve kimliğini ibraz etmeyen kişilere nasıl davranılmalıdır?
A
Alışveriş merkezine almamalıdır
B
Normal davranılmalı alışveriş merkezine alınmalıdır
C
Şahıs muhafaza edilerek derhal genel kolluğa bilgi verilmelidir
D
Silaha el koymalıdır
E
Alışveriş merkezi sahibine bilgi verilmelidir
Soru 49
Korunan  kişinin  yakın çevresinde, ikametinde, iş  yerinde  ve  bulunduğu  her ortamda  korunmasını  sağlamak  için çevresinde  bir  takım  güvenlik  halkaları oluşturularak  yapılan  koruma  metodu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Öncü çalışması
B
Koruma çemberleri
C
Araçlı koruma düzenleri
D
Yaya koruma düzenleri
E
Saldırganın önceden tespit metodu
Soru 50
Aşağıdakilerden  hangisi  öncü çalışmasında araştırılması  gereken hususlardan biri  değildir?
A
Güzergâh analizi
B
Kalınacak yerler
C
Gidilecek mekânlar
D
Gidilecek yerin toplumsal özellikleri
E
Kullanılacak araç tipi
Soru 51
Aşağıdakilerden  hangisi  temel  koruma prensipleri arasında  sayılmaz ?
A
Tam koruma mümkün değildir
B
Koruma görevi kesintisiz sürdürülmelidir
C
Koruma planları her durum için önceden hazırlanmalıdır
D
Koruma planları esnek olmamalıdır
E
Koruma hizmetlerinde ilgili diğer birimlerle irtibat önemlidir
Soru 52
Aşağıdakilerden  hangisi  genel  kolluk ile  özel   kolluğun  ortak  yetkilerinden birisidir?
A
Halka açık eğlence yerlerini denetleme yetkisi
B
Yakalama yetkisi
C
İstihbarat toplama yetkisi
D
Trafik denetleme yetkisi
E
İfade alma yetkisi
Soru 53
Özel  güvenlik  görevlileri  görev alanlarında  gerçekleşmiş  olan  olaylarda, genel  kolluğun  hangi yetkisini kullanırlar?
A
Olay yeri inceleme
B
Olay yerini muhafaza altına alma
C
Tanık dinleme
D
İfade alma
E
Parmak izi alma
Soru 54
Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri görev  alanları  içerisinde  genel  güvenliğin ve   kamu   düzeninin   bozulduğu   hallerde durumu   ……………….    genel    kolluğa bildirir.Cümlede  boş  bırakılan  yer  aşağıdaki hangi ifade ile tamamlanmalıdır?
A
Kontrol altına aldıktan sonra
B
İş yeri sahibine bildirdikten sonra
C
Yatıştırdıktan sonra
D
Derhal
E
İdare ederek
Soru 55
Özel Güvenlik Görevlisi Yunus, görevi ile  ilgili  olarak  Amiri  Cemil’den aldığı talimatları net bir biçimde anlayamadığını kendisine ifade etmiştir. Yukarıda  anlatılan  durum  iletişim süreçlerinden hangisini tanımlamaktadır?
A
Yorumlama
B
Gürültü
C
Geri bildirim
D
Algılama
E
Anlamlandırma
Soru 56
Bir insanın başkasına  karşı  doğal sevgiyle  bakması,  yakınlık  duyması, sıcak davranması neyin işaretidir?
A
Telepati
B
Empati
C
Sempati
D
Antipati
E
Sevgi gösterisi
Soru 57
Aşağıdakilerden  hangisi  grubun oluşum nedenleri arasında yer almaz?
A
Sosyal nedenler
B
Psikolojik nedenler
C
Fiziksel ayrılıklar
D
Fiziksel yakınlık
E
Ekonomik nedenler
Soru 58
Sözlü  iletişimde  dikkat  edilmesi gereken  hususlar  arasında  hangisi  yer almaz?
A
Konuşma üslubunun her zaman sert ve keskin olması
B
Göz göze geldiğinde bakışların kaçırılmaması
C
Bedensel hareketlerin sözlerle uyumlu olması
D
Samimi ve açık sözlü olmak
E
Konuşmalarda bazen mizahi argümanlara yer verilmesi
Soru 59
Dinleyicinin   konuşana,  anlattığı  ile ilgilendiği,  onun  sorununu gerçekten hissettiği  izlenimini  veren  dinleme  türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Savunucu dinleme
B
Aktif dinleme
C
Görünüşte dinleme
D
Yüzeysel dinleme
E
Seçerek dinleme
Soru 60
İletişim sürecinde kaynaktan  gelen iletileri  belli  biyolojik  ve  psikososyal süreçlerden  alıp  yorumlayan  ve  bunlara sözlü,  sözsüz  tepkide  bulunan  kişi  ya  da grupla ne ad verilir?
A
Geribildirim
B
Alıcı
C
Kanal
D
Mesaj
E
Kod
Soru 61
Özel  güvenlik  görevlisinin  kendisine soru soran birini dinlemesinde doğru olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kaşları çatık bir şekilde dinlemek
B
Gözlerini karşısındakinin gözlerine dikerek dinlemek
C
Elleri belinde dinlemek
D
Göz temasında bulunmadan dinlemek
E
Sakin ve tebessüm içinde dinlemek
Soru 62
Telaffuz  hangi  iletişim  türünün unsurlarından biridir?
A
Sözlü iletişimin
B
Yazılı iletişimin
C
Yorumlayıcı iletişim
D
Sözsüz iletişimin
E
Savunucu iletişimin
Soru 63
Şuurlu fertlerden ve  özellikle aralarında teşkilatlanma  bağları  ve karşılıklı  görevler  bulunan  kişilerden oluşmuş insan yığınlarına ne ad verilir?
A
Toplum
B
Tesadüfî kalabalık
C
Provokatör
D
İnsan seli
E
Kuru kalabalık
Soru 64
“İletişimin  ………..  bilmek, başarılı iletişimin ….….. şartlarından biridir” Yukarıdaki  cümledeki  boşluklara  sırasıyla  aşağıdaki  kelimelerden  hangileri getirilmelidir?
A
kuralını - ikincil
B
amacını - temel
C
sırasını - birincil
D
düzeyini - koşulsuz
E
geleceğini – ikincil
Soru 65
Kuvvet  kullanılması ifadesinden aşağıdakilerden hangisi  anlaşılmaz?
A
Beden kuvveti kullanımı
B
Sözlü uyarı
C
Kelepçe kullanımı
D
Cop kullanımı
E
Göz yaşartıcı gaz kullanımı
Soru 66
Aşağıdakilerden  hangisi  iletişim sürecinin  öğelerinden biri olan “kaynak”  öğesinin  tanımıdır?
A
İletişimde kullanılan kanalın diğer adıdır
B
İletişim sürecini başlatan öğedir
C
İletişim sürecindeki geri bildirimdir
D
İletişimde mesajın içeriğini gösteren öğedir
E
İletişimin başarısını gösteren öğedir
Soru 67
Nedensiz  yere  oğluna  bağırıp  çağıran bir babanın, esasında oğluna değil de onun ihtiyaçlarını  karşılayamadığı  için  kendi kendine öfkeli olduğunun farkına varması aşağıdaki   iletişim  türlerinden   hangisine örnektir?
A
Çapraz iletişim
B
Kitle iletişimi
C
Yatay iletişim
D
Kişi-içi iletişim
E
Örgüt-içi iletişim
Soru 68
Aşağıdakilerden  hangisi  kalabalıkların özelliklerinden birisi  değildir?
A
Hiyerarşi,iş bölümü ve statü düzeni yoktur
B
Geçici bir birliktelik söz konusudur
C
Mutlaka kışkırtıcı bir grup vardır
D
İnsanlar tesadüfî olarak bir yerde bulunurlar
E
Provokasyona ve kitle hareketlerine açıktırlar
Soru 69
Kullanma  zorunluluğu  ortaya  çıkması durumunda, cop  vücudun  hangi  kısmına vurulmalıdır?
A
Yüz bölgesi
B
Parmaklar
C
Göğüs
D
Kol ve bacakların etli kısımları
E
Kafa ve boyun
Soru 70
Bir huzursuzluğu ve eylemi başlatma  ve devam  ettirme  konusunda  tecrübe sahibi  ve  yetişmiş  elemanlardır. Eylemin önceden  planlandığı şekilde  amacına ulaşabilmesi  için inceden  inceye hesaplanmış hareket tarzı sergilerler.Bu  ifadelerle  aşağıdakilerden  hangisi tanımlanmaktadır?
A
Suikastçı
B
Yönetici
C
Provokatör
D
Koruma görevlisi
E
Direnişçi
Soru 71
Toplumsal  olaylarda  “caydırıcılık”  ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Topluluğu kontrol etmek için aşırı güç kullanmaktır
B
Olay çıkarmaya kararlı kişileri vazgeçirmek için uygulanan taktiklerdir
C
Devlet ve onun adına kuvvet kullanan güvenlik personelinin gücünü her şartta göstermektir
D
Olay olmadan önce önlemek esas olduğundan en sert tedbirleri uygulamaya koymaktır
E
Olaylara hiç müdahale etmemek en etkili yöntemdir
Soru 72
“Korku  ve  bilgisizliğin  doğurduğu  bir durumdur. Emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz  bir  korku  ve  heyecanın etkisiyle  meydana  gelen  kontrolsüz hareketlere  yol  açar.”  Bu  ifadeler aşağıdakilerden  hangisini tanımlamaktadır?
A
Şiddet
B
Kalabalık
C
Saldırı
D
Sükûnet
E
Panik
Soru 73
Aşağıdakilerden  hangisi  toplumsal olaylarda, güvenlik  güçlerinin  topluluğu kontrol  altına alma  ve  etkisiz  hale getirmede aldığı düzenlerden  değildir?
A
Çember düzeni
B
Çevre düzeni
C
Kama düzeni
D
Hat düzeni
E
Hiçbiri
Soru 74
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara  müdahalede  özel  güvenlik görevlisinin  uygulayacağı  genel  ilkelerden değildir ?
A
Agresif olma
B
İkna edici ve inandırıcı olma
C
Caydırıcılık
D
Provokasyona gelmeme
E
Profesyonel olma
Soru 75
“Ortak  fikirlerle hareket eden  ve  aynı heyecanı  taşıyan, teşkilatsız  ve  sürekli olmayan,  kendiliğinden  oluşan  insan yığınlarına” ne denir?
A
Kalabalık
B
Toplum
C
Grup
D
Taraftar
E
Toplumsal sınıf
Soru 76
Özel güvenlik görevlisi Muharrem görev alanı içerisinde bir toplumsal olayla karşılaşır. Aşağıdakilerden hangisi bu olayda karşılaşabilecek kişi tipleri arasında yer almaz?
A
Artçılar
B
Önderler
C
Profesyonel kışkırtıcılar (Provokatörler)
D
Atılganlar
E
Seyirciler
Soru 77
Aşağıdakilerden  hangisi  olay  yerinin korunmasının amacı  değildir?
A
Olaya ait her türlü delillerin muhafazasını sağlamak
B
Olay bölgesine girmek isteyen fırsatçıları (hırsız vb.)engellemek
C
Basın mensuplarına rahat bir çalışma ortamı sağlamak
D
Acil müdahale, olay yeri inceleme gibi birimlerin olay yerine gelişini ve çalışmalarını kolaylaştırmak
E
Olay yerinde meydana gelebilecek patlama, gaz,trafik kazası vb. doğabilecek her türlü riske karşı vatandaşı korumak
Soru 78
Zor kullanırken aşağıdaki unsurlrdan  hangileri birlikte aranmalıdır?
A
Saygınlık/Görecelilik/Kamusallık
B
Yasallık/Gereklilik/Orantılılık
C
Görecelilik/Yasallık/Seviyelilik
D
Kamusallık/Orantılılık/Saygınlık
E
Gereklilik/Ölçülülük/Kamusallık
Soru 79
Zor kullanma yetki aşamalarına ilişkin hangi sıralama doğrudur?
A
Bedeni güç – Maddi güç – Silah kullanma
B
Bedeni güç – Silah Kullanma – Maddi güç
C
Maddi güç – Bedeni Güç – Silah kullanma
D
Silah kullanma – Bedeni Güç - Maddi güç
E
Maddi güç – Silah kullanma - Bedeni güç
Soru 80
Yaya  olarak  ifa edilen devriye hizmetleri  için  aşağıdakilerden  hangisi  yanlıştır?
A
En az iki görevliden oluşur
B
Kıdemli olan memur devriye amiridir ve sağda yürür
C
Görev alanları belirsizdir
D
Hareketli ve sabit olarak görev yaparlar
E
Hiçbir aksaklık meydana getirmeden görevlerini yaparlar
Soru 81
Aşağıdakilerden  hangisi  olay  yerine ulaşıldığında  yapılması  gerekenlerden  değildir?
A
Olay yerinin yakınındaki şahısları kontrol etmek
B
Yaralıların acil müdahale ve tahliye işlemlerini yapmak
C
Olay yeri inceleme ekibinin gelmesini beklemek
D
Mağdurun yakınlarına haber vermek
E
Olay yerindeki seyirci kalabalığı uzaklaştırmak
Soru 82
Görme, koklama, dokunma, duyma  ve tatma  duyu  organlarımızla  hafızamızda algılanan  bilgilerin  yazılı  olarak kayıtlara geçirilmesine ne denir?
A
Not alma
B
Tutanak
C
İfade alma
D
Rapor yazma
E
Özet çıkartma
Soru 83
Adli ya da idari bir işleme mesnet (dayanak)  olması  amacıyla  belgelenmesi gereken  olayın,  durumun  veya  sözlerin tespit  edenler  tarafından  olduğu  gibi yazıya  dökülerek  imzalanan  belgeye ………………… denir? Yukarıdaki  noktalı  bölüme  gelmesi gereken  doğru  kavram  aşağıdakilerden hangisidir?
A
Resmi belge
B
Tutanak
C
Önemli evrak
D
Arşiv belgesi
E
Bilgi notu
Soru 84
Alışveriş   merkezinde  özel  güvenlik görevlisi  olarak  çalışan  Volkan,  görev alanı  içerisinde  düşürülen  bir  bayan cüzdanını emanete alır. Birkaç saat sonra müracaatta  bulunan  bir  bayan  cüzdanını düşürmek  suretiyle  kaybettiğini  bildirir. Söz  konusu  cüzdanın  müracaatçı  bayana ait   olduğu   anlaşıldıktan  sonra  Volkan cüzdanı  sahibine  iade  ederken  aşağıda belirtilen hangi tutanağı tutmalıdır?
A
Teslim-tesellüm tutanağı
B
Tebliğ-tebellüğ tutanağı
C
El koyma tutanağı
D
Salıverme tutanağı
E
Görgü tespit tutanağı
Soru 85
Devriyenin  dış  görünüşü  ve  görevinde taşınması  gereken  araç  ve  gereçleri kontrol  ederek  kullanıma  hazır  hale getirmesi,aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisini kapsar?
A
Psikolojik hazırlık
B
Zihinsel hazırlık
C
Sosyolojik hazırlık
D
Antropolojik hazırlık
E
Fiziksel hazırlık
Soru 86
Üniformalı  devriye hizmetinin  temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Suçluyu yakalamak
B
Suçlunun kaçmasını engellemek
C
Suçlunun suça devam etmesini engellemek
D
Suçun işlenmesini önlemek ve caydırıcılık
E
Suç aletini ele geçirmek
Soru 87
Aşağıdakilerden hangisi nokta  görevlisinin görevlerinden  değildir?
A
Görev alanını bilmek
B
Görev alanına ilgisiz şahısların girmesini engellemek
C
Görev alanında meydana gelen suçu kovuşturmak
D
Görev alanında koruyucu tedbirler almak
E
Görev alanındaki olumsuzlukları ilgililerine bildirmek
Soru 88
Aşağıdaki   seçeneklerden  hangisi kontrol  noktasında  yapılan  kontrol bakımından  yanlıştır?
A
Kontrol noktasında şahısların kontrolü kapı dedektörü ile yapılır
B
Kontrol noktasında eşyaların kontrolü X-ray cihazı ile yapılır
C
Kontrol noktasında şahısların aranması el dedektörü ile yapılır
D
Bina yada tesise girmekten vazgeçen şahıs yakalanarak aranmalıdır
E
Giriş kontrollerinde kart sistemi kullanılabilir
Soru 89
Seyfettin  isimli  şahıs  sokak  ortasında bir  mağduru  bıçak  ile  gasp  ediyor. Bu durumda  kimin  ne  yapmaya  yetkisi yoktur?
A
Polis – Yakalama
B
Özel Güvenlik Görevlisi - Yakalama
C
Vatandaş – Yakalama
D
Özel Güvenlik Görevlisi – Gözaltına Alma
E
Polis – Gözaltına alma
Soru 90
Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için  aşağıdaki  belirtilen  uygulamalardan hangisi  yanlıştır?
A
Gerektiğinde ziyaretçinin yanına refakatçi verilmelidir
B
Teyit alındıktan sonra eşya kontrolüne gerek yoktur
C
Ziyaretçi kartı verilmelidir
D
Ziyaret edilecek kişi ile görüşülerek teyit edilmelidir
E
Ziyaretçilerin kimlik bilgileri kayıt altına alınmalıdır
Soru 91
Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerindendir?
A
Olağan devriye
B
Dairesel devriye
C
Geri dönüşlü devriye
D
Planlı devriye
E
Hepsi
Soru 92
Güvenlik  hizmeti  alan  kişiyi  veya  alanı korumak   ya   da   tesisin   hassas   ve   kritik bölgelerinde suçu engellemek, suçluları takip etmek   ve   yakalamak,   bu   bölgede   yardım isteyenlere   ve   yardıma   muhtaç   olanlara yardım  etmek  amacıyla  kurulan,  her  türlü güvenlik   tedbirinin   alınıp    özel   güvenlik görevlisinin konuşlandığı yere …….. denir. Yukarıdaki noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Devriye alanı
B
Kontrol odası
C
Personel odası
D
Nokta
E
Acil müdahale odası
Soru 93
Özel güvenlik görevlisi Hamdi, hırsızlık yaptığını   tespit  ettiği  şahıs  hakkında hazırladığı  tutanakta  belirtilmesi  gereken hususlardan,  aşağıdakilerden hangisi  yanlıştır?
A
Olayın meydana geldiği yer ve zamanı belirtir
B
Yakalama nedeni belirtir
C
Elde edilen suç unsurları ve delillerden bahseder
D
Yakalama esnasında ve direnme neticesinde şahıs yaralanmışsa belirtir
E
Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtmez
Soru 94
Suçüstü  halinde  yakalamayı aşağıdakilerden hangisi yapar?
A
Polis
B
Mağdur
C
Özel güvenlik
D
Cumhuriyet savcısı
E
Hepsi
Soru 95
Olayla  ilgili  rapor  tanziminde aşağıdakilerden hangisinin  belirtilmesi önemli  değildir?
A
Suçun türü
B
Yerin özel tarifi
C
Hava durumu
D
Suçun işleniş şekli
E
Tanzim tarih ve saati
Soru 96
Aşağıdakilerden hangisi 2005 tarihinde yürürlüğe  giren  5271   sayılı  Ceza Muhakemeleri  Kanununda  tanımlanan adli kolluk gücüdür?
A
Özel Güvenlik Görevlileri
B
Belediye Zabıtası
C
Gümrük Muhafaza Teşkilatı
D
Orman Muhafaza Memurları
E
Köy Bekçileri
Soru 97
Özel  hukuk  tüzel  kişileri  ve  özel güvenlik  şirketleri,  istihdam  ettikleri  özel güvenlik  görevlilerinin   üçüncü   kişilere verecekleri   zararların   tazmini   amacıyla  ……………… yaptırmak zorundadır.” Cümlesinde  boş  bırakılan   yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Özel güvenlik malî sorumluluk sigortası
B
Ödenek tahsisi
C
Hizmet içi eğitim
D
Maaş kesintisi
E
Fon kesintisi
Soru 98
Özel  Güvenlik  Komisyonunun  başkanı  kimdir?
A
İl Jandarma Komutanı
B
Vali Yardımcısı
C
İl Emniyet Müdürü
D
Ticaret Odası Başkanı
E
Sanayi Odası Başkanı
Soru 99
İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?
A
İçişleri Bakanı
B
Başbakan
C
Vali
D
Kaymakam
E
İl Emniyet Müdürü
Soru 100
5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?
A
Her zaman ve her yerde
B
Görev alanı dışında ve görevli olmadığı süre içinde
C
İl hudutları içinde ve her zaman
D
Gündüz ve gece olmak üzere polis sorumluluk bölgesinde
E
Görevli olduğu süre içinde ve görev alanlarında
Soru 101
Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri  değildir ?
A
Namlu boyu
B
Yiv ve set
C
Barut miktarı
D
Atıcının acemiliği
E
Havanın ısısı
Soru 102
Silahlarla yapılan kazaların en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Atıcının acemi olması
B
İhmal
C
Silahın eski olması
D
Fişeğin bozuk olması
E
Silahın yeni olması
Soru 103
Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez?
A
İçkili lokanta
B
Hiper market
C
Cezaevi
D
Otel
E
Havuz
Soru 104
Silah ile atış yapılırken aşağıdakilerden hangisi yoksa isabetli bir atış yapılamaz ?
A
Arpacık
B
Tırnak
C
Şarjör çıkarma mandalı
D
Şarjör
E
Emniyet mandalı
Soru 105
Hangisi sürgü tutucu pimin görevlerindendir?
A
Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar
B
Silahı emniyete almamızı sağlar
C
Silahın içine toz kaçmaması için yapılmıştır
D
Geriye gelen sürgünün hızla ileriye gitmesini sağlar
E
Tetikten aldığı hareketi horoza iletir
Soru 106
Toplu tabancalarda tırnak nerededir?
A
Namlunun altında
B
Top yuvalarının önünde
C
Tetik korkuluğunun önünde
D
Namlunun üzerinde
E
Toplu tabancalarda tırnak yoktur
Soru 107
Atış  yapılan  tabancanın  sürgüsünün geride  kalması  aşağıdakilerin  hangisinin neticesinde olur?
A
Şarjörün dolu olması
B
Namlunun ısınması
C
Şarjörün tabancadan çıkması
D
Şarjörde fişeğin bitmesi
E
İğnesinin kırılması
Soru 108
Aşağıdakilerden hangisi silahın ateşlenmesine engel değildir ?
A
İğnenin kırık olması
B
Gez ve arpacığın kırık olması
C
Barutun nemlenmesi
D
Tetiğin arızalı olması
E
Kapsülün hatalı olması
Soru 109
Aşağıdakilerden hangisinde tabancanın sökülme sırası doğru olarak verilmiştir? I- Kapak takımını çıkart II- Şarjörü çıkart III -Yerine getiren yayı çıkart IV- Namluyu çıkart V- Tabancayı boşalt
A
I-II-III-IV-V
B
V-IV-III-II-I
C
II-V-I-III-IV
D
V-III-IV-II-
E
III-II-I-V-IV
Soru 110
Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya ne ad verilir?
A
Yiv
B
Set
C
Namlu
D
Şarjör
E
Hazne
Soru 111
Göz, gezin üst kenar orta noktasından, arpacığın silme üst tepesinden hedefte vurulmak istenen noktadan geçen hattın adı nedir?
A
Hedef hattı
B
Nişan hattı
C
Görüş hattı
D
Göz hattı
E
Gez hattı
Soru 112
Aşağıdakilerden hangisi silahın parçalarından birisi değildir?
A
Fişek
B
Gövde
C
Kabze
D
Namlu
E
İğne
Soru 113
Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?
A
Çerçeve
B
Horoz
C
Çıkarıcı
D
Şarjör
E
Namlu
Soru 114
Aşağıdakilerden hangisi  ateşli  silah üzerinde  bulunan  emniyet  sistemlerinden  değildir ?
A
Horoz emniyeti
B
Mandal emniyeti
C
Parmak emniyeti
D
Şarjör emniyeti
E
Kabza emniyeti
Soru 115
Aşağıdaki parçalardan hangisi tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlar?
A
Tetik korkuluğu
B
Tetik manivelası
C
Sürgü sistemi
D
Yiv ve setler
E
Fişek yatağı
Soru 116
Ateşli silahlarla ilgili olarak belirtilen kurallardan hangisi doğrudur?
A
Düğün ve eğlencelerde havaya doğru ateş edilir
B
Silahla şaka yapılır
C
Alkollüyken atış yapılabilir
D
Silah boş olsa bile ölü noktaya tutulur
E
Silah temizliği aile efradıyla beraber yapılır
Soru 117
Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir?
A
Set
B
Çap
C
Hazne
D
Rayyür
E
Yiv
Soru 118
İcra yayının (yerine getiren yay) görevi nedir?
A
Şarjöre basılan fişekleri şarjör ağzına doğru baskılayarak, fişek yatağına sürülmesini sağlar
B
Şarjörün tabancadan düşmemesini sağlar
C
Tetik çekilirken horozun düşmesini sağlar
D
Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar eski yerine gelmesini sağlar
E
Tabancayı sabitleyerek nişan almayı kolaylaştırır
Soru 119
Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kesici ve ezici olması
B
Ateşli silah olması
C
Yok edici olması
D
Delici olması
E
Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı olması
Soru 120
Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?
A
Çift Hareketli
B
Yarı Otomatik
C
Tam Otomatik
D
Tek Hareketli
E
Toplu
Soru 121
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerinden değildir?
A
Silahını tanır
B
Gördüğünü anında vurur
C
Silahını dikkatli kullanır
D
Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır
E
Silahını korur
Soru 122
Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
B
Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
C
Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
D
Hedef bulanık, gez ve arpacık net görülmeli
E
Hedef net, gez ve arpacık bulanık görülmesi
Soru 123
Toplu bir tabanca ile ateş edilmek istenildiğinde, tetiğe basınca horoz nereye vurarak fişeği patlatır?
A
Top yuvasına
B
Baruta
C
Çekirdeğe
D
Kabzaya
E
Kapsüle
Soru 124
Ateşli silahlarda çekirdeğin gidebileceği en uzak mesafeye ne denir?
A
Etkili menzil
B
Mermi yolu
C
Azami menzil
D
Azami hız
E
Hedef hattı
Soru 125
Aşağıdakilerden hangisi silah bakımı sırasında kullanılan malzemelerden birisidir?
A
Harbi
B
Çekiç
C
Tornavida
D
Keski
E
Pense
Toplam 125 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir