55. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları

55. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1

5188 sayılı Kanun kapsamında görevli özel güvenlik  personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?

A
Her zaman ve her yerde
B
Görev alanı dışında ve görevli olmadığı süre içinde
C
İl hudutları içinde ve her zaman
D
Gündüz ve gece olmak üzere polis sorumluluk bölgesinde
E
Görevli olduğu süre içinde ve görev alanlarında
Soru 2

Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?

A
Anayasa-Kanun-Tüzük-Yönetmelik
B
Anayasa-Tüzük-Kanun-Yönetmelik
C
Kanun-Anayasa-Tüzük-Yönetmelik
D
Yönetmelik-Tüzük-Kanun-Anayasa
E
Tüzük-Anayasa-Kanun-Yönetmelik
Soru 3

Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hakim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?

A
Arama
B
Yakalama
C
Hüküm giydirme
D
İfade alma
E
Tutuklama
Soru 4

Silahlı olarak görev yapacak bir özel güvenlik görevlisi en az hangi okul diplomasına sahip olmalıdır?

A
İlkokul ve dengi
B
Ortaokul ve dengi
C
Lise ve dengi
D
DMeslek yüksek okulu ve dengi
E
Üniversite ve dengi
Soru 5

Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen  bilgilerden  hangisi yanlıştır?

A
Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alır.
B
Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.
C
Çekimser oy kullanılabilir.
D
Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır
E
Komisyon başkanı valinin görevlendireceği bir vali yardımcısıdır.
Soru 6

Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde, görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?

A
Mülki idare amirinin sözlü talimatı ile
B
Kolluk amirinin yazılı emri ile
C
Sulh ceza hakiminin kararı ile
D
Herhangi bir makamdan izin almaksızın doğrudan
E
Cumhuriyet savcısının emri ile
Soru 7

5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir?

 • İçişleri Bakanlığı

 • Özel güvenlik eğitim kurumları

 • Üniversiteler

 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar

 • Özel Hocalar

A
I,V
B
I, II, III
C
IV, V
D
III, IV
E
II, IV
Soru 8

Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerde yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A
Kimlik kartları valilikçe verilir
B
Kimlik kartında adı soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir.
C
Görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görünebilecek şekilde yakaya takılır.
D
Kimlik kartını başkasına kullandıran güvenlik görevlisi bir daha özel güvenlik görevlisi olabilir.
E
Görevinden ayrılan güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir.
Soru 9

Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?

A
Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturan eşyayı denetim altına almak.
B
Gerektiğinde zor kullanmak.
C
Yakalanan kişinin kaçma ihtimali varsa kelepçe takmak.
D
Kişileri elektronik aletlerle kontrol etmek.
E
Yakalanan kişileri mahkemeye çıkarmak.
Soru 10

Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?

A
Özel güvenlik görevlisinin
B
Mağdurun
C
Jandarmanın
D
Polisin
E
Herkesin
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türk Hukukuna göre maddi güç vasıtalarından biri olamaz?

A
Kelepçe
B
Cop
C
Basınçlı su
D
Elektroşok cihazı
E
Göz yaşartıcı gaz
Soru 12

Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin görev alanına girmez?

A
Sahne gösterilerinde
B
Sağlık tesislerinde
C
Terörle mücadelede
D
Eğitim ve öğretim kurumlarında
E
Banka güvenliğinde
Soru 13

Ünlü bir gece kulübünde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış ve 1 şahıs ateşli silahla öldürülmüştür. Polis tarafından yürütülen tahkikatta, olay yerini koruma altına alan özel güvenlik görevlisi Cihan’ın, ölen şahsa ait cep telefonunu aldığı anlaşılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Cihan, olay yerini ve delilleri koruma yetkisine sahiptir.
B
Cihan’ın, olaya karışan şahısları yakalama yetkisi vardır.
C
Cihan’ın göreviyle bağlantılı bir suç işlediği iddia edilebilir
D
Cihan, suç işlediği ispat edilirse kamu görevlisi gibi cezalandırılır.
E
Cihan’ın işlediği suç nitelikli dolandırıcılıktır.
Soru 14

Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 15

Aynı işyerinde veya aynı işverene bağlı işyerlerinde, kesintisiz 12 ay pirimi ödenen özel güvenlik görevlisinin hangi hakkı ortaya çıkar?

A
Kendisini geliştirme hakkı
B
Toplu iş sözleşmesi hakkı
C
Ücretli izin ve kıdem tazminatı
D
DSendika hakkı
E
Mehilsiz fesih hakkı
Soru 16

Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?

A
Şüpheliyi yakalamak.
B
Yetkili kolluğa bilgi vermek.
C
Olay yerini ve delilleri koruma altına almak.
D
Delilleri toplamak.
E
Tanıkları tespit edip kolluğa bildirmek.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisinde mutlaka özel güvenlik komisyonu kararı gerekir?

A
Kişi koruma
B
Sahne gösterileri
C
Toplantı
D
Para ve değerli eşya nakli
E
Cenaze töreni
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması özel güvenlik personelinden istenemez?

A
Koruduğu kişiye ait ağır eşyaların taşınması
B
Güvenliğini sağladığı alana girmek isteyenlerin dedektörle aranması
C
Görevli olduğu yerde suç işlerken rastlanılan kişinin yakalanması
D
Yangın durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyerine girmesi
E
Görevli olduğu yerde yaptığı arama sırasında suç teşkil eden eşyanın emanete alınması
Soru 19

Tutanağın, hazırlık soruşturması açısından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?

A
3
B
1
C
4
D
5
E
2
Soru 20

Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?

A
Mahalle
B
Polis bölgesi
C
Devriye güzergâhı
D
Belediye sınırları
E
Kontrollü bölge
Soru 21

Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?

A
3
B
5
C
2
D
4
E
1
Soru 22

Ziyaretçilerin    kontrolü    sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?

A
Kimlik tespiti yapılmalıdır.
B
Ziyaretçi defteri tutulmalıdır.
C
Gerekirse ziyaretçilerin yanına refakatçi verilmelidir.
D
Ziyaretçiler tesis dışında da kontrol edilmelidir.
E
Ziyaretin geçerliliği kontrol edilmelidir.
Soru 23

Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?

A
Adam öldürme
B
Trafik kural ihlali
C
Gasp
D
Kapkaç
E
Çete oluşturanlar
Soru 24

“Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan ”

Yukarıdaki     tanımda     anlatılmak istenen nedir?

A
İhbar
B
Eşkâl
C
Bombalı paket
D
Biyolojik tehdit
E
Devriye
Soru 25

Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?

A
Yönlendirici personel
B
Kontrol personeli
C
Koruma personeli
D
Kontrol noktası amiri
E
Sağlık personeli
Soru 26

Özel güvenlik görevlisi Uğur ve Cihan ikamet alanı olan bir sitenin güvenliğini sağlamaktadırlar. Amirleri kendilerine devriye görevini caydırıcı amaçlı olarak yapmaları talimatını vermiştir. Bu durumda Uğur ve Cihan caydırıcı amaçlı devriye görevini nasıl yapmalıdır?

A
Üniformalı olarak
B
Bağırarak
C
Sivil olarak
D
Cop sallayarak
E
Bisikletli olarak
Soru 27

Özel güvenlik görevlisi Fatih bir fabrikada gece vardiyasında görev yapmaktadır. Devriye görevi esnasında fabrika müdürünün odasının kapısının kırık olduğunu fark eder. Durumu sıralı amirlerine bildirir ve konu ile ilgili olarak bir rapor tanzim eder. Raporu tanzim eden Fatih aynı zamanda aşağıda belirtilen hangi hukuki durumla karşı kaşıya kalabilir?

A
Sanık
B
Mağdur
C
Tanık
D
Müşteki
E
Seyirci
Soru 28

Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?

A
Kovan ve çekirdek korunması için bir araya toplanır.
B
Şahısların elleri yıkatılmaz.
C
Mermi çekirdeğinin giriş deliğinin bulunduğu elbise yeri korunmalıdır.
D
Gerekirse şahısların ellerine poşet takılır.
E
Çekirdek ve kovan araştırması için gerekirse trafik akışı kesilir.
Soru 29

Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?

A
İçişleri Bakanı
B
Vali
C
Özel Güvenlik Komisyonu
D
İl Emniyet Müdürü
E
İl Jandarma Komutanı
Soru 30

Devriyenin dış görünüşü ve görevinde taşınması gereken araç ve gereçleri kontrol ederek kullanıma hazır hale getirmesi, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisini kapsar?

A
Fiziksel hazırlık
B
Psikolojik hazırlık
C
Zihinsel hazırlık
D
Sosyolojik hazırlık
E
Antropolojik hazırlık
Soru 31

Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A
Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır.
B
Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır.
C
Orada bulunanlar olay yerinden dışarı çıkarılır.
D
Şüphelinin el-yüz yıkamasına müsaade edilir.
E
Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmaması sağlanır.
Soru 32

Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A
İhbar ciddiye alınmaz.
B
Emniyet hattı oluşturulur.
C
Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir.
D
Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak için olay yerinde tutulur.
E
Bomba imha uzmanın talimatlarına uyulur.
Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?

A
Kilo ve boy
B
Yüz yapısı
C
Soyut ifadeler
D
Cinsiyet
E
Görülebilir yaralar
Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi saldırgan olan kişilere karşı savunma, püskürtme ve dağıtma amaçlı olan copu kullanırken dikkat edilecek hususlardan değildir?

A
Caydırıcılık vasıtası olarak kullanılır.
B
Uzaklaştırmak ve etkisiz hale getirmek için kullanılır.
C
Hassas bölgelere vurulmaması konusunda dikkatli olunmalıdır.
D
Cop zor kullanmayı gerektirmeyen durumlarda kullanılır.
E
Copun psikolojik etkisinden faydalanılır.
Soru 35

Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?

A
Önleme araması
B
Adli arama
C
Zapt etme
D
El koyma
E
Şüpheli araması
Soru 36

“Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların daha sonra sahibine iade edilmek üzere belli bir süre ile alınma işlemine …………. denir.”

Metinde boş  bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Koruma altına alma
B
Emanete alma
C
Zaptetme
D
Gözönünde bulundurma
E
Suça el koyma
Soru 37

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır?

A
Kontrol noktasında şahısların kontrolü kapı dedektörü ile yapılır.
B
Kontrol noktasında eşyaların kontrolü X-Ray cihazı ile yapılır.
C
Kontrol noktasında şahısların aranması el dedektörü ile yapılır.
D
Bina ya da tesise girmekten vazgeçen şahıs yakalanarak aranmalıdır.
E
Giriş kontrollerinde kart sistemi kullanılabilir.
Soru 38

Aşağıdakilerden  hangisi delillerin faydalarından değildir?

A
Suçun işleniş şeklinin tespitinde yarar.
B
Suç şüphelisinin masumiyetini ispata yarar.
C
Suça katılanların suçtaki kusurluluk derecelerinin tespitine yarar.
D
İşlenmiş olan bir suçun aydınlanmasını sağlar.
E
Olayın tanıklarının masumiyetini ispata yarar.
Soru 39

Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlisi hangi suçu işlemiştir?

A
İşkence
B
Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
C
Amirin emrine muhalefet
D
Görevi ihmal
E
Görevini yaptığından suç oluşmamıştır
Soru 40

Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A
X-Ray cihazı
B
Kapalı devre televizyon sistemi
C
Tel örgü
D
Duvar
E
Demir parmaklık
Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşkeye tehlikeli veya yasak maddelerin sokulmasını engellemeye yönelik kullanılır?

 1. Metal dedektörü

 2. Kartlı geçiş sistemi

 3. X-Ray cihazı

A
I ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
I, II ve III
E
Hiçbiri
Soru 42

Aşağıdakilerden hangisi  parmak izinin özelliklerinden değildir?

A
Değişmez
B
Benzetilemez
C
Benzemez
D
Değiştirilemez
E
Tasnif edilemez
Soru 43

Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?

A
Motivasyon
B
Stabilizasyon
C
Zoom
D
Kalibrasyon
E
Gramaj ayarı
Soru 44

CCTV'nin açılımı  aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapalı devre televizyon sistemi
B
Kontrol sistemi
C
Açık devre televizyon sistemi
D
Canlı yayın yapma sistemi
E
Renkli televizyon sistemi
Soru 45

İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?

A
İçişleri Bakanı
B
İl Jandarma Komutanı
C
Vali
D
Kaymakam
E
İl Emniyet Müdürü
Soru 46

Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmesi gerekir?

A
İskelet sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Bilinç Durumu
E
Kas sistemi
Soru 47

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A
İlk yardım uygulamalarında belirli miktarda ilaç kullanılır.
B
İlk yardım uygulamalarında ilaç kullanılmaz.
C
Toplumun büyük bir bölümünün ilk yardım eğitimi alması, iş kazaları veya doğal afetler sonucunda birçok kişinin sakat kalmasına yol açabilir.
D
İlk yardım uygulaması olay yerinde yapılmaz.
E
İlk yardım için mutlaka tıbbi araç ve gereç gereklidir.
Soru 48

İlk yardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?

A
Hava yolunun açılması
B
Solunumun düzenlenmesi
C
Kas ve iskelet sistemi kontrolü
D
Kan dolaşımının sağlanması
E
Sindirim sisteminin düzenlenmesi
Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından değildir?

A
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak.
B
Durumun kötüleşmesini önlemek.
C
İyileşmeyi kolaylaştırmak.
D
Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak.
E
Hasta veya yaralı için gerekli tedavinin yapılmasını sağlamak
Soru 50

Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır?

A
16-22
B
12-20
C
18-24
D
24-30
E
30-36
Soru 51

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının müdahale esnasında yapması gereken işlemlerden değildir?

A
Sakin ve kararlı olmalıdır.
B
Kimseden yardım almamalıdır
C
Mevcut imkânları değerlendirmelidir
D
Yaralının endişelerini gidermelidir.
E
Çevrede yardımcı olacakları organize etmelidir.
Soru 52

Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?

A
Sağlık kuruluşuna haber verme
B
Olay yerinde yapılan temel yaşam desteği
C
Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler
D
Hastane acil servislerince yapılan müdahaleler
E
Hastanın veya yaralının sedye ile taşınması
Soru 53

Yaralıların aciliyetlerinin değerlendirilerek seçme/ayırma yapılması ve öncelikli kazazedenin belirlenmesi işlemine ne denir?

A
Triaj
B
Taşıma
C
Teşhis
D
Tedavi
E
İlk yardım
Soru 54

İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

A
Koruma, Bildirme, Kurtarma
B
Koruma, Taşıma, Nakil
C
Konuşma, Bildirme, Nakil
D
Kurtarma, Taşıma, Nakil
E
Koruma, Kollama, Nakil
Soru 55

Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında  yapılmaması gereken bir davranıştır?

A
Su yatağı gibi su alabilecek bölgeleri terk etmek
B
Sel sularına girmemek
C
Elektrik kaynaklarından uzak durmak
D
Araç içinden ayrılmamak
E
Suyun ulaşamayacağı güvenli yerlere geçmek
Soru 56

Aşağıdakilerden hangisi havayolunun tam tıkanmasına ait belirtilerden değildir?

A
Nefes alamaz
B
Nefes alabilir
C
Konuşamaz
D
Rengi morarmıştır
E
Acı çeker, ellerini boynuna götürür
Soru 57

Genel olarak insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen olaylara ne denir?

A
Deprem
B
Afet
C
Sel
D
Yangın
E
Tsunami
Soru 58

Yangın çıkmış çok katlı bir binada yapılması gerekenlerden bazıları aşağıda verilmiştir.

 1. Yangın merdiveni vasıtası ile binadan uzaklaşmak.

 2. Kapalı alandan açık alana çıkma imkânı yok ise duman girişini engelleyici tedbirler

 3. Yangın çıkışlarını takip ederek binayı terk etmek.

Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 59

Aşağıda verilen yangın çeşitlerinden hangisinde yangın söndürme maddesi olarak köpük ve su kullanılmaz?

A
Orman yangını
B
Akaryakıt yangını
C
Elektrik yangını
D
Araç yangını
E
Plastik madde yangını
Soru 60

Aşağıdaki     seçeneklerden     hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?

A
Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler
B
Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler
C
Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler
D
Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler
E
Bir kez kullanılması serbest olan maddeler
Soru 61

Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?

A
Mesaj tekrarı
B
Geri bildirim
C
Yansıtma
D
Görev tekrarı
E
Kodlama
Soru 62

Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kendi kendine yanma
B
Hızlı yanma
C
Yavaş yanma
D
İçin için yanma
E
Parlama/patlama
Soru 63

Aşağıdaki  ifadelerden  hangisi  yanlıştır?

A
Uyuşturucu maddeler kullanıcının akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar
B
Uyuşturucu maddeler merkezi sinir sistemini etkiler.
C
Uyuşturucu maddeler toplum içinde iktisadi ve sosyal çöküntüye neden olurlar
D
Uyuşturucu maddeler alışkanlık yapar
E
Bonzai, kullanılması bulundurulması ve satışı henüz yasaklanmamış bir maddedir
Soru 64

Aşağıdakilerden  hangisi deprem sırasında yapılacaklardan değildir?

A
Sakin olmalı ve paniğe kapılmamalıyız.
B
Hacim küçültülerek başımızı korumalıyız
C
Deprem sırasında acilen merdivenlere yönelmeliyiz.
D
Sabitlenmemiş eşyalardan ve camlardan uzak durmalıyız.
E
Hepsi
Soru 65

İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranışa ne ad verilir?

A
İleti
B
Gösterge
C
Gönderici
D
Kanal
E
Kaynak
Soru 66

Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

A
Göz teması kurma
B
Soru sorma
C
Hemen sonuç çıkarma
D
Dinlediğinizi belli etme
E
Not alma
Soru 67

Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir?

A
Baca izolasyonu
B
Paratoner
C
Yangın söndürme cihazı
D
Havalandırma sistemi
E
Duman algılama cihazları
Soru 68

Bir insanın  düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması hangi iletişim tekniğidir?

A
Kişiler arası iletişim
B
Kişi içi iletişim
C
Örgüt içi iletişim
D
Kitle iletişimi
E
Grup iletişimi
Soru 69

Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A
Empatide anlama, sempatide hak verme vardır.
B
Empatide duygular önemli değildir.
C
Sempatide düşünceler önemlidir
D
Empati yandaş olmaktır
E
Aralarında hiçbir fark yoktur.
Soru 70

Çalıştığı iş yerine kişinin arkasından konuşulması, kendini gösterme olanaklarının kısıtlanması, iş arkadaşlarının kişiyle konuşmaması neyin göstergesidir?

A
Kişiye aşırı sorumluluk verilmesinin
B
Bireyin işini iyi yapamamasının
C
Performans değerlendirmesinin
D
Psikolojik şiddetin
E
Adil olmayan görev dağılımının
Soru 71

Hangi yangın türlerinde boğma esaslı söndürme yönteminin kullanılması en uygun olarak tercih edilmelidir?

A
Tarla yangınları
B
Çöp yangınları
C
Akaryakıt yangınları
D
Kağıt ve karton esaslı yangınlar
E
Orman yangınları
Soru 72

“Bir huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetişmiş elemanlardır. Eylemin önceden planlandığı şekilde amacına ulaşabilmesi için inceden inceye hesaplanmış hareket tarzı sergilerler.” Bu ifadelerle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmaktadır?

A
Suikastçı
B
Yönetici
C
Provokatör
D
Koruma görevlisi
E
Direnişçi
Soru 73

Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların özelliklerinden birisi değildir?

A
Hiyerarşi, iş bölümü ve statü düzeni yoktur.
B
Geçici bir birliktelik söz konusudur.
C
Mutlaka provokatör bir grup vardır.
D
İnsanlar tesadüfi olarak bir yerde bulunurlar.
E
Provokasyona ve kitle hareketlerine açıktırlar.
Soru 74

Toplumsal olaylarda “caydırıcılık” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Topluluğu kontrol etmek için aşırı güç kullanmaktır.
B
Olay çıkarmaya kararlı kişileri vazgeçirmek için uygulanan taktiklerdir.
C
Devlet ve onun adına kuvvet kullanan güvenlik personelinin gücünü her şartta göstermektir.
D
Olay olmadan önce önlemek esas olduğundan en sert tedbirleri uygulamaya koymaktır.
E
Olaylara hiç müdahale etmemek en etkili yöntemdir.
Soru 75

Kullanma zorunluluğu ortaya çıkması durumunda, cop vücudun hangi kısmına vurulmalıdır?

A
Yüz bölgesi
B
Parmaklar
C
Göğüs
D
Kol ve bacakların etli kısımları
E
Kafa ve boyun
Soru 76

Aşağıdakilerden   hangisi iletişimin temel amaçlarından birisi değildir?

A
Var olmak
B
Bilgi edinmek
C
Ayrıştırmak
D
Paylaşmak
E
Etkilemek
Soru 77

“Korku ve bilgisizliğin doğurduğu bir durumdur. Emin bir yere ulaşabilmek için dayanılmaz bir korku ve heyecanın etkisiyle meydana gelen kontrolsüz hareketlere yol açar.” Bu ifadeler aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?

A
Şiddet
B
Kalabalık
C
Saldırı
D
Sükûnet
E
Panik
Soru 78

“Özel güvenlik görevlisi Damla, karşısındaki kişiye uygulaması gereken güvenlik tedbirlerini anlatırken şahsın onu dinlemediğini ve başka bir şeyle ilgilendiğini görüyor.”

Anlatılan olayda iletişimin temel ilkelerinden hangisi yerine getirilmemiştir?

A
İletişim iki tarafında aktif olduğu bir alışveriş sürecidir.
B
İletişim her zaman her yerdedir.
C
İletişim anlamların paylaşımıdır.
D
İletişim değişik katmanlarda gerçekleşir
E
İletişimde amaç çevre üzerinde etkin olmaktır.
Soru 79

Genel olarak iki öğe arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir?

A
İletişim
B
Beceri
C
Algı
D
İlişki
E
Empati
Soru 80

Örgüt içinde en sık görülen çatışma biçimi hangisidir?

A
Kişi içi çatışmalar
B
Rol çatışmaları
C
Ben merkezcilik
D
Empati yoksunluğu
E
Önyargılar
Soru 81

Birine önemli bir konuyu ya da bir problemimizi anlatacağımız zaman; “Beni can kulağıyla dinle” deriz. “Can kulağıyla dinlemek” hangi tür dinleme biçimine örnektir?

A
Savunucu dinleme
B
Seçerek dinleme
C
Tuzak kurucu dinleme
D
Etkin dinleme
E
Yüzeysel dinleme
Soru 82

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden değildir?

A
Çember düzeni
B
Çevre düzeni
C
Kama düzeni
D
Hat düzeni
E
Hiçbiri
Soru 83

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?

A
Tarafsız olmak
B
Duygusal davranmak
C
Çevre güvenliğini sağlamak
D
Minimum kuvvet kullanmak
E
İnisiyatifi elinde bulundurmak
Soru 84

“Özel olarak yetiştirilmiş, gözü pek, saldırgan, neden, nasıl, ne zaman eyleme geçecekleri ve hangi sloganı atacakları önceden planlanmış olan militanlardır.” Tanımı yapılan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Topluluğu içeriden yönetenler
B
Topluluğu dışarıdan yönetenler
C
Eylem grupları
D
Haberleşme görevlileri
E
Psikolojik etki grupları
Soru 85

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda uyulacak genel prensiplerden biri değildir?

A
İkna edici ve inandırıcı olma
B
Provokasyona gelmeme
C
Caydırıcı olma
D
İnisiyatif kullanma
E
Organizatörlerle diyalogdan kaçınma
Soru 86

Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden biri değildir?

A
Koruma esnek olmamalıdır.
B
Tam koruma mümkün değildir.
C
Koruma görevinde silah kullanmak son çaredir.
D
Koruma görevinde ekip çalışması çok önemlidir.
E
Koruma görevi önemli kişiye göre yapılmalıdır.
Soru 87

“…..…. kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye ” Boş  bırakılan  yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

A
Empati
B
Sağduyu
C
Etkili dinleme
D
Açık iletişim
E
Sen dili
Soru 88

Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın özelliklerindendir?

A
Kalıcı birliktelik söz konusudur
B
Hiyerarşi, iş bölümü ve statü düzeni vardır
C
Provokasyona ve kitle hareketlerine açıktırlar
D
Aralarında eylem birliği vardır
E
Liderleri vardır
Soru 89

Yasadışı göstericilerin dağıtılması için yapılması gerekenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Topluluğu bir arada tutmak
B
Topluluğun lideri ve/veya yönlendiricilerini topluluktan ayırmamak
C
Güç gösterisi yapmamak
D
Topluluğun dikkatini dağıtmak
E
Topluluğun yayılmasını sağlamak
Soru 90

Önemli kişinin can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı kullanılan daimi veya geçici olarak kullanılan maddi veya teknolojik tedbirlere ne ad verilir?

A
Özel güvenlik tedbiri
B
Şahsi güvenlik tedbiri
C
Fiziki güvenlik tedbiri
D
Yakın koruma tedbiri
E
Koruma çemberleri
Soru 91

Hangisi yakın koruma görevindeki aşamalardan  biri olarak değerlendirilemez?

A
Her zaman bir tehlike mevcuttur.
B
Tehlikesiz güzergâh seçimi yapılmalıdır.
C
Korunan kişi ile koruma personeli arasında yakın bağ oluşmalıdır.
D
Muhtemel tehlikeler ortadan kaldırılmalıdır.
E
Saldırı ve tehlike, usule ve hukuka uygun bertaraf edilmelidir.
Soru 92

Korunan kişinin en yakınında, yakın koruma personeli tarafından oluşturulan, korunan kişinin izin verdiği yakınları ve güvenlik kontrolünden geçmiş kişiler girebildiği en güvenli ve en önemli halkaya ne ad verilir?

A
Dış çember
B
İç çember
C
Orta çember
D
Boğma çemberi
E
Hedef çember
Soru 93

Komisyon tarafından, özel güvenliğin görev alanı olarak tanımlanmış bölgede emniyet ve asayişle ilgili konularda asıl yetki ………… cümlesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

A
Özel kolluktadır
B
Genel kolluktadır
C
Polisindir
D
Jandarmanındır
E
Savcınındır
Soru 94

Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimali olan mevcut ve muhtemel tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale getirmek veya en aza indirmek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?

A
Ziyaret planlaması
B
Güvenlik çalışması
C
Koruma çalışması
D
Öncü çalışması
E
Artçı ekip çalışması
Soru 95

İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?

A
Vali
B
Kaymakam
C
İçişleri Bakanı
D
Emniyet Müdürü
E
Garnizon Komutanı
Soru 96

Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir?

A
12
B
3
C
6
D
4
E
8
Soru 97

Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı alternatifi olmayan saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne ad verilir?

A
Tehlike noktası
B
Hedef noktası
C
Boğma noktası
D
Koruma noktası
E
Saldırı noktası
Soru 98

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?

A
Kimlik sorma
B
Zor kullanma
C
Arama
D
Yakalama
E
Telefon dinleme
Soru 99

Önemli kişinin can güvenliğine karşı merdivenlerde sağlanan korumada hangisi doğru değildir?

A
Koruma personeli, korunan kişinin sürekli önünde bulunur.
B
Koruma personeli, korunan kişinin sürekli arkasında bulunur.
C
360 derece korunma sağlanmalıdır.
D
90 derece koruma sağlanmalıdır.
E
Geliş ve gidiş olan merdivenlerde karşı merdivende koruma personeli bulunur.
Soru 100

Genel kolluğa yardımcı olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda ÖGG’leri aşağıdaki maddelerden hangisini yapabilir?

A
Yakaladıkları suçluları mahkemeye sevk edebilirler
B
Şüphelilerin ifadelerini avukat nezaretinde alabilirler
C
Olay yerindeki delilleri toplarlar
D
Trafiği ihlal edenlere ceza kesebilirler
E
Müsabaka güvenliği ile ilgili polis nezaretinde üst araması yapabilirler
Soru 101

Fişeği ya da boş kovanı, fişek yatağından çıkartmaya yarayan sisteme ne ad verilir?

A
Ateşleme tertibatı
B
Emniyet tertibatı
C
Kovan atma tertibatı
D
Hatve
E
Rayyür
Soru 102

Aşağıdakilerden hangisi atış poligonunda bulunması gereken hatlardan değildir?

A
Atış hattı
B
Sınır hattı
C
Hedef hattı
D
Hazırlık hattı
E
Geri besleme/temizlik hattı
Soru 103

Aşağıdakilerden hangisi  MP-5 makineli tabanca için söylenemez?

A
9x19 mm çapında fişek atar.
B
Barut gazının geri tepmesi, icra yayın ileri itmesi prensibi ile çalışır.
C
Yarı otomatik ve tam otomatik olarak çalışabilir.
D
Atış seçici mandal marifetiyle tek tek ve seri atış yapar.
E
Atış seçici mandal orta konumda iken silah atış yapmaz, emniyettedir.
Soru 104

Silahın temizliğine başlamadan önce, yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hemen silah sökülmeye başlanır.
B
Tetiğe basılır.
C
Silah ellenmez.
D
Silah ölü noktaya çevrilir ve şarjör çıkartılır.
E
Uzman ekip çağrılır.
Soru 105

Aşağıdakilerden hangisi silahla yapılan kazaların kişisel sebeplerinden değildir?

A
Atıcının kendine aşırı güveni
B
Atıcının silahını tanımaması
C
Aşırı unutkanlık
D
Silahla sık sık ve gereksiz oynama
E
Fişek hatası
Soru 106

Aşağıdakilerden hangisi icra yayının görevidir?

A
Şarjörde bulunan fişekleri şarjör ağzına doğru bastırarak fişek yatağına sürülmesini sağlamak.
B
Barut gazının basıncı ile geriye doğru gelen sürgünün tekrar ileri gitmesini sağlamak.
C
Silahın ateşlenmesi ile mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe istikrarlı şekilde varmasını sağlamak.
D
İğnenin kapsüle darbe yapmasından sonra yerine gelmesini sağlamak.
E
Tetik ile horoz arasındaki irtibatı sağlamak.
Soru 107

Aşağıdakilerden hangisi atışa etki eden bireysel faktörlerden değildir?

A
Duruş
B
Nefes kontrolü
C
Nişan alma
D
Konsantrasyon
E
Rüzgar
Soru 108

“Göz, gezin üst kenar orta noktası, arpacığın silme tepe noktasından hedefe doğru olan hatta ……….. denir. “ Boşluğa,    aşağıda    yer    alan    hangi seçenek gelmelidir?

A
Hedef hattı
B
Mermi yolu
C
Nişan hattı
D
Namlu yolu
E
Atış hattı
Soru 109

Aşağıdaki şıklardan hangisinde “İlk Hız” doğru tanımlanmıştır?

A
Silah ateşlendikten sonra, çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren 1 saniyede aldığı yol
B
Çekirdeğin namluyu terk ettikten sonra gittiği en uzak mesafe
C
Çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren hedefe varıncaya kadar izlediği yol
D
Çekirdeğin namlu içerisinde aldığı yol
E
Çekirdeğin namlu içerisinde bir tur dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafe
Soru 110

Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?

A
Çift Hareketli
B
Yarı Otomatik
C
Tam Otomatik
D
Tek Hareketli
E
Toplu
Soru 111

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerinden değildir?

A
Silahını tanır.
B
Silahını dikkatli kullanır
C
Gördüğünü anında vurur.
D
Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır.
E
Silahını korur.
Soru 112

Doğru nişan alma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gez ve hedef net, arpacık bulanık görülmeli
B
Gez net, hedef ve arpacık bulanık görülmeli
C
Gez bulanık, arpacık ve hedef net görülmeli
D
Hedef bulanık, gez ve arpacık net görülmeli
E
Hedef net, gez ve arpacık bulanık görülmesi
Soru 113

Toplu bir tabanca ile ateş edilmek istenildiğinde, tetiğe basınca horoz nereye vurarak fişeği patlatır?

A
Top yuvasına
B
Baruta
C
Çekirdeğe
D
Kabzaya
E
Kapsüle
Soru 114

Ateşli silahlarda çekirdeğin gidebileceği en uzak mesafeye ne denir?

A
Etkili Menzil
B
Mermi yolu
C
Azami menzil
D
Azami hız
E
Hedef hattı
Soru 115

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kısa namlulu silahların  parçalarından  değildir?

A
Kurma kolu
B
Gez-arpacık
C
İcra mili-yayı
D
Namlu
E
Sürgü
Soru 116

Ateşleme sonrası mermi çekirdeğine yön ve istikamet veren parçaya ne ad verilir?

A
Sürgü
B
Horoz
C
Namlu
D
Tetik
E
Gez
Soru 117

Aşağıdakilerden hangisi, atıcının tetik çekme (tetik ezme) hatalarından değildir?

A
Tetiği çok yavaş ve uzun süre bekleyerek çekmek.
B
Tetiği ani çekmek.
C
Tetiği düzensiz çekmek.
D
Tetiği çekerken isnat boşluğunu almamak.
E
Tetiği çekerken patlama sesinden etkilenmek.
Soru 118

Silahlarda bulunan tırnağın görevi aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak tarif edilmiştir?

A
Kapsülün ateşlenmesini sağlar
B
Silahın emniyete alınmasını sağlar.
C
Fişeğin ya da boş kovanın fişek yatağından çekilip çıkarılmasını sağlar.
D
Şarjörün çıkarılmasını sağlar.
E
Atış sonrası sürgünün geride kalmasını sağlar .
Soru 119

Aşağıdakilerden  hangisi  “Genel Emniyet Kurallarından” değildir?

A
Ateş etme gereği olmadıkça silah kılıfından çıkarılmaz.
B
Silah asla dolu durumda saklanmaz.
C
Silah boş dahi olsa daima ölü noktaya tutulur.
D
Silahı boşaltmak için, sırasıyla önce tetik düşürülür, şarjör çıkartılır, fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan emin olunur.
E
Silahı boşaltmak için, sırasıyla önce şarjör çıkartılır, sürgü çekilir, fişek yatağı gözle kontrol edilerek boş olduğundan emin olunur.
Soru 120

Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur?

A
Şarjörün dolu olması
B
Namlunun ısınması
C
Şarjörün tabancadan çıkması
D
Şarjörde fişeğin bitmesi
E
İğnesinin kırılması
Soru 121

Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Namlu boyu
B
Yiv ve set
C
Barut miktarı
D
Atıcının acemiliği
E
Havanın ısısı
Soru 122

Silahlarla yapılan kazaların en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atıcının acemi olması
B
İhmal
C
Silahın eski olması
D
Fişeğin bozuk olması
E
Silahın yeni olması
Soru 123

Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez?

A
İçkili lokanta
B
Hipermarket
C
Otel
D
Cezaevi
E
Havuz
Soru 124

Silah ile atış yapılırken aşağıdakilerden hangisi yoksa isabetli bir atış yapılamaz?

A
Arpacık
B
Tırnak
C
Şarjör çıkarma mandalı
D
Şarjör
E
Emniyet mandalı
Soru 125

Hangisi sürgü tutucu pimin görevlerindendir?

A
Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar.
B
Silahı emniyete almamızı sağlar.
C
Silahın içine toz kaçmaması için yapılmıştır.
D
Geriye gelen sürgünün hızla ileriye gitmesini sağlar.
E
Tetikten aldığı hareketi horoza iletir.
Toplam 125 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir