53. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları

53. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?
A
Hırsız alarm sistemleri
B
Havalandırma ve iklimlendirme sistemi
C
Kapalı devre TV sistemi
D
Dış mekan kızılötesi algılama sistemi
E
Yer altı fiber optik algılama
Soru 2
Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanıhr?
A
Kamera ile
B
Kartlı okuyucu ile
C
X-Ray cihazı ile
D
CCTV ile
E
Kapı tipi dedektörü ile
Soru 3
Kapı detektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmandır?
A
0,5 metre
B
1,5 metre
C
1 metre
D
2 metre
E
3 metre
Soru 4
Aşağıdaki bilgilerden  hangisi doğrudur?
A
ilkyardım uygulamalarında belirli miktarda ilaç kullanılır
B
ilkyardım uygulamalarında ilaç kullanılmaz
C
Toplumun büyük bir bölümünün ilk yardım eğitimi alması, iş kazaları veya doğal afetler sonucunda birçok kişinin sakat kalmasına yol açabilir
D
ilkyardım uygulaması olay yerinde yapılmaz
E
ilkyardım için mutlaka tıbbi araç ve gereç gereklidir
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?
A
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
B
Durumun kötüleşmesini önlemek
C
İyileşmeyi kolaylaştırmak
D
Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
E
Hasta veya yaralı için gerekli tedavinin yapılmasını sağlamak
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının müdahale esnasında yapması gereken işlemlerden değildir?
A
Sakin ve kararlı olmalıdır
B
Kimseden yardım almamalıdır
C
Mevcut imkanları değerlendirmelidir
D
Yaralının endişelerini gidermelidir
E
Çevrede yardımcı olacakları organize etmelidir
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmesi gerekir?
A
İskelet sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Bilinç Durumu
E
Kas sistemi
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi "kenevir" bitkisinden elde edilir?
A
Lsd
B
Eroin
C
Kokain
D
Metadon
E
Esrar
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi   itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?
A
Yangınlarda ilkyardım hizmetini yürütmek
B
Su baskınlarına müdahale etmek
C
Beş kata kadar olan binalarda yangınlara karşı önlem aldırtmak
D
Kamu binalarında yangınlara karşı bulundurulması gereken araçların belirlenmesine yardımcı olmak
E
Afetlerde oluşan enkazlarda can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi    yangın söndürücü maddelerden biri değildir?
A
Hidrojenli hidrokarbonlar
B
Kum
C
Toprak
D
Oksijen
E
Karbondioksit
Soru 11
"Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması" ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
A
Sempati
B
Dinleme
C
İletişim
D
Psikoloji
E
Empati
Soru 12
Danışma noktasında görevli personelin vatandaşı karşılamasıyla alakah olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vatandaş geldiğinde ayağa kalkarak tebessüm içinde yardımcı olmak
B
Kişiyi soğuk bir şekilde karşılamak
C
Gelen kişiyi önemsememek
D
Gelen kişilere yardımcı olmamak
E
Görev yerinde durmayarak gelen kişiyi bekletmek
Soru 13
Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen davranış üzerinde durulmaz ve hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise karşımızdakinin olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline örnektir?
A
Eve geç gelineceği zaman haberdar edilmek istiyorum
B
Özel günlerin hatırlanmasmı ve gerektiği gibi kutlanmasını istiyorum
C
Raporda bazı eksiklikler buldum, müsaitsen beraber bakalım
D
Hep böylesin, hem ihmalkâr hem de sorumsuzsun
E
Sözümün kesilmesi beni rahatsız ediyor
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?
A
Emir vermek; yönlendirmek
B
Ahlak dersi vermek
C
Göz teması kurmak, dinlemek
D
Öğretmek; nutuk çekmek
E
Ad takmak, alay etmek
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişim  ilkeleri arasında yer almaz?
A
Her birey biriciktir, bireysel farklılıkları vardır
B
Tüm insanlar saygıya değerdir
C
Her birey karar verme gücüne ve hakkına sahiptir
D
Kimi zaman insanları olduğu gibi kabul etmek yerine, değişime zorlamak gerekir
E
Ilişkilerde gönüllülük esastır
Soru 16
Aşağıdaki dil kalıplarından hangisi problemi çözmeye yöneliktir?
A
izin vermezseniz rapor alırım
B
Çek arabam oradan
C
Laftan anlamıyor musun sen
D
Yasak kardeşim yasak
E
Tüm bu önlemler sizin güvenliğiniz için
Soru 17
Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşmaya ne denir?
A
Etkileşim
B
Öğretim
C
Öğrenim
D
İletişim
E
Motivasyon
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmanın nitelikleri arasında yer almaz?
A
İyi bir konuşma çok sayıda ana amaç içerir
B
İyi bir konuşma yıkıcı değil yapıcıdır
C
İyi bir konuşma dinleyicilerin ilgisini çeker
D
İyi bir konuşma sağlam bilgilere dayanır
E
İyi bir konuşma belli bir amaca yöneliktir
Soru 19
Mevlana'nın "Gel, gel, ne olursan ol yine gel" sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
A
Nezaket
B
Hoşgörü
C
Doğru algılamak
D
Özgüven
E
Benmerkezcilik
Soru 20
Yüz, beden, bedensel temas, mekân kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?
A
Kişiler arası iletişim
B
Sözlü iletişim
C
Sözsüz iletişim
D
Öz kişisel iletişim
E
Yatay iletişim
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi algılama­seçme-düşünme-yorumlama süreçlerinde ürettiği anlamh iletilen simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da kişilerdir?
A
Hedef
B
Kaynak
C
İleti
D
Anlam
E
Kod açma
Soru 22
Aşağıdakilerden  hangisi  grubun içerisinde bulunan kişi tiplerinden birisi değildir?
A
Tesir altında kalanlar
B
Seyirciler
C
Hayırseverler
D
Profesyonel kışkırtıcılar
E
Atılganlar
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi, kalabalık çeşitleri arasında sayılamaz?
A
Tesadüfi Kalabalık
B
Seyirci Kalabalık
C
Saldırgan Kalabalık
D
Mutlu Kalabalık
E
Kızgın Kalabalık
Soru 24
Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine de denir?
A
Tekamül
B
Irade
C
Kariyer yapma
D
Sosyalleşme
E
Tedbirli olma
Soru 25
Toplumsal olaylara   müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerden değildir?
A
Caydıncılık
B
Provokasyona gelmeme
C
Profesyonel olma
D
İnisiyatif kullanma
E
iletişime kapalı olma
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi hat düzeninin amaçlarından biri değildir?
A
Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak
B
Bir bina veya şahsi korumak
C
İki grubu birbirinden ayırmak
D
Topluluk veya kalabalığı geriye itmek
E
Trafik düzenini sağlamak
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden biridir?
A
Hilal düzeni
B
Kılıç düzeni
C
Kama düzeni
D
Satıh düzeni
E
Makas düzeni
Soru 28
Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan,  birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?
A
Bölük
B
Grup
C
Seyirci
D
Küme
E
Takım
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi birincil (Temel)  toplumsal bir gruba örnek olabilir?
A
Dernekler
B
Stadyumdaki seyirciler
C
Sendikalar
D
Aile
E
Kamu kurumları
Soru 30

Yasa dışı hale dönüşmüş toplumsal olaylara müdahale edilmesi mülki amirin emri ile olur. Ancak müdahalenin şeklinin nasıl olacağını olay yerinde bulunan kuvvetin başındaki amir belirler.

Buna göre yapılan müdahalenin asil amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

A
Topluluğu dağıtmak
B
Dağılan topluluktan tekrar toplanması önlemek
C
Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak
D
akalanan suçluları savcılığa sevk etmek
E
O bölgede hasar tespiti yapmak
Soru 31
Aşağıdakilerden  hangisi cop'un kullanma şekillerinden değildir?
A
Kolun uzantısı olarak kullanılır
B
Etkisiz hale getirmek için kullanılır
C
Kişi taşımada kullanılır
D
Kelepçe olarak kullanılır
E
Yakalamak için kullanılır
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi özel koruma hizmetleri olarak adlandırılan hizmetlerden değildir?
A
Terörle mücadele kapsamında koruma hizmeti
B
Çıkar amaçlı suç örgütleri ile mücadele kapsamında koruma hizmeti
C
Ceza davaları ve diğer koruma hizmeti
D
Özel güvenlik koruma hizmeti
E
Genel kolluk asayiş hizmeti
Soru 33
Aşağıdakilerden  hangisi  koruma şekillerinden biri değildir?
A
Özel koruma
B
Yakın koruma
C
Araç koruma
D
Konut koruma
E
işyeri koruma
Soru 34
Tehlike anında korumada aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A
Saldırganı etkisiz hale getirmek için en az sayıda eleman kullanılır
B
Saldırıyı fark eden eleman diğer elemanlara saldırı geliş yönünü bildirmelidir
C
Korunan önemli kişi saldın yerinde bekletilerek güvenliği sağlanır
D
Koruma amiri korunan kişi ile saldırgan arasında olmalıdır
E
Korunan önemli kişi hızlı bir şekilde en yakın emniyetli yere götürülür
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi toplantılarda alınan koruma düzeni için yapılması gerekenlerden biri değildir?
A
Toplantı yeri önceden kontrol edilerek güvenlik altına alınır
B
Basın mensupları ve misafirlerin korunan kişiye yakınlaşması hiçbir şekilde sınırlandırılmaz
C
Toplantı yerine yakın güvenli oda tespit edilir, boş ve korunur durumda tutulur
D
Toplantı alandan çıkış ve alternatif kaçış yollan önceden belirlenir
E
Korunan kişinin toplantı süresince bulunacağı yerler önceden tespit edilir
Soru 36
Merdiven kullanacak korunan kişiye uygulanan koruma düzeni için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Merdiven etrafında 360 derecelik koruma sağlanmalıdır
B
Bir eleman merdivenin üst kısmına giderek merdivenin yan ve üst tarafları korunmalıdır
C
Merdivende korunan kişi dışında başka kişiler de bulunabilir
D
Merdiven yürüyen merdivense ve yanında normal merdiven de varsa bir personel de bu merdiveni kontrol altında bulundurur
E
Merdivenin aşağısında da bir eleman bulunur ve başka kişilerin gelişi engellenir
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye asansörde uygulanacak tedbirlerden bir değildir?
A
Öncü koruma asansörü tutmalı ve korunan kişi bininceye kadar asansör tutulmalıdır
B
Asansör boşaltılmamış ve içerde başka şahıslar varsa korunan kişi de asansöre korumasız binebilir
C
Öncü koruma asansöre en son binmeli ve korunan personelden sonra inerek iniş sahasının güvenliğini sağlamalıdır
D
Asansörün taşıma kapasitesinden eksik sayıda kişi binmelidir
E
Asansör camlı ise, cam tarafına koruma eleman konmalıdır
Soru 38
Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki  araçlardan hangisi bulunmaz?
A
Makam aracı
B
Baştaki güvenlik aracı
C
İkinci güvenlik aracı
D
Kılavuz araba
E
Çekici, kurtarıcı araç
Soru 39
Koruma aracında ekip amiri aracın neresinde oturur?
A
Sol ön koltukta
B
Sol arka koltukta
C
Sağ arka koltukta
D
Sağ ön koltukta
E
Arka orta koltukta
Soru 40
Polis, kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı hangi yetkisini kullanır?
A
Silah kullanma
B
Cop kullanma
C
Üst araması
D
Kimlik sorma
E
ikaz etme
Soru 41

Aşağıdakilerden  hangisi   nokta  görevlisinin görevleri ve özelliklerinden değildir?

A
Görev alanına izinsiz girilmesine müsaade etmemek
B
Korunan bölgeye zorla girmeye çalışanları engellemek
C
Koruduğu alanda bulunan insan ve araçları tanımak
D
Özellikle ıssız ağaçlık alanlar ile park edilmiş otoların çevrelerini kontrol etmek
E
Gelişen olaylardan amirine veya amiri konumundakine bilgi vermek
Soru 42
Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?
A
Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturan eşyayı denetim altına almak
B
Gerektiğinde zor kullanmak
C
Yakalanan kişinin kaçma ihtimali varsa kelepçe takmak
D
Kişileri elektronik aletlerle kontrol etmek
E
Yakalanan kişileri mahkemeye çıkarmak
Soru 43
Canhlarm vücudundan kopan, düşen veya   akan  her  türlü  delile ............. .denir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kimyasal delil
B
Fiziksel delil
C
Biyolojik delil
D
iz delili
E
Parmak izi
Soru 44
" Hukuka aykırı arama............................ ve ele geçirilenler'' cümlesindeki  boşluklara hangisi gelmelidir?
A
Geçerlidir-delil olur
B
Tekrarlanır-hayır kurumuna verilir
C
Suçtur-mahkemede kullanılmaz
D
Hakim onayına sunulur-delil olur
E
Adli aramadır-delildir
Soru 45
Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılması hali hangisini ifade eder?
A
El koyma
B
Zor kullanma
C
Yakalama
D
Arama
E
Hiçbiri
Soru 46
Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
A
Özel güvenlik görevlisinin
B
Mağdurun
C
Jandarmanın
D
Polisin
E
Herkesin
Soru 47
Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?
A
Yönlendirici personel
B
Kontrol personeli
C
Koruma personeli
D
Kontrol noktası amiri
E
Sağlık personeli
Soru 48
Asılsız ihbarlar genelde hangi sebeple yapılır?
A
Zarara uğramış kişilerce kuruma zarar vermek
B
Güvenlik personelinin hareket tarzını görmek
C
Psikolojik rahatsızlık
D
Güvensizlik ortamı oluşturmak
E
Hepsi
Soru 49
"Özel güvenlik görevlisi Selim görev arkadaşı ile birlikte araç kontrol noktasındaki görevi sırasmda şüphelendiği bir aracı durdurur. Araçta bulunan sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirerek aracın içerisini hızlıca kontrol eder. Sonra sürücüden anahtarı isteyerek kendisi bagajı açar ve bagaj içini kontrol eder. Sürücüye araçla ilgili bir takım teknik sorular sorarak heyecan durumunu ve araç ile ilgili bilgisini kontrol eder. Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol eder." Selim ve arkadaşı kontrol sırasında hangi hataları yapmıştır?
A
Sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirmeleri ve Selim'in bagajı kendisi açması
B
Bagajı kontrol etmesi
C
Şüphelendikleri aracı durdurmaları
D
Sürücüye araç ile ilgili sorular sorması
E
Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol etmesi
Soru 50
Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi vanlıstır?
A
İhbar ciddiye alınmaz
B
Emniyet hattı oluşturulur
C
Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir
D
Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak için olay yerinde tutulur
E
Bomba imha uzmanın talimatlarına uyulur
Soru 51
"Görgü tanıklarının tanımlamalarma uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir." Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?
A
İhbar
B
Eşkâl
C
Bombalı paket
D
Biyolojik tehdit
E
Devriye
Soru 52
Aşağıdakilerden hangisi rapor çeşitlerinden değildir?
A
Sözlü rapor
B
Görsel rapor
C
Yazılı rapor
D
Görev öncesi rapor
E
Elektronik rapor
Soru 53
Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan kişilerin x-ray cihazlarından geçişinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Taşıma ruhsatı bulunduğundan dolayı kişinin geçişine izin verilir
B
Havalimanları özel alanlar olduğundan dolayı kişi genel kolluk aracılığıyla Cumhuriyet savcılığına teslim edilir
C
Silah taşıma yetkisine sahip olanların silahları kontrol noktasından usulüne uygun olarak alınır, sahibine çıkışta teslim edilmek üzere kilitli kasalarda saklanır
D
Hiçbir şekilde havalimanına alınmaz
E
Bineceği uçağın Pilotuna sorulur
Soru 54
Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
A
Giriş-başlık-gelişme-sonuç-tarih-imza
B
Başlık-giriş-gelişme-sonuç-tarih-imza
C
Tarih-giriş-Gelişme-sonuç-İmza
D
Giriş-başlık-sonuç-özet-imza-tarih
E
Başlık-gelişme-sonuç
Soru 55
Olay yerinde görevi bulunmayan görevliler hangisidir?
A
Cumhuriyet savcısı
B
İlk ekip
C
Olay yeri inceleme ekibi
D
Sağlık Ekipleri
E
Hakim
Soru 56
Güvenlik hizmetinin özel güvenlik tarafından görülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Aşağıdakilerden hangisinde komisyon kararı olmaksızın, valilik tarafından izin yenilebilir?
A
Kişilerin silahlı personel tarafından korunması
B
Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması
C
Parti kongrelerinde
D
Özel güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi
E
Güvenlik hizmeti uygulamasının kaldırılması
Soru 57
Özel güvenlik komisyonu aşağıdaki durumlardan hangisinde özel güvenlik talebini sakıncah bularak izin verilmemesine karar verir?
A
Cenaze töreninde
B
Seyahati engelleyen durumlarda
C
Kişilerin korunması durumunda
D
Spor müsabakalarında
E
Genel konuğun görev almadığı yerlerde
Soru 58
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunu oluşturanlardan değildir?
A
Vali Yardımcısı
B
İl Emniyet Müdürlüğü
C
İl Jandarma Komutanlığı
D
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı
E
Milli Eğitim Müdürlüğü
Soru 59
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonu toplantılarına üye olarak katılamaz?
A
İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
B
İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
C
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı temsilcisi
D
Başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi
E
Bölgenin polis merkezi amirliği temsilcisi
Soru 60
5188 Sayılı Kanun bazı yerlerde silahlı özel güvenlik hizmeti verilmesini yasaklamıştır. Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik hizmeti yenilebilir?
A
Organize sanayi bölgelerinde
B
Eğitim öğretim kurumlarında
C
Sağlık tesislerinde
D
içkili yerlerde
E
Spor müsabakalarında
Soru 61
İş Kanununa göre iş sözleşmesi feshedilen özel güvenlik görevlisi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile hangi mahkemede dava açabilir?
A
İdare Mahkemesinde
B
İş Mahkemesinde
C
Sulh Mahkemelerinde
D
Ağır Ceza Mahkemesinde
E
Bölge İdare Mahkemesinde
Soru 62
4857 Sayıh İş Kanununa göre işveren aşağıda yazılı hallerden hangisinde "haklı nedenle derhal fesih" hakkı yoktur.?
A
İşçinin içkiye düşkünlüğünden engelli hale gelmesi sebebiyle ardı ardına 3 iş günü devamsızlığı
B
İşçinin iş yerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kuruluna saptanması durumunda
C
İşçinin işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması
D
İşçinin işverenden izin almaksızın ardı ardına 2 iş günü işine devam etmemesi
E
İşçinin iş yerinde meydana gelen esaslı değişikliği kabul etmemesi
Soru 63
Adli ve önleme aramasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanhştır?
A
Her ikisinde de esas olan hâkim kararıdır
B
Suç işlenmeden önce yapılan arama önleme aramasıdır
C
Suç işlendikten sonra yapılan arama adli aramadır
D
Özel güvenlik görevlisi arama sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek eşyayı emanete alabilir
E
Özel güvenlik görevlisinin adli arama yetkisi yoktur
Soru 64
İlkyardımın ABC'si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C'nin tanımı nedir?
A
Hava yolunun açılması
B
Solunumun düzenlenmesi
C
Kas ve iskelet sistemi kontrolü
D
Kan dolaşımının sağlanması
E
Sindirim sisteminin düzenlenmesi
Soru 65
Hangisi hayvan ısırmalarındaki ilkyardım uygulaması değildir?
A
Hafif ısırıklar önce 5 dakika soğuk sabunlu suyla yıkanır
B
Yaranın üzeri temiz bir bezle kapatılır
C
Hastaya hemen tetanoz ve kuduz aşısı yapılır
D
Ciddi bir yaralanma ve kanama varsa yarayı temiz bezle baskı uygulayarak, kanama durdurulur
E
Hepsi
Soru 66
Ahmet trafik kazası olan yere intikal ettiğinde yerde yatar halde duran kazazedenin bacağında yavaş ve sızıntı şeklinde bir kanama olduğunu görüyor, kanayan yerde yer yer küçük kabarcıklarda oluşmaktadır. Bu kanamanın kaynağı neresidir?
A
Atardamar
B
Kılcaldamar
C
Şandamarı
D
Toplardamar
E
Varisler
Soru 67
Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin hava yolu açıklığı nasıl sağlamr?
A
Dil dışarı çekilir
B
Dil üst dudağa çengelli iğne ile iğnelenir
C
Baş-çene pozisyonu sağlanır
D
Hastaya koma pozisyonu verilir
E
Baş yana çevrilir
Soru 68
Birinci derece yanıkta aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Deride içi su dolu kabarcıklar
B
Deride kızarıklık
C
Yanık bölgede şişlik (ödem)
D
Ağrı
E
Hiçbiri
Soru 69
Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve / veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne isim verilir?
A
İleri yaşam desteği
B
Suni solunum
C
Hayat öpücüğü
D
Dış kalp masajı
E
Temel yaşam desteği
Soru 70
Döküldüğü veya sızdığı zaman kapalı alanlarda patlama ve açık alanlarda da parlama tehlikesi yaratan yanıcı madde hangisidir?
A
Benzin
B
Zeytinyağı
C
LPG
D
Karpit
E
Sirke
Soru 71
Deprem anında dışarıda iseniz alacağı tedbirlerden hangisi yanlıştır?
A
Duvar dibinde durmak
B
Enerji hattından uzaklaşmak
C
Deniz kıyısından uzaklaşmak
D
Köprü üzerinde korkuluklara sıkıca sarılmak
E
Açık arazide çömelmek
Soru 72
Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozunun özelliklerinden değildir?
A
Yanıcı maddeyi örter
B
Boğma özelliği
C
Soğutma özelliği
D
Yangını durdurmak
E
Etrafı kirletir
Soru 73
X-ray cihazı ile kontrollerde röntgen ışınlarını emerek görüntü yorumlanmasında netlik göstermeyen madde aşağıdakilerden hangisidir?
A
Deri ile kaplanmış nesneler
B
Tahta kutu içerisine konmuş nesneler
C
Nemli bezlere sarılmış nesneler
D
Kurşun ve plastik maddelerle kaplanmış nesneler
E
Branda ile ambalajlanmış nesneler
Soru 74
Aşağıdaki detektör tiplerinden hangisi yangın algılama detektörü olarak kullanılamaz?
A
İyonizasyon duman detektörü
B
Optik duman detektörü
C
Sabit sıcaklık detektörü
D
Alev detektörü
E
Metal detektörü
Soru 75
Özel güvenlik görevlisi, şüpheli hareketler sergileyen, kimliğini ibraz edemeyen kişilere ilişkin ne işlem yapmalıdır?
A
Gözaltına almalıdır
B
Cumhuriyet savcısına haber vermelidir
C
Görevli olduğu yerden uzaklaştırmalıdır
D
Bağlı oldukları özel güvenlik şirketine durumu bildirmelidir
E
Genel kolluk görevlilerine derhal durumu bildirmelidir
Soru 76
Beşiktaş — Fenerbahçe maçında stat A giriş kapısında görevli özel güvenlik görevlileri, kendilerine önceden verilen bilgiler doğrultusunda olay çıkarabilecek fanatik grupları tespit edip stada girişte üst aramalarında daha dikkatli davranmaktadırlar. Stat içinde düzen ve emniyeti bozma ihtimali olan bu şahıslara yönelik yapılan kontrol aşağıdakilerden hangisidir?
A
Seyirci kontrolü
B
Özellikli şahısların kontrolü
C
Ziyaretçi kontrolü
D
Yer ve alan kontrolü
E
Personel kontrolü
Soru 77
Aşağıdakilerden hangisi, "Olay yerinde gerekli ilk önlemleri almak, olay yeri ve delilleri korumak ve daha sonra gelen ekiplere bilgi vermekle" görevlidir?
A
Soruşturma sorumlusu
B
İlk ekip
C
Soruşturma ekibi
D
Olay yeri inceleme ekibi
E
Uzman personel
Soru 78
Kişinin üzerinin ve eşyaların aranması en çok hangi özgürlüğünü kısıtlayabilir?
A
Kişi hürriyeti ve güvenliği
B
Özel hayatın gizliliği
C
Konut dokunulmazlığı
D
Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı
E
Düşünce ve kanaat hürriyeti
Soru 79
Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ibraz edilinceye kadar sigorta yerine kabul edilen belgeye ne ad verilir?
A
Teminat mektubu
B
Sigorta poliçesi
C
Kuvertür mektubu
D
Geçici sigorta
E
Şirket taahhüt yazısı
Soru 80
Kontrol noktasında üzerini ve eşyaların aratmak istemeyen kişiye karşı özel güvenlik görevlisi nasıl davranmandır?
A
Kişiyi içeriye almalıdır
B
Zorla üzerini ve eşyaları aramalıdır
C
Sadece eşyaları arayıp içeriye almalıdır
D
Kişinin üstü elle aranmalı, eşyaları kontrol etmeye gerek yoktur
E
Kişinin üzerini ve eşyaların' aratması konusunda ısrar edilmez ancak içeriye girişine de izin verilmez
Soru 81
Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır
B
Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır
C
Orada bulunanlar olay yerinden dışarı çıkarılır
D
Şüphelinin el-yüz yıkamasına müsaade edilir
E
Şüphelinin tespiti ve olay yerinden ayrılmaması sağlanır
Soru 82
Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki güvenlik tedbiri, hem de elektronik güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?
A
Kameralar
B
Bariyerler
C
Kapı tipi metal dedektörleri
D
El tipi metal dedektörleri
E
Panik butonu
Soru 83
Stadyumda genel konuğun gözetimi ve denetiminde seyircilerin kaba üst aramasını yapan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?
A
Adli görev
B
Sportif görev
C
Önleyici görev
D
Mecburi görev
E
Özel görev
Soru 84
Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama dedektörüyle tespit edilemez?
A
Bıçak
B
Anahtarlık
C
Tabanca
D
Her türlü metal
E
Plastik patlayıcı maddeleri
Soru 85
6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?
A
20 yaşını
B
21 yaşını
C
18 yaşını
D
15 yaşını
E
25 yaşını
Soru 86
Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 sayılı Kanun kapsamına girmez?
A
Kama
B
Hançer
C
Oluksuz bıçak
D
Saldırma
E
Sustalı çakı
Soru 87
Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
A
Namlu
B
Gez- arpacık
C
Sürgü
D
Alev gizleyen
E
Şarjör
Soru 88
Aşağıdakilerden hangisi  silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
A
Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir
B
Silah ölü bir noktaya çevrilir
C
Şarjör çıkarılır
D
Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir
E
Şarjör çıkarılmaz
Soru 89
Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere denir?
A
Hazne
B
Fişek yatağı
C
Rampa
D
Namlu
E
Şarjör
Soru 90
Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere...................derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
25
B
35
C
55
D
45
E
65
Soru 91
İğnenin kırılması  durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Fişek ateşlenemez
B
Tabanca dolduruş yapamaz
C
Tabanca emniyete alınamaz
D
Horoz düşmez
E
Tetik çalışmaz
Soru 92
Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?
A
CZ 75
B
Toplu tabanca
C
MP 5
D
Kırıkkale
E
Böyle bir emniyet yoktur
Soru 93
Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere  denir?
A
İz
B
Rayyür
C
Leke
D
Kir
E
Çekirdek izi
Soru 94
Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kriminoloji
B
Kriminilastik
C
Olay yeri inceleme
D
Balistik
E
Toksikoloji
Soru 95
Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında ver almaz?
A
Barut
B
Çap
C
Çekirdek
D
Kapsül
E
Kovan
Soru 96
Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
A
Çıkarıcı yıldızı
B
Top yuvaları
C
Tırnak
D
Horoz örsü
E
Top kilidi
Soru 97
Taşıma ruhsatı, silahlar için kaç yıl geçerlidir?
A
1 yıl
B
2 yıl
C
3 yıl
D
5 yıl
E
4 yıl
Soru 98
Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir?
A
Çerçeve
B
Şarjör
C
Namlu
D
Fişek yatağı
E
Tırnak
Soru 99
Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
A
Yiv
B
Çap
C
Hazne
D
Rayyür
E
Set
Soru 100
Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?
A
Tetik arızalı olabilir
B
Fişek arızalı olabilir
C
Tırnak arızalı olabilir
D
iğne kırık olabilir
E
Farklı fişek kullanılmış olabilir
Soru 101
Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
A
Gövde
B
Şarjör yuvası
C
Tutma kolu
D
El kundağı
E
Kabza
Soru 102
Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
A
Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
B
Ateşleme sonrası boş koyanın dışarıya atılmasını Sağlar
C
Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar
D
Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar
E
Merminin azami mesafesini artırır
Soru 103
Aşağıdakilerden  hangisi silahların parçalarından biri değildir?
A
Kabza
B
Namlu
C
Sürgü
D
Horoz
E
Harbi
Soru 104
Kimyasal silahları ateşli silahlardan ayıran özellik nedir?
A
Kesici ve ezici olması
B
Mermi çekirdeği kullanmaması
C
Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı
D
Yok edici olması
E
Delici olması
Soru 105
Fişeklerin ölçülerinin belirtilmesinde kullanılan "9x19 mm" ifadesindeki "9" neyi ifade eder?
A
Kovan boyu
B
Çap
C
Fişek boyu
D
Namlu boyu
E
Uzunluk
Soru 106
Aşağıdakilerin hangisi Hatve'nin tanımıdır?
A
Çekirdeğin namlu içerisinde bir tur dönmesi için namlu içerisinde ilerlediği mesafe
B
Çekirdeğin namlu içerisinde aldığı yol
C
Çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren hedefe varıncaya kadar izlediği yol
D
Çekirdeğin namluyu terk ettiği andan itibaren 1 saniyede aldığı yol
E
Çekirdeğin namluyu terk ettikten sonra gittiği en uzak mesafe
Soru 107
Aşağıdakilerden hangisi sürgü grubu (kapak takımı) üzerinde ver almaz?
A
Kovan atma boşluğu
B
Sürgü kilit dişleri
C
Tetik korkuluğu
D
Gez
E
Arpacık
Soru 108
Aşağıdakilerden hangisi atış antrenman metotlarından değildir?
A
Kuru tetik çalışması
B
Sürpriz atış çalışması
C
Ayna çalışması
D
Karanlık bölgeye doğru atış çalışması
E
Parayla tetik ezme çalışması
Toplam 108 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir