46. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları

46. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?
A
Motivasyon
B
Stabilizasyon
C
Zoom
D
Kalibrasyon
E
Gramaj ayarı
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?
A
Hırsız alarm sistemleri
B
Havalandırma ve iklimlendirme sistemi
C
Kapalı devre TV sistemi
D
Dış mekan kızılötesi algılama sistemi
E
Yer altı fiber optik algılama
Soru 3
Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?
A
Kamera ile
B
Kartlı okuyucu ile
C
X-Ray cihazı ile
D
CCTV ile
E
Kapı tipi dedektörü ile
Soru 4
Kapı detektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmalıdır?
A
0,5 metre
B
1,5 metre
C
1 metre
D
2 metre
E
3 metre
Soru 5
X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Girişlerde kontrol nedeniyle olabilecek yığılma ve gecikmeleri önlemek
B
Bagajları hızlı bir şekilde kontrol etmek
C
Bagaj ve el çantasında bulunan yasa dışı cisimleri bulmak
D
Suç unsuru cisimlerin güvenli alana sokulması girişimlerinde caydırıcılık sağlamak
E
Hepsi
Soru 6
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A
İlkyardım uygulamalarında belirli miktarda ilaç kullanılır
B
İlkyardım uygulamalarında ilaç kullanılmaz
C
Toplumun büyük bir bölümünün ilk yardım eğitimi alması, iş kazaları veya doğal afetler sonucunda birçok kişinin sakat kalmasına yol açabilir
D
İlkyardım uygulaması olay yerinde yapılmaz
E
İlkyardım için mutlaka tıbbi araç ve gereç gereklidir
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?
A
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
B
Durumun kötüleşmesini önlemek
C
İyileşmeyi kolaylaştırmak
D
Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak
E
Hasta veya yaralı için gerekli tedavinin yapılmasını sağlamak
Soru 8
İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
A
Koruma, Bildirme, Kurtarma
B
Koruma, Taşıma, Nakil
C
Konuşma, Bildirme, Nakil
D
Kurtarma, Taşıma, Nakil
E
Koruma, Kollama, Nakil
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının müdahale esnasında yapması gereken işlemlerden değildir?
A
Sakin ve kararlı olmalıdır
B
Kimseden yardım almamalıdır
C
Mevcut imkânları değerlendirmelidir
D
Yaralının endişelerini gidermelidir
E
Çevrede yardımcı olacakları organize etmelidir
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?
A
Sağlık kuruluşuna haber verme
B
Olay yerinde yapılan temel yaşam desteği
C
Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler
D
Hastane acil servislerince yapılan müdahaleler
E
Hastanın veya yaralının sedye ile taşınması
Soru 11
İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?
A
Hava yolunun açılması
B
Solunumun düzenlenmesi
C
Kas ve iskelet sistemi kontrolü
D
Kan dolaşımının sağlanması
E
Sindirim sisteminin düzenlenmesi
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmesi gerekir?
A
İskelet sistemi
B
Dolaşım sistemi
C
Sindirim sistemi
D
Bilinç Durumu
E
Kas sistemi
Soru 13
Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır?
A
16-22
B
12-20
C
18-24
D
24-30
E
30-36
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?
A
Lsd
B
Eroin
C
Kokain
D
Metadon
E
Esrar
Soru 15
Yaralıların aciliyetlerinin değerlendirilerek seçme/ayırma yapılması ve öncelikli kazazedenin belirlenmesi işlemine ne denir?
A
Triaj
B
Taşıma
C
Teşhis
D
Tedavi
E
İlkyardım
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi havayolunun tam tıkanmasına ait belirtilerden değildir?
A
Nefes alamaz
B
Nefes alabilir
C
Konuşamaz
D
Rengi morarmıştır
E
Acı çeker, ellerini boynuna götürür
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?
A
Yangınlarda ilkyardım hizmetini yürütmek
B
Su baskınlarına müdahale etmek
C
Beş kata kadar olan binalarda yangınlara karşı önlem aldırtmak
D
Kamu binalarında yangınlara karşı bulundurulması gereken araçların belirlenmesine yardımcı olmak
E
Afetlerde oluşan enkazlarda can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?
A
Hidrojenli hidrokarbonlar
B
Kum
C
Toprak
D
Oksijen
E
Karbondioksit
Soru 19
I. Nüfus Yoğunluğu II. İmar Durumu III. Öğrenim Durumu IV. Bitki Örtüsü Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir şehre itfaiye teşkilatı kurulmasında şehrin dikkate alınan kriterlerindendir?
A
I. ve II.
B
II. ve III.
C
 I. – II. ve III.
D
I. ve IV.
E
I. – II. ve IV.
Soru 20
Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kendi kendine yanma
B
Yavaş yanma
C
Hızlı yanma
D
İçin için yanma
E
Parlama/patlama
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinden değildir?
A
Koruma ekibi
B
İlkyardım ekibi
C
Kurtarma ekibi
D
Teknik onarım ekibi
E
Söndürme ekibi
Soru 22
Yangın söndürme prensiplerinden biri olan “örtme” prensibinde esas olarak ne amaçlanmaktadır?
A
Yanan maddenin ısısını düşürmek
B
Yakan maddenin konsantrasyonunu artırmak
C
Yangın ortamı ile oksijenin temasını kesmek
D
Yanan maddeyi dağıtmak
E
Sönme sonucu korlaşmayı önlemek
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi orman yangını ihbar hattının numarasıdır?
A
154
B
156
C
186
D
177
E
187
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır?
A
Su yatağı gibi su alabilecek bölgeleri terk etmek
B
Sel sularına girmemek
C
Elektrik kaynaklarından uzak durmak
D
Araç içinden ayrılmamak
E
Suyun ulaşamayacağı güvenli yerlere geçmek
Soru 25
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?
A
Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler
B
Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler
C
Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler
D
Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler
E
Bir kez kullanılması serbest olan maddeler
Soru 26
“Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?
A
Sempati
B
Dinleme
C
İletişim
D
Psikoloji
E
Empati
Soru 27
Danışma noktasında görevli personelin vatandaşı karşılamasıyla alakalı olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Vatandaş geldiğinde ayağa kalkarak tebessüm içinde yardımcı olmak
B
Kişiyi soğuk bir şekilde karşılamak
C
Gelen kişiyi önemsememek
D
Gelen kişilere yardımcı olmamak
E
Görev yerinde durmayarak gelen kişiyi bekletmek
Soru 28
Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen davranış üzerinde durulmaz ve hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise karşımızdakinin olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline örnektir?
A
Eve geç gelineceği zaman haberdar edilmek istiyorum
B
Özel günlerin hatırlanmasını ve gerektiği gibi kutlanmasını istiyorum
C
Raporda bazı eksiklikler buldum, müsaitsen beraber bakalım
D
Hep böylesin, hem ihmalkâr hem de sorumsuzsun
E
Sözümün kesilmesi beni rahatsız ediyor
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?
A
Emir vermek; yönlendirmek
B
Ahlak dersi vermek
C
Göz teması kurmak, dinlemek
D
Öğretmek; nutuk çekmek
E
Ad takmak, alay etmek
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişim ilkeleri arasında yer almaz?
A
Her birey biriciktir, bireysel farklılıkları vardır
B
Tüm insanlar saygıya değerdir
C
Her birey karar verme gücüne ve hakkına sahiptir
D
Kimi zaman insanları olduğu gibi kabul etmek yerine, değişime zorlamak gerekir
E
İlişkilerde gönüllülük esastır
Soru 31
Aşağıdaki dil kalıplarından hangisi problemi çözmeye yöneliktir?
A
İzin vermezseniz rapor alırım
B
Çek arabanı oradan
C
Laftan anlamıyor musun sen
D
Yasak kardeşim yasak
E
Tüm bu önlemler sizin güvenliğiniz için
Soru 32
Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşmaya ne denir?
A
Etkileşim
B
Öğretim
C
Öğrenim
D
İletişim
E
Motivasyon
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmanın nitelikleri arasında yer almaz?
A
İyi bir konuşma çok sayıda ana amaç içerir
B
İyi bir konuşma yıkıcı değil yapıcıdır
C
İyi bir konuşma dinleyicilerin ilgisini çeker
D
İyi bir konuşma sağlam bilgilere dayanır
E
İyi bir konuşma belli bir amaca yöneliktir
Soru 34
Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
A
Nezaket
B
Hoşgörü
C
Doğru algılamak
D
Özgüven
E
Benmerkezcilik
Soru 35
İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz, ya da davranış gibi bilgiye ne ad verilir?
A
İleti
B
Kod
C
Gösterge
D
Gönderici
E
Kanal
Soru 36
Yüz, beden, bedensel temas, mekân kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?
A
Kişiler arası iletişim
B
Sözlü iletişim
C
Sözsüz iletişim
D
Öz kişisel iletişim
E
Yatay iletişim
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi algılama süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da kişilerdir?
A
Hedef
B
Kaynak
C
İleti
D
Anlam
E
Kod açma
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi grubun içerisinde bulunan kişi tiplerinden birisi değildir?
A
Tesir altında kalanlar
B
Seyirciler
C
Hayırseverler
D
Profesyonel kışkırtıcılar
E
Atılganlar
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi, kalabalık çeşitleri arasında sayılamaz?
A
Tesadüfî Kalabalık
B
Seyirci Kalabalık
C
Saldırgan Kalabalık
D
Mutlu Kalabalık
E
Kızgın Kalabalık
Soru 40
Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine de denir?
A
Tekamül
B
İrade
C
Kariyer yapma
D
Sosyalleşme
E
Tedbirli olma
Soru 41
Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerden değildir?
A
Caydırıcılık
B
Provokasyona gelmeme
C
Profesyonel olma
D
İnisiyatif kullanma
E
İletişime kapalı olma
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi hat düzeninin amaçlarından biri değildir?
A
Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak
B
Bir bina veya şahsı korumak
C
İki grubu birbirinden ayırmak
D
Topluluk veya kalabalığı geriye itmek
E
Trafik düzenini sağlamak
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden biridir?
A
Hilal düzeni
B
Kılıç düzeni
C
Kama düzeni
D
Satıh düzeni
E
Makas düzeni
Soru 44
Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?
A
Bölük
B
Grup
C
Seyirci
D
Küme
E
Takım
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi birincil (Temel) toplumsal bir gruba örnek olabilir?  
A
Dernekler
B
Stadyumdaki seyirciler
C
Sendikalar
D
Aile
E
Kamu kurumları
Soru 46
Yasa dışı hale dönüşmüş toplumsal olaylara müdahale edilmesi mülki amirin emri   ile olur. Ancak müdahalenin şeklinin nasıl olacağını olay yerinde bulunan kuvvetin başındaki amir belirler. Buna göre yapılan müdahalenin asıl amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?
A
Topluluğu dağıtmak
B
Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek
C
Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak
D
Yakalanan suçluları savcılığa sevk etmek
E
O bölgede hasar tespiti yapmak
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi cop’un kullanma şekillerinden değildir?
A
Kolun uzantısı olarak kullanılır
B
Etkisiz hale getirmek için kullanılır
C
Kişi taşımada kullanılır
D
Kelepçe olarak kullanılır
E
Yakalamak için kullanılır
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi özel koruma hizmetleri olarak adlandırılan hizmetlerden değildir?
A
Terörle mücadele kapsamında koruma hizmeti
B
Çıkar amaçlı suç örgütleri ile mücadele kapsamında koruma hizmeti
C
Ceza davaları ve diğer koruma hizmeti
D
Özel güvenlik koruma hizmeti
E
Genel kolluk asayiş hizmeti
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?
A
Özel koruma
B
Yakın koruma
C
Araç koruma
D
Konut koruma
E
İşyeri koruma
Soru 50
Tehlike anında korumada aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A
Saldırganı etkisiz hale getirmek için en az sayıda eleman kullanılır
B
Saldırıyı fark eden eleman diğer elemanlara saldırı geliş yönünü bildirmelidir
C
Korunan önemli kişi saldırı yerinde bekletilerek güvenliği sağlanır
D
Koruma amiri korunan kişi ile saldırgan arasında olmalıdır
E
Korunan önemli kişi hızlı bir şekilde en yakın emniyetli yere götürülür
Soru 51
Aşağıdakilerden hangisi toplantılarda alınan koruma düzeni için yapılması gerekenlerden biri değildir?
A
Toplantı yeri önceden kontrol edilerek güvenlik altına alınır
B
Basın mensupları ve misafirlerin korunan kişiye yakınlaşması hiçbir şekilde sınırlandırılmaz
C
Toplantı yerine yakın güvenli oda tespit edilir, boş ve korunur durumda tutulur
D
Toplantı alanından çıkış ve alternatif kaçış yolları önceden belirlenir
E
Korunan kişinin toplantı süresince bulunacağı yerler önceden tespit edilir
Soru 52
Merdiven kullanacak korunan kişiye uygulanan koruma düzeni için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Merdiven etrafında 360 derecelik koruma sağlanmalıdır
B
Bir eleman merdivenin üst kısmına giderek merdivenin yan ve üst tarafları korunmalıdır
C
Merdivende korunan kişi dışında başka kişiler de bulunabilir
D
Merdiven yürüyen merdivense ve yanında normal merdiven de varsa bir personel de bu merdiveni kontrol altında bulundurur
E
Merdivenin aşağısında da bir eleman bulunur ve başka kişilerin gelişi engellenir
Soru 53
Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye asansörde uygulanacak tedbirlerden bir değildir?
A
Öncü koruma asansörü tutmalı ve korunan kişi bininceye kadar asansör tutulmalıdır
B
Asansör boşaltılmamış ve içerde başka şahıslar varsa korunan kişi de asansöre korumasız binebilir
C
Öncü koruma asansöre en son binmeli ve korunan personelden sonra inerek iniş sahasının güvenliğini sağlamalıdır
D
Asansörün taşıma kapasitesinden eksik sayıda kişi binmelidir
E
Asansör camlı ise, cam tarafına koruma elemanı konmalıdır
Soru 54
Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı alternatifi olmayan saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne ad verilir?
A
Tehlike noktası
B
Hedef noktası
C
Boğma noktası
D
Koruma noktası
E
Saldırı noktası
Soru 55
Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki araçlardan hangisi bulunmaz?
A
Makam aracı
B
Baştaki güvenlik aracı
C
İkinci güvenlik aracı
D
Kılavuz araba
E
Çekici, kurtarıcı araç
Soru 56
Koruma aracında ekip amiri aracın neresinde oturur?
A
Sol ön koltukta
B
Sol arka koltukta
C
Sağ arka koltukta
D
Sağ ön koltukta
E
Arka orta koltukta
Soru 57
Polis; kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı hangi yetkisini kullanır?
A
Silah kullanma
B
Cop kullanma
C
Üst araması
D
Kimlik sorma
E
İkaz etme
Soru 58
Özel güvenlik personeli yetkilerini nerede ve ne zaman kullanır?
A
Sadece görev alanında ve görevli olduğu süre içinde kullanır
B
Mülki sınırlar içinde bütün yetkilerini kullanır
C
Görev alanı dışında bir suçla karşılaşırsa kullanır
D
Ülke genelinde her zaman kullanır
E
Genel kolluğun izin verdiği ölçüde kullanır
Soru 59
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?
A
Kimlik sorma
B
Zor kullanma
C
Arama
D
Yakalama
E
Telefon dinleme
Soru 60
İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?
A
Vali
B
Kaymakam
C
İçişleri Bakanı
D
Emniyet Müdürü
E
Garnizon Komutanı
Soru 61
Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır
B
Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır
C
Çekimser oy kullanılabilir
D
Özel güvenlik izni için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi toplantıya katılır
E
Komisyon başkanı valinin görevlendireceği bir vali yardımcısıdır
Soru 62
Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevleri ve özelliklerinden değildir?
A
Görev alanına izinsiz girilmesine müsaade etmemek
B
Korunan bölgeye zorla girmeye çalışanları engellemek
C
Koruduğu alanda bulunan insan ve araçları tanımak
D
Özellikle ıssız ağaçlık alanlar ile park edilmiş otoların çevrelerini kontrol etmek
E
Gelişen olaylardan amirine veya amiri konumundakine bilgi vermek
Soru 63
Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?
A
Kendisi ve çevresindekiler için tehlike oluşturan eşyayı denetim altına almak
B
Gerektiğinde zor kullanmak
C
Yakalanan kişinin kaçma ihtimali varsa kelepçe takmak
D
Kişileri elektronik aletlerle kontrol etmek
E
Yakalanan kişileri mahkemeye çıkarmak
Soru 64
Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?
A
Arama
B
Yakalama
C
Hüküm giydirme
D
İfade alma
E
Tutuklama
Soru 65
İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
A
Kişinin dokunulmazlığını
B
Kişi hürriyeti ve güvenliğini
C
Hak arama hürriyeti
D
Konut hakkı
E
Özel hayatın gizliliği
Soru 66
Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile ………….denir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kimyasal delil
B
Fiziksel delil
C
Biyolojik delil
D
İz delili
E
Parmak İzi
Soru 67
Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?
A
Hakim
B
C.Savcısı
C
Mülki Amir
D
Kolluk Amiri
E
Hiçbiri
Soru 68
“ Hukuka aykırı arama …………. ve ele geçirilenler ……….” cümlesindeki boşluklara hangisi gelmelidir?
A
Geçerlidir-delil olur
B
Tekrarlanır-hayır kurumuna verilir
C
Suçtur-mahkemede kullanılmaz
D
Hakim onayına sunulur-delil olur
E
Adli aramadır-delildir
Soru 69
Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte  ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından belirlenir?
A
Özel Güvenlik Komisyonu
B
İl İdare Kurulu
C
Hakim
D
Kolluk Amiri
E
Belediye Meclisi
Soru 70
Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılması hali hangisini ifade eder?
A
El koyma
B
Zor kullanma
C
Yakalama
D
Arama
E
Hiçbiri
Soru 71
Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?
A
Özel güvenlik görevlisinin
B
Mağdurun
C
Jandarmanın
D
Polisin
E
Herkesin
Soru 72
Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?
A
Valilik
B
İlgili Komisyon
C
İl Emniyet Müdürü
D
İl Jandarma Komutanlığı
E
İçişleri Bakanlığı
Soru 73
Görme, koklama, dokunma, duyma ve tat alma organlarımızla hafızamızda algılanan, bir olay veya görevle ilgili ileride rapor veya tutanak tutmak için bilgilerin kısa ve öz olarak yazılı kayıtlara geçirilmesine ………denir? Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Resmi yazı
B
Tutanak
C
Rapor
D
Not alma
E
Delil
Soru 74
Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?
A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 75
Suç işlendikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan(el konulan) eşya kime teslim edilir?
A
Yetkili genel kolluğa
B
Adliyeye (C. Savcılığına)
C
Özel güvenlik komisyonuna
D
Yetkili özel güvenliğe
E
Valiliğe
Soru 76
Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini …………..mahiyettedir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?
A
Tamamlayıcı
B
Belirleyici
C
Eksik
D
Artan
E
Hiçbiri
Soru 77
5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir? I İçişleri Bakanlığı II Özel güvenlik eğitim kurumları III Üniversiteler IV Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar V Özel Hocalar
A
I,V
B
I, II, III
C
IV, V
D
III, IV
E
II, IV
Soru 78
Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?
A
Anayasa-Kanun Tüzük-Yönetmelik
B
Anayasa-Tüzük-Kanun-Yönetmelik
C
Kanun-Anayasa-Tüzük-Yönetmelik
D
Yönetmelik-Tüzük-Kanun-Anayasa
E
Tüzük-Anayasa-Kanun-Yönetmelik
Soru 79
Milletlerarası Anlaşmalar ne zaman bağlayıcılık kazanır?
A
Başbakanın onayından sonra
B
TBMM Başkanının onayından sonra
C
Bakanlar Kurulunun onayından sonra
D
Cumhurbaşkanının onayından sonra
E
TBMM Genel Kurulunun onayından sonra
Soru 80
Özel güvenlik hizmeti gören personeli ve özel güvenlik eğitimi veren kuruluşların denetlemesi kim tarafından yapılmaktadır?
A
İçişleri Bakanlığı-Valilik
B
Jandarma Genel Komutanlığı
C
Sahil Güvenlik Komutanlığı
D
Belediyeler
E
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 81
Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?
A
Mahalle
B
Polis bölgesi
C
Devriye güzergâhı
D
Belediye sınırları
E
Kontrollü bölge
Soru 82
Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?
A
Yönlendirici personel
B
Kontrol personeli
C
Koruma personeli
D
Kontrol noktası amiri
E
Sağlık personeli
Soru 83
Asılsız ihbarlar genelde hangi sebeple yapılır?
A
Zarara uğramış kişilerce kuruma zarar vermek
B
Güvenlik personelinin hareket tarzını görmek
C
Psikolojik rahatsızlık
D
Güvensizlik ortamı oluşturmak
E
Hepsi
Soru 84
“Özel güvenlik görevlisi Selim görev arkadaşı ile birlikte  araç kontrol noktasındaki görevi sırasında şüphelendiği bir aracı durdurur. Araçta bulunan sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirerek aracın içerisini hızlıca kontrol eder. Sonra sürücüden anahtarı isteyerek kendisibagajı açar ve bagaj içini kontrol eder.Sürücüye araçla ilgili bir takım teknik sorular sorarak heyecan durumunu ve araç ile ilgili bilgisini kontrol eder. Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol eder.” Selim ve arkadaşı kontrol sırasında hangi hataları yapmıştır?
A
Sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirmeleri ve Selim’in bagajı kendisi açması
B
Bagajı kontrol etmesi
C
Şüphelendikleri aracı durdurmaları
D
Sürücüye araç ile ilgili sorular sorması
E
Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol etmesi
Soru 85
Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A
İhbar ciddiye alınmaz
B
Emniyet hattı oluşturulur
C
Paketin bulunduğu bölge tahliye edilir
D
Paketi ilk gören kişi ifadesi alınmak için olay yerinde tutulur
E
Bomba imha uzmanın talimatlarına uyulur
Soru 86
Ziyaretçilerin   kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?
A
Kimlik tespiti yapılmalıdır
B
Ziyaretçi defteri tutulmalıdır
C
Gerekirse ziyaretçilerin yanına refakatçi verilmelidir
D
Ziyaretçiler tesis dışında da kontrol edilmelidir
E
Ziyaretin geçerliliği kontrol edilmelidir
Soru 87
“Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?
A
İhbar
B
Eşkâl
C
Bombalı paket
D
Biyolojik tehdit
E
Devriye
Soru 88
Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?
A
Adam öldürme
B
Trafik kural ihlali
C
Gasp
D
Kapkaç
E
Çete oluşturanlar
Soru 89
Aşağıdakilerden hangisi rapor çeşitlerinden değildir?
A
Sözlü rapor
B
Görsel rapor
C
Yazılı rapor
D
Görev öncesi rapor
E
Elektronik rapor
Soru 90
Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?
A
Tespit tutanağı
B
İhbar tutanağı
C
Suçüstü tutanağı
D
Müracaat tutanağı
E
Devriye tutanağı
Soru 91
Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?
A
Suç sebebi
B
Yakalanma zamanı ve yeri
C
Bilirkişi ifadesi
D
Ne şekilde yakalandığı
E
Zor kullanılmış işe doktor raporu
Soru 92
Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?
A
3
B
5
C
2
D
4
E
1
Soru 93
Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan kişilerin x-ray cihazlarından geçişinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Taşıma ruhsatı bulunduğundan dolayı kişinin geçişine izin verilir
B
Havalimanları özel alanlar olduğundan dolayı kişi genel kolluk aracılığıyla Cumhuriyet savcılığına teslim edilir
C
Silah taşıma yetkisine sahip olanların silahları kontrol noktasından usulüne uygun olarak alınır, sahibine çıkışta teslim edilmek üzere kilitli kasalarda saklanır
D
Hiçbir şekilde havalimanına alınmaz
E
Bineceği uçağın Pilotuna sorulur
Soru 94
Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?
A
Giriş-başlık-gelişme-sonuç-tarih-imza
B
Başlık-giriş-gelişme-sonuç-tarih-imza
C
Tarih-giriş-Gelişme-sonuç-İmza
D
Giriş-başlık-sonuç-özet-imza-tarih
E
Başlık-gelişme-sonuç
Soru 95
Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zamanda ve mekanda gerçekleşmesi kavramı aşağıdaki tanımlardan hangisine uygundur?
A
Şüphe
B
Olay
C
Arama
D
Miting
E
Hepsi
Soru 96
Olay yerinde görevi  bulunmayan görevliler hangisidir?
A
Cumhuriyet savcısı
B
İlk ekip
C
Olay yeri inceleme ekibi
D
Sağlık Ekipleri
E
Hakim
Soru 97
Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
A
Kafa ve boyun
B
Eklem yerleri
C
Kol ve bacakların etli kısımları
D
Karın ve kasıklar
E
Göğüs
Soru 98
Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A
X-Ray cihazı
B
Kapalı devre televizyon sistemi
C
Tel örgü
D
Duvar
E
Demir parmaklık
Soru 99
Özel güvenlik görevlisi Ömer, görevde iken koruma ve güvenliğini sağladığı yerde bıçakla adam yaralama olayı meydana gelmiş, şüpheli silahını olay yerine atarak kaçmıştır. Bu olayın meydana geldiği yerde aşağıdakilerden hangisi Ömer tarafından yapılması gereken davranışlardan ve alınması gereken önlemlerden biri değildir?
A
Olay yeri çevresini kontrol altına alması
B
Suçun delillerinin kaybolmaması ya da bozulmaması için gerekli tedbirleri alması
C
Olay yerinde bırakılan suç aleti bıçağı bir poşete koyarak muhafaza etmesi
D
Olay yerinden kaçan şüpheli kişiyle ilgili tespit edilen bilgileri not etmesi
E
Olayı en kısa zamanda genel kolluğa bildirmesi
Soru 100
ÖGG Ali yağma suçunun failini suçüstü yakaladığında tutması gereken tutanak ve şüphelinin bunu imzalamaması halinde yapması gereken işlem nedir?
A
Suçüstü Tutanağı – İmzadan imtina edildiği belirtilir
B
Olay Tespit Tutanağı – İmzalaması şart değildir
C
Arama Tutanağı – İmzadan imtina edildiği belirtilir
D
Yakalama Tutanağı – Zorla imzalatılır
E
Suçüstü tutanağı – Yeniden tutanak düzenlenir
Soru 101
6136 sayılı Kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır?
A
20 yaşını
B
21 yaşını
C
18 yaşını
D
15 yaşını
E
25 yaşını
Soru 102
Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 sayılı Kanun kapsamına girmez?
A
Kama
B
Hançer
C
Oluksuz bıçak
D
Saldırma
E
Sustalı çakı
Soru 103
Aşağıdakilerden hangisi kısa namlulu silahların parçalarından değildir?
A
Namlu
B
Gez- arpacık
C
Sürgü
D
Alev gizleyen
E
Şarjör
Soru 104
Aşağıdakilerden hangisi silah sökülürken dikkat edilecek hususlardan değildir?
A
Sürgü çekilerek fişek yatağı kontrol edilir
B
Silah ölü bir noktaya çevrilir
C
Şarjör çıkarılır
D
Sürgü geriye çekilerek namlu gözle kontrol edilir
E
Şarjör çıkarılmaz
Soru 105
İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kapsül
B
Kovan
C
Barut
D
Çekirdek
E
Mermi
Soru 106
Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere .....denir?
A
Hazne
B
Fişek yatağı
C
Rampa
D
Namlu
E
Şarjör
Soru 107
Aşağıdaki parçalardan hangisi silahın sürgüsü üzerinde bulunmaz?
A
Kovan atma boşluğu
B
Arpacık
C
Tetik
D
Gez
E
Tırnak
Soru 108
Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ......derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A
25
B
35
C
55
D
45
E
65
Soru 109
Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Kimyasal silahlar
B
Ateşli silahlar
C
Ağır ateşli silahlar
D
Biyolojik silahlar
E
Ateşsiz silahlar
Soru 110
Aşağıdakilerden hangisi atış pozisyonu değildir?
A
Baş üzerinden atış pozisyonu
B
Tek elle atış pozisyonu
C
Çift elle atış pozisyonu
D
Yatarak atış pozisyonu
E
Sütre gerisinden atış pozisyonu
Soru 111
İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Fişek ateşlenemez
B
Tabanca dolduruş yapamaz
C
Tabanca emniyete alınamaz
D
Horoz düşmez
E
Tetik çalışmaz
Soru 112
Kurma kolu emniyeti hangi tip silahta vardır?
A
CZ 75
B
Toplu tabanca
C
MP 5
D
Kırıkkale
E
Böyle bir emniyet yoktur
Soru 113
Yiv ve setin çekirdek üzerinde, bıraktığı izlere ......denir?
A
İz
B
Rayyür
C
Leke
D
Kir
E
Çekirdek izi
Soru 114
Atış sırası bekleyen fişeklerin bulunduğu yere ne denir?
A
Kovan yuvası
B
Fişek yatağı
C
Şarjör yayı
D
Şarjör yatağı
E
Hazne
Soru 115
Fişek ve çekirdeklerinin hareketlerini ve bu hareketleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kriminoloji
B
Kriminilastik
C
Olay yeri inceleme
D
Balistik
E
Toksikoloji
Soru 116
Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan parçalar arasında yer almaz?
A
Barut
B
Çap
C
Çekirdek
D
Kapsül
E
Kovan
Soru 117
Etkili mesafe nedir?
A
Silahın menzili
B
Fişeğin ilk hızı
C
Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi
D
Atıcının görüş mesafesi
E
Merminin delme gücü
Soru 118
Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür?
A
Çıkarıcı yıldızı
B
Top yuvaları
C
Tırnak
D
Horoz örsü
E
Top kilidi
Soru 119
Taşıma ruhsatı, silahlar için kaç yıl geçerlidir?
A
1 yıl
B
2 yıl
C
3 yıl
D
5 yıl
E
4 yıl
Soru 120
Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir?
A
Çerçeve
B
Şarjör
C
Namlu
D
Fişek yatağı
E
Tırnak
Soru 121
Ateşli silahlarda namlu içindeki çıkıntılara ne ad verilir?
A
Yiv
B
Çap
C
Hazne
D
Rayyür
E
Set
Soru 122
Aşağıdakilerden hangisi silahın ateş almamasının nedenlerinden değildir?
A
Tetik arızalı olabilir
B
Fişek arızalı olabilir
C
Tırnak arızalı olabilir
D
İğne kırık olabilir
E
Farklı fişek kullanılmış olabilir
Soru 123
Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
A
Gövde
B
Şarjör yuvası
C
Tutma kolu
D
El kundağı
E
Kabza
Soru 124
Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
A
Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
B
Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar
C
Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar
D
Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar
E
Merminin azami mesafesini artırır
Soru 125
Aşağıdakilerden  hangisi  silahların parçalarından biri değildir?
A
Kabza
B
Namlu
C
Sürgü
D
Horoz
E
Harbi
Toplam 125 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir