42. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları

42. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
Devriye ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Devriye polisi; karakol mıntıkasına çıkarılan ve dolaşarak vazife gören memurlardır
B
Devriye görevini yerine getiren personele devriye personeli denir
C
Yetkililerce önceden belirlenen devriye dolaşılacak bölgeye devriye bölgesi denir
D
Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere devriye güzergâhı denir.
E
Üniformalı olarak yerine getirilen devriye hizmetlerinden amaç, suçların önlenmesinden çok yakalanmasını sağlamaktır
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yaygın olarak kullanılan devriyelerden değildir?
A
Yaya devriye
B
Mobil devriye
C
Atlı devriye
D
Bisikletli devriye
E
Otogar devriyesi
Soru 3
ÖGG Murat ve Hakan devriye görevini yaparken adli görevleri ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Suça el koymak
B
Olay yerini muhafaza
C
Genel kolluğa bilgi vermek
D
Sanığı muhafaza etmek
E
Delilleri toplamak
Soru 4
Katı, sıvı, gaz halindeki patlayıcı maddelerin reaksiyon ve şok etkisiyle meydana gelen yüksek derecede ısı, ses, gaz ve basınç meydana gelerek hava içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına ne denir?
A
Bomba
B
Reaksiyon
C
Patlama
D
Basınç
E
Kapsül
Soru 5
Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan değişiklikle (Md:81) kaç yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren durumlarda fiziki kimliğin tespiti için eşgal tanımlaması yapılmaktadır?
A
1 yıl veya daha fazla
B
3 yıl veya daha fazla
C
2 yıl veya daha fazla
D
4 yıl veya daha fazla
E
5 yıl veya daha fazla
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi "konusuna göre" rapor çeşitleri arasında yer almaz?
A
Bilgi raporları
B
Sözlü raporlar
C
Olay bildirim raporları
D
Gözlem raporları
E
Devir teslim raporları
Soru 7
ÖGG Fikret’in eşkal belirlerken İnsanlarda kısa sürede değişmeyen nitelikler ile ilgili olarak hangi düşüncesi doğru değildir?
A
Çok kısa boy
B
Peltek konuşma, "r-s" harflerini söyleyememe
C
Saç boyu ve rengi
D
Dilsizlik
E
Ameliyat izleri, bileklerde, boyunda, göğüste faça izleri.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi öncü çalışmasında araştırılması gereken hususlardan değildir?
A
Güzergâh analizi
B
Kalınacak yerler
C
Gidilecek mekânlar
D
Toplumsal özellikler
E
Şoför seçimi
Soru 9
“Kamu güvenliğini sağlamak ve korumakla görevlendirilen kolluk kuvvetlerinin görevleri sırasında gördükleri ve işittiklerini tespit etmek gerektiğinde yasal işleme konu olmak amacıyla düzenledikleri ve imzaladıkları resmi belgeye” ne denir?
A
Tutanak
B
Rapor
C
Not
D
Resmi yazı
E
Resmi evrak
Soru 10
Yaya koruma esnasında saat 09:00 istikametinden bir saldırı gerçekleşir ise koruma personeli korunan kişiyi hangi saat istikametine doğru kaçırmalıdır?
A
06:00
B
03:00
C
09:00
D
12:00
E
16:00
Soru 11
Korunan kişiye bir saldırı gerçekleştiğinde koruma personelinin yapacağı işler öncelik sırasına göre nasıl olmalıdır? I- Saldırı etkisiz hale getirilir II- Korunan kişiye kalkan olunur III- Korunan kişi uzaklaştırılır
A
I, II, III
B
II, III, I
C
III, I, II
D
I, III, II
E
II, I, III
Soru 12
Refakat koruması olarak adlandırılan koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bir kişi ile koruma düzeni
B
İki kişi ile koruma düzeni
C
Üç kişi ile koruma düzeni
D
Dört kişi ile koruma düzeni
E
Beş kişi ile koruma düzeni
Soru 13
Çoklu koruma düzenlerinde koruma amirinin tehlike anında öncelikli görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Korunan kişiyi en kısa sürede uzaklaştırmak
B
Saldırganları yakalayarak etkisiz hale getirmek
C
Saldırganlara karşılık vererek püskürtmek
D
Bölgede bulunan masum kalabalığı uyarmak
E
Hepsi
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi temel yaşam desteği uygulamalarından olan hava yolu açıklığı sağlama ile uyumludur?
A
Bak-dinle-hisset uygulamak
B
Baş-çene pozisyonu vermek
C
Yapay solunum yapmak
D
Dış kalp masajı yapmak
E
112’yi aramak
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın temel uygulamalarından olan koruma ile uyumlu değildir?
A
Yapılacak müdahaleler planlamak
B
Yaralı sayısını ve türlerini belirlemek
C
Olayı ilgili yardım kuruluşlarına bildirmek
D
Olay yerinde güvenli bir çevre oluşturmak
E
Yaralılara hızlı ve sakin müdahale etmek
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım için doğrudur?
A
Yaraya saplanan yabancı cisim varsa çıkarılır
B
Bilinci açıksa hareket ettirilir
C
Yara içi temizlenir
D
Baş-boyun-gövde ekseni korunur
E
Yara üzerine bandaj uygulanır
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi burkulmada ilkyardım için yanlıştır?
A
Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklem tespit edilir
B
Şişliği azaltmak için bölge yukarı kaldırılır
C
Hareket ettirilmez
D
Tıbbi yardım istenir (112)
E
Sıcak uygulama yapılır.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım uygulamasıdır?
A
Hasta temiz havaya çıkarılır veya ortam havalandırılır
B
Yarı oturur pozisyonda tutulur, bilinç kapalı ise koma pozisyonu verilir
C
Solunumu korumak için maske veya ıslak bez kullanılır
D
Yaşamsal belirtiler değerlendirilir (AB ve itfaiyeye haber verilir (110)
E
Hepsi
Soru 19
Karşımızdaki kişiyi savunma pozisyonuna yönlendirmeyen bir diyalog tarzı, etkili ve verimli iletişimde önemli bir prensiptir. Muhatabın davranışından daha çok kişiliğine yapılan eleştiriler kişiyi kırabilir ve iletişimi de engeller. Bu durumdaki bir kişi egosuna bir saldırı olduğunu hissederek savunma pozisyonuna girer. Buna göre etkili ve verimli bir iletişimde kullanılması gereken dil aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A
Sen dili
B
Ben dili
C
Edilgen dil
D
Savunmacı dil
E
Çatışmacı dil
Soru 20
‘Konuşurken dilin sürçmesi, sesin titremesi’ gibi durumlara iletişimde ne ad verilir?
A
Sözsüz iletişim
B
Niyet edilmiş iletişim
C
Niyet edilmemiş dil ötesi iletişim
D
Semantik iletişim
E
Enformatik iletişim
Soru 21
İletişim kavramıyla ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?  
A
İletişim her zaman her yerdedir.
B
İletişim anlamların paylaşımıdır.
C
Bireysel ve toplumsal yaşantımız, uyarıcıların nasıl anlamlandırılacağını belirler.
D
İnsanın kendisi ile iletişimi olmaz.
E
Yönetsel faaliyetlerde iletişim önemli bir yer tutar.
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi İletişim engellerine sebep olan faktörlerden biri değildir?
A
Ortak yaşantının olmaması,
B
Anlamların karıştırılması,
C
Sembol ile sembolize edilen şey arasındaki uyumsuzluk,
D
İletişimi sözcüklere boğma,
E
Gürültüsüz fiziksel çevre
Soru 23
Bir iletişimde etkili dinlemeye engel olabilecek davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Savunmaya geçmek
B
Konsantre olmak
C
Yargılamadan dinlemek
D
Sözsüz iletişimi dikkate almak
E
Tarafsız olarak dinlemek
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerindendir?
A
Yangından korunma önlemlerinin alınmaması
B
İhmal ve dikkatsizlik
C
Kazalar
D
Sabotaj
E
Hepsi
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi akaryakıt yangınlarında etkili bir söndürme sağlayamayan bir söndürme maddesidir?
A
Kuru kimyevi toz
B
Karbondioksit
C
Köpük (FOAM)
D
Halokarbonlu söndürücüler
E
Su
Soru 26
Sel sırasında aşağıdakilerden hangisi yanlış hareket tarzıdır?
A
Su yatağı ve çukur bölgeleri terk edin
B
Elektrik kaynaklarından uzak durun
C
Sel sırasında aracınızdaysanız asla su ile kaplı yoldan gitmeye çalışmayın
D
Bulunduğunuz yerden ayrılmayın
E
Sel sularına girmeyin
Soru 27
Taşınabilir (12 Kg dan hafif olanlar) yangın söndürme cihazlarının duvara montaj yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A
Omuz hizasında olmalıdır
B
Bel hizasında olmalıdır
C
120 cm olmalıdır
D
75 cm olmalıdır
E
90 cm olmalıdır
Soru 28
Özel Güvenlik Komisyonunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A
Valinin görevlendireceği bir vali yardımcısı
B
İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
C
İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
D
Ticaret Odası Başkanlığı temsilcisi
E
Üniversite temsilcisi
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir?
A
18 yaşını tamamlamış olmak
B
Askerliğini yapmış veya tecil etmiş olmak
C
Görevin yapılmasına engel olacak vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak
D
Temel eğitimi başarı ile tamamlamış olmak
E
Kamu haklarından yasaklı olmamak
Soru 30
Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte silah bulundurulabileceğini kim belirler?
A
Özel Güvenlik Komisyonu
B
Kaymakamlık
C
İl Valiliği
D
İl Emniyet Müdürlüğü
E
İl Jandarma Komutanlığı
Soru 31
Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin kaç yaşını doldurmaları gerekmektedir?
A
18
B
19
C
20
D
21
E
22
Soru 32
Görev alanında işlenen bir suçun delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmıştır?
A
Vatandaşlık görevi
B
Önleyici görev
C
İdari görev
D
Adli görev
E
Kişisel görev
Soru 33
Özel güvenlik izni verilen kişilerde veya yerlerde istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi Valiliğe kaç gün içinde verilmesi gerekmektedir?
A
7 gün içinde
B
10 gün içinde
C
10 iş günü içinde
D
15 gün içinde
E
1 Ay içinde
Soru 34
Özel güvenlik şirketleri, koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için faaliyet izni almak zorundadırlar. Bu faaliyet izni nereden alınır?
A
Bulunduğu ilin Valiliğinden
B
İçişleri Bakanlığından
C
Kaymakamlıklardan
D
Milli Savunma Bakanlığından
E
Ticaret ve Sanayi Odasından
Soru 35
Yabancı bir şirketin Türkiye’de özel güvenlik hizmeti verebilmesi hangi esasa tabidir?
A
Eşitlik
B
Mütekabiliyet
C
Karlılık
D
İyi niyet
E
Bilgi edinme
Soru 36
5188 sayılı Kanunun verdiği yetkiye göre; özel güvenlik görevlisi koruduğu alanlara girmek isteyenlerin üstünü arayabilir, eşyalarını x-ray cihazı ile kontrol edebilir ve kimlik sorabilir. Bu alana girmek isteyen bir şahıs kendisini ve eşyasını aratmak istemez ise ne yapılır?
A
Şahıs, korunan alana alınmaz
B
Şahıs hakkında yakalama tedbiri uygulanır
C
Durum derhal kolluğa haber verilir
D
Şahıs hakkında valiliğe bilgi verilir
E
Şahsın ifadesi alınarak serbest bırakılır.
Soru 37
5188 sayılı kanunda özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk emrine girmesini gerektiren şartlar oluştuğunda; özel güvenlik görevlileri, genel kolluk görevlilerinin …..…………………… emirlerini yerine getirmek zorundadır.’ Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelemez?
A
Hizmete ilişkin
B
Zor kullanmaya ilişkin
C
Hukuka uygun
D
Kanuna uygun
E
Konusu suç teşkil etmeyen
Soru 38
Polis ile özel güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkisi arasında ne fark vardır?
A
Polisin silah kullanma yetkisi daha geniştir
B
Polis daha fazla durum karşısında silah kullanır
C
Polis her olayda duraksamadan ateş eder, özel güvenlik görevlisi önce uyarı atışı yapar
D
Aralarında hiçbir fark yoktur
E
Özel güvenlik görevlisinin amacı kişiyi yaralamak, polisin amacı ise vurmaktır
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk değildir?
A
Köy korucuları
B
Gümrük ve tekel zabıtası
C
Kır bekçileri
D
Çarşı ve mahalle bekçileri
E
Çiftçi malları koruma kolluğu
Soru 40
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Göre kapalı yerlerdeki toplantılar ne zamana kadar devam edebilir?
A
24.00’e kadar
B
23.00’e kadar
C
Güneş doğana kadar
D
Güneş batana kadar
E
22.00’ye kadar
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcıların yayılma metotlarından değildir?
A
Sulama
B
Patlama
C
Sisleme
D
Aerosol
E
Yanma
Soru 42
Spor müsabakalarında hakemleri korumak için kullanılan düzen hangisidir?
A
Kama
B
Hat
C
Çember
D
Sağa kademeli hat
E
Çapraz
Soru 43
Türkçemizdeki “Kol kırılır yen içinde kalır.’’ deyimi gruplarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini ifade etmek için kullanılır?
A
Grubun tutum değişimine etkisi
B
Grup dinamiği
C
Grubun risk almaya etkisi
D
Grubun verimliliğe etkisi
E
Grup dayanışması
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede güvenlik görevlilerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?
A
Kişisel tutum ve fikri eğilimleri doğrultusunda hareket etmek
B
İkna edici olmak
C
Caydırıcı olmak
D
Provokasyona gelmemek
E
Minimum kuvvet kullanmak
Soru 45
Aşağıdakilerden hangisi kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değildir?
A
Anonimlik(isimsizlik)
B
Genellik
C
Tesir altında kalma
D
Duygusallık
E
Rasyonellik
Soru 46
Özel güvenlik görevlisi copla etkisiz hale getirmek istediği kişinin vücudunda hangi bölgelere vuruş yapabilir?
A
Kasık bölgesine
B
Baldır ve ön kol bölgesi
C
Baş ve yüz
D
Eklem yerleri
E
Boyun
Soru 47
Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik tedbirlerinden olan CCTV’nin (Kapalı devre TV sistemi) kullanım amaçlarından birisi olabilir?
A
Hırsızlığa karşı korunmak
B
Park alanlarında güvenliği sağlamak
C
Olaylarda suçluların tespiti
D
Kapalı alanlarda güvenliği sağlamak
E
Hepsi
Soru 48
Türk Ceza Kanunu’na göre; “Gece, Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan ve doğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman süresidir.” Bu konuda aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?
A
Gece önleme araması yapılamaz
B
Konut ve işyerinde gece arama yapılamaz
C
Gece üst araması yapılamaz
D
Gece araç araması yapılamaz
E
Gece terk edilmiş eşyalara el konulamaz
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi gözaltına alma yetkisine sahiptir?
A
Genel kolluk
B
Cumhuriyet Savcısı
C
Özel Güvenlik görevlisi
D
Hâkim
E
Kolluk Amiri
Soru 50
Aşağıdaki yetki guruplarından hangisi tümüyle özel güvenlik görevlisine aittir?
A
Kimlik sorma –-Arama -Tutuklama
B
Arama - Elkoyma - Mahkûm etme
C
Zaptetme - Emanete alma - Müsadere
D
Yakalama - Gözaltına alma -Tutuklama
E
Elkoyma - Zaptetme - Emanete alma
Soru 51
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre; özel güvenlik görevlilerinin, görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilecekleri güvenlik önlem ve tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Kişilerin üstlerini dedektörle arama
B
Kimlik sorma
C
Duyarlı kapıdan geçirme
D
Kişileri sorgulama
E
Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme
Soru 52
Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu yürürlüğe girmeden önce önemli tesislerin güvenliği hangi Kanunla sağlanmıştır?
A
2495 Sayılı Kanun
B
2559 Sayılı Kanun
C
3201 Sayılı Kanun
D
5188 Sayılı Kanun
E
6831 Sayılı Kanun
Soru 53
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlerinin görevli olduğu yerde yakalayabileceği kişilerden değildir?
A
Haklarında yakalama emri bulunan kişiler
B
Suç işlerken rastlanılan kişiler
C
Hakkında icra takibi bulunan kişiler
D
Suçüstü bir fiilden dolayı yakalanması gereken kişiler
E
Vücudu veya sağlığı mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalanması gereken kişiler
Soru 54
Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?
A
Suç ve suçlu takibinde herkes kendi başına müstakil çalışmalıdır
B
Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır
C
Suçla ilgili bilgiler birbirlerine karşı gizlenmelidir
D
Biri diğerinin görev alanına hiç girmemelidir
E
Hepsi
Soru 55
Özel güvenlik hizmeti sunmak üzere kurulan şirketlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Şirket hisseleri nama yazılı olmalıdır
B
Valilikten faaliyet izin belgesi alınmalıdır
C
Faaliyet alanı münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olmalıdır
D
Özel güvenlik eğitim kurumu açmak isteyen özel güvenlik şirketleri ayrıca izin almak zorundadır
E
Alarm izleme merkezi kurmak için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur
Soru 56
5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?
A
Ek önlemler alma yükümlülüğü
B
Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü
C
Temel eğitim alma yükümlülüğü
D
Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
E
Trafik sigortası yaptırma yükümlülüğü
Soru 57
5188 sayılı Yasaya göre özel güvenlik görevlilerinin; hava meydanı, liman, gar, istasyon gibi toplu ulaşım tesislerinde kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyalarını X-ray cihazından geçirme yetkileri bulunmaktadır. Hava limanlarına girerken tüm eşyalar X-ray cihazı ile aranmaktadır. Bu arama ne tür bir aramadır?
A
Adli arama
B
Önleyici arama
C
İdari arama
D
Genel arama
E
Kısmi arama
Soru 58
“Güvenlik hizmeti alan kişiyi veya alanı korumak ya da tesisin hassas ve kritik bölgelerinde suçu engellemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, bu bölgede yardım isteyenlere ve yardıma muhtaç olanlara yardım etmek amacıyla kurulan, her türlü güvenlik tedbirinin alınıp özel güvenlik görevlisinin konuşlandığı yere” ne ad verilir?
A
Kontrol Odası
B
Devriye Noktası
C
Acil Müdahale Odası
D
Personel Odası
E
Nokta
Soru 59
ÖGG Hüseyin’in bir nokta görevi esnasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?
A
Nokta civarına yaklaşan kişilerin davranışlarını izlemesi
B
Nokta civarında meydana gelen olaylara müdahale etmesi
C
Tanımadığı kişiler tarafından bırakılan paketleri muhafaza altına alması
D
Zaman zaman noktadan çıkarak etrafı kontrol etmesi
E
Görevi ile ilgili olarak gerektiğinde ulaşması gereken önemli kurum ve şahısların telefonlarını bilmesi
Soru 60
Kontrol noktasında sahibinden alınan silahlar …………. olarak tutanakla veya teslim tesellüm belgesi ile teslim alınır, ……… karşılığı teslim edilir. Aşağıdakilerden hangisi verilen cümledeki boşluklara getirilebilir?
A
Namlusuz-tutanak
B
Şarjörsüz-söz
C
Tetiksiz-imza
D
Şarjörsüz-imza
E
Horozsuz-tetik
Soru 61
Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlarda, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Yakalama nedeni belirtilir
B
Elde edilen delillerden bahsedilir
C
Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez
D
Yakalama esnasında şahıs yaralandıysa belirtilir
E
Yer ve zaman belirtilir
Soru 62
Personelin, görevli olduğu yer ve zaman içerisinde, görevi ile ilgili öğrendiği bilgi, gözlemlediği davranış vb. durumları sorumlu olduğu ilgilileri bilgilendirmesi amacıyla hazırladığı yazıya …….. denir.
A
Tutanak
B
Görüş
C
Sunum
D
Rapor
E
Delil
Soru 63
ÖGG Adnan “Devriye Turu Öncesi Hazırlık” yapmaktadır. Bu hazırlık sıralamasının hangisi doğrudur?
A
Psikolojik – Zihinsel – Fiziksel ve Teknik
B
Bilişsel – Zihinsel – Fiziksel ve Teknik
C
Yasal – Zihinsel – Fiziksel ve Teknik
D
Psikolojik – Mesleki – Fiziksel ve Teknik
E
Psikolojik – Zihinsel – Malzeme
Soru 64
Özel güvenlik görevlisi Yeliz, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkal tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?
A
Konuşma bozuklukları
B
Cinsiyeti
C
Boyu
D
Saç rengi
E
Psikolojik durumu
Soru 65
Aşağıdakilerden hangisi “suçüstü” kavramı için söylenemez?
A
Henüz işlenmiş olan suç
B
İşlenmekte olan suç
C
Suç işlendikten sonra suçun failinin takip edilerek yakalandığı suç
D
Suçu işleyen kişinin polis merkezine giderek itiraf ettiği suç
E
Suçun pek az evvel işlendiğini gösteren delillerle yakalanan kimsenin işlediği suç
Soru 66
Özel güvenlik görevlilerinin kendi sorumluluk bölgelerinde zor kullanma yetki ve şartları ile ilgili aşağıda verilenlerin hangisi doğru değildir?
A
Zorunluluk, denge ve gereklilik unsurları aranmayabilir
B
Kanunlara uygun verilen emir ve direktiflere uyulmadığı durumlarda zor kullanılabilir
C
Kanunlara uygun konulan kural ve tedbirlere uyulmadığı durumlarda zor kullanılabilir
D
Görevini yapmaya engel olunması durumunda zor kullanılabilir
E
Görevini yaparken mukavemetle karşılaşılması durumunda zor kullanılabilir
Soru 67
Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemlerinden sayılmaz?
A
Çevre engelleri
B
İkaz levhaları
C
Gözetleme kuleleri
D
Bariyerler ve kilit sistemleri
E
Aydınlatma sistemleri
Soru 68
X ışınının bazı cisimlerden az, bazı cisimlerden geçmemesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A
Bütün maddelerin aynı yapıda olmalarını
B
X ışını kaynağına uzak geçtiğini
C
Cisimlerin cihaza dik konulduğunu
D
Cisimlerin yoğunluklarının farklı olduğunu
E
Cisimlerin nötron sayısının farklı olduğunu
Soru 69
Kapı detektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmalıdır?
A
0,5 metre
B
1 metre
C
1,5 metre
D
2 metre
E
3 metre
Soru 70
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının öncelikli amaçlarından değildir?
A
Ortam güvenliğini sağlamak
B
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
C
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini desteklemek
D
Hastaya gerekli medikal tedaviyi yapmak
E
Hasta / yaralının durumunun kötüye gitmemesi için gereken önlemleri almak
Soru 71
Trafik kazası geçirmiş bir kimsenin havayolu açıklığı nasıl sağlanır?
A
Dil dışarı çekilir
B
Dil üst dudağa çengelli iğne ile iğnelenir
C
Baş-çene pozisyonu sağlanır
D
Hastaya koma pozisyonu verilir
E
Baş yana çevrilir
Soru 72
Donmuş bir kişiye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
A
Donmuş bölge hızla ovularak ısıtılır
B
Soğukla teması kesilir
C
Su toplamış bölgeler patlatılmaz
D
Sıcak içecekler verilir
E
Kuru giysiler giydirilir
Soru 73
Kırık tespitinde doğru uygulama hangisidir?
A
Kırık bölge normal şekline getirilmelidir
B
Açık kırık varsa görünen kemik parçaları temizlenmelidir
C
Yara varsa üzeri kapatılmamalıdır
D
Tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulmalıdır
E
Kırıklar tespit edilmeden hastaneye götürülmelidir
Soru 74
Yetişkinde kalp masajı basısı nereye yapılır?
A
Karında göbeğin 2 parmak altına
B
İman tahtasının(göğüs kemiği) sol tarafına
C
İman tahtasının (göğüs kemiği) ortasına
D
İman tahtasının (göğüs kemiği) ortasına
E
İman tahtasının (göğüs kemiği) üst ucuna
Soru 75
Suni solunum ve dış kalp masajı uygulaması sırasında verilmesi gereken soluk sayısı ile kalp masajı sayısı ne olmalıdır?
A
2 soluk - 10 kalp masajı
B
5 soluk - 10 kalp masajı
C
2 soluk - 30 kalp masajı
D
5 soluk - 15 kalp masajı
E
2 soluk - 15 kalp masajı
Soru 76
Ateşle temas etmesi durumda kapalı yerlerde buharlaşınca patlama, açık yerlerde parlama özelliğine sahip yanıcı madde hangisidir?
A
Benzin
B
Mazot
C
Zeytinyağ
D
Tiner
E
Gazyağı
Soru 77
Portatif yangın söndürücü tüplerini en etkili şekilde kullanmak için, aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
A
Tüpleri bitene kadar sıkınız, yarım bırakmayınız
B
Yangının çıkış noktasından müdahale ediniz
C
Tüpleri aynı anda değişik yönlerden beraberce kullanınız
D
Rüzgara karşı durarak ve tek tek, ard arda kullanınız
E
Rüzgarı, istikametine göre arkanıza alınız
Soru 78
Ülkemizde haşhaş ekimi ve ürünün işlenmesi gibi konular hangi kurumun görev alanına girmektedir?
A
Toprak Mahsulleri Ofisi
B
Narkotik Birimleri
C
Emniyet Genel Müdürlüğü
D
Genel Kurmay Başkanlığı
E
Hepsi
Soru 79
İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisi ile ilişkiye giren kişi veya kurumların mesajlarına ne ad verilir?
A
Gürültü
B
Kodlama
C
Kanal
D
Kaynak
E
Kod açma
Soru 80
Bir özel güvenlik görevlisinin güçlü bir iletişim becerisine sahip olması, görev yaptığı kuruma aşağıdaki izlenimlerden hangisini kazandırır?
A
Kurumun güçlü bir kurumsal yapıya sahip olduğu izlenimini yaratır
B
Güven duyulacak bir kuruma gelindiği izlenimi yaratır
C
Saygın bir kuruma geldiği izlenimini yaratır
D
Kurum güvenliğinin sempatik bir biçimde sağlandığı izlenimini yaratır
E
Kurumda işlerin sağlıklı yürüdüğü izlenimini yaratır
Soru 81
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görev alanında müşteriler ile kurduğu iletişimde her zaman başarılı olmasını sağlar?
A
Saygı göstermek
B
Emir vermek
C
Gözdağı vermek
D
Ahlâk dersi vermek
E
Yetkilerinden bahsetmek
Soru 82
Aşağıdakilerden hangisi “Ben Merkezci” yaklaşımı tanımlamak için kullanılabilir?
A
Sadece kendi bildiklerinin doğru olduğuna inanma
B
Çözüm bekleyen bir sorunu çözmeye istekli olma
C
Farklı kültürlere mensup kişilere hoşgörü ile yaklaşma
D
Kişilere ilişkin tutumlarının her zaman doğru olmayabileceğini kabul etme
E
Kendi benliğinin farkına varma
Soru 83
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin engellerinden biridir?
A
Ortak dil kullanmak
B
Toplumsal statüyü öne çıkarmak
C
Uygun bir kanal kullanmak
D
İletişim kurmaya istekli olmak
E
Önyargısız olmak
Soru 84
Bir grubu ikiye bölmek amacıyla kullanılan düzen hangisidir?
A
Kama
B
Çember
C
Hat
D
Sağa kademeli hat
E
Birerli kol
Soru 85
Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalıklardır?
A
Spor seyircileri
B
Çarşı Pazar kalabalığı
C
Toplantı,miting,grev yapmak için toplanan kalabalıklar
D
Geleneksel dini inanç etkinliklerinde bulunanlar
E
Toplantı ve gösteri yürüyüşüne göre hareket eden kalabalıklar
Soru 86
‘Bir davranışı, sadece ben değil, toplulukta bulunan herkes yapıyor, öyle ise normal’ diyen bir kişi kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden hangisini ifade etmiş oluyor?
A
Taklit
B
Duygusallık
C
Genellik
D
Genellik
E
Telkine açık olma
Soru 87
“Özel güvenlik görevlisi Oğuz grup dinamiği bilgisine sahiptir” denilince Oğuz’un aşağıdaki bilgilerden hangisine sahip olduğu anlaşılmaz?
A
İnsanların hangi amaçlarla bir araya geldiklerini
B
Toplumsal grupların nasıl oluştuğunu
C
Grup içerisindeki bireylerin psikolojisini
D
Bir grup normunun nasıl oluştuğunu
E
Bir insan fizyolojisindeki kas sisteminin ne kadar güçlü olduğunu
Soru 88
Topluluğa yeni mensubiyetten kaynakla- nan psikolojik özellikler aşağıdakilerden hangisi değildir?
A
Özenti
B
Taklit
C
Duygusallık
D
İrade zayıflığı
E
Özgüven
Soru 89
Bir kişinin sorumluluk alanının 180 derece olduğu koruma düzeni hangisidir?
A
Bir kişiyle koruma düzeni
B
İki kişiyle koruma düzeni
C
Üç kişiyle koruma düzeni
D
Dört kişiyle koruma düzeni
E
Beş kişiyle koruma düzeni
Soru 90
Öncü istihbarat çalışması sırasında hazırlanan hastane koruyucu kontrol listesinde aşağı maddelerden hangisi yer almaz?
A
Acil servisin yeri
B
Hastanenin servis imkânları
C
Ambulans servisinin yeri ve telefonu
D
Hastanenin uzman cerrah durumu
E
Hastanenin sosyal ihtiyaçları karşılama durumu
Soru 91
Açı tespitinde saat yöntemi kullanılır. Bu yöntemde “saldırgan saat 9’da” ifadesi hangi yönü ifade eder?
A
Sol
B
Sağ
C
Yukarı
D
Aşağı
E
Arka
Soru 92
Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?
A
Her türlü durumda sağında
B
Her türlü durumda solunda
C
Korunan kişinin önünde
D
Korunan kişinin arkasında
E
Silahı kullandığı eline göre bir adım arkada sağ veya solunda
Soru 93
Özel güvenlik görevlileri, adli görev olarak değerlendirilebilecek her türlü iş ve eylemi kime bildirmelidir?
A
Hâkim
B
Cumhuriyet savcısı
C
Genel kolluk
D
Valilik
E
Bağlı oldukları özel güvenlik şirketi
Soru 94
Aşağıdaki hangi şıkta genel kolluk teşkilatları kuruluş tarihlerine göre doğru olarak sıralanmıştır?
A
Jandarma - Sahil Güvenlik - Polis
B
Polis - Sahil Güvenlik - Jandarma
C
Sahil Güvenlik - Polis - Jandarma
D
Jandarma - Polis - Sahil Güvenlik
E
Sahil Güvenlik - Jandarma – Polis
Soru 95
Bir topluluğa girerek grubu suça teşvik eden onları tahrik eden kimselere ne ad verilir?
A
İhtiyatlı
B
Atılgan
C
Provokatör
D
Gönüllü
E
Tesir altında kalan
Soru 96
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?
A
Olay yerindeki delilleri toplamak
B
Önleyici görev yapmak
C
Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek
D
Arama sırasında ele geçirdiği suç teşkil eden eşyayı emanete almak
E
Koruduğu alana girmek isteyenlerin eşyalarını X-Ray cihazından geçirmek
Soru 97
Temel hak ve hürriyetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Hiçbir şartla sınırlandırılamaz
B
Cumhurbaşkanı kısmen sınırlandırabilir
C
Cumhuriyet başsavcısının emriyle sınırlandırılabilir
D
Ancak kanunla sınırlandırılabilir
E
Vali ya da kaymakam gerektiğinde sınırlandırabilir
Soru 98
“Kendisine devriye görevi verilen Ahmet görevini yerine getirdikten sonra devriye bölgesini yeterince kontrol edemediğini, uzağında meydana gelecek olaylara müdahale edemeyeceğini ifade etmiştir.” Özel güvenlik görevlisi Ahmet’e verilen devriye görevi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gece devriyesi
B
Gündüz devriyesi
C
Motorize devriye
D
Yaya devriye
E
Plansız devriye
Soru 99
“Önleyici kolluk yaklaşımlarından en önemli uygulamalarından olan ----------- ve ----------- hizmetleri, yasadışı olaylara karşı ilk savunma hattı, suç ve suçlularla mücadelede kolluk kuvvetlerinin gözü, kulağı ve elidir.” Yukarıda boş bırakılan yerlere gelmesi gereken uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A
Devriye-nokta
B
Kontrol-tutanak
C
İhbar-yakalama
D
Adli-trafik
E
Yakalama-gözaltı
Soru 100
Toplumsal yapıya yön veren ve topluma bir kişilik kazandıran ortak davranışların kalıbına …… denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi ifade gelmelidir?
A
Ortak hareket
B
Kollektif davranış
C
Toplum
D
Grup
E
Kültür
Soru 101
Aşağıdakilerden hangisi nişan hattını oluşturan öğelerden biri değildir?
A
Göz
B
Namlu ucu
C
Gez
D
Hedef
E
Arpacık
Soru 102
Silah bilgisi olarak ilk hız nedir?
A
Çekirdeğin hedefe çarpma hızı
B
Çekirdeğin namlu içerisindeki hızı
C
Çekirdeğin hedef içerisindeki hızı
D
Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızı
E
Çekirdeğin havadaki seyir hızı
Soru 103
Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?
A
Ateşli silahlar
B
Ateşsiz silahlar
C
Sivil silahlar
D
Hafif ateşli silahlar
E
Harp silahları
Soru 104
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?
A
Parça tesirli olması
B
Sinir sistemini etkilemesi
C
Yakıcı olması
D
Boğucu olması
E
Göz yaşartıcı olması
Soru 105
Aşağıdakilerden hangisine silah ile girilebilir?
A
Akıl hastanelerine
B
Uçaklara
C
Cezaevlerine
D
Düğün salonlarına
E
Mahkemelere
Soru 106
Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Barutun ateşlemesini sağlar
B
Çekirdeğe yön verir
C
Barutun nemlenmesini önler
D
Fişeğe hız verir
E
Fişeğe yön verir
Soru 107
Fişek Yatağında kaç fişek bulunur?
A
14
B
15
C
7
D
2
E
1
Soru 108
Tetik çekilince horoz veya iğnenin vurması ile …………. ateşlenir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?
A
Barut
B
Çekirdek
C
Kovan
D
Kapsül
E
Gaz kanalı
Soru 109
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Kırıkkale silahı dolu iken silah mandal emniyetine alındığında patlar
B
CZ-75 silahı horoz inik durumdayken de emniyete alınır
C
CZ-75 mandal emniyetine alındığında sürgü kilitlenir.
D
Beretta FS 92 emniyete alındığında dolduruş yapılmaz
E
Kırıkkale silahının namlusu hareketlidir
Soru 110
Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Kimyasal silahlar
B
Ateşli silahlar
C
Yarışma silahları
D
Biyolojik silahlar
E
Ateşsiz silahlar
Soru 111
Hangisi emniyet sistemlerinden değildir?
A
Kabza emniyeti
B
Mandal emniyeti
C
İğne emniyeti
D
Şarjör emniyeti
E
Namlu emniyeti
Soru 112
Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır?
A
Ağır ateşli silahlar
B
Ateşsiz silahlar
C
Kimyasal silahlar
D
Biyolojik silahlar
E
Hafif ateşli silahlar
Soru 113
Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
A
Mermi yolu
B
Etkili menzil
C
Azami menzil
D
İlk Hız
E
Hedef
Soru 114
İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Tabanca dolduruş yapamaz
B
Fişek ateşlenemez
C
Tabanca emniyete alınamaz
D
Horoz düşmez
E
Tetik çalışmaz
Soru 115
Hangisi sürgü tutucu pimin görevlerindendir?
A
Silahı emniyete almamızı sağlar
B
Silahın içine toz kaçmaması için yapılmıştır
C
Geriye gelen sürgünün hızla ileriye gitmesini sağlar
D
Tetikten aldığı hareketi horoza iletir
E
Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar
Soru 116
Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?
A
Kovan
B
Kapsül
C
Alev kanalı
D
Çekirdek
E
Mayon
Soru 117
MP-5 tabanca da atış anında elimizin yanmasını önleyen parça hangisidir?
A
Kabza
B
Kovan atma boşluğu
C
El kundağı
D
Şarjör
E
Alev gizleyen
Soru 118
Hafif ateşli silah tanımı içerisinde yer alan ateşli silahların çapları en fazla kaç mm olabilir?
A
12,7 mm
B
14,5 mm
C
9 mm
D
7,62 mm
E
25 mm
Soru 119
Gerdeli yukarı iterek, her fişeğin şarjör dudakları arasında tam olarak oturmasını sağlayan yaya …….. denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?
A
Yerine getirme yayı
B
Mermi yayı
C
Şarjör yayı
D
Gövde yayı
E
İcra Yayı
Soru 120
Hangi ateşsiz silah çalışma sistemine göre 6136 sayılı kanun hükümlerine göre yasak olarak kabul edilmektedir?
A
Kelebek bıçak
B
Sustalı bıçak
C
Maket bıçağı
D
Kılıç
E
Dönerci satırı
Soru 121
Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması, aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur?
A
Namlunun ısınması
B
Tabancanın iğnesinin kırılması
C
Şarjörün tabancadan çıkması
D
Şarjörde fişeğin bitmesi
E
Şarjör kilidinin bozuk olması
Soru 122
Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?
A
Yarı Otomatik
B
Tam Otomatik
C
Tek Hareketli
D
Çift Hareketli
E
Toplu
Soru 123
Aşağıdakilerden hangisi namluyu aşındıran nedenlerden değildir?
A
Aşırı yağlama
B
Termik gerilmeler
C
Döngüsel hareket
D
İç basınç
E
Kuru bırakma
Soru 124
Özel Güvenlik Görevlilerine, görevli oldukları zaman, görev alanlarında silah taşıma yetkisi hangi kanunla verilmiştir?
A
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
B
3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
C
5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu
D
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanun
E
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
Soru 125
Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı kanun kapsamında silah olarak değerlendirilmez?
A
Tornavida
B
Kama
C
Topuz
D
Hançer
E
Şişli baston
Toplam 125 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir