41. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları

41. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir rol oynar?
A
Ses tonu
B
Hitabet
C
Sempati
D
Göz teması
E
Mekan kullanımı
Soru 2
Örgüt içinde en sık görülen çatışma biçimi hangisidir?
A
Kişi içi çatışmalar
B
Rol çatışmaları
C
Ben merkezcilik
D
Empati yoksunluğu
E
Önyargılar
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biri değildir?
A
Hedef
B
Araç
C
Model
D
Mesaj
E
Dönüt
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi dikey iletişime örnektir?
A
Özel güvenlik görevlisi Oğuz’un amirinden talimatlar alması
B
AVM’ye gelen bir müşterinin girişteki kapı dedektöründen geçmeyi reddetmesi
C
Aynı projede görevli olan temizlik görevlisinin yönetime dair şikâyetlerini güvenlik görevlisiyle paylaşması
D
Özel güvenlik görevlisi Oğuz’un diğer güvenlik görevlileriyle birlikte pikniğe gitmesi
E
AVM’de çalışan bir güvenlik görevlisinin buradaki mağaza çalışanlarıyla sohbet etmesi
Soru 5
Kişilerarası iletişimde kullanılan unsurlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde önem sırasına göre doğru sıralanmıştır?
A
Sözlü içerik– Dil ötesi öğeler – Beden dili
B
Sözlü içerik– Beden dili–Dil ötesi öğeler
C
Beden dili–Dil ötesi öğeler–Sözlü içerik
D
Beden dili–Sözlü içerik–Dil ötesi öğeler
E
Dil ötesi öğeler–Beden dili–Sözlü içerik
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemenin gereklerinden biri değildir?
A
Kişiyle göz teması kurmak
B
Gerektiğinde sorular sormak
C
Anladığını belli etmek için başını sallamak
D
Konuşanın sözünü kesmemek
E
Kişinin elini sıkmak
Soru 7
Bir işyerinin en başarılı çalışanına her yılın ilk ayında bir maaş ikramiye vermesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A
Dışsal motivasyon
B
İçsel motivasyon
C
Takım çalışması
D
Çapraz iletişim
E
Müşteri odaklılık
Soru 8
İş yaşamında ideal olan iletişim, hangi benlik durumları arasındaki iletişimdir?
A
Yetişkin-çocuk
B
Anne baba-yetişkin
C
Yetişkin-yetişkin
D
Anne baba-çocuk
E
Anne baba-annebaba
Soru 9
Aşağıdaki ifadelerin hangisinde ‘ben dili’ kullanılmıştır?
A
“Size çok kırıldım, bu değişikliği yaparken benim de fikrimi sormalıydınız”
B
“Sana kaç kere gecikmemeni tembihledim, yine geç kaldın”
C
“Sen hep kendini düşünürsün zaten, tam bir bencilsin”
D
“Kimse beni umursamıyor; ne Ayşe, ne Ali, ne de sen”
E
“Beni yalnız bırakın, sinirlerim tepemde zaten bir de sizinle uğraşamam”
Soru 10
Hangisi kaynağın (verici) yolladığı mesaja hedefin (alıcı) verdiği cevap anlamına gelen geribildirim öğesinin etkili olmasını sağlayan özelliklerden değildir?
A
Karşı tarafın kişiliğini hedef alması
B
Kısa ve öz olması
C
Sadece olumsuz değil olumlu öğeler de barındırması
D
Değiştirilebilecek özelliklere yönelik olması
E
Gözlenen davranışın hemen ardından yapılmış olması
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi feed–back (yansıma)in özelliklerinden değildir?
A
Vericiyi tam olarak dinlemek ve anlamaya hazır olmak
B
Kelimelerin içeriğine ve aktarılmak istenen duygulara açık olmak
C
Kelimelerin sözlük anlamları dışında "vericide" ne anlama geldiklerini tanımayı istemek
D
Kaynağın ne dediğine dikkat etmeden söylenenleri yorumlamak
E
İletişimin eksik kalan yanlarının görülmesini sağlamak
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin özelliklerinden değildir?
A
Kitle iletişimi göreli olarak büyük, türdeş olmayan ve kim olduğu belli olmayan izleyicilere yöneliktir
B
İletiler açıkça iletilir, genellikle izleyicilerin çoğunluğuna aynı anda ulaşacak şekilde ayarlanır ve geçicidir
C
Kaynak ve alıcı birbirini tanımamaktadır
D
Geri bildirim çok etkin bir biçimde kullanılmaktadır
E
Kitle iletişiminde mesajlar teknik araçlarla alıcıya ulaştırılır
Soru 13
Özel güvenlik personeli korumakla yükümlü olduğu yerlerde cana ve mala karşı herhangi bir saldırı meydana geldiğinde müdahale etmez, sanıkları yakalamazsa …… suçu oluşur. Boşluğa hangi kelime gelmelidir?
A
Görevi kötüye kullanma
B
Görevi ihmal
C
Görevden kaçma
D
Suç tasnii
E
İrtikap
Soru 14
Stadyum giriş kapısında görevli, özel güvenlik görevlisi Volkan üst araması yaparken şahsın üzerinde ateşli silah tespit eder. Şahıs silahın ruhsatlı olduğunu söylese de bu belgeyi ibraz edemez. Bu durumda özel güvenlik görevlisi Volkan’ın yapacağı işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Durumdan genel kolluğu haberdar eder
B
Şahsın konu hakkında yazılı ifadesini alır
C
Fezleke tanzim edip savcılığa sevk eder
D
Kimlik ve adres tespitinden sonra silahı zapt edip, şahsı stadyuma alır
E
Silah üzerinde parmak izi tespiti yapar
Soru 15
Genel kolluk ile özel güvenlik görevlilerine, mevzuatımızda idari ve adli olmak üzere birçok görevler verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevleri arasında bulunup, özel güvenlik görevlilerinin görev tanımları arasında bulunmamaktadır?
A
Zapt etme
B
Arama
C
Zor kullanma
D
Yakalama
E
Men etme
Soru 16
Genel kolluk ile özel güvenlik birimleri birçok alanda birlikte görev yapabilmektedirler. Aşağıdakilerden hangisi birlikte görev yapılabilecek alanlardan değildir?
A
Suç soruşturması
B
Sınır kapıları
C
Spor alanları
D
Havalimanları
E
Otogar ve tren garları
Soru 17
Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden diğerine benzemeyen; parmak izi ve göz retinası kullanılarak şifre kullanmaksızın kimlik doğrulamasını yapan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fiziki güvenlik sistemleri
B
Elektronik güvenlik sistemleri
C
Biometrik güvenlik sistemleri
D
Görüntü güvenlik sistemleri
E
Mekanik güvenlik sistemleri
Soru 18
Kapı dedektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmalıdır?
A
0,5 metre
B
1 metre
C
1,5 metre
D
2 metre
E
3 metre
Soru 19
Özel güvenlik görevlisi Yusuf, X Ray cihazının ekranında bir eşyanın görüntüsünü incelemek istemektedir. Bunu yapabilmesi için cihazın hangi bölümünde işlem yapması gerekmektedir?
A
Taşıyıcı bölüm
B
Ekran
C
Kontrol paneli
D
Işın kaynağı
E
Dedektör bölümü
Soru 20
Tel örgü veya tesis edilen diğer fiziki engeller aşıldığında veya aşılmaya çalışıldığında, tehdidi algılayarak, kontrol merkezine haber veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kartlı geçiş sistemleri
B
Duman dedektörü
C
Araştırma sistemleri
D
Çevre güvenliği erken algılama ve uyarı sistemi
E
Yangın erken algılama ve uyarı sistemi
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinin kullanım amaçlarından biri değildir?
A
Sızma girişimlerinin anında algılanması
B
Olayın kayıt altına alınması
C
Tesisin iletişim sisteminin devre dışı bırakılması
D
Arşivlenen bilgilerin geriye dönük olarak incelenmesi
E
Tehdidin izlenmesi
Soru 22
Bir suçun işlendiğine dair haber alındığında yetkili makamlara bildirmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenir?
A
İhbar tutanağı
B
Tespit tutanağı
C
Görüşme tutanağı
D
Görgü tespit tutanağı
E
Olay tutanağı
Soru 23
Herhangi bir patlama olayında özel güvenlik görevlisinin görevleri hangisi olamaz?
A
Kolluk kuvvetlerine derhal haber verilir
B
Tanıkların kimlikleri tespit edilir
C
Olay yerinin adresi, olayda yaralanan sayısı ve durumu hakkında ilgililere geciktirilmeden haber verilir
D
Olay yerinde bulunan insanların can güvenliği sağlanır
E
Olay da kullanılan patlayıcı madde özelliği tespit edilmeye çalışılır
Soru 24
Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?
A
Kafa ve boyun
B
Eklem yerleri
C
Kol ve bacakların etli kısımları
D
Karın ve kasıklar
E
Göğüs
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?
A
Maktul
B
Hava şartları
C
Medya mensupları
D
Mağdur ve yakınları
E
Meraklı kalabalık
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi yerine getiren özel güvenlik görevlisinin görevleri içerisinde sayılamaz?
A
Noktanın etrafını iyi bilmelidir
B
Koruduğu alana kimseyi izinsiz sokmamalıdır
C
Gördüğü maddi hasarlı trafik kazasına müdahale etmelidir
D
Koruduğu bölgede bulunan kişi ve araçlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır
E
Şüpheli araç ve kişilerin hareketlerini gözetlemelidir
Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delildir?
A
Maddi hasarlı kaza sonucu kaçan aracın boya kalıntısı
B
Olay yerinde boğuşma neticesinde katilden kalan kan
C
Hırsızlık sonrası hırsızın kapıdaki parmak izi
D
Ölümlü kaza sonucu olay yerinden kaçan aracın tekerlek izi
E
Tecavüz sonrası kalan sperm kalıntısı
Soru 28
Özel güvenlik görevlisi Hamit, çalışmış olduğu fabrikada gece vardiyasında görev yaparken bina içerisinde etrafı kontrol esnasında sebebini bilmediği küçük çaplı bir yangın çıktığını görür. Hemen yangın söndürme cihazı ile müdahale eder ve durumu kontrol altına alır. Sabah bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini bir yazı ile bilgilendirir. Bu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mektup
B
Dilekçe
C
Tutanak
D
Rapor
E
Not alma
Soru 29
Özel güvenlik görevlisi Vahdet’in görev bölgesinde bomba patlama olayı gerçekleşmiştir. Aşağıdakilerden hangisi patlamanın ikincil etkileri için Vahdet’in yapması gereken hareket tarzlarından değildir?
A
Bombanın parça etkileri ile ilgili önlemler almak
B
Gerçekleşebilecek gaz kaçakları ile ilgili önlemler almak
C
Panik içindeki kalabalığı sakinleştirmek ve yönlendirmek
D
Kırılmış olan camlar ile ilgili önlemler almak
E
Kopan elektrik telleri ile ilgili önlemler almak
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki güvenlik tedbiri, hem de elektronik güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?
A
Kameralar
B
Bariyerler
C
Kapı tipi metal dedektörleri
D
El tipi metal dedektörleri
E
Panik butonu
Soru 31
Stadyumda genel kolluğun gözetimi ve denetiminde seyircilerin kaba üst aramasını yapan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?
A
Önleyici görev
B
Adli görev
C
Sportif görev
D
Mecburi görev
E
Özel görev
Soru 32
Eşkâl tespitinde aşağıdakilerden hangisi daha öncelikli ve önemlidir?
A
Koldaki ameliyat izi
B
Pantolon rengi ve cinsi
C
Saç uzunluğu ve rengi
D
Ayakkabı markası ve rengi
E
Heyecanlı olup olmadığı
Soru 33
Özel güvenlik görevlisi Sinan’ın nokta görevi yerinden ne kadarlık bir mesafe ayrılması doğrudur?
A
20 adımlık
B
10 adımlık
C
40 adımlık
D
30 adımlık
E
50 adımlık
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi olay yerine ilk intikal eden ekibin görevlerinden değildir?
A
Devam etmekte olan olaya müdahale etmek ve olayı kontrol altına almak
B
Olayı genel kolluk birimlerine ivedi bir şekilde haber vermek
C
Olay yerinde yaralı varsa ambulans istemek, gerekli durumlarda ilk yardımda bulunmak
D
Personelin ve çevredekilerin can güvenliğine ilişkin tedbirler almak
E
Delil niteliği taşıyabilecek bulgulardan numuneler almak
Soru 35
Kişinin, delil olabilecek ya da müsadere edilmesi gereken bir eşya üzerindeki tasarruf yetkisinin rızası dışında, kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ……… denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
El koyma
B
Zor kullanma
C
Arama
D
Yaptırım
E
Gözetim altına alma
Soru 36
İşlenen bir suçun aydınlatılabilmesi için suçun iz ve delillerinin elde edilmesi amacıyla yapılan aramalara ne ad verilir?
A
Önleme araması
B
İdari amaçlı arama
C
El koyma araması
D
Adli arama
E
İnceleme araması
Soru 37
Şüpheli şahıs kararının verilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin en belirgin olması gerekir?
A
Giyim tarzı
B
Konuşma şivesi
C
Saç ve sakal modeli
D
Davranış biçimleri
E
Aksesuarları
Soru 38
Uyuşturucu maddelere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Kenevir bitkisinden esrar maddesi elde edilir
B
Ülkemizde kenevir ekimi izne tabi değildir
C
Sentetik uyuşturucular, doğal uyuşturucuların karşılığı olarak çeşitli kimyasal yollarla üretilmiş olan suni uyuşturuculardır
D
Captagon sentetik uyuşturucular arasında yer alır
E
Ülkemizde haşhaş ekimi izne tabi olup ekim yapılacak bölgeler, Bakanlar Kurulunca belirlenir
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi rapor çeşitlerinden değildir?
A
Sözlü rapor
B
Görsel rapor
C
Yazılı rapor
D
Görev öncesi rapor
E
Elektronik rapor
Soru 40
Aşağıdaki ifadelerden hangisi devriyenin temel amaç ve fonksiyonları açısından yanlış bir ifadedir?
A
Bozulan kamu düzenini korumak
B
Yardım isteyenlere ve olay mağdurlarına yardım etmek
C
Görev alanında güvenliği tehlikeye düşürebilecek durumlara engel olmak
D
Güvenliği tehlikeye düşürmeye yönelik olayları önlemek
E
İnsanlara güvende olduğunu hissettirmek
Soru 41
Bir özel güvenlik görevlisinin buluntu eşyanın sahibi olduğunu iddia eden kişiye aşağıdakilerden hangisini sorması anlamlı değildir?
A
Eşyanın markasının ne olduğu
B
Eşyanın şeklinin nasıl olduğu
C
Eşyanın ne zaman alındığı
D
Eşyanın hangi renk olduğu
E
Eşyanın ne olduğu
Soru 42
İlkyardımla ilgili yazılanlardan doğru olan hangisidir?
A
İlkyardım sırasında ilaç kullanılır
B
İlkyardım acil tedavi ünitelerinde yapılır
C
İlkyardım eldeki mevcut araç gereçlerle yapılır
D
İlkyardım ambulansta başlar
E
İlkyardım sadece doktor ve sağlık personeli tarafından yapılır
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından birisi değildir?
A
Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
B
Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak
C
İyileştirmeyi kolaylaştırmak
D
Hastanın durumu kötüleştiğinde ilaçla müdahale etmek
E
Kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcıda bulunması gereken özelliklerden değildir?
A
İyi bir iletişim becerisine sahip olmalıdır
B
Sakin, kendine güvenli ve pratik olmalıdır
C
Önce kendi can güvenliğini korumalıdır
D
İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olmalıdır
E
İlkyardımda kullanabileceği malzemeleri sürekli yanında taşımalıdır
Soru 45
112 aranırken yapılması yanlış olan davranış hangisidir?
A
Yaralı sayısı bildirilmelidir
B
Olay yerindeki herkesin ismi tek tek söylenmelidir
C
Arayan kişinin ismi söylenmelidir
D
Sakin olunmalı ya da sakin birisi aramalıdır
E
Yaralıların durumu söylenmelidir
Soru 46
Hava yolunda tam tıkanıklık olan bir hastaya ilkyardımda ne yapılmalıdır?
A
Karına bası uygulanmalıdır (Heimlich manevrası)
B
Kalp masajı yapılmalıdır
C
Kazazede öksürtülmelidir
D
Koma pozisyonu verilmelidir
E
Şok pozisyonu verilmelidir
Soru 47
Bilinci olmayan kazazedede solunum varsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
A
Temel yaşam desteği verilir
B
Şok pozisyonu verilir
C
Koma pozisyonu verilir
D
Hastanın ayakları 30 cm yükseltilir
E
Hastanın kendine gelmesi beklenir
Soru 48
Solunumu ve kalbi durmuş kişiye 5 dakika içinde müdahale edilmezse ne olur?
A
Kendisi solumaya başlar
B
Dokuların oksijenlenmesi bozulacağı için beyin hasarı başlar
C
Hiçbir şey olmaz
D
Hasta şoka girer
E
Göğüs ağrısı başlar
Soru 49
Kanama çeşitleriyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Toplardamar kanaması sızıntı şeklinde akar
B
Atardamar kanaması açık renklidir
C
Atardamar kanaması kesik kesik ve fışkırır tarzda akar
D
Atardamar kanaması sızıntı şeklinde akar
E
Kılcal damar kanaması küçük kabarcıklar şeklindedir
Soru 50
Şok nedir?
A
Uzun süren bilinç kaybıdır
B
Ani bir haber duyunca görülen şaşkınlıktır
C
Ani gelişen bir dolaşım yetmezliğidir
D
Fırtına ile denizde oluşan dalgalardır
E
Deprem sonrası oluşan artçı sarsıntılardır
Soru 51
Donması olan bir kişide ilkyardımda yapılması yanlış olan hangisidir?
A
Kişi hareket ettirilmez
B
Ilık içecekler verilir
C
Donmuş bölge ovularak ısıtılır
D
Su toplamış bölgeler patlatılmaz
E
Kuru giysiler verilir
Soru 52
Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak gelişen olaylar neticesinde amaçları ortak hale gelen insanların oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?
A
Koloni
B
Teşkilat
C
Kalabalık
D
Sınıf
E
Grup
Soru 53
Aşağıdakilerden hangisi kalabalığın genel özelliklerinden değildir?
A
Geçici bir birliktelik söz konusudur
B
Hiyerarşi ve işbölümü düzeni mevcuttur
C
Provokasyona açıktırlar
D
İnsanlar tesadüfi olarak bir yerde bulunurlar
E
Kitle hareketlerine açıktırlar
Soru 54
Aşağıdakilerden hangisi olayların hazırlık safhalarından biri değildir?
A
Kabarma ve horozlanma devresi
B
Önderlik
C
Toplumun büyümesi (Kalabalığın artması)
D
Fikri hazırlık devresi
E
Yaygın propaganda yapmak
Soru 55
Aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlerin teşkilatlanmasında yer almaz?
A
Yakın koruma görevlileri
B
Haberleşme görevlileri
C
Psikolojik etki grupları
D
Eylem grupları
E
İzleyici gruplar
Soru 56
Toplumsal olaylarda “göstericilerin eylemlerinin huzuru bozacak veya güvenliği tehlikeye düşürecek seviyede olmadığı müddetçe küçük taşkınlıklara göz yumarak, mecbur kalınmadıkça müdahale edilmemesini” ifade eden genel prensip aşağıdakilerden hangisidir?
A
İnisiyatif kullanma
B
Caydırıcılık
C
İnandırıcı olma
D
İkna edici olma
E
Profesyonel olma
Soru 57
Aşağıdakilerden hangisi kama düzeninin amaçlarından biri değildir?
A
Topluluk veya kalabalığı bölmek
B
Topluluk ve kalabalığı yanlara doğru dağıtmak
C
Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak
D
Topluluk veya kalabalık içindeki lider suçluları yakalayıp tahliye etmek
E
Topluluk veya kalabalık içerisinde yol açmak
Soru 58
Göz yaşartıcı gaza maruz kalan personele aşağıdaki temizlik usullerinden hangisi uygulanmaz?
A
Gözünde lens takılı ise çıkarılır
B
Bol su ile vücudun gaza maruz kalan bölümleri yıkanır
C
Normal nefes almasına gayret edilir
D
Gaza maruz kalan vücut bölgeleri rüzgâra karşı açık vaziyette tutulur
E
Maddenin bulaştığı yerler losyon ve krem ile temizlenir
Soru 59
Güvenlik görevlisi ile görüştüğü kişi arasındaki iki metreden daha az, kişinin uzanabileceği ve fiziksel olarak da dokunabileceği mesafeye ne denir?
A
Tepkisel bölge
B
Atak bölgesi
C
Kırmızı bölge
D
Tehlike bölgesi
E
Kamusal alan
Soru 60
Belli bir konuyu başkalarına aktarıp benimsetmek ve ilgilerini kazanmak için yapılan konuşmalara ne ad verilir?
A
Konferans
B
Sempozyum
C
Miting
D
Propaganda
E
Gösteri
Soru 61
İnsanları bir arada tutan ve gerçekleştirmeyi amaç edindikleri inanç ve ideallerin kaynağı olan birlikte düşünme ve birlikte eyleme geçme ruhuna ne ad verilir?
A
Kolektif şuur
B
Çatışma
C
Psikoloji
D
Kalıtım
E
Kültür
Soru 62
Korunan kişilere karşı saldırıların en az olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
A
İkamet giriş ve çıkışları
B
Alışveriş merkezleri
C
Araca binerken veya inerken
D
Trafik ışıkları (özellikle kırmızı ışıkta beklerken)
E
İş yeri giriş ve çıkışları
Soru 63
Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin asansörde uyacakları kurallardan değildir?
A
Asansör önceden mutlaka kontrol edilmelidir
B
Asansör tamamen boşaltılmalıdır
C
Asansör içerisinde kapı tarafında bulunulmalıdır
D
Asansöre kapasitesinin üzerinde insan binmesi engellenmelidir
E
Asansörden önce koruma personeli inmelidir
Soru 64
Yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerinin standart yürüyüş düzenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir?
A
11’li koruma düzeni (karışık)
B
Tekli koruma
C
İkili koruma
D
Üçlü koruma
E
Dörtlü koruma (açık V düzeni)
Soru 65
Boğma (Boğum) noktası tabirinin en iyi tarifi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Denizde akıntının fazla olduğu, korumalar ve korunan kişinin boğulabileceği alanlardır
B
Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken geçmek zorunda olduğu, alternatifi olmayan, saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu yerlerdir
C
Özellikle kıyı şeridinde normal devam eden derinliğin aniden artarak insanların boğulma riskinin arttığı alanlardır
D
Rutubetli, oksijenin az olduğu solunumun zorlaştığı alanlardır
E
Ney yapılan kamışlardaki birleşme alanına verilen addır
Soru 66
Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlisinin yürüme düzenlerinde dikkat edeceği hususlardan biri değildir?
A
Zihinsel ve psikolojik olarak, muhtemel olaylara karşı hazırlıklı olmalıdır
B
Tehdit seviyesi yüksek şahısların yakın koruma organizasyonlarında iç halkaya yabancı birinin girişine müsaade edilmemelidir
C
Çevre ile ilgilenilmemelidir
D
Riskli ortamda koruma organizasyonu sıklaştırılmalı, güvenli ortamda genişletilmelidir
E
Korunan kişinin rahat hareket etmesi sağlanmalıdır
Soru 67
Koruma hizmetlerinin yürütülmesi dört ana başlık altında sınıflandırılmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi dört ana başlık arasında sayılmaz?
A
Yaya koruma
B
Bina ve tesis koruma
C
Araçlı koruma
D
Özel koruma
E
Öncü istihbarat
Soru 68
İki kişi ile korumada her koruma elemanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?
A
75
B
60
C
90
D
180
E
270
Soru 69
Aşağıdakilerden hangisi suikastın (eylemin) bilinen safhalarından değildir?
A
Hedef seçimi
B
İstihbarat toplama
C
Buluşma
D
Saldırının planlanması
E
Kaçış
Soru 70
VIP araçtan indiğinde, sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Aracı derhal bir araç boyu ileriye park etmelidir
B
VIP iner inmez araç kapılarını kapatmalıdır
C
Araçtan çıkarak önünü iliklemelidir
D
VIP güvenli bir yere intikal edene kadar kapılar açık, araç çalışır vaziyette beklemeli ve asla aracı terk etmemelidir
E
Aracı hemen sağa çekmelidir
Soru 71
Aşağıdakilerden hangisi idari bir ceza gerektirir?
A
Faaliyet izni almadan özel güvenlik şirketi kurma
B
Özel güvenlik izni almadan özel güvenlik görevlisi istihdam etme
C
Personeli görevi dışında bir işte çalıştırma
D
Personelin zorunlu mali sigortasını yaptırmama
E
İzin almadan özel güvenlik eğitim kurumu açma
Soru 72
Komisyon kendisine sunulan bir özel güvenlik talebini hangi açıdan incelemez?
A
Görevlendirilecek personel sayısı
B
Personelin niteliği
C
Kullanılacak silah ve diğer teçhizatın sayısı ve niteliği
D
Hizmet yapılacak olan alan
E
Hizmetin konusu
Soru 73
Özel güvenlik hizmeti talebini inceleyecek olan komisyonda hangisi bulunmaz?
A
Vali Yardımcısı
B
İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi
C
İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi
D
İl Ticaret Odası Başkanlığı temsilcisi
E
İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi
Soru 74
Acil bir toplantı amacıyla görevlendirilen bir özel güvenlik şirketi yapacağı koruma ve güvenlik hizmetini ne kadar süre içerisinde hangi merciye bildirir?
A
48 saat içerisinde valiliğe
B
24 saat içerisinde valiliğe
C
Hizmete başladığı günün mesai bitimine kadar valiliğe
D
Süre kaydı aranmaksızın valiliğe
E
24 saat içerisinde il emniyet müdürlüğüne
Soru 75
Aşağıdakilerden hangisi silahlı özel güvenlik görevlisi olan Ali’nin yetkilerinden değildir?
A
Silahını her daim taşıyabilir
B
Silahını sadece görev alanında taşıyabilir
C
Cenaze naklinde görevli olursa nakil boyunca taşıyabilir
D
Suçüstü gördüğü şüpheliyi kovalarken taşıyabilir
E
Para veya eşya nakli sırasında nakil boyunca taşıyabilir
Soru 76
Hangisi özel güvenlik görevlisinin yetki ve sorumluluklarından değildir?
A
Suçla karşılaştığında suça el koymak
B
Suçlu kaçarsa takibini yapmak
C
Doğal afetlerde afet yardım kurumlarına yardımcı olmak
D
Bir suçun olması durumunda olay yerini incelemek
E
Suçla ilgili delilleri saklamak ve genel kolluğa vermek
Soru 77
Özel güvenlik personelinin kimlik kartı ile ilgili hangisi yanlıştır?
A
Kimlik kartının üzerinde personelin yönetici olup olmadığı yazar
B
Kimlik kartında personelin silahlı olup olmadığı da ayrıca belirtilir
C
Kimlik kartını taşımayan kişi 5188 sayılı Kanun’un 7. maddesindeki yetkileri kullanamaz
D
Kimlik kartı 5 yılda bir yenilenir
E
Kimlik kartını kaybeden personel bir suçla karşılaştığı zaman müdahale edemez
Soru 78
İl merkezinde önleme araması kararı vermeye asıl yetkili merci ile gecikmesinde sakınca bulunan halde vermeye yetkili merci hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
A
Ağır Ceza Hakimi-Cumhuriyet Savcısı
B
Sulh Ceza Hakimi-Cumhuriyet Savcısı
C
Sulh Ceza Hakimi-Vali
D
Ağır Ceza Hakimi-Vali
E
Sulh Ceza Hakimi-İl Emniyet Müdürü
Soru 79
Teşhis ile ilgili hangisi yanlıştır?
A
Mevcut bir soruşturma ile ilgili teşhis yapma işlemine polis karar verir
B
Teşhise tabi kişiler boy, kilo vb. yönlerden birbirine benzemelidir
C
Teşhis eden ile edilenler birbirini görmemelidir
D
Fotoğraf üzerinden de teşhis yaptırabilir
E
Teşhis işlemi en az iki kere tekrarlanır
Soru 80
Aşağıdaki durumlardan hangisinde parmak izi alınmaz?
A
Silah ruhsatı alacak kişi
B
Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecek kişi
C
Yakalama işlemi yapılan kişi
D
Gönüllü olarak parmak izin vermek isteyen kişi
E
T.C Vatandaşlığı başvurusunda bulunan kişi
Soru 81
Arama kararında aşağıdakilerden hangisi belirtilmez?
A
Aramanın konusu
B
Aramanın sebebi
C
Aramanın zamanı
D
Aramanın yapılacağı yer
E
Aramanın şekli
Soru 82
“Yıllık Ücretli İzin” ile ilgili hangisi yanlıştır?
A
Yıllık ücretli izin vazgeçilemez bir haktır
B
İşçi bir sene içinde kullanmadığı izinleri için diğer sene ücret alabilir
C
Ulusal ve dini bayramlar ile hafta tatilleri bu izinden sayılmaz
D
Yıllık ücretli izin ilke olarak bölünemez. Ancak taraflar anlaşırsa bölünebilir
E
Yıllık ücretli izin hakkını kazanmak için en az 1 yıl çalışma şartı vardır
Soru 83
4857 sayılı İş Kanuna göre “Yeni İş Arama İzni” ile ilgili hangisi yanlıştır?
A
İş arama süresi en az 1 saat olmalıdır
B
İş arama izni iş saatleri içinde verilmelidir
C
İş arama izni alan kişinin ücreti kesilemez
D
İş arama izni toplu olarak birleştirilerek de kullanılabilir
E
İş arama izni işverence verilmez ise, işçiye o süreye ilişkin ücret ödenir
Soru 84
Özel güvenlik şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?
A
İdare mahkemesine
B
Polise
C
İşçi sendikasına
D
İş mahkemesine
E
İşveren sendikasına
Soru 85
Özel güvenlik görevlisi yakalamadan sonra hangi eylemi yapamaz?
A
Yakalama nedeniyle orantılı üst araması yapar
B
Olay yerini ve suç delillerini muhafaza eder
C
İlgili genel kolluğa haber verir
D
Yakalanan kişinin olayla ilgili ifadesini alır
E
Yakalanan kişiyi koruma altına alır
Soru 86
Bir özel güvenlik görevlisi İş Kanunu’na göre haftada ortalama en fazla kaç saat çalıştırılabilir?
A
45
B
60
C
65
D
80
E
70
Soru 87
Büyükten küçüğe doğru mevzuat sıralaması nasıl olmalıdır?
A
Anayasa- Kanun -Tüzük -Yönetmelik
B
Anayasa- Tüzük -Kanun -Yönetmelik
C
Kanun -Anayasa -Tüzük -Yönetmelik
D
Yönetmelik- Tüzük -Kanun -Anayasa
E
Tüzük-Anayasa -Kanun –Yönetmelik
Soru 88
Soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı olan bir suçun çocuklara karşı işlenmekte olması halinde özel güvenlik görevlileri ne yapmalıdır?
A
Mağdur şikâyetçi değilse şüpheliyi salıvermeli
B
Mağdur şikâyetçi ise şüpheliyi yakalamalı
C
Şikâyete bakmaksızın şüpheliyi yakalamalı
D
Amirinin vereceği emre göre hareket etmeli
E
Genel kolluğun vereceği talimata göre hareket etmeli
Soru 89
Aşağıdakilerden hangisi aranması özel hükme bağlı kişilerdendir?
A
Banka müdürü
B
Siyasi parti il başkanı
C
Devlet memuru
D
Noter
E
Doktor
Soru 90
5188 sayılı Kanun hükümlerine göre uygulanacak idari para cezasını veren makam aşağıdakilerden hangisidir?
A
Adli mahkemeler
B
İdari mahkemeler
C
Mahalli mülki amir
D
İçişleri Bakanı
E
Yetkili kolluk amiri
Soru 91
Aşağıdakilerden hangisi yapay (sentetik) kaynaklı uyuşturuculardandır?
A
Captagon
B
Kokain
C
Eroin
D
Esrar
E
Kodein
Soru 92
“Kokain”in hammaddesi olan koka bitkisi dünyada en çok hangi bölgede yetişir?
A
Güney Afrika
B
Güneydoğu Asya
C
Güney Amerika
D
Orta Avrupa
E
Orta Asya
Soru 93
C sınıfı (gaz madde türü) yangınlarını söndürmek için aşağıdakilerden hangisi en etkisiz yangın söndürücü maddedir?
A
Sodyum bikarbonat tozlu yangın söndürücü
B
Kuru kimyevi toz
C
Karbondioksit
D
Köpük
E
Su
Soru 94
Aşağıdakilerden hangisi deprem anında uyulması gereken bir hareket tarzıdır?
A
Kirişlerin altında durmak
B
Balkona çıkmak
C
Koşarak dışarı çıkmak
D
Elektrik, doğalgaz ve su vanalarını kapatmak
E
Elektrik, doğalgaz ve su vanalarını kapatmak
Soru 95
Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyasal tozunun özelliklerinden değildir?
A
Yanıcı maddeyi örter
B
Boğma özelliği
C
Soğutma özelliği
D
Yangını durdurmak
E
Etrafı kirletir
Soru 96
Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik etkilerine göre zehirleyici kimyasal maddelerden değildir?
A
Sinir gazları
B
Yakıcı gazlar
C
Boğucu gazlar
D
Göz yaşartıcı gazlar
E
Kan zehirleyici gazlar
Soru 97
Yanma olayının meydana gelebilmesi için aşağıdaki birleşimlerin hangisi gereklidir?
A
Yanıcı madde – Isı
B
Oksijen – Hidrojen – Azot
C
Oksijen – Isı – Karbondioksit
D
Yanıcı madde – Azot – Isı
E
Yanıcı madde – Oksijen – Isı
Soru 98
İtfaiye teşkillerinde görevli personelin katılacağı eğitim ve tatbikatlar ne sıklıkta yapılır?
A
Dört yılda bir
B
İlk görev verildiğinde
C
Yılda en az bir kere
D
İki yılda bir
E
Eğitime gerek yoktur bilgili kişilerin ekibe seçilmesine dikkat edilir
Soru 99
Aşağıdakilerden hangisi kapalı depo ve tanklarda çıkan akaryakıt yangınlarında en etkili söndürme maddesidir?
A
Su püskürten taşınabilir cihazlar
B
Karbonmonoksit
C
Köpük (FOAM)
D
Hidrojen içerikli cihazlar
E
Su
Soru 100
Denetlenemeyen ve zarar verir hale gelmiş olan yanma olayına ne denir?
A
Yanma
B
Yavaş yanma
C
Yangın
D
Kendi kendine yanma
E
Patlama
Soru 101
Atışta ilk hız nedir?
A
Çekirdeğin hedefe çarpma hızı
B
Çekirdeğin namlu içerisindeki hızı
C
Çekirdeğin hedef içerisindeki hızı
D
Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızı
E
Çekirdeğin havadaki seyir hızı
Soru 102
Fişek ve çekirdeklerin hareketlerini inceleyen bilim dalı hangisidir?
A
Kriminoloji
B
Kriminilastik
C
Olay yeri inceleme
D
Balistik
E
Toksikoloji
Soru 103
Kalibre nedir?
A
Namlunun uzunluğudur
B
Namlunun çapıdır
C
Fişeğin çapıdır
D
Fişeğin uzunluğudur
E
Çekirdeğin namluda aldığı yoldur
Soru 104
Yerine getiren yay kırık veya özelliğini kaybetmiş ise silah hangi işlevini yapamaz?
A
Ateşleme yapamaz
B
Boş kovanı atamaz
C
İsabetli atış yapamaz
D
Dolduruş yapamaz
E
Yüksek güç sağlayamaz
Soru 105
Hazne nedir?
A
Boş kovandır
B
Dolu fişektir
C
Şarjör yuvasıdır
D
Fişek yatağıdır
E
Atış sırası bekleyen fişeklerin beklediği yerdir
Soru 106
Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
A
Merminin dönerek ilerlemesini sağlar
B
Ateşleme sonrası fişek kovanının dışarıya atılmasını sağlar
C
Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar
D
Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar
E
Merminin azami mesafesini artırır
Soru 107
Sökülmüş silahın takılması işleminde takip edilecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
A
Takma işlemine istediğimiz parçadan başlanır
B
Takma işlemenin genel kuralı yoktur
C
Takma işlemi, sökülme işleminin en son işleminden başlanarak sıra ile yapılır
D
Önce şarjör takılır
E
Silahın dolu olup olmadığı kontrol edilir
Soru 108
İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Fişek ateşlenemez
B
Tabanca dolduruş yapamaz
C
Tabanca emniyete alınamaz
D
Horoz düşmez
E
Tetik çalışmaz
Soru 109
Hatve nedir?
A
Silah kapasitesidir
B
Yiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı izdir
C
Mermi çekirdeğinin namlu içerisinde bir tur dönmesi ile aldığı yoldur
D
Yiv ve setin namlu üzerinde bıraktığı izlerdir
E
Namlu içindeki girintilerdir
Soru 110
Aşağıdakilerden hangisi atış antrenman metotlarından değildir?
A
Kuru tetik çalışması
B
Sürpriz atış çalışması
C
Ayna çalışması
D
Karanlık bölgeye doğru atış çalışması
E
Parayla tetik ezme çalışması
Soru 111
Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği  en uzak mesafeye ne denir?
A
Mermi yolu
B
Etkili menzil
C
Azami menzil
D
İlk hız
E
Hedef
Soru 112
Aşağıdakilerden hangisi mermi çekirdeğinin atış mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A
Çekirdeğin ağırlığı
B
Havanın yoğunluğu
C
Havanın ısısı
D
Horozun darbe gücü
E
Rüzgâr
Soru 113
Fişeği oluşturan unsurlar hangi şıkta doğru verilmiştir?
A
Barut-Kapsül-Çekirdek-Kovan
B
Kovan-Kapsül-Tırnak-Çıkarıcı
C
Tırnak-Kapsül-Gömlek- Kurşun
D
Gömlek-kurşun-Bakır-Barut
E
Barut-Kapsül-Gömlek-Çekirdek
Soru 114
Atış esnasında barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?
A
İcra yayı
B
Namlu
C
Horoz
D
Gez
E
Tetik
Soru 115
Fişek yatağında fişek olduğunu gösteren emniyet tertibatı hangisidir?
A
Şarjör emniyeti
B
İğne emniyeti
C
Mandal emniyeti
D
Horoz emniyeti
E
İkaz pim emniyeti
Soru 116
Rampa nedir?
A
Namlu üzerindeki çıkıntı ve girintilerdir
B
Fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yerdir
C
Namlu yoludur
D
Şarjör yayının üzerindeki fişeklerin konulduğu yerdir
E
Şarjör yuvasının diğer adıdır
Soru 117
Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fişeğe hız verir
B
Çekirdeğe yön verir
C
Barutun ateşlemesini sağlar
D
Barutun nemlenmesini önler
E
Fişeğe yön verir
Soru 118
Ateşli silahlarda iğnenin darbesi ile fişeğin ateşlenen parçası aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çekirdek
B
Kapsül
C
Kovan
D
Barut
E
Kovan dip tablası
Soru 119
Aşağıdakilerden hangisi silahın dolduruş yapmamasının sebebi olamaz?
A
Yerine getiren yayın kırık veya özelliğini kaybetmiş olması
B
İğne yayının kirli veya çok yağlı olması
C
Şarjörün ağız kenarlarının bozulmuş olması
D
Şarjörün yerine tam olarak oturmaması
E
Gerdel yayının kırık veya özelliğini kaybetmiş olması
Soru 120
Aşağıdakilerden hangisi ana emniyet tertibatlarındandır?
A
Tetik emniyeti
B
İğne emniyeti
C
Horoz emniyeti
D
Kabza emniyeti
E
Sürgü emniyeti
Soru 121
Tırnak kırılır ise aşağıdaki sorunlardan hangisi ile karşılaşılır?
A
İğnede kırılır
B
Çekirdek namluyu terk edemez
C
Yiv ve setlerde aşınma meydana gelir
D
Namluda şişme oluşur
E
Kovan mermi yatağından çıkartılıp dışarı atılamaz
Soru 122
Aşağıdakilerin hangisinde yarı otomatik horozlu tabancaların ateşleme tertibatının işleyiş sırası doğru verilmiştir?
A
Tetik - tetik manivelası - horoz - iğne
B
Horoz - iğne -tetik - tetik manivelası
C
Tetik manivelası -tetik - horoz - iğne
D
İğne -tetik - tetik manivelası - horoz
E
Tetik -iğne - tetik manivelası – horoz
Soru 123
Aşağıdakilerden hangisi çekirdekli fişeklere örnektir?
A
Gömleksiz fişek
B
Sevk fişeği
C
İrtifa fişeği
D
Manevra fişeği
E
Saçma
Soru 124
Aşağıdaki fişeklerin hangisinde barut bulunmaz?
A
Eğitim fişeği
B
Sevk fişeği
C
İzli fişek
D
Manevra fişeği
E
İşaret fişeği
Soru 125
Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere kaç derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır?
A
25
B
35
C
45
D
55
E
65
Toplam 125 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir