39. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları

39. Dönem Özel Güvenlik Yenileme Sınav Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1
Stadyumda maç esnasında aniden tribünden atlayarak saha içerisine giren fanatik bir taraftara bu maçta görevli özel güvenlik görevlisi ne yapmalı?
A
Yeteri kadar kuvvetle gidip şahsı yakalayıp sahadan dışarı çıkartmalı
B
Saha ortasında şahsı durdurup, üzerini elle arayıp, kelepçe takarak dışarı çıkartmalı
C
Şahsın saha içerisinde tur atıp yorulmasını beklemeli
D
Şahsın sahadan dışarı çıkartılması için hakemden yardım istemeli
E
Şahsa çelme takarak yere düşürmeli, etkisiz hale getirmeli, daha sonra döverek dışarı çıkarmalı
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi ÖGG Mehmet’in görev yaptığı kontrol noktasında bulunması gereken araç- gereç ve ekipmanlardan değildir?
A
X-Ray Cihazı, Metal ve Kapı Detektörü
B
Yangın Söndürücüler
C
Kırtasiye Malzemeleri
D
İlk Yardım Malzemeleri
E
Hatıra Kayıt Defteri
Soru 3
Yaya devriyenin avantajları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Kişileri ve çevreyi çok iyi tanıma imkânı vardır
B
Görünür olduğundan caydırıcılık etkisi oldukça fazladır
C
Tehlike ve saldırılara karşı güvenlidir, sürekli dikkatli olmayı gerektirmez
D
İletişimi engelleyecek her hangi bir durum söz konusu olmadığından, iyi bir bilgilendirme kaynağı olur
E
Olaylara yakın olduğundan anında bilgi alma, müdahale etme, olayları büyümeden önleme şansına sahiptir
Soru 4
ÖGG Murat ve Hakan yaya devriye görevini yaparken aşağıdaki hangi davranış doğru değildir?
A
Devriye görevi esnasında kısa duraklamalarla etrafı kontrol etmelidir
B
Her zaman aynı güzergâh kullanılmalıdır
C
Dükkân veya binalardaki camların kırık olup olmadığına dikkat edilmelidir
D
Kapı içi veya girişlerinde dolaşan kimseler gözlenmelidir
E
Elektrik, su, havagazı şebekeleri kontrol edilmelidir
Soru 5
"Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerinin bütününe " ne denir?
A
Lakap
B
Bencillik
C
Fizik
D
Kimlik
E
Dış görünüş
Soru 6
"Şahsın değişmeyen, benzemeyen ve tasnif edilebilen özelliklerinden faydalanılarak, olay mağduru veya tanıkları ile yapılan mülakatta şüpheli profilinin belirlenmesi işlemine” ne denir?
A
Eşkâl tespiti
B
Parmak izi
C
Kimlik
D
Dış görünüş
E
Cinsiyet
Soru 7
Eşkâl tespiti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Şahsın eşkâl tarifinin, kimliğinin diğer insanlardan ayırt edebilecek fiziki özelliklerini algılamak gerekir
B
Hafızadaki bilgileri doğru olarak muhafaza etmek gerekir
C
Süratli ve zamanında ilgili birimlere aktarmak gerekir
D
Şahsın tavır ve hareketlerini, alışkanlıklarını tarif etmek eşkâli daha anlamlı hale getirir
E
Bazı olaylarda müdahale ettiğimizde olaylar daha da büyüyebilir. Bu tip olaylarda güvenlik görevlilerinin yapabileceği hiçbir şey yoktur. Sanıkları yakalamamalıdırlar
Soru 8
Eşkal tespitinde fiziksel yapı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Şivesi
B
Şişman, kalıplı.
C
Zayıf, ince.
D
Kambur
E
Geniş omuzlu
Soru 9
"Bir kişinin kaybettiği veya çaldırdığı eşyanın bulunmasında, buluntu bir eşyanın sahibi tarafından tanımlanmasında, eşyanın benzer eşyalardan ayırt edilmesine yarayan özelliklerinin tarif edilmesine " ne denir ?
A
Eşya teşhisi
B
Eşya tarifi
C
Çalıntı eşya
D
Buluntu eşya
E
Yasal eşya
Soru 10
"Hareket veya şok tesiri ile kimyasal değişikliğe uğrayan, yüksek derecede ısı, çok hacimde gaz meydana getiren, katı, sıvı veya gaz halindeki kimyasal maddelere ………. denir? Boşluk için hangi seçenek doğrudur?  
A
Patlama
B
Bomba
C
Kapsül
D
Fünye
E
Patlayıcı Madde
Soru 11
Tutanak tanziminde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Öncelikle uygulamış olduğu kolluk tedbirine yetkili olup olmadığı veya bu görevin hangi makam tarafından verildiğinin tespit edilmesi gerekir
B
Tutanağın tanzim nedeninin ne olduğu belirtilmelidir
C
Yapılan işlemin ne olduğunun belirtilmesi gerekir
D
Önemli olan, amaca ulaşılmasıdır, Kullanılan araçlar ve ölçü önemli değildir
E
Kolluk tedbirinin uygulanmasına başlama ve bitiş tarih ve saatlerinin yazılması
Soru 12
Şüpheli bomba paketi ile ilgili olarak, ÖGG Mesut’un yapmış olduğu davranışların hangisi doğru değildir?
A
Çevre güvenliğini almak
B
Şüpheli bomba paketini imha etmek
C
Gerektiğinde itfaiye ve ambulans çağırmak
D
Şüpheli bomba paketinin yerini değiştirmemek
E
Uzman ekip gelinceye kadar şüpheli bomba paketinin yanına kimseyi yaklaştırmamak
Soru 13
"Rapor yazılırken gerekli bilgiler" ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Raporun başlık kısmına yazılan makam açıkça belirtilmelidir
B
Olayı haber alış şekli belirtilmelidir.
C
Hadiselerin kronolojik sıralamasına gerek yoktur, önemli olan olayın doğru olmasıdır
D
Olayın oluş zamanı, gün saat olarak, olay yerine varış saati bildirilmelidir.
E
Olayın mağduru, olayda şüpheli kişiler, tanıklar veya tanık olabilecek kişiler belirtilmelidir.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan tutanak çeşitlerinden değildir?
A
Yer gösterme
B
Buluntu mal
C
Yakalama
D
Arama
E
Elkoyma
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi kapalı ve kontrollü yer toplantılarında koruma görevlileri için avantaj sağlayan durumlardan değildir?
A
Genellikle davetiye ve bilet ile alana girilmektedir
B
Tehlike anında kaçış noktaları sınırlı ve nettir
C
Toplantı öncesinde alan kontrolü yapılabilmektedir
D
Güvenliği tehdit edebilecek noktalar belirli ve nettir
E
Kontrol noktaları dolayısı ile arındırılma söz konusudur
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenleri olan kişisel nedenlerdendir?
A
Kıskançlık
B
Kin
C
İntikam
D
Husumet
E
Hepsi
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi uzaktan saldırı metodlarından değildir?
A
Korunan kişiye biyolojik silahlı saldırılar
B
Korunan kişiye uzun menzilli silahlarla saldırılar
C
Korunan kişiye kezzap saldırısı
D
Korunan kişinin aracına bomba yerleştirme
E
Korunan kişinin araç güzergâha mayın yerleştirme
Soru 18
Koruma çemberleri iç, orta ve dış (çember) halka olarak sınıflandırılır. Koruma çemberlerinin unsurları aşağıdakilerden hangisidir?
A
Fiziki tedbirler
B
Teknolojik tedbirler
C
Koruma ekibi
D
Koruma amiri
E
Hepsi
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma organizasyonlarında görevli öncü istihbarat personelinin görevlerinden değildir?
A
Gidilecek yerin boğma noktalarını tespit etmek
B
Gidilecek yerin keşif çalışmasını yapmak
C
Koruma amiri emir verdiği takdirde trafik eskortluğu yapmak
D
Gidilecek yerin yapılmış olan keşif raporlarını toplamak
E
Gerekli hallerde koruma ile ilgili olarak gidilecek yerdeki makamlarla koordinasyonu sağlamak
Soru 20
Kişi korumada, saat yönünde istikamet belirleme hususunda esas alınan kişi kimdir?
A
Koruma amiri
B
Korunan kişi
C
İstikameti söyleyen kişi
D
Saldırıyı yapan kişi
E
Hiçbiri
Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada temel koruma prensiplerindendir?
A
Koruma görevi standarttır, kişiye göre değişmez
B
Korunan kişinin cephesi saat yönünde daima 06:00’dır
C
Koruma görevlileri profesyonel ise tam koruma gerçekleşmiş olur
D
Koruma görevi sırasında silah kullanmak en son çaredir
E
Hiçbiri
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi intihar saldırısı gerçekleştirmek isteyen kişiler için dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir?
A
Fiziki görünüşü ile uygun olmayan göbek olabilir
B
Mevsim ile uygun olmayan kıyafet giyebilirler
C
Hareketlerinde tedirginlik belirgindir
D
Eylemi gerçekleştirdikten sonra kaçacak yer ararlar
E
Donuk gözlerle sadece hedef odaklı olabilirler
Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye ait bilinmesi gereken hususlardan değildir?
A
Korunan kişinin önceden aldığı tehditler ve halen devam eden tehditler
B
Korunan kişinin hastalıkları ve tedavi imkânları ve kan grubu
C
Korunan kişinin aylık kazancı
D
Korunan kişinin yaşam tarzı ve alışkanlıkları
E
Korunan kişinin sosyal çevresi, ailesi, dostları
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşınmasında genel kurallar içerisinde yer almaz?  
A
Yaralı baş-boyun-gövde ekseni korunarak, en az 6 destek noktasından kavranmalıdır
B
Yaralı yön değiştirirken ani dönmeler ve bükülmelerle taşınmalıdır
C
Baş her zaman düz tutulmalı, homojen ve düzgün bir şekilde hareket ettirilmelidir
D
Baş ve boyun kısmını tutan kişi tüm hareketleri yönlendiren kişi olmalıdır
E
Yavaş ve düzgün adımlarla yürünmeli ve adımlar omuzdan daha geniş olmamalıdır
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım için söylenemez?
A
Tedavi etmek için yapılır
B
Tıbbi araç/gereç aranmaksızın yapılır
C
Yaşamsal fonksiyonları sürdürmek için yapılır
D
Hayat kurtarmak için yapılır
E
Durumun kötüleşmemesi için yapılır
Soru 26
Aşağıdakilerden hangisine yapay solunum uygulanır?
A
Solunumu durmuş olan
B
Solunumu yavaş olan
C
Bilinci kapalı olan
D
Kan basıncı yüksek olan
E
Nabzı yüksek olan
Soru 27
Patlamanın etkileri ile ilgili hangisi doğru değildir?
A
Isı Etkisi
B
Basınç Etkisi
C
Gaz Etkisi
D
Rutubet Etkisi
E
Parça Etkisi
Soru 28
ÖGG Ayşe’nin Nokta Görevi sırasında yaptığı davranışlardan hangisi doğru değildir?
A
Adres soranlara yardımcı olması
B
Noktanın 20 adım kadar yakın çevresinde gezinmesi
C
Nokta yakınında dilenci, sarhoş ve seyyar satıcıların bulunmasına izin vermemesi
D
Nokta içerisine ziyaretçisini alıp ağırlaması
E
Nokta alanı ve yakın çevresinde alakasız araçların park etmesine izin vermemesi
Soru 29
Devriye hizmeti ile ilgili verilen cümlelerden hangisi doğrudur?
A
Önleyici güvenlik hizmetinin en etkin uygulamasıdır
B
Bir çeşit yangın söndürme hizmetidir
C
Adli kolluk hizmetidir
D
Özel güvenlik teşkilatının eğitiminin yapılmasıdır
E
Gümrük kapılarından giren çıkanların kontrol hizmetidir
Soru 30
Kontrol noktasındaki ÖGG Ali rutin bir güvenlik kontrolü esnasında, aşağıda belirtilen şahıslardan hangisini kontrol edebilir?
A
Çocuklar
B
Yaşlı Kimseler
C
Kurum Çalışanları
D
Hasta ve Fiziksel Özürlü Şahıslar
E
Hepsi Kontrol Edilebilir
Soru 31
Dış kalp masajı ve yapay solunuma ne zaman son verilir?  
A
Sağlık ekibi gelince
B
3-5 dakika yapıldıktan sonra
C
30 dakika yapıldıktan sonra
D
5 tur yaptıktan sonra
E
1 saat yapıldıktan sonra
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi, bacak atardamarı yaralanmalarında uygulanmaz?
A
Kasığa baskı uygulanır
B
Bacağın üzeri örtülür
C
Bacak yukarı kaldırılır
D
Hızla sevk edilir
E
Turnike yapılır
Soru 33
Aşağıdakilerden hangisi, atardamar kanaması ile uyumlu değildir?
A
Kesik kesik fışkırır tarzda
B
Daha az kan kaybedilir
C
Kalp atımı ile uyumlu
D
Durdurulması zor
E
Açık renkli
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi, şokta ilkyardım uygulamaları ile uyumlu değildir?
A
Havayolu açıklığı sürdürülür
B
Bacaklar yukarı kaldırılır
C
Varsa kanama durdurulur
D
Yaralının üzeri örtülür
E
Yaralıya su içirilir
Soru 35
Sıcak çarpmasında aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?
A
Bilinci açık ise sıcak içecekler verilir
B
Soğuk - ılık arası duşa sokulur
C
Soğuk ve ıslak çarşafa sarılır
D
Vücut ısısı düşürülür
E
Serin yere alınır
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi, kırıklarda ilkyardım için doğrudur?  
A
Kırık kemik alt ve üst eklemleri içine alarak tespit edilir
B
Tespit ve sargı parmakları örtecek şekilde yapılır
C
Açık kırıklarda, tespitten önce yara kapatılmaz
D
Yaralı soğuk tutulur ve hareket ettirilebilir
E
Yumuşak tespit malzemesi tercih edilir
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi, bilinç kaybını tanımlar?
A
Beynin normal faaliyetlerindeki bir aksama nedeniyle oluşan uyku hali
B
Hiçbir uyarıya kısmen ya da tamamen cevap vermeme hali
C
Kısa süreli, yüzeysel ve geçici olarak beyine giden kan akışında azalma
D
Yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin azalması ya da yok olması
E
Dışarıdan gelen uyarılara karşı tepki verme hali
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi, olay yeri değerlendirmesinin amaçlarından değildir?
A
Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak
B
Olay yerindeki yaralı sayısını ve türlerini belirlemek
C
Yaralılara yapılacak müdahaleleri planlamak
D
Yaralının yarasını görmesini sağlamak
E
112’ye doğru bilgi aktarmak
Soru 39
‘Hiç kimse bilgilerinin elvermediği bir sesi duyacak kulağa sahip değildir’. Nietczhe (Niçe) bu sözüyle iletişime ait hangi kuralı hatırlatmaktadır?  
A
İletişim en az iki birey arasında gerçekleşir.
B
İletişim sözcükler ve beden diliyle gerçekleşir.
C
İletişimde esas olanın hedefin algı düzeyi olduğudur.
D
İletişim sayesinde insanlar çevreyi daha iyi tanıma imkânına sahip olurlar.
E
Her mesaj hedefine ulaşır.
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası etkin bir iletişimin önündeki engellerden biri değildir?
A
Korku ve fobiler
B
Önyargı ve ön kabuller
C
Alınganlıklar
D
Bencillik
E
Kararlılık
Soru 41
İletişim sürecinin tamamlanması için kaynağın hedeften mesajın iletilip iletilmediği ile ilgili bir tepki alması gerekir. İletişimde bu tepki biçimine aşağıdakilerden hangi isim verilir?
A
Kanal
B
Gürültü
C
Geri bildirim
D
Kaynak
E
Hedef
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisi topluluğa karşı yapılacak müdahalenin temel amaçlarından biri değildir?
A
Topluluğu dağıtmak
B
Topluluğun suç işlemesini önlemek
C
Yakalanan kişileri cezalandırmak
D
Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak, savcılığa sevk etmek
E
Dağılan topluluğun tekrar toplanmasını önlemek
Soru 43
İletişim sisteminin ana yapılarını kaynak, anlam kodlama, mesaj, iletişim biçimi, gönderme becerileri, alıcı kişinin özellikleri oluşturur. Bu tanımda eksik olan en önemli unsur hangisidir?
A
Zaman
B
Mekân
C
Ortam
D
Geri bildirim
E
Ortak anlam
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden biri değildir?
A
Bilinçli ya da bilinçsiz olarak gerçekleşir
B
Kullanılan sembollere, alıcı ve kaynak kişiler farklı anlamlar verebilir.
C
Sözcükler ve beden dili ile gerçekleşir.
D
Sözel olmayan iletişim duyu organlarıyla algılanabilir.
E
Meydana geldiği ortamdan etkilenmez.
Soru 45
Çalışanların işle ilgili karara katılımının sağlanması ve iletişim kanallarının açık olması durumunda aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz?
A
İş tatmini yükselir,
B
İşe karşı bağımlılık azalır.
C
İşle ilgili tehditler hissedilmez.
D
Bireyin kendine olan saygısı ve güveni artar.
E
İş görenin mesleğiyle ilgili nitelikleri artar.
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel işlevleri arasında değildir?
A
Bilgilendirme
B
Eğitme
C
Kaygı ve çatışma oluşturma
D
Yönlendirme
E
Duyguları dile getirme
Soru 47
İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  
A
İletişim, yazılı, sözlü ve sözsüz mesajlar aracılığıyla anlamları aktarma sürecidir.
B
İletişim, konuşma, hareket veya yazı ile bilgi, işaret veya mesaj iletimi ve değişimidir.
C
İletişim, mesaj, gönderici ve mesajı alan ve geri bildirim olmak üzere 4 önemli unsuru olan bir süreçtir.
D
İletişim, bir bakıma bilgi üretme, üretilen bilgiyi yorumlama ve onu aktarma sürecidir.
E
Etkin bir iletişim, karşılıklı değil tek yönlü bir süreçtir.
Soru 48
Bir kurumda sosyal ilişkiler ve etkili iletişim yolları iyi kurulamamışsa aşağıdakilerden hangisi olması beklenmez?
A
Verim azalır.
B
Disiplinsizlik artar.
C
Kurumsal aidiyet güçlenir.
D
İş kalitesi düşer.
E
Devamsızlık sıklaşır.
Soru 49
Bir kişinin kendisini karşıdaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak hissetmesi ve bu durumu ona iletmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Empati
B
Sempati
C
Anomi
D
Sembolizm
E
Etnosantrizm
Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi empatinin aşamaları arasında yer almaması gereken bir aşamadır?
A
Empati kuracak kişi kendisini karşıdaki kişinin yerine koymalı olaylara onun bakış açısıyla bakmalıdır.
B
Her insan dünyaya kendine özgü bakış tarzıyla bakar. Eğer bir insanı empati yoluyla anlamak istiyorsak dünyaya onun bakış açısıyla bakabilmeliyiz.
C
Empati kurduğumuz kişinin hem duygularını, hem de ne düşündüğünü bilmeliyiz.
D
Yaptığımız empati ile karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasak bile karşımızdaki kişiye ifade etmeliyiz.
E
Empati kurduğumuz kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak hissetmeli ve bu durumu ona doğru bir biçimde iletmeliyiz.
Soru 51
Sesin niteliği, ses tonu, hızı, şiddeti, hangi kelimelerin vurgulandığı, duraklamalar, vb. aşağıdaki iletişim şekillerinden tam olarak hangisine girer?  
A
Sözsüz iletişim
B
Niyet edilmiş iletişim
C
Niyet edilmemiş iletişim
D
Dil-ötesi iletişim
E
Semantik iletişim
Soru 52
Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinin görevlerinden değildir?
A
Başlangıç yangınlarına müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek.
B
Yangın nedeniyle çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek
C
Yangın ve diğer acil durumlarda can ve mal kurtarma işlerini yapmak
D
Yangın sebebiyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak
E
Çevrede oluşan trafik aksaklıklarına müdahale ederek trafiği düzene sokmak
Soru 53
Yanma olayının meydana gelebilmesi için aşağıdaki birleşimlerin hangisi gereklidir?
A
Yanıcı madde – Isı
B
Yanıcı madde – Oksijen - Isı
C
Oksijen – Hidrojen – Azot
D
Oksijen – Isı – Karbondioksit
E
Yanıcı madde – Azot - Isı
Soru 54
Katı, sıvı veya gaz maddelerinin alevlenerek kontrolsüz yanmasına ne denir?
A
Yangın
B
Yanma
C
Yavaş yanma
D
Kendi kendine yanma
E
Patlama
Soru 55
Aşağıdakilerden hangisi yangın önleme tedbirlerinden değildir?  
A
Kısmi olarak yangından korunma.
B
İnşai bakımdan yangından korunma
C
Yasal bakımdan yangından korunma
D
Kullanma bakımından yangından korunma
E
Tesisat bakımından yangından korunma
Soru 56
Özellikle kapalı mekân yangınlarında, yangın bölgesine oksijen girişini engellemek suretiyle yapılan söndürme yöntemi hangisidir?
A
Boğma
B
Soğutarak söndürme
C
Yanan maddeyi dağıtarak söndürme
D
Yanıcı maddeyi ortadan kaldırarak söndürme
E
Kimyasal reaksiyonu kırarak söndürme
Soru 57
Özellikle katı madde yangınlarında etkili olan söndürme ilkelerinden olan soğutarak söndürmede kullanılan en etkili söndürme maddesi hangisidir?  
A
Köpük
B
Kuru kimyevi toz
C
Halokarbonlu kimyasal gazlar
D
Su
E
Hidrojen
Soru 58
Yangın dolapları ve diğer yangın söndürme araç ve gereçlerinin aylık bakım ve kontrolünü itfaiye teşkillerinden hangisi yapar?
A
Söndürme ekibi
B
Teknik onarım ekibi
C
Koruma ve kurtarma ekibi
D
İdari ve mali işler şube müdürlüğü
E
Bina temizlik ve bakım sorumlusu
Soru 59
Deprem sırasında yapılması gereken doğru hareket tarzı hangisidir?
A
Güvenli bir yerde, sağlam bir nesnenin yanında veya altında, sırtınız pencerelere dönük olarak ÇÖK
B
Hedef küçültmek, başını ve enseni düşen cisimlerden korumak için KAPAN
C
Savrulmamak için sağlam bir nesneye TUTUN
D
Sakin bir şekilde sarsıntının geçmesini BEKLE
E
Hepsi
Soru 60
Bu kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. Yukarıda kanun maddesi hangi kanunda yazılıdır?
A
2495 Sayılı Kanun
B
2559 sayılı Kanun
C
5188 Sayılı Kanun
D
3021 Sayılı Kanun
E
6136 Sayılı Kanun
Soru 61
“Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun” hangi yıl yayımlanmıştır?  
A
1981
B
1994
C
2002
D
2004
E
2005
Soru 62
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevlerinden değildir?
A
Gerektiğinde ön danışma hizmetlerini yapmak
B
Tesise girip – çıkan araç kayıtlarını tutmak
C
Refakat hizmetlerini sağlamak
D
Sanığı adliyeye teslim etmek
E
Kayıp ve buluntu eşyaları tutanakla teslim almak
Soru 63
(A) mağazalarının sahibi çalışan personelinin fazlalığı ve sermayesinin risk altında olduğunu düşünerek mağazanın özel güvenlik hizmetleri kapsamında komisyon kararı ile silahla korunması için karar çıkartılmış ve vali bu kararı onaylamıştır. Mağazanın korunması için silahlar nasıl temin edilecektir?
A
İçişleri Bakanlığı verir
B
Valilik ya da kaymakamlık verecektir
C
Mağaza yetkilileri tarafından temin edilir
D
Milli Savunma Bakanlığı verir
E
Emniyete müracaat ederek, emniyetten alır
Soru 64
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan Ali’nin, silah taşıma ve bulundurma yetkisi bulunmaktadır. Ali aşağıda sayılan görevlerden hangisinde silahla görev yapabilir?
A
Özel toplantılarda
B
Alış veriş merkezinde
C
Spor müsabakalarında
D
Sahne gösteri etkinliklerinde
E
Tiyatro gösterilerinde
Soru 65
Aşağıdakilerden hangisinde “Zabıta” yanlış anlatılmıştır?
A
Devlete bağlılık anlamına gelir
B
Kolluk kavramı ile eş anlamlıdır
C
Düzeni koruyup kollayan anlamına gelir
D
Kamu düzeninin sağlanmasında görevli demektir.
E
Osmanlı döneminde polis yerine zabıta kullanılmıştır
Soru 66
Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu yürürlüğe girmeden önce önemli tesislerin güvenliği hangi kanunla sağlanmıştır?
A
2495 sayılı Kanun
B
2559 sayılı Kanun
C
3201 sayılı Kanun
D
5188 sayılı Kanun
E
6831 sayılı Kanun
Soru 67
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik hizmeti taleplerine ilişkin nihai kararı vermeye yetkilidir?
A
Vali
B
İl Emniyet Müdürlüğü
C
Hükümet Komiseri
D
İçişleri Bakanlığı
E
Özel Güvenlik Komisyonu
Soru 68
Ali, silahlı özel güvenlik görevlisi olmak istemektedir. Silahlı olarak görev almak için özel güvenlik eğitim kurumlarında en az kaç saat ders almak zorundadır?  
A
60 saat
B
80 saat
C
100 saat
D
120 saat
E
150 saat
Soru 69
5188 sayılı Kanun’una göre özel güvenlik görevlilerinin; hava meydanı, liman, gar, istasyon gibi toplu ulaşım tesislerinde kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyalarını X-ray cihazından geçirme yetkileri bulunmaktadır. Hava limanlarına girerken tüm eşyalar X-ray cihazı ile aranmaktadır. Bu arama ne tür bir aramadır?  
A
Adli arama
B
Önleyici arama
C
İdari arama
D
Genel arama
E
Kısmi arama
Soru 70
Aşağıdakilerden hangisi suç işlendikten sonra özel güvenlik görevlisi tarafından yapılmaz?
A
Olay yerini muhafaza etme
B
Şüpheliyi yakalama
C
Suç aletlerine el koyma
D
Genel kolluğa yardımcı olma
E
Teknik takip yapma
Soru 71
Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Ali, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Ali’nin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
A
Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunur
B
Gecikmeksizin polise haber verir, polis gelinceye kadar silahı ve şahsı muhafaza altına alır, tutanakla polise teslim eder
C
Silahı muhafaza altına alır, şahsı gönderir, polise haber vererek, tutanakla silahı teslim eder
D
Şahsa silahla terminale girilmeyeceğini söyler ve silahını teslim alarak girmesini sağlar
E
Silah ruhsatsız olduğundan, ruhsat alınması için emniyete başvurmasını ister
Soru 72
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin işleyebileceği bir suç olarak düzenlenmemiştir?
A
Ateşli silahını kanuna aykırı kullanma
B
Grev yasağına uymama
C
Ateşli silahını görev alanı dışında kullanma
D
Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandırma
E
Özel güvenlik mali mesuliyet sigortasını yaptırmama
Soru 73
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?
A
Kişilerin üstlerini arama
B
Alışveriş merkezlerine girenleri arama
C
Boş ve harabe yerleri kontrol etme
D
Suç işledikten sonra şüpheliyi arama
E
Kişilerin eşyalarını X-ray cihazından geçirerek aranması
Soru 74
Özel güvenlik görevlisinin çalışma iznini alması için gereken sağlık raporunda aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
A
Psikiyatri
B
Kardiyoloji
C
Göz
D
Kulak Burun Boğaz
E
Nöroloji
Soru 75
Genel ve özel kolluğun bulunmadığı hallerde kolluk görevini yerine getiren kişi ve kuruluşlara yardımcı kolluk denir. Özel güvenlik teşkilatları genellikle genel kolluğa yardımcı olur. Aşağıdakilerden hangisi sadece genel kolluğun görevi arasındadır?  
A
Arama
B
Kimlik sorma
C
İfade alma
D
Yakalama
E
Zor kullanma
Soru 76
Aşağıdaki durumlardan hangisi güvenlik görevlilerine, görev alanındaki bir konuta girme hakkı vermez?
A
Yangın çıkması
B
Deprem olması
C
Gürültü yapılması
D
İmdat istenmesi
E
Sel felaketi ile karşılaşma
Soru 77
Aşağıda sayılan haklardan hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde sayılan haklardan değildir?  
A
Mülkiyet hakkı
B
Yargı yoluna başvurma hakkı
C
Vatandaşlık hakkı
D
Ötenazi hakkı
E
Eğitim öğretim hakkı
Soru 78
5188 sayılı Kanun hükümlerine göre “Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni” kim tarafından verilir?  
A
Vali
B
Kaymakam
C
Emniyet müdürü
D
Jandarma komutanı
E
Bağlı bulunduğu polis merkezi amiri
Soru 79
Özel güvenlik görevlisi olarak çalışma izni için yapılacak başvurularda aşağıdakilerden hangisi istenmez?
A
Nüfus cüzdanı
B
T.C. kimlik numarası
C
Vesikalık fotoğraf
D
Özel güvenlik temel eğitimi sertifikası
E
Temel eğitimden muaf olanlar için sağlık raporu ve öğrenim durumunu gösterir belge
Soru 80
Bildirimsiz fesih, taraflardan birinin iş sözleşmesini haklı nedenlerle derhal sona erdirmesidir. Aşağıdaki hallerden hangisi bildirimsiz fesih nedeni olarak sayılamaz?  
A
İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak
B
İşyeri hakkında asılsız şikâyet veya ihbarda bulunmak
C
Doğruluk ve bağlılığa uyan davranışlarda bulunması
D
İzinsiz olarak işyerini terk etmek
E
Hasta olmadığı halde viziteye çıkmak
Soru 81
‘Komisyon tarafından, özel güvenliğin görev alanı olarak tanımlanmış bölgede emniyet ve asayişle ilgili konularda asıl yetki ………………………...’ cümlesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar?  
A
Özel kolluktadır
B
Genel kolluktadır
C
Polisindir
D
Jandarmanındır
E
Savcınındır
Soru 82
Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’ndaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?  
A
Polis ve askerin
B
Jandarmanın
C
Belediye başkanının
D
İl genel meclisinin ve belediye meclisinin
E
Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin
Soru 83
Aşağıdakilerden hangisi genel kolluğun görevlerinden değildir?
A
Şüphelileri adli makamlara teslim etmek
B
Suçluları cezalandırmak
C
Suçları aydınlatmak
D
Emniyet ve asayişi sağlamak
E
Bireyin temel hak ve özgürlüklerini korumak
Soru 84
(A) ilinde oynanacak olan bir futbol müsabakası nedeniyle spor alanına girişte genel kolluk görevlileri ile bunların gözetiminde olmak üzere özel güvenlik görevlilerince izleyicilerin üstünün ve eşyasının aranabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yazılı emri gerekir?
A
Cumhuriyet savcısının
B
İl spor güvenlik kurulunun
C
Mülkî amirin
D
Müsabaka güvenlik amirinin
E
En üst dereceli genel kolluk amirinin
Soru 85
Aşağıdakilerden hangisi eroinin kullanılma yöntemlerinden değildir?
A
Dumanı içe çekme
B
Damara enjekte etme
C
Diğer uyuşturucu maddeler ile karıştırıp içme
D
Buruna çekme
E
Hap halinde yutma
Soru 86
Aşağıdakilerden hangisi sokak satıcılarının uyuşturucu madde ticareti yaptığı yerlerdendir?
A
Boş arsalar
B
Sokak araları
C
Cafe / barlar
D
Terk edilmiş binalar
E
Hepsi
Soru 87
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi şahıs ve bagaj kontrolünün yasal dayanağı olamaz?
A
Ulusal mevzuat
B
5188 sayılı Kanun
C
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
D
Uluslararası mevzuat
E
97/9707 sayılı sivil hava meydanları, lojmanlar ve sınır kapılarında güvenliğin sağlanması, görev ve hizmetlerin yürütülmesi hakkında yönetmelik
Soru 88
I-Stop/Durdurma tuşu II-Zoom/Uzaklaştırma tuşu III-FWD/İleri tuşu X-Ray cihazının tuş fonksiyonları ile ilgili yukarıda verilen bilgilerin hangileri doğrudur?  
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
E
Hiçbiri
Soru 89
Güvenlik sistemlerinde geçiş kontrol sisteminin bir parçası olarak kullanılabilen biyometrik okuyucular kişinin sadece kendisinin sahip olduğu ve diğerlerinden ayırt edici olan fizyolojik özelliklerin tanınması prensipleri ile çalışmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi insana ait söz konusu fizyolojik özelliklerden birisi olabilir?
A
Yüz
B
Ses
C
Retina
D
İris
E
Hepsi
Soru 90
Termal kamera ……………….. bağlı olarak görüntü almak amacı için kullanılır. Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade hangisi olmalıdır?  
A
Göz retinasına
B
Parmak izine
C
Vücut ısısına
D
Damar yapısına
E
El yapısına
Soru 91
Aşağıdakilerden hangisi insan yapısı fiziki güvenlik tedbirleri arasında yer almaktadır?  
A
Tel örgüler
B
Beton engeller
C
Bariyer
D
Kapan
E
Hepsi
Soru 92
Birbirleriyle etkileşim halinde olan ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen, en az iki kişiden oluşan topluluklara ne ad verilir?
A
Birlik
B
Klik
C
Grup
D
Takım
E
Bölük
Soru 93
Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılacağı yer ve güzergâh, aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
A
Belediye Başkanı
B
Hâkim
C
Cumhuriyet Savcısı
D
Vali
E
Emniyet Müdürü
Soru 94
İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya ölçülebilen hareketlerine ne ad verilir?
A
Dürtü
B
Güdü
C
Davranış
D
Motivasyon
E
Algı
Soru 95
Kalabalık bir topluluğu ortadan ikiye bölmek için aşağıdaki toplu düzenlerden hangisi kullanılır?
A
Çember düzeni
B
Kol düzeni
C
Hat düzeni
D
Kama düzeni
E
Sağa hat düzeni
Soru 96
Kanunsuz toplu hareket haline gelen bir toplumsal olayın etkisiz hale getirilmesi veya dağıtılması için; toplu hareketin niteliğine veya dağıtma sırasında meydana gelen cebir ve şiddet veya saldırı veya direnişin derecesine ve gereğine göre artan ölçüde bedeni kuvvet, maddi güç ve silah kullanılması halidir. Aşağıdaki kavramlardan hangisi bu tanımı ifade eder?
A
Zor kullanma
B
Hizmet
C
Görev
D
Yetki
E
Silah
Soru 97
Copla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
Güvenlik güçlerinin kullandığı bir savunma silahıdır
B
Yeri geldiğinde öldürücü etkiye sahip olabilir
C
Toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin kullandığı bir saldırı silahıdır
D
Psikolojik etkisi yoktur
E
Güvenlik görevlisi ile gösterici arasında kolun bir uzantısıdır
Soru 98
Göz yaşartıcı gazlara maruz kalındığında ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
A
Gözler ovuşturulmadan açık tutulmalı, lens varsa çıkarılmalı
B
Gözler rüzgâra veya varsa vantilatöre karşı açık tutulmalı
C
Bol soğuk su ile maddenin bulaştığı yerler özellikle de gözler ovuşturulmadan yıkanmalı
D
%5’lik karbonatlı su ile temizlik yapılabilir ancak sıcak su kullanılmamalı
E
Göz yaşartıcı maddelerin bulaştığı yere krem, yağ, merhem sürülmeli
Soru 99
Bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde kendi fikrine zıt görüşlü toplulukların içerisine karışarak, onları eylem yaptırmaya zorlayan, onları taşkınlığa, suç işlemeye iten, sonra buna mukabil kendi örgütünün misilleme yapmasını haklı gösterecek uygun bir ortam hazırlayan kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Provokatör
B
Ajan provokatör
C
İhtiyatlı
D
Önder
E
Atılgan
Soru 100
ÖGG Murat devriye görevini yaparken alması gereken teçhizat ile ilgili hangisi doğru değildir?
A
Cop
B
Kelepçe
C
Telsiz
D
Radyo
E
El Feneri
Soru 101
Fişek Yatağında kaç fişek bulunur?  
A
14
B
15
C
7
D
2
E
1
Soru 102
Aşağıdakilerden hangisi nişan hattını oluşturan öğelerden biri değildir?  
A
Göz
B
Namlu ucu
C
Gez
D
Hedef
E
Arpacık
Soru 103
Silah bilgisi olarak ilk hız nedir?  
A
Çekirdeğin hedefe çarpma hızı
B
Çekirdeğin namlu içerisindeki hızı
C
Çekirdeğin hedef içerisindeki hızı
D
Çekirdeğin namluyu terk ettiği andaki hızı
E
Çekirdeğin havadaki seyir hızı
Soru 104
Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır?  
A
Ateşli silahlar
B
Ateşsiz silahlar
C
Sivil silahlar
D
Hafif ateşli silahlar
E
Harp silahları
Soru 105
Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?  
A
Parça tesirli olması
B
Sinir sistemini etkilemesi
C
Yakıcı olması
D
Boğucu olması
E
Göz yaşartıcı olması
Soru 106
Aşağıdakilerden hangisine silah ile girilebilir?  
A
Akıl hastanelerine
B
Uçaklara
C
Cezaevlerine
D
Düğün salonlarına
E
Mahkemelere
Soru 107
Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?  
A
Barutun ateşlemesini sağlar
B
Çekirdeğe yön verir
C
Barutun nemlenmesini önler
D
Fişeğe hız verir
E
Fişeğe yön verir
Soru 108
Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı Kanun kapsamında silah olarak değerlendirilmez?  
A
Tornavida
B
Kama
C
Topuz
D
Hançer
E
Şişli baston
Soru 109
Tetik çekilince horoz veya iğnenin vurması ile ………….ateşlenir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?  
A
Barut
B
Çekirdek
C
Kovan
D
Kapsül
E
Gaz kanalı
Soru 110
10. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur
A
Kırıkkale silahı dolu iken silah mandal emniyetine alındığında patlar
B
CZ-75 silahı horoz inik durumdayken de emniyete alınır
C
CZ-75 mandal emniyetine alındığında sürgü kilitlenir.
D
Beretta FS 92 emniyete alındığında dolduruş yapılmaz
E
Kırıkkale silahının namlusu hareketlidir
Soru 111
Silahların genel olarak sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?  
A
Kimyasal silahlar
B
Ateşli silahlar
C
Yarışma silahları
D
Biyolojik silahlar
E
Ateşsiz silahlar
Soru 112
Hangisi emniyet sistemlerinden değildir?  
A
Kabza emniyeti
B
Mandal emniyeti
C
İğne emniyeti
D
Şarjör emniyeti
E
Namlu emniyeti
Soru 113
Kısa namlulu silahlar hangi tip silahlardır?  
A
Ağır ateşli silahlar
B
Ateşsiz silahlar
C
Kimyasal silahlar
D
Biyolojik silahlar
E
Hafif ateşli silahlar
Soru 114
Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?  
A
Mermi yolu
B
Etkili menzil
C
Azami menzil
D
İlk Hız
E
Hedef
Soru 115
İğnenin kırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  
A
Tabanca dolduruş yapamaz
B
Fişek ateşlenemez
C
Tabanca emniyete alınamaz
D
Horoz düşmez
E
Tetik çalışmaz
Soru 116
Hangisi sürgü tutucu pimin görevlerindendir?  
A
Silahı emniyete almamızı sağlar
B
Silahın içine toz kaçmaması için yapılmıştır
C
Geriye gelen sürgünün hızla ileriye gitmesini sağlar
D
Tetikten aldığı hareketi horoza iletir
E
Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarar
Soru 117
Aşağıdakilerden hangisi fişeğin unsurlarından değildir?  
A
Kovan
B
Kapsül
C
Alev kanalı
D
Çekirdek
E
Mayon
Soru 118
Aşağıdakilerden hangisi fişeği oluşturan bölümler içerisinde yer alır?  
A
Kapsül
B
Horoz
C
Namlu
D
Hatve
E
Tetik
Soru 119
Hafif ateşli silah tanımı içerisinde yer alan ateşli silahların çapları en fazla kaç mm olabilir?  
A
12,7 mm
B
14,5 mm
C
9 mm
D
7,62 mm
E
25 mm
Soru 120
Yiv ve set silahın hangi parçasında bulunur?  
A
Çerçeve
B
Horoz
C
Çıkarıcı
D
Şarjör
E
Namlu
Soru 121
Ateşleme iğnesi fişeğin hangi bölümüne darbe yaparak ateşlemeyi başlatır?  
A
Kapsül
B
Barut
C
Çekirdek
D
Kovan
E
Gerdel
Soru 122
Atış yapılan tabancanın sürgüsünün geride kalması, aşağıdakilerin hangisinin neticesinde olur?  
A
Namlunun ısınması
B
Tabancanın iğnesinin kırılması
C
Şarjörün tabancadan çıkması
D
Şarjörde fişeğin bitmesi
E
Şarjör kilidinin bozuk olması
Soru 123
Bir tabancada tetik çekildiğinde hem horoz kuruluyor, hem de düşüyorsa, bu nasıl bir sisteme sahiptir?  
A
Yarı Otomatik
B
Tam Otomatik
C
Tek Hareketli
D
Çift Hareketli
E
Toplu
Soru 124
Aşağıdakilerden hangisi namluyu aşındıran nedenlerden değildir?  
A
Aşırı yağlama
B
Termik gerilmeler
C
Döngüsel hareket
D
İç basınç
E
Kuru bırakma
Soru 125
Özel güvenlik görevlilerine, görevli oldukları zaman, görev alanlarında silah taşıma yetkisi hangi kanunla verilmiştir?  
A
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu
B
3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu
C
5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu
D
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanun
E
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
Toplam 125 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
101102103104105
106107108109110
111112113114115
116117118119120
121122123124125
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir