2019 – 2. Dönem Bekçilik Soruları

2019 – 1. Dönem Bekçilik Soruları
ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1

Sarı taşların bambaşka bir atmosfere bürüdüğü tarihî bölgede yürümeye başladığınızda her yapıya ayrı ayrı dikkat kesiliyorsunuz. Eski kentin ruhunu soluduğunuz Arabahmet Bölgesi burası. Bölge, adını Kıbrıs’ın Osmanlı topraklarına katıl-ması mücadelesine komutanlık eden Arap Ahmet Paşa’dan alıyor. Üzerinde Osmanlıca bir yazıtın bulunduğu Zehri Çeşmesi’ni geçtikten sonra başka yerde pek karşılaşamayacağınız bir mimari şölen bekliyor sizi.

Bu parçadan “Arabahmet Bölgesi” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A
Mimari yapılarının büyük kısmı sarı taşlardan meydana gelmiştir.
B
Bölge halkı Osmanlıcaya günümüz Türkçesi kadar hâkimdir.
C
Bölgede nadir rastlanabilecek birçok mimari yapı vardır.
D
Kıbrıs’ın Osmanlı topraklarına katılma mücadelesi bu bölgeden başlamıştır.
E
Bu bölgede Arap Ahmet Paşa’dan başka kumandanlar da bulunmuştur.
Soru 2

Sanatkâr hayatı kendi süzgecinden geçiren, hadiselerin özünü çıkaran, gerçekliği güzelleştiren adamdır; romancı kendini hayata veren hadiselerin değişikliğine dokunmayan, gerçekliği yeniden yaratan adamdır. Sanatkâr konuşturduğu insanları kendi kalıbına sokar, romancı konuşturduğu in-sanların kalıbına girer. Sanatkâr, şahsiyete varır; romancı, şahıslara. Balzac’ın ve Dostoyevski’nin romanlarında idealize edilmiş hayatlar ve tipler değil türlü türlü insanlar vardır, etten kemikten insanlar.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?

A
Tanımlamaya
B
Örneklemeye
C
Karşılaştırmaya
D
Açıklamaya
E
Tanık göstermeye
Soru 3

- - - Herkes bana böyle bakarken kusurlarımın tek tek saptandığını, hiçbir zaman bana açıklanmayacak kimi yargılara varıldığını düşünürüm. Müthiş bir rahatsızlık duyarım tabi ki bundan. Bana ait bir dosyanın tutulduğunu bilmenin tedirginliği çöker üstüme.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde anlam bütünlüğü sağlanmış olur?

A
Sanki sahipleri neyi amaçlamışsa onu apaçık yansıtırlar.
B
Bazen herkes göz ucuyla bana bakıyormuş gibi gelir.
C
Böyle bakarken gözlerinden başka birer göz daha olduğunu düşünürüm gözlerinin içinde.
D
İnsanlar bu yalnızlığımdan yararlanıp büsbütün ele geçirirler beni ve yüzüme bakarlar.
E
Bana öyle gelir ki onlar âdeta dilli gözlerdir ve sanki sahiplerindeki gözün dışında başka bir güçten beslenirler.
Soru 4

On yıl sonra yine Ankara’dayım. Onunla aramızdaki bu on yıllık uzaklık, gerilmiş bir lastik gibi büzülüp kapandı birden. Sanki hiç gitmemiş gibiyim Ankara’dan. Ama kentler biraz da insanlardır. Bugün içimde o güzel insanların yokluğunun burukluğu var. Yoksa yine dost ve barışığım Ankara’yla. Başımı göğsüne yaslayıp en rahat ağlayabildiğim tek kent olan Ankara’yla… Hüz-nümün cilacısı olan bu güzel kent hiç çıkmadı yaşamımdan.

Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Olaya dayalı bir anlatım kullanılmıştır.
B
Duygu ve düşüncelere yer verilmiştir.
C
Karşılaştırmaya başvurulmuştur.
D
Kişileştirmeden yararlanılmıştır.
E
Benzetme yapılmıştır.
Soru 5

Öğrenme karmaşık bir iştir. Gezi yapmak, yaşam deneyimleri, kendi iç dünyamızda gezinmeler, başkalarından işittiklerimiz vb. öğrenmenin değişik yollarıdır. Ancak bütün bu öğrenme yolları ile elde edilen bilgilerin büyük bir bölümünü o alanla ilgili kitapları okuyarak da elde etmek mümkündür. Söz gelişi görme fırsatı bulamadığımız yerlerle ilgili bilgileri daha ayrıntılı olarak ve uzman gözüyle öğrenebiliriz. Kurmaca metinler aracılığıyla başkalarının dünyalarına ortak olur, farklı duygu ve yaşam biçimlerine tanık oluruz. Okumak aynı zamanda gördüklerimizi daha iyi anlama ve yorumlama olanağı sağlar. Örneğin yeteri kadar resim bilgisine sahip olmadan bir resmin ayrıntılarını fark etmemiz kolay değildir.

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Okurun ufkunun genişlemesi bilgileri farklı yollarla edinmesine bağlıdır.
B
Sanat eserleri, okur ile sanatçı arasında bir köprü oluşturur.
C
Görülecek yerler hakkında önceden araştırma yapmak gereklidir.
D
Okur, edindiği bilgiler sayesinde hayatı daha iyi değerlendirebilir.
E
Kitaplar okurun bilgi edinme ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılar.
Soru 6

I. Bununla birlikte genetiktir ve hastaların yüzde 10 kadarında ailede çölyak olan başka bireyler vardır. II. Bu hastalıktan muztarip kişiler glüten içeren gıdalarla beslendiklerinde ince bağırsaklarında oluşan immünolojik reaksiyonlar sonucu hücrelerde iltihap ve hasar oluşur. III. Sözü edilen belirtiler her yaşta ortaya çıkması-na rağmen 8-12 aylık çocuklarda ve 30-40 yaş aralığında daha sık görülür. IV. Çölyak, bağırsaklarda besin maddelerinin sindiriminin ve emiliminin bozulmasına yol açan bir hastalıktır. V. Hatta çift yumurta ikizlerinde yüzde 30 oranın-da görülürken tek yumurta ikizlerinde görülme oranı yüzde 70’tir.

Numaralanmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenirse sondan ikinci cümle aşağıdakilerden hangisi olur?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
IV
Soru 7

Afrika’nın doğusunda, yağmur ormanlarının içinde “Dans Eden Kızlar” adıyla anılan bir çiçek türü yetişmektedir. Bu çiçek türü, nadir bulunur. Uzun bir yaşam sürmesine rağmen çok fazla büyümez. Beyaz veya pembe renkli, uzanmış kolları ve bacakları andıran yapraklarıyla tıpkı etekli bir insan siluetini hatırlatır. Bu siluetin, çeşitli dans figürlerini canlandırdığı düşünülebilir. Bu çiçek, görünüşü ve az bulunurluğuyla doğanın hazinelerinden biridir demek yanlış olmaz.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmamıştır?

A
Öznellikten
B
Açıklamadan
C
Benzetmeden
D
Çeşitli duyulardan
E
Niteleyici sözcüklerden
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul-sonuç anlamı vardır?
A
Buluşlar, önce zihinde tasarlanmış sonra hayata geçirilmiştir.
B
Hayatta hiçbir şey, kendi alın teri kadar insanı tatmin edemez.
C
1392’den 1912’ye kadar tam beş yüz on sene Üsküp’te yaşadık.
D
Doğadan uzaklaşmamız, bize gittikçe artan acılar yaşatmaktadır.
E
Konuşmada başarı, kültür dilini kullanmakla mümkündür.
Soru 9
Aşağıdakilerin hangisinde duyular arası aktarma yapılmıştır?
A
Durmaz akar gözümün yaşı sel gibi.
B
Acı poyraz aldı götürdü bütün yaprakları.
C
Yağmurun ellerini saçlarında hissetti.
D
Mevsimler yas tutup çöller ağlasın.
E
Yıldızları sayarak bekliyordum sabahları.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayıflanma anlamı vardır?
A
Köyde bağ bahçe işleri ile uğraştığım için günün nasıl geçtiğini anlamadım.
B
Kürşat, arkadaşlarının ona kötü davrandığını herkese anlatıyordu.
C
Bu işi bitirebilmek için gece geç saate kadar çalıştım.
D
Dünkü buluştuğumuz yere bir daha gelemeyeceğimi söylemiştim.
E
Kapısının önünde gördüğümde söylemeliydim ona bütün olan biteni.
Soru 11
“Üst” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir işe önem vermek, bir iş ile yakından ilgilenmek” anlamında kullanılmıştır?
A
Ezbere okuyoruz, hiçbir metnin üstünde yeterince durmuyoruz.
B
Hatasıyla ilgili üstüne gidince ağlamaya başladı.
C
Eleştirileri üstüne alınıp büyük tepki gösterdi.
D
Paranın üstüne yatacağı aklımın ucundan geçmezdi.
E
İnsan sevdiklerinin üstüne toz kondurmak istemez.
Soru 12

Sanatçılar, evrensel değerlerin farkına vardıkları ve toplumun nabzını yokladıkları için, olacakları herkesten önce hisseder ve hissettirirler. Aradan yıllar, yüzyıllar geçse de eskimeyişlerinin ve her devirde okunurluklarının sırrı budur.

Bu parçada geçen “nabzını yoklamak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Elindeki imkanları kullanarak birinin hoşnutluğunu kazanmak
B
Dilediğini kabul ettirecek kadar hatırı sayılmak
C
Bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakmak
D
Niyetini, düşüncesini, eğilimini anlamaya çalışmak
E
Birinin hoşuna gidecek, gururunu okşayacak yolda davranmak
Soru 13
Aşağıdakilerin hangisinde “dünya” sözcüğü “duygu, düşünce ve hayal âlemi” anlamında kullanılmıştır?
A
Bizim çocukluğumuzda, ressamlar dünyasında onun yeri ayrıdır, derdi babam.
B
Biz buralardan uzakta yaşarken dünya epeyce değişmiş.
C
Eve kadar kendi dünyaları içinde ne tatlı, ne özlü konuşuyorlardı.
D
Bütün dünya bir araya gelse benim düşüncelerimi kimse değiştiremez.
E
Onunla saatlerce çay bahçesinde otururduk ama kendisi hakkında dünya kelamı etmezdi.
Soru 14

Nesne alabilen fiillere geçişli fiil denir. Geçişli fiiller yükleme sorulan “neyi, kimi” sorularına cevap verir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişli bir fiil kullanılmıştır?

A
İzmir’de bir otelde kalacağız.
B
Bulaşıkların tümünü elimizde yıkadık.
C
Dağa, özel ekipmanlarla tırmandılar.
D
Haberi alınca oturup saatlerce ağlamış.
E
Sınavı kazandığına çok sevineceğinden eminim.
Soru 15

Hayatımın temeli, gayesi, sebebi olan kimseye on sene haksızlık edebileceğimi düşünmedim.

Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
İsim tamlaması vardır.
B
Sıfat-fiil kullanılmıştır.
C
Yapısına göre basit cümledir.
D
Zamire yer verilmiştir.
E
Yardımcı fiil bulunmaktadır.
Soru 16

Bir saat içinde büyük bir şehrin bunalımlı havasını geride bırakmış ve İstanbul’da yaşayanların kolay kolay hayal bile edemeyecekleri bir ortamda bulmuştuk kendimizi.

Bu parçada aşağıdaki isim türlerinden hangisi yoktur?

A
Özel
B
Birleşik
C
Soyut
D
Basit
E
Somut
Soru 17
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre farklıdır?
A
Büyük bakır mangal, halının ortasında duruyordu.
B
Ocağın üstündeki ekmekler nar gibi kızarmıştı.
C
Onun bu konu hakkında verecek bir cevabı yoktu.
D
Yatağın yanındaki pencerenin perdesi çekilmişti.
E
Vapurdan çıkarken onu fark etmiştim.
Soru 18

At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül (;) bu cümledekiyle aynı görevde kullanılmıştır?

A
Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.
B
Pazardan elma, armut, muz; ıspanak, pırasa aldım.
C
Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu.
D
Ana ve ara yönlerimiz: doğu, batı, kuzey, güney; kuzeydoğu, güneybatı, kuzeybatı…
E
Erkek çocuklarına Uğur, Emirhan, Mehmet; kız çocuklarına ise Buket, İnci ve Gönül ismini vermiş.
Soru 19

Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 20
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A
2876 sayılı Kanun bu yıl yeniden gözden geçiriliyor.
B
Güneydoğu Anadolu’da büyük projelere imza atıldı.
C
Bu yıl Antep fıstığı üretiminin iki kat artacağı belirtildi.
D
Baştada belirtildiği üzere bu konuda adım atılmayacaktır.
E
Ayşe Hanım oğlunun sesini duyunca merdivenlere yöneldi.
Soru 21

Yeşim: “Ailemle birlikte Ordu ilimizin Perşembe ilçesinde yaşıyorum. Büyük bir fındık bahçemiz var. Fındığımızı ağustos-eylül aylarında insan gücü ile daldan ve yerden toplayarak hasat ediyoruz. Daha sonra güneşte kurutup harmanlıyoruz.”

Buna göre Yeşim ve ailesinin yaptığı ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarım
B
Turizm
C
Hayvancılık
D
Madencilik
E
Sanayi
Soru 22

Günümüzde teknolojik ürünler yardımıyla hastalıklar teşhis ve tedavi edilmektedir. Hastalıkların teşhisinde tansiyon aleti, stetoskop, endoskop kamera vb. cihazlardan yararlanılmaktadır.

Bu bilgide teknolojinin aşağıdaki alanlardan hangisine katkısından söz edilmiştir?

A
Ulaşım
B
Temizlik
C
Haberleşme
D
Sağlık
E
Beslenme
Soru 23
Aşağıdaki ülkelerden hangisi ile kara sınırımız vardır?
A
Romanya
B
Suriye
C
Türkmenistan
D
Afganistan
E
Mısır
Soru 24

- - - - milletimizin duygu, düşünce ve yaşantılarını anlatan ritmik hareketlerdir.

Verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
El sanatları
B
Türküler
C
Yöresel Yemekler
D
Fıkralar
E
Halk Oyunları
Soru 25

Aynı toprak üzerinde yaşayan ve aynı devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan kişilere vatandaş denir. Haklarını ve sorumluluklarını bilen ve bunlara göre hareket eden kişiler ise birer etkin vatandaştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkin vatandaşın özelliklerinden biri değildir?

A
Ülke yönetimine katkı sağlar.
B
Vergisini devamlı olarak öder.
C
Başkalarının haklarını göz ardı eder.
D
Kanunlara ve kurallara uyar.
E
Üretim yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunur.
Soru 26

Kullandığımız temel ürünler üretim, dağıtım ve tüketim aşamalarından geçmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin tüketim aşamasına örnek olarak verilebilir?

A
Tarlaya şeker pancarı ekilmesi
B
Domateslerin tarladan toplanarak fabrikada işlenmesi
C
Tarlada yetiştirilen meyvelerin araçlarla pazara getirilmesi
D
Marketten satın alınan zeytinyağının yemeklerde kullanılması
E
Fabrikalarda paketlenen pirinçlerin kamyonlarla marketlere ulaştırılması
Soru 27
 • T.C. Devlet Demiryolları
 • Karayolları Genel Müdürlüğü
 • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Yukarıda verilen kurumlar hangi ihtiyacımıza hizmet etmektedir?

A
Adalet
B
Sağlık
C
Ulaşım
D
Barınma
E
Eğitim
Soru 28
Toplumların başından geçen olayları, zaman ve yer göstererek anlatan; bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kimya
B
Tarih
C
Fizik
D
Coğrafya
E
Arkeoloji
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife’den biri değildir ?
A
Hz. Ebubekir
B
Hz. Ömer
C
Hz. Osman
D
Hz. Ali
E
Hz. Hamza
Soru 30

Ahmet: “Öğretmenimiz Sosyal Bilgiler dersin-de bilimsel araştırma yapmamızı istedi. Bunun için “Türkiye’deki tarım alanlarının azalmasında erozyonun etkileri nelerdir?” sorusuyla araştırma problemimi belirledim.”

Buna göre Ahmet, bilimsel araştırmasında hangi basamaktadır?

A
İlgi ve yeteneğe göre konuyu belirleme
B
Problemi ortaya koyma
C
Süreyi belirleme
D
Kaynak taraması yapma
E
Rapor oluşturma
Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi insanların yerleşim yeri tercihlerini etkileyen beşeri faktörlerden biridir?
A
İklim
B
Bitki örtüsü
C
Yeryüzü şekilleri
D
Ekonomik faaliyetleri
E
Yer altı kaynakları
Soru 32

İnsanların tarım, hayvancılık ve turizm gibi faaliyetler nedeniyle yer değiştirmelerine mevsimlik göç denir.

Aşağıdaki durumlardan hangisi mevsimlik göçe örnektir?

A
Arda ve ailesinin yazın Giresun’a fındık toplamaya gitmesi
B
Hüseyin’in ülkesindeki karışıklıklar nedeniyle başka ülkeye göç etmesi
C
Ahmet’in Van depreminden sonra başka bir şehre göç etmesi
D
Ayşe’nin hastanede tedavi görmek için köyden şehre taşınması
E
Doktor Selin’in tıp alanında çalışmalar yapmak için Amerika’ya gitmesi
Soru 33
 • Ünlü tıp bilimcisi ve filozoftur.
 • “Tıbbın Kanunu” kitabı 500 yıl boyunca Avrupa’da tıp alanında başvuru kitabı olarak alınmıştır.
 • Tıp alanının yanında felsefe, astronomi, matematik, fizik gibi alanlarda da çalışmalar yapmıştır.

Hakkında bilgi verilen bilim insanımız aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cezeri
B
Katip Çelebi
C
İbn-i Sina
D
Ali Kuşçu
E
Harezmi
Soru 34
Çevresine göre yüksek ve belli bir doruğu olan yeryüzü şekline ne isim verilir?
A
Dağ
B
Ova
C
Vadi
D
Plato
E
Akarsu
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin dinî sonuçlarından biridir?
A
Merkezi krallıklar güçlendi.
B
Kiliseye olan güven azaldı.
C
Doğu-batı ticareti gelişti.
D
Anadolu’daki Türk akınları yavaşladı.
E
Kâğıt, pusula ve barut Avrupa’ya götürüldü.
Soru 36

Aydınlatma araçlarının uyarı amaçlı kullanımı yaşamımız için önemlidir.

Aşağıdakilerden hangisinde bu amaca yönelik bir işlem yapılmıştır?

A
Çalışma yapılabilmesi için iş yerlerinin gece de aydınlatılması
B
Tarihi binaların görsel amaçlı aydınlatılması
C
Sportif faaliyetler için stadyumların aydınlatılması
D
Trafikte, taşıt ve yayalar için trafik lambalarının kullanılması
E
Sokakların gece aydınlatılması için sokak lam-balarının kullanılması
Soru 37
Aşağıda verilenlerden hangisi yarı saydam maddelere örnektir?
A
Taş
B
Tahta
C
Ayna
D
Metal levha
E
Yağlı kâğıt
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi kuvvet ile ilgili doğru bir ifade değildir?
A
Kuvvetin birimi Newton’dır.
B
Uygulandığı cisimlerin şeklini değiştirebilir.
C
Kuvvet dinamometre ile ölçülür.
D
Uygulandığı tüm cisimleri yavaşlatır.
E
Kuvvet cisimlerin yönünü değiştirebilir.
Soru 39

K, L ve M cisimleri, içinde su bulunan kaba atıldıktan sonra bu cisimlerin dengelenmiş konumları şekildeki gibidir.

Buna göre K, L ve M cisimlerinin yoğunlukları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
dK > dL > dM
B
dM > dL > dK
C
dL > dM > dK
D
dK = dL = dM
E
dL > dK = dM
Soru 40
Günlük hayatta kullandığımız aşağıdaki araç gereçlerin hangisinde elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüştürülmektedir?
A
Ütü
B
Tost makinesi
C
Elektrikli ısıtıcı
D
Çamaşır makinesi
E
Televizyon
Soru 41

Tabloda bazı maddeleri niteleyen özellikler verilmiştir.

Buna göre kaç numaralı madde ile ilgili verilen özellikler yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 42

Hâl değişimleri ile ilgili;

 1. buzun erimesi,
 2. suyun buharlaşması,
 3. suyun donması

verilen örneklerden hangileri gerçekleşirken madde dışarıdan ısı alır?

A
Yalnız I.
B
Yalnız III.
C
I ve II.
D
II ve III.
E
I, II ve III.
Soru 43

Bir kap içindeki suya bir miktar şeker konularak karıştırılıyor. Bir süre sonra şekerin suyun içinde görünmediği fakat suyun tadının şekerli olduğu farkediliyor.

Bu karışımla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Katı-sıvı çözeltisidir.
B
Karışım iki maddeden oluşmaktadır.
C
Elde edilen karışım homojen karışımdır.
D
Su çözücü şeker ise çözünen maddedir.
E
Karışımı oluşturan şeker ve sudan farklı yeni özellikte bir madde oluşmuştur.
Soru 44

Fiziksel ve kimyasal değişimlerle ilgili;

 1. Bir kabın içindeki saf su soğutulduğunda dondu.
 2. Suya tuz karıştırınca tuzlu su oluştu.
 3. Laboratuvarda cam kapta bir parça kâğıt yakıldığında etrafa koku ve duman yayıldı.

verilen durumlar aşağıdakilerin hangisinde doğru sınıflandırılmıştır?

A
I Kimyasal Değişim - II ve III Fiziksel Değişim
B
III Kimyasal Değişim - I ve II Fiziksel Değişim
C
I, II Kimyasal Değişim - III Fiziksel Değişim
D
I ve III Kimyasal Değişim - II Fiziksel Değişim
E
II ve III Kimyasal Değişim - I Fiziksel Değişim
Soru 45

Bir kabın içerisinde 50 ml ve 55 °C’ta su bulunmaktadır.

Bu kabın sıcaklığını arttırmak isteyen bir öğrenci kaba aşağıdaki sıvılardan hangisini eklemelidir?

A
B
C
D
E
Soru 46

İnsanda iskeletin görevleri ile ilgili;

 1. vücudu dik tutmak,
 2. kasların yardımıyla hareketi sağlamak,
 3. vücut için kalsiyum deposu oluşturmak

verilenlerden doğru olanların tamamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I , II ve II
Soru 47
Aşağıda verilen organlardan hangisi sindirim olayında görevli değildir?
A
Ağız
B
Böbrekler
C
Mide
D
Kalın bağırsak
E
İnce bağırsak
Soru 48

Bir canlıya ait özellikler verilmiştir.

 • Akciğer solunumu yaparlar.
 • Yumurtla ile çoğalırlar.
 • Vücutları tüylerle kaplıdır.

Bu canlı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Kanarya
B
Yılan
C
Hamsi
D
Balina
E
Kelebek
Soru 49

Canlı gruplarına ait;

I. Besinlerini oluştururken gerekli enerjiyi güneş ışığından sağlarlar.

II. Besinlerini dışarıdan hazır olarak alan canlı grubudur.

III. Canlı atıkları ve ölen canlıları parçalayıp toprağa karışmasını sağlarlar.

numaralandırılarak verilen özelliklerin üretici tüketici ve ayrıştırıcı canlılara ait olma durumları aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

A
( I ) Üreticiler -( II )Tüketiciler -( III ) Ayrıştırıcılar
B
( I ) Tüketiciler -( II )Üreticiler -( III ) Ayrıştırıcılar
C
( I ) Ayrıştırıcılar-( II )Tüketiciler -( III ) Üreticiler
D
( I ) Tüketiciler -( II )Ayrıştırıcılar-( III ) Üreticiler
E
( I ) Üreticiler -( II )Üreticiler -( III ) Ayrıştırıcılar
Soru 50
Geri dönüşüm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Her türlü atığı toprak altına koyarak tekrar kullanılır hâle getirebiliriz.
B
Sadece kâğıt ve cam atıkların geri dönüşümü yapılır.
C
Geri dönüşüm ile çöplere giden atık miktarını azaltırız.
D
Geri dönüşüm ile yalnız su tasarrufu sağlarız.
E
Geri dönüşüm ile doğal kaynak tüketimini artırırız.
Soru 51
Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkilerimizin güçlenmesi için sahip olmamız gereken değerlerden biri değildir?
A
Yardımseverlik
B
Tarafsızlık
C
Dürüstlük
D
Kibarlık
E
Kıskançlık
Soru 52

• Hasta ve yaralı hayvanları tedavi eder.

• Hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıklara karşı önlemler alır.

Özellikleri verilen meslek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çiftçilik
B
Veterinerlik
C
Avukatlık
D
Polislik
E
Öğretmenlik
Soru 53
Aşağıdakilerden hangisi okul içerisindeki olumsuz davranışlardan biridir?
A
Çöpleri çöp kutusuna atmak
B
Kantinde sırayı bozmak
C
Arkadaşlarımıza yardımcı olmak
D
Derste öğretmeni dikkatli dinlemek
E
Araç ve gereçleri özenli kullanmak
Soru 54

Mustafa Kemal Atatürk, yapacağı işleri önceden belirleyip öncelik ve önem sırasına koyardı. Daha sonra bu kararlarını uygulardı. Böylelikle yaşamında başarılı olmuştu.

Bu metinde Mustafa Kemal’in başarılı olmasında etkili olan hangi özelliği vurgulanmıştır?

A
Planlılığı
B
Yardımseverliği
C
Yenilikçiliği
D
Yetenekliliği
E
Mücadeleciliği
Soru 55

Verilen krokiye göre eczanenin yanında aşağıdaki yapılardan hangisi vardır?

A
Cami
B
Hastane
C
Market
D
Park
E
Okul
Soru 56
Aşağıdakilerden hangisi evdeki kaynakları verimli kullanmak için alınabilecek önlemlerden biri değildir?
A
Lambaları tasarruflu ampulle değiştirmek
B
Damlatan muslukları tamir ettirmek
C
Duşta suyu uzun süre açık bırakmak
D
İzlenmeyen televizyonu kapatmak
E
Bulaşık makinesini tam dolduğunda çalıştırmak
Soru 57

Meltem Hanım dengeli ve düzenli beslenmek için meyve ve sebzelerden mevsiminde yetişenleri tercih etmektedir.

Buna göre Meltem Hanım yaz mevsiminde pazardan aşağıdaki sebzelerden hangisini almalıdır?

A
Lahana
B
Patlıcan
C
Karnahabar
D
Pırasa
E
Ispanak
Soru 58
Aşağıdakilerden hangisi bilinçli tüketici davranışıdır?
A
Üzerinde TSE damgası olan ürünleri tercih eder.
B
Alışverişte isteklerine öncelik verir.
C
Aynı kalitedeki ürünlerden pahalı olanı tercih eder.
D
Açıkta satılan yiyecek ve içecekleri satın alır.
E
Reklamı en çok yapılan ürünleri satın alır.
Soru 59

Yukarıda verilen trafik levhasının adı nedir?

A
Mecburi yaya yolu
B
Bisiklet giremez
C
Okul geçidi
D
Işıklı işaret cihazı
E
Kontrolsüz demir yolu geçidi
Soru 60
Araçlarda bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareket hâlinde bulunan kişilere ne isim verilir?
A
Yaya
B
Araç
C
Trafik
D
Sürücü
E
Levha
Soru 61
Sağanak yağış veya hızlı kar erimeleri sonucunda çok miktarda suyun birikmesiyle gerçekleşen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?
A
Deprem
B
Yangın
C
Çığ
D
Sel
E
Heyelan
Soru 62
İlçelerde hükûmeti temsil eden yönetici aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bakan
B
Muhtar
C
Vali
D
Kaymakam
E
Milletvekili
Soru 63
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki tarihi eserlerden biridir?
A
Manavgat Şelalesi
B
İshak Paşa Sarayı
C
Konya Ovası
D
Ihlara Vadisi
E
Manyas Kuş Cenneti
Soru 64
Ulusal marşımız olan İstiklal Marşı’nın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Mustafa Kemal Atatürk
B
Necip Fazıl Kısakürek
C
Halit Ziya Uşaklıgil
D
Mehmet Akif Ersoy
E
Halide Edip Adıvar
Soru 65
Aşağıdakilerden hangisi doğayı korumak için alınabilecek önlemlerden biridir?
A
Denizlere çöp atmak
B
Hayvanları bilinçsizce avlamak
C
Enerji tasarrufu yapmak
D
Sanayi atıklarını çevreye bırakmak
E
Ormanları tahrip etmek
Soru 66
5+5x5-5:5 işleminin sonucu kaçtır?
A
5
B
9
C
19
D
25
E
29
Soru 67
7/8 x 16/21 işleminin sonucu kaçtır?
A
1/6
B
1/2
C
2/3
D
6/7
E
7/4
Soru 68
2,1004 - 0,2995 işleminin sonucu kaçtır?
A
1,8009
B
1,8199
C
1,9109
D
2,1991
E
2,8119
Soru 69

Verilen çarpma işlemine göre A + B + C + D kaçtır?

A
9
B
10
C
11
D
12
E
13
Soru 70
işleminin sonucu kaçtır?
A
41
B
35
C
17
D
-9
E
-11
Soru 71
Hangi sayının 3 eksiğinin 4 katı 24’tür?
A
9
B
12
C
15
D
18
E
24
Soru 72

Bir karışımdaki x maddesinin kütlesinin y maddesinin kütlesine oranı 3/5 ’tir.

Bu karışımda 240 gram x maddesi olduğu göre kaç gram y maddesi vardır?

A
600
B
400
C
144
D
96
E
48
Soru 73

Berk, Eda’ya 45 lira verirse ikisinin paraları birbirine eşit oluyor. Eda, Berk’e 15 lira verirse Berk’in parası Eda’nın parasının 4 katı oluyor.

Buna göre Berk ile Eda’nın toplam kaç lirası vardır?

A
110
B
140
C
170
D
200
E
230
Soru 74

Bugünkü yaşı 45 olan bir annenin 4 yıl ara ile doğmuş iki çocuğu vardır.

Anne, küçük çocuğundan 30 yaş büyük olduğuna göre büyük çocuğun bugünkü yaşı kaçtır?

A
25
B
23
C
21
D
19
E
17
Soru 75
Maliyeti 120 TL olan bir ürün 144 TL’ye satıldığında elde edilen kâr yüzde kaçtır?
A
12
B
15
C
20
D
24
E
25
Soru 76

I. yapı birim küplerle oluşturulmuştur.

I. yapıya kaç birim küp eklenirse küp şeklindeki II. yapı elde edilir?

A
47
B
49
C
51
D
53
E
55
Soru 77
Bir üçgenin iç açılarından ikisinin ölçüsü 30° ve 85° olduğuna göre üçüncü açısının ölçüsü kaç derecedir?
A
60
B
65
C
80
D
85
E
90
Soru 78

Uzun kenarı, kısa kenarının 2 katından 1 cm eksik olan dikdörtgenin çevresi 34 cm’dir.

Buna göre bu dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?

A
66
B
60
C
54
D
48
E
36
Soru 79

Alanı 144 cm2 olan karenin çevresi ile bir eşkenar üçgenin çevresi birbirine eşittir.

Buna göre bu eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir?

A
6
B
8
C
16
D
18
E
24
Soru 80

Aşağıdaki grafik bir şehrin bir haftalık sıcaklık değerlerinin değişimini göstermektedir.

Grafiğe göre bu şehrin bir haftalık sıcaklık değerlerinin ortalaması kaç °C’dir?

A
29
B
30
C
31
D
32
E
33
Soru 81
Türkiye’nin Türkgözü sınır kapısı aşağıdaki ülkelerden hangisine açılmaktadır?
A
Bulgaristan
B
Yunanistan
C
Gürcistan
D
Irak
E
İran
Soru 82
Sabit kur rejiminde, ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin azalmasını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?
A
Develüasyon
B
Enflasyon
C
Deflasyon
D
Konsoridasyon
E
Moratoryum
Soru 83
“Çile” ve “Çöle İnen Nur” isimli kitapların yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Cahit Zarifoğlu
B
Necip Fazıl Kısakürek
C
Mehmet Akif Ersoy
D
Ahmet Hamdi Tanpınar
E
Cemil Meriç
Soru 84
Aşağıdaki ülkelerden hangisi NATO üyesi değildir?
A
İspanya
B
Slovenya
C
Danimarka
D
Belçika
E
İsviçre
Soru 85
Genel alıcı olarak bilinen kan grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A
A Rh+
B
B Rh+
C
0 Rh+
D
0 Rh–
E
AB Rh+
Soru 86
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, Çanakkale ili sınırlarında bulunan antik kentin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hattuşaş
B
Göbeklitepe
C
Gordion
D
Troya
E
Çatalhöyük
Soru 87
“Düşünüyorum öyleyse varım.” sözü ile bilinen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
A
Descartes
B
Sokrates
C
Aristoteles
D
Platon
E
Heraklitos
Soru 88
İnka Medeniyeti aşağıdaki kıtaların hangisinde kurulmuştur?
A
Afrika
B
Asya
C
Avrupa
D
Avustralya
E
Amerika
Soru 89
Dünyanın en uzun nehri aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ren
B
Nil
C
Ganj
D
Fırat
E
Dicle
Soru 90
TÜİK tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 sonuçlarına göre nüfus yoğunluğu en az olan il aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ardahan
B
Bayburt
C
Tunceli
D
Kilis
E
Artvin
Soru 91
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği üyesi değildir?
A
Almanya
B
Belçika
C
Estonya
D
Macaristan
E
Sırbistan
Soru 92
Dünyanın yedi harikasından biri olan “Artemis Tapınağı” günümüzde hangi ülke sınırları içerisindedir?
A
Avusturya
B
Bulgaristan
C
Letonya
D
Türkiye
E
Yunanistan
Soru 93
Soğuksu Millî Parkı hangi ilimizdedir?
A
Balıkesir
B
Çanakkale
C
Yozgat
D
Ankara
E
Bolu
Soru 94
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin sınır komşularından biri değildir?
A
Nahçıvan
B
Gürcistan
C
Ermenistan
D
Bulgaristan
E
Türkmenistan
Soru 95
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin para birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Lira
B
Lari
C
Som
D
Manat
E
Denge
Soru 96
Temel amacı erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkların korunması olan vakıf aşağıdakilerden hangisidir?
A
AKUT
B
TEMA
C
AÇEV
D
TEGV
E
ÇEKÜL
Soru 97
Aşağıdaki eserlerden hangisi Ömer Seyfettin’e aittir?
A
Semaver
B
Zeytindağı
C
Toprak Ana
D
Pembe İncili Kaftan
E
Vatan Yahut Silistre
Soru 98
Türk güreş tarihinde Avrupa şampiyonalarında en fazla altın madalya kazanan sporcu unvanını elde eden güreşçimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yaşar Doğu
B
Taha Akgül
C
Rıza Kayaalp
D
Metehan Başar
E
Hamza Yerlikaya
Soru 99
Aşağıdaki eserlerden hangisi Orhan Kemal’e ait değildir?
A
Ekmek Kavgası
B
Sarhoşlar
C
Kiralık Konak
D
Kardeş Payı
E
Mahalle Kavgası
Soru 100
G20 Zirvesi 2019 yılında aşağıdaki şehirlerden hangisinde toplanmıştır?
A
Osaka
B
Antalya
C
Hamburg
D
Hangzou
E
Bounes Aires
Toplam 100 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir