2018 – 1. Dönem Bekçilik Soruları

2018 – 1. Dönem Bekçilik Soruları ve cevap anahtarı sitemize yüklenmiştir. Çıkmış soruları online çözerek sınava hazırlanabilirsiniz.

Soru 1

Ne şair yaş döker ne âşık ağlar

Tarihe karıştı eski sevdalar

Bu dizelerdeki altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A
Geçen ay severek aldığı pantolon giyilmekten eskimiş.
B
Telefonun satışa çıkarılan yeni modeli bir saatte tükendi.
C
Kulüp kapanınca kazandığı başarılar da unutuldu.
D
Bardağa koyduğum çayın içinde, şeker yavaş yavaş eriyip kayboluyor.
E
Eskiden hayatıma yerli yersiz müdahale ederdi ama şimdi rahat bırakıyor.
Soru 2

Bu eleştiri yazılarının hepsi, metni üstünkörü inceliyor.

Altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A
Dikkatini toplayarak kendini çalışmaya vermişti.
B
Morali bozuk olduğundan odasını gelişigüzel temizlemiş.
C
Karmakarışık duygularımı ifade etmek için şiirler yazıyordum.
D
Hem ulusal hem de uluslararası alanda böyle sessiz bir anlaşma var.
E
Sorumluluk sahibi bir birey, olaylara bu şekilde yaklaşmamalıdır.
Soru 3
“Etek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bir deyim içinde kullanılmamıştır?
A
Yazarın imza gününe gelemeyeceğini öğrenince yayınevinin etekleri tutuştu.
B
Senin eteğini toplamaktan işleriyle ilgilenmeye zamanı kalmadı.
C
Hilmi, müdürün eteğinden ayrılmıyor; peşi sıra yürümekten vazgeçmiyordu.
D
Sevim’in eteği bir dikene takılıp yırtılmış, beyaz ayakkabıları çamura batmıştı.
E
Okula ilk gittiği gün Gülsüm’ün etekleri zil çalıyordu.
Soru 4

Kırılan kalpleri onarmak her zaman mümkün olmuyor.

Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisidir?

A
İki veya daha fazla parçaya ayrılmak
B
İncinmek, gücenmek
C
Katlandığı yerde kat yeri meydana gelmek
D
Yok olmak
E
Soğuk, rüzgâr vb. eski gücü kalmamak
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin birden çok yapıldığı anlamı vardır?
A
Akşama doğru Yeşim ile sinemaya gideceğiz.
B
Arabanın farını zor da olsa kendim değiştirdim.
C
Seyahat etmek için Uzak Doğu’yu tercih etmiş.
D
Stada girmeden önce üzerimizdeki tüm madenî paraları aldılar.
E
Arkadaşlarla yine o balıkçı lokantasında buluştuk.
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur?
A
Eski dostunu gördüğünde çok mutlu oldu.
B
Bu olaylar onu o kadar yıprattı ki artık kendini toparlayamaz.
C
Çocukların istedikleri oyuncakları alarak eve doğru yürüdü.
D
Fazla duygusallığı kendine yakıştıramadığından hep sert dururdu.
E
Büyük saatin ayarını yapmak için kapağını açtım.
Soru 7
“Bir ağacın gölgesinde bir sürü yatar.” atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A
İyiliksever, bilgili, varlıklı kimselerden pek çok kişi yararlanır.
B
İnsan yapacağı işte başkalarına değil kendisine güvenmelidir.
C
Bir kimsenin, bir şeyin değerini ancak o konuda uzman olanlar bilir.
D
Güçsüz kişiler her zaman yardıma muhtaçtır.
E
Çocuklar anne babalarından öğrendiklerini yapmaya özenirler.
Soru 8

(I) Tirilye küçümen bir kasaba olduğu için hediyelik eşya konusunda az ama öz seçeneklere sahip.(II)Sıcacık sarı duvarlarıyla, rengârenk aksesuarlarıyla Tirilye Çarşısı’nı gözden kaçırmanıza imkân yok.(III) İçeri girince sedef, egzama gibi çeşitli hastalıklara iyi geldiği, nem dengesini sağlayarak cildi genç tuttuğu iddia edilen doğal ve sağlıklı tuz sabunlarına özellikle bir bakın.(IV) Radyasyon azaltan tuz lambaları, bilgisayar ve televizyonların olduğu her eve lazım.(V) Ayrıca Tirilye’nin sembolü olan, üzeri çiçek desenli yuvarlak çömlekten yapılmış “sevgi kumbarası”nı, hediyelik eşya satan dükkânların vitrininde görebilirsiniz.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde kişisel bir görüşe yer verilmemiştir?

A
I .
B
II.
C
III.
D
IV.
E
V.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öz eleştiri yapılmıştır?
A
Bazı insanların sözleriyle davranışları birbirini tutmuyor.
B
Çiftçiler erkenden kalkıp bağ bahçe işlerini yapmaya başladı.
C
Benim eksikliğim, yaptığım planları iyi uygulayamamam.
D
Herkese güler yüzlü davrandığından çevresinde çok sevilir.
E
Yağışlar azalınca su kesintisi uygulanmaya başlandı.
Soru 10

Bu dünyadan birçok insan gelip geçiyor. Arkalarında hiçbir iz bırakmadan gidiyorlar. Oysa edebiyatçılar öyle mi ya? Geride bıraktıkları eserler, onların hayata bıraktıkları izlerdir ve bu izler kolay kolay silinmez. Yalnız her edebiyatçının ölümsüz izler bıraktığını söylemek de doğru değildir. Bir sanatçı, ölümsüz olabilmek için eserine emek vermeli. Kurgusuyla, konusuyla belirli bir çizgiyi aşmalı; eserlerinin niteliği yüksek olmalıdır.

Bu metinde vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birçok yazar kısa sürede unutulmaktadır.
B
Özgün bir sanatçı olmak için çalışmak gerekir.
C
Bir edebiyatçıyı kalıcı yapan, eserinin kalitesidir.
D
Edebî eserin niteliği çok okunmasına bağlıdır.
E
Ünlü sanatçıların her eseri değerlidir.
Soru 11

Bence çocuğun görme, düşünme biçimini yakalamalı; onun dünyasına girebilmeli. Bunu çok az çocuk kitabı başarabiliyor. Çoğu çocuk kitabında yazarlar, ya geçmişe özlemle kendi çocukluklarını anlatıyorlar ya da onlara kendi doğru bildikleri şeyleri öğretmeye çalışıyorlar. Ama onlarla aynı seviyede bir diyaloğa girmede hep zorlanıyorlar. Bu açıdan çoğu kitapta, çocuklara özgü gerçeklerin eksik olduğunu düşünüyorum.

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt vermek amacıyla yazılmıştır?

A
İyi bir çocuk kitabı nasıl olmalı?
B
Kitaplarda çocuklara ne kadar yer verilmeli?
C
Özellikle çocuk kitapları yazmanızın amacı nedir?
D
Her yazar, çocuk kitabı yazabilir mi?
E
Çocukların dünyasını anlamak zor mudur?
Soru 12

(I) Bozkıra uzaktan bakanlar, bu coğrafyayı yeterince tanımayanlar cehaletin buraya hâkim olduğu zannına kapılırlar. (II) Oysa bilmezler ki bu toprakların mayasıyla yoğrulmuş insanda sağduyu vardır, basiret vardır, samimiyet vardır.(III) Bozkır insanı, toprağı ile yanmıştır, kavrulmuştur; hakikatlidir, yalansızdır. (IV) Toprağı gibidir bozkır insanı.(V) Görünüşte sert, içinden yufka yüreklidir.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
I. cümlede yanlış bilinen bir yargıdan söz edilmiştir.
B
II. cümlede bozkır insanının kişilik özelliklerinden bahsedilmiştir.
C
III. cümlede farklı coğrafyaların insanları karşılaştırılmıştır.
D
IV. cümlede bozkır insanının yaşadığı coğrafyayla benzerliği dile getirilmiştir.
E
V. cümlede bozkır insanının göründüğünden farklı olduğu söylenmiştir.
Soru 13

Türkler; Orta Asya’dan başlayıp Anadolu’nun fethi, Beylikler Dönemi, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu ile devam eden varlık sürecinde birçok farklı toplumla kültürel yönden etkileşime girdi. Bu durum, mutfaklarına da yansıdı. Farklı kültürlerin etkileriyle sebze yemeklerinden et yemeklerine, çorbalarından zeytinyağlılarına, tatlılarından mezelerine kadar çeşitlilik arttı ve yemek kültürü büyük bir gelişim gösterdi. Böylece - - - - . Uluslararası ünlü şeflerin ilgisi de bunun en büyük göstergesi.

Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
hiçbir kültürün etkisini taşımayan bize özgü yemekler ortaya çıktı
B
Türk mutfağı dünyanın en zengin mutfaklarından biri oldu
C
Osmanlı mutfağındaki kendine has tatlar ortadan kayboldu
D
sebze ve et yemeklerinin ağırlıkta olduğu bir mutfak ortaya çıktı
E
aşçılık önemli mesleklerden biri hâline geldi
Soru 14

I. Kimi zaman da geleceğin gizemli dünyasına

II. Henüz bir zaman makinesi yapılamadığından bu düşüncemiz tatlı bir hayalden öte geçemez.

III. Yine de hoştur böyle hayaller kurmak; kimi zaman geçmişe gittiğimizi düşünürüz, kralların sarayında dolaşır, dinozorların arasında geziniriz.

IV. Bazen hepimiz düşünürüz, bir zaman makinemiz olsa hangi çağa giderdik diye.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir metin oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A
II – IV – I – III
B
II – III – IV – I
C
IV – I – II – III
D
IV – II – III – I
E
IV – III – II – I
Soru 15

(I) Günümüzün en çok kullanılan iletişim aracı olan telefona artık herkes zorunlu bir ihtiyaç olarak bakmaktadır.(II) Her geçen gün gelişen teknoloji de telefon tüketimini körüklemektedir. (III) Lüks ve tüketim düşkünlüğü en çok da az gelişmiş ülkelerin sorunudur.(IV) İnsanlar, eskimediği hâlde yeni modeli çıktığı için telefonlarını değiştirmek istemektedir.(V) Bu durum da insanların bütçelerinin önemli bir kısmını cep telefonlarına ayırmasına neden olmaktadır.

Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 16

Büyük kentlerde, özellikle sanayi etkinliklerinin yoğunlaştığı yerlerde yaşayan çocuklar; yol yapımında, fabrika kurmada kullanılan güçlü makinelerin nasıl çalıştığını merak ederler. Lokomotif, kepçe, vinç, asfalt makinesi vb. araçların işleyişini ve insanlara yaptıkları hizmetleri anlatan eserler onların çok ilgisini çeker. Tarımsal bölgelerde oturan çocuklar da doğal olarak tarıma ilişkin araç ve gereçlerin (traktör, biçerdöver vb.) işleyişlerini ve yararlarını anlatan kitapları okumak isterler.

Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A
Benzetme - Karşılaştırma
B
Örnekleme - Tanımlama
C
Tanık gösterme - Benzetme
D
Karşılaştırma - Örnekleme
E
Tanımlama - Tanık gösterme
Soru 17
Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcükte ünlü düşmesi vardır?
A
Ne alnında dolaşan dost eli Ne yardım edecek kimsesi vardı
B
Şu esen rüzgâra bıraktım işte Yaşayan duyan her şeyimi
C
Kalbimizin üç köşesi yangın yeri, perişan Güzel şehir diri diri perişan
D
Beni beklemişler kardeşçiğim Beni bu ağaçlar, nehirler, gökyüzü
E
Bir hırçın çocuğum, değişmez huyum; Seneler geçse de ben yine buyum!
Soru 18
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfattır?
A
Saatler geçmek bilmiyor, zaman yavaşladıkça yavaşlıyordu.
B
Kitabenin üzerindeki yazıyı zor da olsa okumayı başarmışlardı.
C
Eylülün ilk günleriydi ve havalar henüz soğumamıştı.
D
Paltosunu ve şapkasını askıdan alıp sokağa fırladı.
E
Akşam güneş batarken sürü ve yorgun çoban köye yaklaşıyordu.
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A
Derin bir nefes alıp ciğerlerindeki havayı boşaltıverdi.
B
Öğrenciler “ben sana mecburum” adlı şiiri incelediler.
C
Sanat dünyasının ünlüleri bir araya geldi.
D
Bu kurallar bugün de yarın da geçerli olacaktır.
E
Giysilerinin hâlâ ıslak olduğunu fark etti.
Soru 20

Gözlerinde tedirginlik ( ) kızgınlık ve üzüntü bir aradaydı. Sessizce yanına iliştim ( ) Beni görünce sakinleşti. “Nerede kaldın ( )” dedi. “Az kalsın sıkıntıdan patlayacaktım ( )”

Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A
(,) (!) (.) (.)
B
(;) (!) (?) (…)
C
(-) (…) (!) (!)
D
(,) (.) (?) (!)
E
(;) (.) (!) (.)
Soru 21

Atatürk, II. Dünya Savaşı’nın belirtilerini önceden fark etmiş ve Türkiye’nin bu savaşta tarafsız kalması gerektiğini söylemiştir.

Bu durum Atatürk’ün aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisini yansıtır?

A
Cesaretliliğini
B
Öğreticiliğini
C
Açık sözlülüğünü
D
İleri görüşlülüğünü
E
Hoşgörülü olmasını
Soru 22
Gönüllü olarak bir yardım kuruluşunda çalışmaya başlayan kişi, aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz?
A
İş birliğini
B
Dayanışmayı
C
Yardımlaşmayı
D
Sevap kazanmayı
E
Maddi kazanç sağlamayı
Soru 23
Keops Piramidi, aşağıdaki ülkelerin hangisinde bulunmaktadır?
A
Mısır
B
Hindistan
C
İtalya
D
Irak
E
Çin
Soru 24
Lidyalıların alışverişte parayı kullanmaları aşağıdakilerden hangisinin gelişmesinde daha çok etkili olmuştur?
A
Tarımın
B
Ticaretin
C
Sanayinin
D
Bilimin
E
Sanatın
Soru 25

Akarsuların yatağını aşındırarak oluşturduğu yüzey şekillerine - - - - denir.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
vadi
B
plato
C
göl
D
ova
E
dağ
Soru 26

Bir bölgedeki ekonomik faaliyetler, o bölgenin coğrafi özellikleriyle yakından ilgilidir.

Buna göre geniş otlaklarla kaplı Doğu Anadolu Bölgesi’nde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin gelişmiş olması beklenir?

A
Tarım
B
Sanayi
C
Turizm
D
Ticaret
E
Hayvancılık
Soru 27
Bağımsızlık sembollerimizden biri olan İstiklal Marşı’mızın şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ziya Gökalp
B
Mehmet Emin Yurdakul
C
Mehmet Akif Ersoy
D
Hamdullah Suphi Tanrıöver
E
Zeki Üngör
Soru 28

Yazlar serin, kışlar ılık ve her mevsim yağışlıdır.

Yağışların fazlalığından dolayı bitki örtüsü ormandır.

Bazı özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karasal iklim
B
Akdeniz iklimi
C
Kutup iklimi
D
Karadeniz iklimi
E
Çöl iklimi
Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi olaylarından biri değildir?
A
Mısır’ın fethi
B
Suriye’nin fethi
C
Hicri takvimin kabul edilmesi
D
Kur’an’ın çoğaltılması
E
Hicret olayı
Soru 30
Aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonucunda Anadolu kapıları Türklere açılmıştır?
A
Malazgirt Savaşı
B
Miryokefalon Savaşı
C
Dandanakan Savaşı
D
Pasinler Savaşı
E
Katvan Savaşı
Soru 31
Anayasa’da yer alan “...hâkim kararı olmadıkça kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz.” hükmü, aşağıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisiyle ilgilidir?
A
Özel yaşamın gizliliği hakkı
B
Konut dokunulmazlığı hakkı
C
Kişi dokunulmazlığı hakkı
D
Yaşama hakkı
E
Sağlık hakkı
Soru 32
Aşağıdaki illerimizden hangisi Ege Bölgesi’nde yer alır?
A
Edirne
B
Mersin
C
İzmir
D
Sinop
E
Van
Soru 33

1533 yılında İstanbul’a gelen Barbaros Hayrettin Paşa Kanuni Sultan Süleyman tarafından kabul edildi ve kendisine “Kaptanıderyalık” rütbesi verildi.

Buna göre Barbaros Hayrettin Paşa’ya verilen görevin günümüzdeki karşılığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
B
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
C
Jandarma Genel Komutanlığı
D
Millî Savunma Bakanlığı
E
İçişleri Bakanlığı
Soru 34

Kristof Kolomb, İspanya kıyılarından Atlas Okyanusuna açılmış ve sürekli batıya gidilirse Hindistan ve Çin’e ulaşılacağını söylemiştir.

Bu bilgiye göre Kristof Kolomb’un Dünya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini anlatmak istediği söylenebilir?

A
Dünya’nın yuvarlak olduğunu
B
Denizlerin karalardan daha fazla olduğunu
C
İspanya’nın Dünya’nın merkezinde yer aldığını
D
Hindistan’ın İspanya’nın doğusunda bulunduğunu
E
Afrika’nın güneyinden Hindistan’a yeni bir yol bulunabileceğini
Soru 35
Atatürk, “Ulusun oy ve isteğine dayanan her işin sonucunda ulus için iyilik ve mutluluk olacağı kesindir.” sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
A
Laikliğin
B
Millî kültürün
C
Halkı sevmenin
D
Millî egemenliğin
E
Ekonomik kalkınmanın
Soru 36

Bir maddenin iki özelliği verilmiştir.

 • Renksiz ve saydamdır.
 • Yüzeyi pürüzsüzdür.

Bu madde aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hava
B
Cam
C
Toprak
D
Süt
E
Toz Şeker
Soru 37
Aşağıdaki olaylardan hangisi sürtünme kuvvetinin etkisini artırmak için yapılmıştır?
A
Yolda giden bir aracın frenine basılması
B
Ağır cisimlere teker takılması
C
Makinelerde hareketli parçalarda bilyeli yataklar kullanılması
D
Birbirine temas eden yüzeylerin yağlanması
E
Uçakların ön kısımlarının sivri olarak tasarlanması
Soru 38

Şekildeki bir cisme aynı doğrultuda zıt yönde üç kuvvet etki etmektedir.

Buna göre uygulanan kuvvetlerin bileşkesi kaç N’dur?

A
2
B
3
C
5
D
8
E
11
Soru 39
Işık prizmasına gönderilen beyaz ışık kırılarak prizmadan geçtikten sonra aşağıdaki renklerden hangisi oluşmaz?
A
Kırmızı
B
Turuncu
C
Yeşil
D
Siyah
E
Mor
Soru 40
Belirli bir uzaklıkta çalan müziğin sesinin duyulabilmesi için geçen süre aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
A
Sesin şiddetine
B
Ortamın cinsine
C
Sesin tınısına
D
Ortamın sıcaklığına
E
Sesin hızına
Soru 41
Aşağıda verilen maddelerden hangisi suya konulup karıştırılırsa çözelti örneği elde edilir?
A
Naftalin
B
Sıvı yağ
C
Kum
D
Şeker
E
Tebeşir tozu
Soru 42
Aşağıdakilerden hangisinde kimyasal değişim olayı gözlemlenir?
A
Küp şekerin ezilerek parçalara ayrılması
B
Kumun su ile ıslatılması
C
Çaydanlıktaki suyun kaynatılması
D
Kışın yağan karın hava ısınınca erimesi
E
Sütün mayalanarak yoğurt yapılması
Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi su bileşiğinin formülüdür?
A
B
C
D
Soru 44

Suyun hâl değişim basamakları numaralanarak verilmiştir.

Bu olaylar gerçekleşirken madde hangi basamaklarda ısı verir?

A
Yalnız I.
B
Yalnız III.
C
I ve II.
D
II ve III.
E
III ve IV.
Soru 45

Hücrede bir yapıya ait özellikler verilmiştir.

 • Büyüme, gelişme, bölünme ve denetim merkezidir.
 • İçerisinde kalıtsal özellikleri taşıyan kromozomlar bulunur.

Bu özellikler hücrede bulunan hangi yapıya aittir?

A
Mitokondri
B
Çekirdek
C
Kloroplast
D
Koful
E
Sitoplazma
Soru 46
 • Uçları keskindir.
 • Yiyecekleri ısırmaya ve koparmaya yarar.
 • Alt ve üst çenede toplam sekiz tane bulunur.

Özellikleri verilen diş çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kesici dişler
B
Süt dişleri
C
Köpek dişleri
D
Azı dişleri
E
Yirmi yaş dişleri
Soru 47
 • Besinler burada uzun süre bekler.
 • Proteinlerin sindirimi bu organda başlar.

Yukarıda bazı görevleri verilen organ hangisidir?

A
Kalın bağırsak
B
Yemek borusu
C
İnce bağırsak
D
Mide
E
Ağız
Soru 48
Solunum sırasında alınan hava akciğere giderken hangi organdan geçmez?
A
Burun
B
Yutak
C
Soluk borusu
D
Gırtlak
E
Yemek borusu
Soru 49
 • Çoğunlukla kırmızı ve yeşil renkleri ayırt edemez.
 • Tedavisi yoktur.

Yukarıda özellikleri verilen göz kusuru hangisidir?

A
Miyopluk
B
Hipermetropluk
C
Renk körlüğü
D
Astigmatlık
E
Katarakt
Soru 50
Bitkiler fotosentez olayı sonucunda aşağıdakilerden hangisini üretir?
A
Besin
B
Güneş ışığı
C
Karbondioksit
D
Klorofil
E
Su
Soru 51
Aşağıdakilerden hangisi doğada yön bulmada kullanılan yöntem ve araçlardan biri değildir?
A
Pusula
B
Termometre
C
Kutup yıldızı
D
Ağaçlardaki yosunlar
E
Karınca yuvaları
Soru 52
Bir yerin kuşbakışı görüntüsünün kâğıt üzerine ölçüsüz olarak çizilmesine ne ad verilir?
A
Harita
B
Grafik
C
Kroki
D
Ölçek
E
Plan
Soru 53

I. Hoşgörülü olmak

II. Sorunları görmezden gelmek

III. Sorumluluk alabilmek

IV. Kişiler arasında ayrım yapmak

Yukarıdakilerden hangileri grup liderinde bulunması gereken özelliklerdendir?

A
II ve IV.
B
II ve III.
C
I ve IV.
D
I ve II.
E
I ve III.
Soru 54
Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için 19 Mayıs 1919 günü hangi şehre gitmiştir?
A
Ankara
B
İstanbul
C
Erzurum
D
Sivas
E
Samsun
Soru 55

I. Vergi vermek

II. Spor yapmak

III. Yasalara uymak

Yukarıdakilerden hangileri Türk vatandaşı olarak yerine getirmemiz gereken görev ve sorumluluklardandır?

A
Yalnız I.
B
Yalnız III.
C
I ve II.
D
I ve III.
E
II ve III.
Soru 56
Atatürk’ün getirdiği yeniliklerden hangisi sayesinde kadınlar oy kullanma hakkına sahip olmuştur?
A
Seçme ve Seçilme Hakkı
B
Eğitim Hakkı
C
Kılık Kıyafet Yeniliği
D
Latin Alfabesinin Kabulü
E
Soyadı Kanunu
Soru 57
Her yıl 29 Ekim’de kutladığımız bayram aşağıdakilerden hangisidir?
A
Cumhuriyet Bayramı
B
Zafer Bayramı
C
Ramazan Bayramı
D
Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
E
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Soru 58

Ali, konuşmasında hangi alandaki gelişmeleri anlatmıştır?

A
Sağlık
B
Eğitim
C
Ulaşım
D
Sanat
E
İletişim
Soru 59
Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketici davranışı değildir?
A
Ürünlerin kalite ve fiyatını araştırır.
B
Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri kullanır.
C
Ürünlerde TSE damgası olmasına dikkat eder.
D
Garanti belgesi olan ürünleri tercih eder.
E
Alışveriş sırasında fiş veya fatura alır.
Soru 60

Ampulü icat eden Thomas Edison, “Evet, ben hayalimi dokuz yüz doksan dokuz başarısız deneyden sonra, binincide gerçekleştirdim.” demiştir.

Edison’un bu sözü, onun hangi kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir?

A
Sabırlı
B
Dürüst
C
Saygılı
D
Hoşgörülü
E
Yardımsever
Soru 61
Ülkemizde hava durumu tahmini yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A
Türk Hava Kurumu
B
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
C
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
D
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
E
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Soru 62

- - - - geçmişten günümüze kadar korunan tarihi ve kültürel eserlerin sergilendiği yerlerdir.

Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

A
Parklar
B
Alışveriş merkezleri
C
Hastaneler
D
Müzeler
E
Okullar
Soru 63
Ulaşım araçlarının gelişmesini sağlayan en önemli buluş aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ateş
B
Tekerlek
C
Yazı
D
Ampul
E
Kâğıt
Soru 64
Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarına uygun bir davranıştır?
A
Toplu taşımada yaşlılara yer vermek
B
Yüksek sesle müzik dinlemek
C
Başkasının eşyasını izinsiz kullanmak
D
İnsanların özel konuşmalarını gizlice dinlemek
E
Ağızda yemek varken konuşmak
Soru 65
Aşağıdaki davranışlardan hangisi kişiler arası iletişimi olumsuz etkiler?
A
Konuşurken ses tonuna dikkat etmek
B
Dinleyicinin yüzüne bakmak
C
Nezaket ifadeleri kullanmak
D
Konuşan kişinin fikirlerini önemsemek
E
Konuşan kişinin sözünü kesmek
Soru 66

Berna’nın 51 lirası vardır. Leyla’nın parası Berna’nın parasının 3 katına eşittir.

Buna göre ikisinin toplam kaç lirası vardır?

A
54
B
68
C
104
D
153
E
204
Soru 67

Bir masanın kare şeklindeki üst yüzünün çevresi 144 cm’dir.

Buna göre bu masanın üst yüzünün bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir?

A
12
B
24
C
36
D
54
E
72
Soru 68

Serkan Bey’in aldığı ürünün üretim tarihi 22 Kasım 2017’dir.

Bu ürünün üretim tarihi ile son kullanma tarihi arasındaki fark 15 ay olduğuna göre ürünün son kullanma tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A
22 Şubat 2018
B
22 Mart 2018
C
22 Şubat 2019
D
22 Mart 2019
E
22 Nisan 2019
Soru 69

Boşken kütlesi 3150 kg olan bir kamyona, her birinin kütlesi 70 kg olan un çuvalları yüklendiğinde kamyonun kütlesi 5250 kg oluyor.

Buna göre kamyona kaç çuval un yüklenmiştir?

A
150
B
75
C
45
D
30
E
24
Soru 70
178,03 + 12,104 işleminin sonucu kaçtır?
A
180,134
B
190,134
C
199,07
D
298,134
E
299,07
Soru 71

Kareli kâğıtta k, l, m, n, t doğruları verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

A
B
C
D
E
Soru 72
26+7x13 işleminin sonucu kaçtır?
A
75
B
82
C
117
D
329
E
429
Soru 73
işleminin sonucu kaçtır?
A
B
C
D
E
Soru 74

Ayşe içinde 1 litre meyve suyu bulunan kaplardan 3 adet, yarım litre meyve suyu bulunan kaplardan 4 adet almıştır.

Ayşe toplam kaç mililitre meyve suyu almıştır?

A
400
B
800
C
5000
D
7000
E
8000
Soru 75

Ahmet satış fiyatları aynı olan 3 kalem için 15 lira ödüyor.

Ahmet aynı kalemlerden 5 tane alsaydı kaç lira öderdi?

A
75
B
45
C
30
D
25
E
20
Soru 76

Bir elbise %20 indirim yapılarak 160 liraya satılmaktadır.

Buna göre bu elbisenin indirim yapılmadan önceki satış fiyatı kaç liradır?

A
180
B
200
C
220
D
240
E
260
Soru 77

Fatma Teyze pazardan aldığı domates için 30 lira ödüyor. 3 kg daha domates alsaydı 39 lira ödeyecekti.

Buna göre Fatma Teyze başlangıçta kaç kilogram domates almıştır?

A
3
B
5
C
6
D
9
E
10
Soru 78
ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A
-6
B
-1
C
-1/8
D
1/8
E
6
Soru 79

Aşağıda bazı geometrik cisimlerin açınımları verilmiştir.

Bunlardan hangisi silindire ait olabilir?

A
B
C
D
E
Soru 80

Aşağıdaki grafikte bir yüzme kursuna katılan öğrencilerin sayılarının yılın ilk beş ayına göre dağılımı verilmiştir.

Bu verilere uygun sütun grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

A
B
C
D
E
Soru 81
Aşağıdakilerden hangisi bir eğitim kurumudur?
A
Türbe
B
Kümbet
C
İmarethane
D
Kervansaray
E
Medrese
Soru 82
İstanbul’u fetheden Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
A
I. Murat
B
Çelebi Mehmet
C
Yıldırım Bayezid
D
Fatih Sultan Mehmet
E
Kanuni Sultan Süleyman
Soru 83
Merkeze bağlı yönetimde en üst düzeydeki yönetici aşağıdakilerden hangisidir?
A
Muhtar
B
Kaymakam
C
Vali
D
Belediye başkanı
E
Hâkim
Soru 84
Aşağıdakilerden hangisi Türk cumhuriyetlerinden biri değildir?
A
Kazakistan
B
Türkmenistan
C
Özbekistan
D
Gürcistan
E
Azerbaycan
Soru 85
Topkapı Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı aşağıdaki şehirlerden hangisinde bulunmaktadır?
A
Rize
B
Sivas
C
İstanbul
D
Kayseri
E
Konya
Soru 86
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Oktay Sinanoğlu
B
Gazi Yaşargil
C
Aliya İzzetbegoviç
D
Derviş Eroğlu
E
Rauf Denktaş
Soru 87
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da yaşamış medeniyetlerden biri değildir?
A
İnka
B
Urartu
C
Hitit
D
Frigya
E
Lidya
Soru 88
Aşağıdaki nehirlerden hangisi Ege kıyılarından denize ulaşır?
A
Gediz
B
Dicle
C
Fırat
D
Asi
E
Kızılırmak
Soru 89
Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin üretiminde Türkiye Dünya’da birinci sıradadır?
A
Tütün
B
Mısır
C
Pamuk
D
Muz
E
Fındık
Soru 90
Aşağıdaki şehirlerden hangisinin yıllık ortalama sıcaklık değerleri daha düşüktür?
A
Manisa
B
Antalya
C
Ağrı
D
Şanlıurfa
E
Amasya
Soru 91
Millî sporcumuz Mete Gazoz aşağıdaki spor dallarından hangisinde madalya kazanmıştır?
A
Binicilik
B
Okçuluk
C
Buz Pateni
D
Eskrim
E
Yüzme
Soru 92
Türkiye aşağıdaki yeraltı kaynaklarından hangisinin rezervi bakımından Dünya’da birinci sıradadır?
A
Demir
B
Bakır
C
Bor
D
Krom
E
Altın
Soru 93
Türkiye ile en uzun kara sınırı olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yunanistan
B
Suriye
C
Irak
D
İran
E
Ermenistan
Soru 94
Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ilk İçişleri Bakanı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Süleyman Soylu
B
Fahrettin Koca
C
Fatih Dönmez
D
Ziya Selçuk
E
Hulusi Akar
Soru 95
Aşağıdakilerden hangisi 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin verildiği alanlardan biri değildir?
A
Tarih
B
Müzik
C
Resim
D
Futbol
E
Sinema
Soru 96
İstanbul Boğazı’nda en son açılan köprünün adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Adnan Menderes
B
Yavuz Sultan Selim
C
Turgut Özal
D
Sabiha Gökçen
E
II. Mahmut
Soru 97
Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait unsurlardan biri değildir?
A
Kilim dokuma
B
Türk kahvesi
C
Yağlı güreş
D
Cirit
E
Gitar
Soru 98
Aşağıda verilen şehirlerden hangilerinin arasındaki uzaklık en fazladır?
A
İzmir – Manisa
B
Giresun – Ordu
C
Adana – Niğde
D
Zonguldak – Van
E
Mardin – Şırnak
Soru 99
Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde doğan, “Gönül Dağı, Evvelim Sen Oldun, Neredesin Sen” gibi önemli türküleriyle tanınan ve abdallık geleneğinin temsilcisi olan Türk halk ozanımız aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hacı Taşan
B
Neşet Ertaş
C
Özay Gönlüm
D
Orhan Hakalmaz
E
Muzaffer Sarısözen
Soru 100
Aziz Sancar’ın hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandırması hangi alanda çalışmalar yaptığını gösterir?
A
Spor
B
Sanat
C
Bilim
D
Felsefe
E
Siyaset
Toplam 100 Soru.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
2627282930
3132333435
3637383940
4142434445
4647484950
5152535455
5657585960
6162636465
6667686970
7172737475
7677787980
8182838485
8687888990
9192939495
96979899100
Geri dön

Kimler Neler Demiş?

avatar
  Subscribe  
Bildir